Ana Sayfa >> BÜYÜKKONUK 7 Ekim 2016, Cuma 17:07
18'inci Büyükkonuk Eko Günü'nde danýþma ofisi kurulacak
18'inci Büyükkonuk Eko Günü'nde danýþma ofisi kurulacakTurizm Ve Çevre Bakanlýðý, 18. Büyükkonuk Eko Günü’nde turistlere KKTC’yi hak ettiði þekilde tanýtmak, turizm ve kültüre sahip çýkmak düþüncesi ile danýþma ofisi kurulacaðýný açýkladý.
Paylaş  
58
180
63
0

Turizm Ve Çevre Bakanlýðý, 18. Büyükkonuk Eko Günü’nde turistlere KKTC’yi hak ettiði þekilde tanýtmak, turizm ve kültüre sahip çýkmak düþüncesi ile danýþma ofisi kurulacaðýný açýkladý.

Bakanlýktan yapýlan açýklamada, Büyükkonuk Belediyesi tarafýndan, Turizm ve Çevre Bakanlýðý destekli ve Telsim ana sponsorluðunda gerçekleþtirilecek olan 18. Büyükkonuk Eko Günü’nün 9 Ekim sabahý baþlayacaðýna iþaret edilerek, “Turizm Ve Çevre Bakanlýðýmýz, ‘ülke turizm ve tanýtýmýný için öncü bir hareket’ olduðu düþüncesiyle Büyükkonuk Belediyesi tarafýndan gerçekleþtirilecek olan 18. Büyükkonuk Eko Günü’ne yoðun ilgi göstermiþ ve destek vermiþtir” denildi.

Verilen bu destek sayesinde çalýþmalarýn hýz kazandýðý, kurulan ekipler ile toplantýlarýn gerçekleþtirildiði ayrýca ülkede bulunan turistlerin de etkinliðe dahil edilmesi ve Kýbrýs kültürünü tanýtma fýrsatý yaratýlmasý adýna Seyahat Acenteleri Birliði ile de temaslar kurulduðu vurgulanan açýklamada þöyle denildi:

“Ülkemize gelen turistlere KKTC’yi hak ettiði þekilde tanýtmak, turizm ve kültürümüze sahip çýkmak düþüncesi ile birçok turizm acentesi bilgi alýþ veriþinde bulunulmuþ ve bunun sonucunda, düzenlenecek olan etkinlikte bir danýþma ofisi kurulmasýna karar verilmiþtir.

Folklor gösterileri, yerel sanatçý ve gruplarýn gün boyunca aktiviteler gerçekleþtireceði etkinlikte sokak çalgýcýlarý da yer alacak. Etkinlikte ayrýca çeþitli hayvanlarýn yer alacaðý bir bahçe oluþturulacak.”


Bu erie Emoji le Tepki Ver
0
 
0
 
0
 
0
 
0
 
0
 
0
 
Lefke Gzelyurt Alayky Lapta Alsancak Girne Dikmen atalky Gnyeli Lefkoşa Akıncılar Vadili Esentepe Tatlısu Değirmenlik Serdarlı Paşaky Akdoğan Beyarmudu Mağusa İnn Yeniboğazii Geitkale Ískele Bykkonuk Mehmetik Yenierenky Dipkarpaz

YORUMLAR
0
ONAY BEKLEYENLER
0

Büyükkonuk'ta av kazasý... Elinden düþürdüðü silah ayaðýný yarala...
Büyükkonuk'ta avlanan Ümit Emin, bir anlýk dikkatsizlik sonucu ayaðýndan yaralandý
Afrika Gazetesi önündeki eyleme Büyükkonuk Belediyesi de katýlýyor
Büyükkonuk Belediye Baþkaný Ahmer Sennaroðlu, oybirliði ile alýnan meclis kararý doðrultusunda yarýn saat 10.00 da Afrika Gazetesi önünde yapýlacak eyleme  Büyükkonuk Belediyesi'nin de katýlacaðýný...
Bakan Dürüst: "Yatýrýmlarýmýz, KKTC'ye olan inancýmýzdandýr"
Bayýndýrlýk ve Ulaþtýrma Bakaný Kemal Dürüst, Büyükkonuk-Yedikonuk sahil yolu yol yapým çalýþmalarýný yerinde incelemek üzere, Bakanlýk yetkilileri ile birlikte bölgeye gitti.