Ana Sayfa >> ÝÇ HABERLER 16 Temmuz 2017, Pazar 14:03
"Baðýmsýzlýk yolu Omorfo Bölge Örgütü" oluþturuldu
Baðýmsýzlýk Yolu bugün Güzelyurt’ta yaptýðý kurultayla “Omorfo Bölge Komitesi”ni oluþturdu
Paylaş  
14
18
14
0

Baðýmsýzlýk Yolu bugün Güzelyurt’ta yaptýðý kurultayla “Omorfo Bölge Komitesi”ni oluþturdu.

Baðýmsýzlýk Yolu’ndan yapýlan açýklamaya göre kurultayda ilk olarak Hüsniye Seherlioðlu, Celal Özkýzan ve Koray Gürkaya’dan divan oluþturuldu.

Ardýndan sýrasýyla Baðýmsýzlýk Yolu Genel Sekreteri Münür Rahvancoðlu, “Omorfo Birimi”nin baðlý bulunduðu Lefkoþa Bölge Sorumlusu Mustafa Keleþzade ve “Omorfo Birimi” Sorumlusu Celal Özkýzan konuþma yaptý.

Konuþmalarýn sonrasýnda adaylýklar açýklanarak, “Baðýmsýzlýk Yolu Omorfo Bölge Komitesi”ne oy birliðiyle Günay Seheroðlu, Kristina Nikitina ve Ahmet Arkýn seçildi.

Kurultayda yapýlan konuþmalarda mücadeleyi “yükseltmenin” ve örgütlenmenin önemine deðinilerek, Aplýç Kapýsý’nýn açýlmasý, yerel seçimlerde solun ortak bir aday çýkarmasý, CMC’nin yarattýðý ekolojik tahribatýn temizlenmesi ve özel sektörde sendikalaþma ihtiyacýnýn altý çizildi.

Kurultay, “Omorfo Bölge Komitesi”ne seçilen üyelerin konuþmalarý ve bölge üyelerinin dilek ve temennilerini sunmasýnýn ardýndan tamamlandý.

Bu erie Emoji le Tepki Ver
1
 
0
 
1
 
0
 
0
 
0
 
0
 
Lefke Gzelyurt Alayky Lapta Alsancak Girne Dikmen atalky Gnyeli Lefkoşa Akıncılar Vadili Esentepe Tatlısu Değirmenlik Serdarlı Paşaky Akdoğan Beyarmudu Mağusa İnn Yeniboğazii Geitkale Ískele Bykkonuk Mehmetik Yenierenky Dipkarpaz

YORUMLAR
0
ONAY BEKLEYENLER
0

Pamir: "Rumlarýn çalýþmalarý uluslararasý hukuka aykýrý"
Uluslararasý Enerji Politikalarý Uzmaný Necdet Pamir, Türkiye’nin Münhasýr Ekonomik Bölge olarak kabul ettiði alanda Rumlarýn hukuksuz bir þekilde tek taraflý olarak faaliyetlerde bulunduðunu belirtti.
Ýbrahim Andaþ son yolculuðuna uðurlandý
Kýbrýs Türk Devlet Tiyatrolarý oyuncusu ve Andaþ Tiyatrosu kurucusu Ýbrahim Andaþ son yolculuðuna uðurlandý.
Demokrasi þehitleri anýldý
Kýbrýs’ta 1958 ile 1996 yýllarý arasýnda öldürülen gazeteciler ile 1976-1979 yýllarý arasýnda Ýstanbul, Adana ve Ankara’da öldürülen Kýbrýslý Türk öðrenciler, Lefkoþa Mezarlýðý’nda, Baþ...