Ana Sayfa >> ÝÇ HABERLER 12 Ekim 2017, Perembe 16:24
Büsküvütçü: "Polis Genel Müdürlüðü atama ve görevlendirmelerle ilgili açýklama yapmalý”
Büsküvütçü: Milliyetçi Demokrasi Partisi (MDP) Genel Baþkaný Buray Büsküvütçü, Poliste son yapýlan terfi, atama ve görevlendirmelerle ilgili kamuoyunun aklýnýn iyice karýþtýðýný, Polis Genel Müdürlüðü’nün açýklama yapmasý gerektiðini ifade etti.
Paylaş  
9
16
8
0

Milliyetçi Demokrasi Partisi (MDP) Genel Baþkaný Buray Büsküvütçü, Poliste son yapýlan terfi, atama ve görevlendirmelerle ilgili kamuoyunun aklýnýn iyice karýþtýðýný, Polis Genel Müdürlüðü’nün açýklama yapmasý gerektiðini ifade etti.

Büsküvütçü, yaptýðý yazýlý açýklamada, bir üst makamdan alt makamlara atama ve görevlendirme yapýlmasýnýn kamuoyunda çeþitli iddialara neden olduðuna iþaret ederek, ''görevi kötüye kullanmak” ve “FETÖ mensubu olmak” gibi iddialarýn bunlarýn en önemlileri olduðunu savundu.

Büsküvütçü, “Güzide Türk polis teþkilatýmýzýn bu tip þaibelerle zan altýnda kalmamasý için Polis Genel Müdürlüðü'nün kamuoyunu tatmin edici bir açýklama yapmasý zorunludur” dedi.


Bu erie Emoji le Tepki Ver
1
 
0
 
1
 
0
 
2
 
0
 
0
 
Lefke Gzelyurt Alayky Lapta Alsancak Girne Dikmen atalky Gnyeli Lefkoşa Akıncılar Vadili Esentepe Tatlısu Değirmenlik Serdarlı Paşaky Akdoğan Beyarmudu Mağusa İnn Yeniboğazii Geitkale Ískele Bykkonuk Mehmetik Yenierenky Dipkarpaz

YORUMLAR
0
ONAY BEKLEYENLER
0

Pamir: "Rumlarýn çalýþmalarý uluslararasý hukuka aykýrý"
Uluslararasý Enerji Politikalarý Uzmaný Necdet Pamir, Türkiye’nin Münhasýr Ekonomik Bölge olarak kabul ettiði alanda Rumlarýn hukuksuz bir þekilde tek taraflý olarak faaliyetlerde bulunduðunu belirtti.
Ýbrahim Andaþ son yolculuðuna uðurlandý
Kýbrýs Türk Devlet Tiyatrolarý oyuncusu ve Andaþ Tiyatrosu kurucusu Ýbrahim Andaþ son yolculuðuna uðurlandý.
Demokrasi þehitleri anýldý
Kýbrýs’ta 1958 ile 1996 yýllarý arasýnda öldürülen gazeteciler ile 1976-1979 yýllarý arasýnda Ýstanbul, Adana ve Ankara’da öldürülen Kýbrýslý Türk öðrenciler, Lefkoþa Mezarlýðý’nda, Baþ...