Alexa atrk.gif
banner
banner
banner
Ana Sayfa >> YENİERENKÖY 27 Ekim 2015, Salı 10:00
banner

Yeni Erenköylüler'den dev anketle yanıt: "Göçmen olmayacağız"

Yeni Erenköylüler'den dev anketle yanıt: Göçmen olmayacağızYeni Erenköylüler, Kıbrıs Türk toplumunda eşi pek görülmemiş bir çalışmaya imza atarak, köyde anket yaptırdılar. Bir araştırma şirketine “Mülkiyet ve Siyasal Eğilimler Araştırması” yaptıran köy halkı, yeniden göçmen olmayacaklarını açık bir şekilde ifade ettiler.
Paylaş  
76
87
73
4

Yeni Erenköy’deki hanelerin yarısından fazlasının yanıtladığı araştırmadan çıkan sonuca göre büyük bir çoğunluğu hayatlarında en az bir kez göçmen olmuş katılımcıların yüzde 82’si yeniden göçmen olmaya karşı çıktı. “Ulaşılacak bir çözümde Yeni Erenköy halkının geri Erenköy bölgesine dönmesi fikrine ne oranda katılırsınız” sorusuna, yüzde 82’si “hiç katılmam” şeklinde yanıt verirken, yüzde 11’i de katılmam dedi. Böylelikle neredeyse katılımcıların tamamı Erenköy’e dönmek gibi bir olasılığı katılmam ve hiç katılmam şeklindeki yanıtlarıyla reddetmiş oldu.

Kıbrıs Postası Özel

Yeni Erenköy’de halk birlik oldu ve bir anket yaptırdı. 16-18 Ekim tarihlerinde bir araştırma şirketine yaptırılan Mülkiyet ve Siyasal Eğilimler Araştırması’nda 450 civarında hanenin 289’u tarafından yanıtlanan sorulardan çıkan sonuç ise çoğu iki kez göçmen olan bölge halkının yeniden göçmen olmayı kabul etmeyeceği.

Yüzde 85’i göçmen

Söz konusu hanelerde yaşayan toplam seçmen sayısının 766 olduğu vurgulanan anket çalışmasına göre, yüzde 41’i Güney Kıbrıs, yüzde 53’ü KKTC, yüzde 6’sı ise Türkiye doğumlu olan katılımcıların yüzde 85’i hayatlarında bir kez göçmen olmuş kişiler. Katılımcıların yüzde 47’sinin birinci derece akrabaları 1963 olaylarında göç eden insanlar ve verilen yanıtlara göre 1963 göçmeni 1. Derece akrabası bulunan Yeni Erenköylülerin yüzde 39’unun akrabası ise Bozdağ’dan, yüzde 29’u Alevkaya’dan, yüzde 14’ü Mansura’dan göç etmiş. Yine katılımcıların yüzde 53’ü, 1958 olaylarında, 1963-1974 arasındaki toplumlararası çatışmalarda ve 1974 olaylarında bir yakının veya akrabasını kaybetmiş oldukları dikkat çekti.

Erenköy’e dönmeye ezici bir hayır

Büyük bir çoğunluğu hayatlarında en az bir kez göçmen olmuş katılımcıların yüzde 82’si ise yeniden göçmen olmaya karşı.

“Ulaşılacak bir çözümde Yeni Erenköy halkının geri Erenköy bölgesine dönmesi fikrine ne oranda katılırsınız” sorusuna, yüzde 82’si “hiç katılmam” şeklinde yanıt verirken, yüzde 11’i de katılmam dedi. Böylelikle neredeyse katılımcıların tamamı Erenköy’e dönmek gibi bir olasılığı katılmam ve hiç katılmam şeklindeki yanıtlarıyla reddetmiş oldu.

Evlerin yüzde 83’ü 1974 öncesinden

Yüzde 86’sı oturduğu evin mülkiyetine sahipken, yüzde 14’ünün ise mülkiyet başkasına ait. Anketteki sorulara verilen yanıtlara göre oturulan evlerin yüzde 83’ünün 1974 öncesi inşaa edildiği de dikkati çekti. Keza, katılımcıların yüzde 67’sinin ise Güney’de mülkü bulunuyor ve bunların yüzde 80’i ise söz konusu mülke karşı eşdeğer mülk almış durumda.

Eşdeğer olmasa da mal iadesine hayır

Katılımcıların yüzde 81’i, “çözümün gerçekleşebilmesi için Güney’de eşdeğeri olmasa da kimsenin mülkü Rumlara iade edilmemeli” derken, Güney’de eşdeğeri olmayan bazı mülklerin iadesini kabul edenlerin oranı yüzde 13’de kaldı.

Yüzde 53’üne göre iki bölgeli, iki toplumlu federal çözüm mümkün değil

Toplamda yüzde 76’sı Yeni Erenköy’de çalışan katılımcılara yöneltilen “BM Kıbrıs’ta bir çözümü genel hatlarıyla iki bölgeli, iki toplumlu Federal bir Kıbrıs olarak tanımlamaktadır. Sizce Kıbrıs’ta böylesi bir çözümü gerçekleştirmek ne oranda mümkündür?” sorusuna karşılık verilen yanıtlar ise sadece yüzde 33’ünün böyle bir çözümün kesinlikle mümkün omadığı düşüncesinde olduğunu ortaya koydu. Yüzde 20’sinin de mümkün olmadığı görüşünde olduğu ankete göre, iki bölgel, iki toplumlu federal Kıbrıs çözümü yüzde 22’si için mümkünken, yüzde 11’i için de kesinlikle mümkün.

Katılımcıların yüzde 58’i iki kurucu devletten oluşan federal bir Kıbrıs derken, yüzde 26’sına göre çözüm, tanınmamış bağımsız KKTC olmalı. İki eyalleten oluşan federal Kıbrıs’a dayalı bir çözüm isteyenlerin oranı ise sadece yüzde 8.

Annan’a hayır Akıncı’ya evet

Araştırma sonucunda ilgi çeken bir başka unsur ise katılımcıların yüzde 51’inin 2004’te eş zamanlı olarak referanduma sunulan Annan Planı’na hayır demeleri ve bugün Annan Planı yeniden referanduma sunulacak olsa, hayır diyeceklerin oranının yüzde 84 olması.

Annan Planı’nı bugün aynı şekilde referanduma sunulacak olsa yüzde 84 oranında reddeceklerini bildiren katılımcıların yüzde 53’ünün, Cumhurbaşkanlığı Seçimi’nin 2’inci turunda Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’yı desteklediklerini ifade etmeleri de araştırmanın bir başka ilgi çekici sonucu.

Karpaz’a dönüşe red

Katılımcıların yüzde 76’sı ise “Ulaşılacak bir çözümde Yeni Erenköy de dahil olamk üzere Karpaz bölgesinin Kıbrıs Rumlarının yerleşimine açık bir Özel Statü bölgesi olması fikrine ne oranda katılırsınız” sorusuna karşılık, hiç katılmam yanıtını verirken, yüzde 10’u da katılmadığını belirtti. Katılırım diyenler ise yüzde 5’te kaldı.

Garantörlük aynen, asker aynen

Benzer şekilde katılımcıların yüzde 87’si Türkiye’nin garantörlük hakkının bugünkü şekliyle devam etmesini isterken, yüzde 85’i de Türk askerinin güçlü şekilde Kıbrıs’ta kalması gerektiğini belirtti.

Güzelyurt konusunda kesin red

Yeni Erenköylüler bölgelerinin yanı sıra Güzelyurt konusunda da redci bir tutum sergilediler. Katılımcıların yüzde 92’si, “çözüm uğruna Güzelyurt Rumlara kesinlikle verilmemeli” yanıtını verdi. Yüzde 96’sı da “çözüm uğruna Karpaz köyleri Rumlara verilmemeli” dedi.

Katılımcıların yüzde 73’ünün çözüm sonrasında Kıbrıslı Rumların Türk bölgesine hiçbir şekilde yerleşmemesi gerektiğini ifade ettiği araştırmadaki verilere göre, bu konuya kısıtlama getirilmesini düşünenlerin oranı ise yüzde 26.

Yeni devletin vatandaşlığına evet

Mülkiyet ve geri dönüş konularında red diyen Yeni Erenköylüler, tüm KKTC vatandaşlarının yeni devletin vatandaşı olmasına ise ezici bir çoğunlukla evet dediler.

Katılımcıların yüzde 83’ü “çözüm sonrasında doğum yeri neresi olursa olsun tüm KKTC vatandaşları yeni devletin vatandaşı” olmalı derken, doğum yeri Kıbrıs olmayan KKTC vatandaşlarından “bazılarının” yeni devletin vatandaşı olmaları gerektiğini ifade edenlerin oranı yüzde 10 oldu.

Dönüşümlü başkanlık, ayrı egemenlik

Katılımcıların cumhurbaşkanlığının dönüşümlü olması ve ayrı egemenlik konularındaki düşünceleri de mülkiyet ve geri dönüş konularıyla aynı oranları yakaladı.

“Yeni kurulacak devlette Cumhurbaşkanlığı’nın Türkler ve Rumlar arasında dönüşümlü olarak kullanılması” gerektiğini düşünenlerin oranı yüzde 60 olurken, “çözümde Kırıslı Türklerin ve Rumların ayrı egemenliği olmalıdır” görüşü, yüzde 90’ı tarafından kabul gördü.

Türkiye anavatan, Kıbrıslı Rumlar tarihsel düşman

Son olarak katılımcıların yüzde 57’si kendini Kıbrıslı Türk olarak ifade ederken, yüzde 50’sine göre vatan olgusu KKTC ile özdeşleşiyor. Türkiye Cumhuriyeti’ni anavatan olarak görenlerin oranı ise yüzde 66. Bu durum “Kıbrıslı Rumlar size en güçlü olarak neyi ifade eder” sorusuna gelince, katılımcıların yüzde 54’ü Kıbrıslı Rumları “tarihsel düşman” olarak işaret ettiler.

750 imza yetkililerde

Öte yandan Yeni Erenköylüler, Cumhurbaşkanlığı’na yazdıkları ve içeriğinde “Bizler aşağıda imza sahipleri Yeni Erenköy sakinleri olarak üçüncü kez göçmen olmak istemiyoruz. 40 yıldan beri yaşadığımız bu köyde oluşturduğumuz ekonomik ve manevi değerlerimize sahip çıkmak istiyor, çocuklarımızın ve bizlerin geleceğinin bu köyde olduğunu, bunları sonuna kadar korumak ve muhafaza etmek gerektiğine inanıyoruz. 1963 yılından beridir Rumların bize çektirdiği sıkıntılar ve acılar göz önünde bulundurulduğunda mal ve mülk konusunda birincil hakkın bize ait olması konusunda ısrarcıyız. Türkiye’nin etkin ve fiili garantisinden asla taviz vermeyiz. 40 yılda tesis edilen huzurumuzun bozulmaması, egemenlik ve iki bölgeliliğin sulandırılmaması ve sonlandırılmaması için mücadelemizi sürdüreceğiz. Taleplerimizin gerçekleşmesinin takipçisi olacağımızı bildiririz” ifade edilen ve yaklaşık 750 kişinin imzasını taşıyan açıklamalarını, Başbakanlık, Dışişleri Bakanlığı, Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçiliği, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı ve siyasi partilere de dağıttılar.


banner

banner

Bu İçeriğe Emoji İle Tepki Ver
0
 
0
 
0
 
0
 
0
 
0
 
0
 
Cyprus Map Lefke Güzelyurt Alayköy Lapta Alsancak Girne Dikmen Çatalköy Gönyeli Lefkoşa Akıncılar Vadili Esentepe Tatlısu Değirmenlik Serdarlı Paşaköy Akdoğan Beyarmudu Mağusa İnönü Yeniboğaziçi Geçitkale Ískele Büyükkonuk Mehmetçik Yenierenköy Dipkarpaz

Facebook yorum
YORUMLAR
4
ONAY BEKLEYENLER
0
8 Kasım 2015, Pazar
Guner         - Girne
Ganimetciler anket yapmis... yemezler! Zamani geldiginde koylu koyune, evli evine (tabi varsa). Hem bunlara ne Omorfo'dan! Madem oyle ben da Girne'li olarak deyim Yeni Iskele 74 onceki haline donsun. Sonradan vatandas olanlar da geldikleri yere donsun, hem yer acilir memlekette :)

28 Ekim 2015, Çarşamba
Kenan         - Lefkosa
o zaman herkes oturdugu,kullandigi tarlanin tazminatlarini gercek sahiblerine odesin ve kim ne birakti 74den evvel ve sonrasi ne aldigini da acikasin.Arada fazla bir fark yoksa haklidirlar ama yok kerpicten ev birakip villaciklara gondularsa kise yemez bu anketcikleri.

27 Ekim 2015, Salı
Hasan         - Girne
Benim çok tanıdıklarım var Karpazda. Bence abartılı filan değil.
İnsanlarımız Rumların şımarık ve maksimalist isteklerini gördükçe tepki vermeye başladılar. Olay bu kadar basittir. Ne kadar barış yanlısı olsak Rumlar daha fazlasını ister. Ne beklerdiniz olsun?
Referandum olsun göreceksiniz bizim taraftan yüksek hayır çıkacak bu kez. Ne kadar söz, baskı, tehdit gelse bu halk daha kötülerini gördü neyin doğru neyin yanlış olduğunu çok iyi bilir.
Annan Planına ben de benim de ailem evet dedi. İnanın bu mülkiyet konusunu gördükten sonra bizim için bu müzakereler değil barışı, bizi karmaşıklığa götüreceğini düşündüğümüzden bu kez hayır diyeceğiz. Çözüm karşıtı filan da değilim sakın ola kimse yazmasın. Bu bir görüştür.

27 Ekim 2015, Salı
Fatoş         - Lefkoşa
Kudret Akay'ın yaptığı anketdir bu...

banner
banner
banner
banner
banner

Karpaz bölgesi yasta: "Yollar yapılmadan hiçbir hükümet yetkilisi bölgemize a...
image İskele - Karpaz yolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında Mehmet Akın'ın hayatını kaybetmesi üzerine bölge halkı adeta isyan etti. Yenierenköy Belediye Başkanı Yeşilırmak, "Yollar yapılmadan hiçbir hükümet yetkilis...
Çavuşoğlu müjdeledi: "Gazimağusa'da başkonsolosluk açıyoruz"
image Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, müzakerelerin İsviçre'de kaldığı yerden devamının mümkün olmadığını vurguladı. KKTC'ye Türkiye'den elektrik getirilmesi için çalışmalar yapıldığını belirten Çavuşoğlu, Gazima...
Yeni Erenköy yakınlarında bulunan teknede 'mülteci' şüphesi
image Yeşilköy ile Yeni Erenköy arasındaki sahilde, terk edilmiş vaziyette bulunan sürat teknesinin kanunsuz olarak ülkeye mülteci getirdiği düşünülüyor. Polis, bölgede geniş çaplı arama başlattı.