Alexa atrk.gif
banner
banner
banner
Ana Sayfa >> İÇ HABERLER 15 Mart 2019, Cuma 14:19
banner

Ombudsman Dizdarlı, kurumun 6 aylık raporunu yayınladı

Ombudsman Dizdarlı, kurumun 6 aylık raporunu yayınladıOmbudsman Emin Dizdarlı, kurumun 6 aylık raporunu kamuoyu ile paylaştı.
Paylaş  
5
4
5
0

Rapor şöyle:

"Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) Dairesi veya Ombudsmanlık müessesi bireyler ve İdare arasındaki sorunların çözümlenmesine katkı koymak amacıyla oluşturulmuş bağımsız anayasal bir kuruluştur. Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman)’ın görev ve yetkileri 38/1996 sayılı Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman)Yasası’nın 9’uncu maddesinde yer almaktadır. Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) Dairesi’nin  bağımsızlığı  veya korunmasına ilişkin kurallar söz konusu Yasa’nın 12’nci maddesinde düzenlenmiştir ve/veya  Ombudsman’ın korunması   bu madde altında güvence altına alınmıştır. Söz konusu Yasa maddesi tahtında Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) 38/1996 sayılı Yasa uyarınca görevlerini yerine getirirken ve yetkilerini kullanırken açıkladığı görüşlerinden ve sunduğu raporlarından dolayı sorumlu tutulamaz ve hakkında dava açılamaz.

Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) Dairesi tarafından tanzim edilen raporlarımız basın ve medya yoluyla halkımızla da paylaşılmak suretiyle, Dairemizin faaliyetlerinin kamuoyu nezdinde bilinirliğini artırmıştır. Dairemizin yaptığı çalışmalar veya yayımladığı raporlar neticesinde kamuoyunun ilgisini kazanmış ve halkın en güvendiği ve çalışmalarından memnuniyet duyduğu kurum haline gelmiştir.

Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) Dairesi faaliyetlerini İsmet Paşa Mahallesi, Celaliye  Sokak  No 2 - 4,  İnönü Meydanı, Lefkoşa adresinde yürütmektedir.Dairemizin erişilebilirliğinin artırılması amacı ile açılan www.ombudsman.gov.ct.tr adresine her daima ulaşmak mümkündür. Web sitemize   ilaveten   facebook    sayfamız  ve   info.ombudsman         @gov.ct.tr mail adresimiz de mevcuttur.

Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) Dairesi’nin icraat ve faaliyetlerinin altı aylık dönemler itibariyle kamuoyuyla paylaşılmasının hesap verebilirlik ve şeffaflık ilkesinin yerleşmesi açısından büyük önem taşımaktadır.Bu kapsamda kamuoyunun bilgi sahibi olmasını sağlamak amacıyla Dairemiz tarafından 2018 yılı boyunca gerçekleştirilen faaliyetlerimize  Raporumuzda ayrıntılı bir şekilde yer verdik.

Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) Dairesi temel hak ve özgürlüklerin korunması ve geliştirilmesi konusunda önemli bir işlev üstlenmiş durumdadır. Daire olarak amacımız toplum içerisinde etkin bir rol oynamak, hak arama kültürünü geliştirmek, İdarenin hukuka aykırı uygulamalarını azaltmak ve kötü yönetimden doğan haksızlıkları önleyen bir sistemin oluşturulmasına katkı koymaktır.

Toplumun hak ve çıkarlarını korumak ve desteklemekle görevli olduğumuzun bilinciyle altı aylık raporumuzu bilginize saygıyla sunuyoruz.

Kişisel Başvurular

Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman’ın) harekete geçmesine ilişkin kurallar ve çalışma yöntemi 38/1996 sayılı Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) Yasası’nın 15’inci maddesinde yer almaktadır. Söz konusu Yasa maddesi tahtında Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman), bir konuda haksızlığa uğradığını iddia eden herhangi bir kişinin Dairece öngörülen formu doldurmak ve imzalamak suretiyle şahsen yapacağı başvuru üzerine harekete geçebileceği gibi basında çıkan haberler, elde ettiği duyumlar ve yaptığı gözlemler sonucu resen de harekete geçebilir.

 

Yıllar İtibariyle Kişisel Başvuru Sayısı

 

Yıl

 

Toplam Başvuru Sayısı

 

2012

 

 

17

 

2013

 

 

 4

 

2014

 

 

 2

 

2015

 

 

33

 

2016

 

 

114

 

2017

 

 

127

 

2018

 

 

 80

 

Yıllara Göre Başvuru Sayısı

 

2018 yılının ikinci 6 ayında Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) Dairesi’ne başvuru yapan kişi sayısı 30’dur. 2018 yılı içerisinde toplam başvuru sayısı 80’dir. Bu süre zarfında Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) toplam 249 kişiyle yüz yüze görüşme gerçekleştirmiştir. Bunun yanında Ombudsman Sayın Emine Dizdarlı410 telefon görüşmesi yapmış ve bu görüşmelerin çoğunluğu İdarenin yaptığı işlemler ile ilgili şikayetler ve bilgi edinme gibi konuları kapsadığı cihetle söz konusu kişileri bilgilendirerek ilgili mercilere yönlendirmiştir.

 

Temmuz 2018 ile Aralık 2018 Tarihleri Arasında Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) Sayın Emine Dizdarlı İle Görüşen Kişi Sayısı

 

 

Randevulu gelen

 

 

64

 

Randevusuz gelen

 

 

 65

 

Telefon

 

 

  225

 

Fax

 

 

    18

 

 

E-mail yoluyla yazışma

 

 

      7

 

2018 Yılında Sayın Emine Dizdarlı’nın Görüştüğü Toplam Kişi Sayısı

 

 

Randevulu gelen

 

 

133

 

Randevusuz gelen

 

 

116

 

Telefon

 

 

 410

 

Fax

 

 

38

 

E-mail yoluyla yazışma

 

 

       17

Dairemizin Görev Ve Yetki Alanına Giren Konularda Temmuz – Aralık 2018 Tarihleri Arasında Kamu Kurum ve Kuruluşlarından İstenilen Bilgi ve Belge Sayısı

Dairemize 2018 yılı sonu itibariyle gelen-giden evrak sayısıtoplamı1119’dur. Bunların takriben %98’i başvurulara ilişkin kurumsal belge ve/veya ek belgeler oluşturmuştur.

 

 

Giden – Gelen Evrak Sayısı

 

Giden Evrak

 

 

389

 

Gelen Evrak

 

 

383

 

2018 yılında toplam Giden – Gelen Evrak Sayısı

 

Giden Evrak

 

 

477

 

Gelen Evrak

 

 

642

                                                                 

Toplam         1119

 

Başvuru Sayısının 2018 Yılı İtibariyle Bölgelere Göre Dağılımı

 

 

Bölge

 

Toplam

 

Lefkoşa

 

 

37

 

Girne

 

 

12

 

Mağusa

 

 

13

 

İskele

 

 

 4

 

Güzelyurt

 

 

 3

 

Lefke

 

 

5

 

38/1996 sayılı Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) Yasası’nın 13’üncü maddesi tahtında ilgili mercilere iletilen başvuru sayısı yukarıdaki dağılıma dahil edilmemiştir.

 

Başvuruların Bölgelere Göre         Dağılımı

 

 

Lefkoşa       %50

Mağusa       %18

Girne          %16

İskele           % 5

Güzelyurt     %4

Lefke            %5

 

Dairemize 2018 yılında yapılan başvurular bölgelere göre değerlendirildiğinde en fazla başvuru %50 ile Lefkoşa bölgesinden yapılırken, bunu %18 ile Mağusa bölgesi ve az farkla %16 ile Girne bölgesi izlemiştir. Yine 2018 yılında başvuruların genel olarak tüm ilçelerimizden yapıldığı gözlemlenmiştir.

Temmuz 2018 ile Aralık 2018 Tarihleri Arasında Dairemize Yapılan Başvuruların Bakanlıklara ve Yerel Yönetimlere Göre Dağılımı

 

 

Bakanlık ve Yerel Yönetimlere Göre Dağılım

 

 

Toplam

 

%

 

KKTC Başbakanlığı

 

 

4

 

13

 

KKTC İçişleri Bakanlığı

 

 

4

 

13

 

KKTC Sağlık Bakanlığı

 

 

4

 

13

 

KKTC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

 

 

3

 

10

 

KKTC Milli Eğitim Bakanlığı

 

 

2

 

7

 

KKTC Turizm ve Çevre Bakanlığı

 

 

1

 

3.5

 

KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı

 

 

1

 

3.5

 

Yerel Yönetimler

 

 

9

 

30

 

Kaymakamlıklar

 

 

2

 

7

 

2018 yılının ikinci 6 ayında yapılan başvuruları Bakanlık bazlı değerlendirdiğimizde yapılan başvuruların büyük  çoğunluğunu %30’luk oranla yerel yönetimler oluştururken bunu %13 ile KKTC Başbakanlığı, KKTC İçişleri Bakanlığıve %10 ile KKTC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı takip etmektedir.

2018 Yılı İçerisinde Dairemize Yapılan Toplam Başvuruların Bakanlıklara ve Yerel Yönetimlere Göre Dağılımı

 

 

Bakanlık ve Yerel Yönetimlere Göre Dağılım

 

Toplam

 

%

 

 

KKTC Başbakanlığı

 

13

 

16

 

KKTC İçişleri Bakanlığı

 

17

 

21

 

KKTC Maliye Bakanlığı

 

2

 

3

 

KKTC Sağlık Bakanlığı

 

7

 

9

 

KKTC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

 

6

 

7

 

KKTC Milli Eğitim Bakanlığı

 

5

 

6

 

KKTC Turizm ve Çevre Bakanlığı

 

6

 

7

 

KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı

 

3

 

4

 

KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanlığı

 

1

 

1

 

Yerel Yönetimler

 

17

 

21

 

Kaymakamlıklar

 

4

 

5

 

2018 yılına bakıldığında başvuru sayılarında ilk sırayı %21 ile KKTC İçişleri Bakanlığı ve Yerel Yönetimler alırken bunu %16 ile KKTC Başbakanlığı takip etmiştir.

 

Başvuru Sayısının Bakanlıklara ve Yerel Yönetimlere Göre Dağılımı

KKTC Başbakanlığı                                                %16

KKTC İçişleri Bakanlığı                                         %21

KKTC Maliye Bakanlığı                                         %  3             

KKTC Sağlık Bakanlığı                                          %  9

KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı             %  4

KKTC Turizm ve Çevre Bakanlığı                         %  7

KKTC Milli Eğitim Bakanlığı                                %  6

KKTC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı      %  7

KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanlığı                     %   1

Yerel Yönetimler                                                    %21

Kaymakamlıklar                                                     %  5

 

2018 Yılında Yapılan İlk  Başvuruların Konularına Göre Dağılımı

 1. Sosyal Sigortalar Dairesi Müdürlüğü /Yatırımların eksik yapılması
 2. Kaymakamlıklar
 3. Çevre Koruma Dairesi / Ses gürültü kirliliği
 4. Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu
 5. Eski Eserler ve Müzeler Dairesi Müdürlüğü
 6. Merkezi Cezaevi
 7. İskan ve Rehabilitasyon Dairesi Müdürlüğü’nün yanlış uygulamaları
 8. Hava Sporları Federasyonu
 9. Şehir Planlama Dairesi /Planlama Onayı
 10. Bayrak Radyo Televizyon Kurumu
 11. Kooperatif Şirketler Mukayyitliği /Beyarmudu Kooperatifine olan borçlar
 12. Din İşleri Dairesi
 13. Milli Eğitim ve ona bağlı Daireler
 14. Tüp Bebek Merkezi
 15. Polis Genel Müdürlüğü / Polis Hizmetleri Komisyonu
 16. Belediyelerin Uygulamaları / Yeşil alanların korunması
 17. Çarter Mobil Denetim Protokolü /Teşvik
 18. Hali/ Orman arazilerin kiralanması
 19. Tapu ve Kadastro Dairesi /Hudut ölçümü
 20. Psikolojik şiddet / Usulsüzlük
 21. Tüp satışı, depolama, gürültü kirliliği
 22. Su sayaçlarının sökülmesi
 23. Meslek vergisi
 24. Kuyu Tahsisi
 25. Kültür Dairesi tarafından Derneklere yapılan yardımlardaki eşitsizlik ve Değerlendirme Komisyonun oluşumu
 26. Ağıl yerleri
 27. Sağlık Kurulu, Sağlık Bakanlığı’nın sağlık çalışanları ile uygulamaları; laboratuvar izni
 28. Posta Dairesi
 29. İstihdam teşvik ödemeleri

 

 

 

 

2018 Yılı İçerisinde Yapılan Başvuruların Belediyelere Göre Dağılımı

Lefkoşa Belediyesi

 

 

2

Gönyeli Belediyesi

 

 

3

Girne Belediyesi

 

 

2

Lapta Belediyesi

 

 

1

Dikmen Belediyesi

 

 

1

Mağusa Belediyesi

 

 

2

Dipkarpaz Belediyesi

 

 

1

İskele Belediyesi

 

2

Güzelyurt Belediyesi

 

 

1

Lefke Belediyesi

 

 

2

Alsancak Belediyesi

 

 

2

Geçitkale Belediyesi

 

 

1

Yeni Erenköy Belediyesi

 

 

1

 

Daha önce de belirttiğimiz üzere Belediyelere ilişkin başvuru konusu şikayetler incelendiğinde söz konusu şikayete bağlı olarak ilçe Kaymakamlıklarının da şikayet edildikleri görülmektedir. Bundan da anlaşılacağı üzere haksız uygulamalara maruz kalan veya idarenin eylem ve işlemlerinden etkilenen  sorumluluk üstlenerek bireyler çareyi her iki kurumu şikayet etmekte bulmaktadırlar. Bu husus ayni şekilde belediyelerle ve Çevre Dairesi arasında da geçerlidir. Kurumlar sorunların çözümü için yetkilerini gerektirdiği şekilde kullanmadıkları sürece veya gereken sorumluluğu almadıkları sürece yetki karmaşası nedeniyle sıkıntılar devam edecektir. Bunun neticesinde yetki karmaşasının ceremesini de halk çekecektir. Belediyeler ve Kaymakamlıklar görevlerini veya verdikleri hizmetleri yetki karmaşasına neden olmadan sağlamaları gerekmektedir.

 Bu problemin bir an önce çözümlenmesi veBelediyeler ve Kaymakamlıklar arasında olması gereken işbirliğinin ve koordinasyonun kurulması gerekmektedir.

Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde yürütsel ve yönetsel yetkisi olan organ, makam, teşkilat, kamu kurum ve kuruluşlarının veya kişinin ifa etmiş oldukları hizmetlerin yürürlükteki mevzuata ve Yüksek Mahkeme kararlarına uygunluklarını, yerindeliklerini denetlemek, soruşturmak ve neticesinde Rapor Sunmakla görevlidir. Yine Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) görevleri arasında yönetimin herhangi bir biriminin görev alanında olan bir hizmetin yerine getirilip getirilmediğinin takibini yapmak ve ilgili birimden yerine getirilmeyen hizmetle ilgili gerekçeli bilgi istemek ve saptadığı yasa dışı bir işlemin düzeltilmesi için ilgili makamı uyarmak vardır.

 

Temmuz – Aralık 2018 Tarihleri Arasında Sonuçlanan Başvuru Sayısı

 

 

Soruşturması tamamlanarak Raporu yayınlanan

 

 

32

 

Soruşturması başlatılan ancak ilgili kamu kurumu ile yazışmalarımız neticesinde başvuru sahibi lehine işlemleri düzeltilen veya geri çekilen

 

 

17

 

Dava nedeniyle bekletilen veya sonlandırılan

 

 

5

 

38/1996 sayılı Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) Yasası’nın 13’üncü maddesi tahtında ilgili makama iletilen

 

 

5

 

KKTC Polis Genel Müdürlüğüne iletilen

 

 

4

                                                                          

Toplam     63

 

2018 yılının ikinci altı ayı itibarıyla sonuçlandırılan/ Karara bağlanan başvuru sayısı 63’dür

 

2018 Yılında Sonuçlanan Toplam Başvuru Sayısı

 

 

Soruşturması tamamlanarak raporu yayınlanan

 

 

66

 

Soruşturması başlatılan ancak ilgili kamu kurumu ile yazışmalarımız neticesinde başvuru sahibi lehine işlemleri düzeltilen veya bu sebeple kapatılan/geri çekilen

 

 

30

 

Dava nedeniyle bekletilen veya sonlandırılan

 

 

11

 

38/1996 sayılı Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) Yasası’nın 13’üncü maddesi tahtında ilgili makama iletilen

 

 

11

 

 

KKTC Polis Genel Müdürlüğüne iletilen

 

 

5

                                                                

Toplam    123

Ocak – Aralık 2018 döneminde Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) Dairesi toplam 123 başvuruyu soruşturarak karara bağlamıştır. Yukarıdan görüleceği üzere İdare 30 tane başvurudaki şikayeti ve/veya hatalı eylem ve işlemi geri alarak veya düzelterek çözüme ulaştırmıştır. Bunun neticesinde de Dairemiz ilgili başvuruları sonlandırmıştır.

İdare’nin İşlem Veya Eylemlerinde Yürürlükteki Mevzuata Aykırılık veya Hata Tespit Edilmeyen Başvuru Sayısı

 

 

 

 

2018 yılında yayınlanan ve hata tespit edilmeyen

 rapor sayısı

 

22

 

Daha önce de belirttiğimiz üzere, Dairemizin görevleri arasında İdarenin her türlü işlem veya eyleminin, tutum ve davranışının hukuka, hakkaniyete ve iyi yönetişim ilkelerine uygun davranması konusunda önerilerde bulunmak vardır. Bu doğrultuda Cumhuriyet Meclisi, Dilekçe ve Ombudsman Komitesine sunulan raporlarımız önem taşımaktadır. Şöyle ki, başvuru neticesinde hazırladığımız raporlar toplumda hangi konularda şikayetlerin yoğunlaştığını veya rahatsızlık oluşturan konuların neler olduğu hususunu Cumhuriyet Meclisinin dikkatine getirerek konunun Genel Kurul’da konuşulmasını veya tartışılmasını sağlamaktayız. Bunu yaparak Meclis ile toplum arasında bir köprü vazifesi oluşturmaktayız. Bu bağlamda, İdarenin Dairemizin tavsiye niteliğindeki kararlarına ve İdarenin hatalı veya hukuka aykırı  işlemlerinin düzeltilmesi beklenmektedir. İdare tarafından düzeltilen hatalı uygulamalar kamu hizmetlerinin kalitesini ve etkinliğini artıracaktır

 

KKTC Cumhuriyet Meclisi Ombudsman Komitesi’nde Görüşülen Rapor Sayısı

 

 

2018 yılında Komitede görüşülen Rapor sayısı

 

 

              31

 

2018 Yılında Televizyon Programlarına Katılım ve Röportaj Sayısı

 

 

Özel Röportaj

 

 

2

 

Kıbrıs TV Kanallarında canlı yayına katılım

 

 

6

Yurtdışı Temaslarımız

Uluslararası Ombudsman Enstitüsü’nün (International Ombudsman Institute (IOI) )dünya çapında 100 ülkeden 190 üyesi bulunmaktadır.

Dairemiz, Avrupa Ombudsman Enstitüsü (European Ombudsman Institute) ile Uluslararası Ombudsman Enstitüsü’nün (International Ombudsman Institute) bir üyesidir. Dairemiz üyesi olduğu Avrupa Ombudsman Enstitüsü’nde (EOI) Kuzey Kıbrıs Ombudsmanı olarak oy kullanma hakkına sahiptir. Sayın Emine Dizdarlı Belçika Federal Ombudsmanları Sayın Cathrine De Bruecker ve Sayın Guido Herman’ın daveti üzerine Uluslararası Ombudsman Enstitüsü’nün (IOI) 40. yılının kutlamaları çerçevesinde Brüksel’de 1 Ekim 2018 ile 3 Ekim 2018 tarihleri arasında gerçekleşen konferansa katılmıştır.

Federal Ombusdmanların ev sahipliğinde gerçekleşen konferans Federal Parlamentonun Senato’sunda (Hemicycle of Senate) yer almıştır. Söz konusu konferansa Avrupanın ve dünyanın değişik ülkelerinden Brüksel’e gelen 54 Ombudsmanın katılımı yanında Avrupa Konseyi Temsilcileri, İnsan Hakları Komiseri, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Yargıçları, hukuk ve insan haklarında uzman birçok akademisyen bir araya gelerek bilgi ve deneyim paylaşımında bulunulmuştur.

Konferansa katılan Ombudsmanların Senato bünyesinde kendilerini ve dairelerini tanıtan birer kısa konuşma yapmaları öngörülmüştür. Bu çerçevede Sayın Emine Dizdarlı Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) Dairesi’nin ülkemizdeki çalışmalarını, 38/1996 sayılı Yasası’nı, Dairemizin oluşumunu, başvurularınnevi ve hedeflerimiz hakkında gerekli bilgilendirmeyi yaparak bu hususları katılımcılarla paylaşma fırsatı bulmuştur.

Ombudsman Emine Dizdarlı Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Sayın Didier Reynders’ın Egmont Palace’ta verdiği gala yemeğine de katılarak Dairemizi temsil etmiştir. Konferans, Temsilciler Meclisindeki toplantıdan sonra sona ermiştir.

Brüksel’de bulunduğu süre içerisinde Sayın Emine Dizdarlı KKTC Brüksel Temsilcisi Sayın Damla Güçlü ile bir araya gelerek bu süre içerisinde gerçekleşen temaslar hakkında kısa bir bilgilendirme yapmıştır.

SONUÇ:

Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) Dairesi’nin öncelikleri çerçevesinde görevlerini daha etkin bir şekilde yürütebilmesi için mevzuatımızda değişikliklerin yapılması kaçınılmazdır. Özellikle Avrupa’ya ve Paris prensiplerine uyumun sağlanması için Ombudsman’ın yetkilerinin artırılması gerekmektedir.

Başvuru sayısının 2015 yılından itibaren önceki yıllara göre kat be kat arttığı göz önünde bulundurulduğunda Dairemizin personel ihtiyacının ivedilikle karşılanması ve boş kadroların doldurulması  gerekmektedir.Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) Dairesi KKTC’de yönetimin ifa ettiği herhangi bir hizmetin, yürürlükteki mevzuata ve Yüksek mahkeme kararlarına uygun olarak yapılıp yapılmadığını denetlemek ve/veya soruşturmakla görevlidir. Bu nedenle başvuruların mevzuat gereğince değerlendirilmesinde bir hukukçuya ihtiyaç duyulmaktadır. Denetçilerin Daire içinde Ombudsman’ın dışında ulaşabilecekleri bir hukukçunun olması şarttır ve/veya elzemdir. Bu nedenle Dairemize söz verilen ancak bir türlü alınamayan hukukçunun alınması ve bu eksikliğin giderilmesi gerekmektedir. Dairemizin yapısının güçlendirilmesinin denetimlerin daha hızlı bir şekilde yapılmasına katkı sağlayacağı gibi vatandaşın sorunlarına da daha hızlı bir şekilde çözüm üretebilecektir.


banner

banner

Bu İçeriğe Emoji İle Tepki Ver
0
 
0
 
1
 
0
 
0
 
0
 
0
 
Cyprus Map Lefke Güzelyurt Alayköy Lapta Alsancak Girne Dikmen Çatalköy Gönyeli Lefkoşa Akıncılar Vadili Esentepe Tatlısu Değirmenlik Serdarlı Paşaköy Akdoğan Beyarmudu Mağusa İnönü Yeniboğaziçi Geçitkale Ískele Büyükkonuk Mehmetçik Yenierenköy Dipkarpaz

Facebook yorum
YORUMLAR
0
ONAY BEKLEYENLER
0
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner

El-Sen Başkanı Özkıraç: "Toplumumuzu açgözlü sermayenin eline bırakmayacağız"
image Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (El-Sen) Başkanı Kubilay Özkıraç, Kıbrıslı Türklerin en stratejik kurumu olan Kıb-Tek'i korumaya devam edeceklerini kaydederek, "Toplumumuzu açgözlü sermayenin eline b...
Meclis'te şok grev!
image Meclis'te stenograflar grev yaptı, Genel Kurul toplantısı yapılamadı.
AB rh+ kan aranıyor!
image AB rh + kan aranıyor!