Ana Sayfa >> ÝÇ HABERLER 14 Kasm 2017, Sal 13:10
DP Milletvekili Mustafa Arabacýoðlu, aday olmayacaðýný açýkladý
DP Milletvekili Mustafa Arabacýoðlu, aday olmayacaðýný açýkladýDemokrat Parti (DP) Lefkoþa Milletvekili Mustafa Arabacýoðlu, 7 Ocak’ta yapýlacak milletvekilliði erken genel seçiminde aday olmayacaðýný açýkladý.
Paylaş  
5
13
5
0

Demokrat Parti (DP) Lefkoþa Milletvekili Mustafa Arabacýoðlu, 7 Ocak’ta yapýlacak milletvekilliði erken genel seçiminde aday olmayacaðýný açýkladý.

Arabacýoðlu yaptýðý yazýlý açýklamada, gerek seçim süreci, gerekse seçim sonrasýnda  yeni seçilecek olan genç milletvekilleriyle  bunca yýldýr edindiði bilgi ve tecrübeyi paylaþmaya devam edeceðini açýkladý.

DP Lefkoþa Milletvekili Mustafa Arabacýoðlu’nun konuya iliþkin yazýlý açýklamasý þu þekilde:

“Siyasi yaþantýma 1993 yýlýnda Demokrat Parti’den Lefkoþa Milletvekili seçilerek baþladým. 24 yýl süren bu süreçte 6 kez genel seçimlere katýlarak milletvekili seçildim. Bu süre içerisinde partimin tüm organlarýnda da görev yaptým. 2001-2004 yýllarý arasýnda Saðlýk Bakaný, 2013-2014 yýllarý arasýnda da Milli Eðitim Bakaný olarak görev yaptým. Meclisin tüm komitelerinde görev aldým. Annan Müzakere sürecinde ve Taþýnmaz Mal Komisyonu yasa tasarýlarýnýn þekillenmesinde aktif görev alarak katký koymaya çalýþtým.  Yine bu dönemlerde 2005 yýlýnda partimden Cumhurbaþkanlýðý adaylýðýna uygun görüldüm ve aday oldum. 2013 yýlýnda ise Lefkoþa Belediye Baþkanlýðý seçimine katýldým.
Beni DP amblemi altýnda bu görevlere layýk gören halkýmýza, bu görevlerim süresince birlikte çalýþtýðým bürokratlarýma, milletvekili arkadaþlarýma ve meclis çalýþanlarýna teþekkür ederim.

2018 yýlýnda yapýlacak olan milletvekilliði seçimlerine katýlmayacaðýmý fakat gerek seçim sürecine gerekse seçim sonrasýnda yeni seçilecek genç arkadaþlarla bunca yýl boyunca edindiðim bilgiyi, tecrübeyi paylaþmaya devam edeceðimi belirtir sonsuz sevgi ve selamlarýmý iletirim.” 


Bu erie Emoji le Tepki Ver
6
 
2
 
0
 
0
 
2
 
0
 
0
 
Lefke Gzelyurt Alayky Lapta Alsancak Girne Dikmen atalky Gnyeli Lefkoşa Akıncılar Vadili Esentepe Tatlısu Değirmenlik Serdarlı Paşaky Akdoğan Beyarmudu Mağusa İnn Yeniboğazii Geitkale Ískele Bykkonuk Mehmetik Yenierenky Dipkarpaz

YORUMLAR
0
ONAY BEKLEYENLER
0

Pamir: "Rumlarýn çalýþmalarý uluslararasý hukuka aykýrý"
Uluslararasý Enerji Politikalarý Uzmaný Necdet Pamir, Türkiye’nin Münhasýr Ekonomik Bölge olarak kabul ettiði alanda Rumlarýn hukuksuz bir þekilde tek taraflý olarak faaliyetlerde bulunduðunu belirtti.
Ýbrahim Andaþ son yolculuðuna uðurlandý
Kýbrýs Türk Devlet Tiyatrolarý oyuncusu ve Andaþ Tiyatrosu kurucusu Ýbrahim Andaþ son yolculuðuna uðurlandý.
Demokrasi þehitleri anýldý
Kýbrýs’ta 1958 ile 1996 yýllarý arasýnda öldürülen gazeteciler ile 1976-1979 yýllarý arasýnda Ýstanbul, Adana ve Ankara’da öldürülen Kýbrýslý Türk öðrenciler, Lefkoþa Mezarlýðý’nda, Baþ...