Ana Sayfa >> EÐÝTÝM 15 ubat 2017, aramba 15:34
GAÜ okullar grubu öðretmenlerine hizmet içi eðitim
GAÜ okullar grubu öðretmenlerine hizmet içi eðitimGirne Amerikan Üniversitesi (GAU) Okullar Grubu’na baðlý tüm ilk ve orta dereceli okullarda bulunan Fransýzca öðretmenlerine yönelik hizmet içi eðitim gerçekleþti.
Paylaş  
15
31
13
0

Girne Amerikan Üniversitesi (GAU) Okullar Grubu’na baðlý tüm ilk ve orta dereceli okullarda bulunan Fransýzca öðretmenlerine yönelik hizmet içi eðitim gerçekleþti.

GAÜ Okullar Grubu Baþkaný Dr. Ferdiye Ersoy öncülüðünde ve Deniz Plaza iþbirliðinde; Fransa'nýn önde gelen yayýnevlerinden CLE'nin yabancý ülkeler delegesi olan Annick Hatterer tarafýndan yeni çýkan kitaplar ile ilgili hizmet içi eðitim gerçekleþtirildi.

Eðitimde, kitaplarý da yerinde inceleme fýrsatý bulan öðretmenler, görüþ alýþveriþinde de bulunarak bir sonraki dönem için çalýþmalarýna baþladý. Seminerde ayrýca, özellikle son yýllarda Fransýzca sýnavý DELF'e karþý artan ilgi çerçevesinde öðrencileri daha iyi yönlendirme adýna da çalýþmalar çalýþmalar gerçekleþtirilirken, eðitimin ardýndan katýlýmcýlar için yemek düzenlendi.

FRANSIZCA ÝKÝNCÝ DÝL

Konuyla ilgili GAÜ Okullar Grubu’ndan yapýlan açýklamada, GAÜ Okullar Grubu’na baðlý eðitim kurumlarýnda eðitim dilinin Ýngilizce olduðu, ikinci dil olarak ise Fransýzca’nýn kullanýldýðýný açýkladý.  Fransýzca dil eðitiminin aktif olarak üç yaþtan itibaren haftalýk programlarla öðrencilere verildiði bildirilen açýklamada, Okullar Grubu bünyeside ki Fransýzca dil eðitimi öðretmenlerine bu eðitimin verildiði belirtildi.


Bu erie Emoji le Tepki Ver
0
 
0
 
0
 
0
 
0
 
0
 
0
 
Lefke Gzelyurt Alayky Lapta Alsancak Girne Dikmen atalky Gnyeli Lefkoşa Akıncılar Vadili Esentepe Tatlısu Değirmenlik Serdarlı Paşaky Akdoğan Beyarmudu Mağusa İnn Yeniboğazii Geitkale Ískele Bykkonuk Mehmetik Yenierenky Dipkarpaz

YORUMLAR
0
ONAY BEKLEYENLER
0

Dr. Kamil Kanýpek: "Kültür Endüstri"sinin önlenemez yükseliþi devam ed...
Medya ve özellikle televizyon yayýnlarýnýn; Artýk, toplumsal eleþtirilerin ana konularýndan birisi olma kavramý ile popüler kültürün üretilmesinde ve yayýlmasýndaki olumsuz etkilerine yönelik bir diðe...
GAÜ Ýnsan Kaynaklarý Müdürlüðü'nün; "Hizmet Ýçi Eðitim" süreci y...
GAÜ Ýnsan Kaynaklarý Müdürlüðü'nün, GAÜ Okullar Grubu iþ birliði ile kurum öðretmenlerine yönelik olarak planladýðý "Hizmet Ýçi Eðitim" seminerleri devam ediyor. Akademik yýlýn Ýkinci yarýsýn...
LAÜ Öðretim Üyesi Bakýrhan, kanser hastalarýnda egzersiz yaklaþýmlar...
Lefke Avrupa Üniversitesi Saðlýk Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Öðretim Üyesi Doç. Dr. Serkan Bakýrhan, kanser hastalarýnda egzersiz yaklaþýmlarý hakkýnda bilgiler verdi.