Ana Sayfa >> GÝRNE 24 ubat 2017, Cuma 12:53
Girne Belediyesi Tenis Kulübü'nden Güngördü'ye ziyaret
Girne Belediyesi Tenis Kulübü'nden Güngördü'ye ziyaretGirne Belediyesi Tenis Kulübü Baþkaný Demet Güçlüer Onurlu ve Halkla Ýliþkiler Sorumlusu Müge Deðirmencioðlu, Girne Belediye Baþkaný Nidai Güngördü’yü ziyaret etti.
Paylaş  
21
37
23
0

Girne Belediyesi Tenis Kulübü Baþkaný Demet Güçlüer Onurlu ve Halkla Ýliþkiler Sorumlusu Müge Deðirmencioðlu, Girne Belediye Baþkaný Nidai Güngördü’yü ziyaret etti.

Girne Belediyesi’nden yapýlan açýklamada, Girne Belediyesi Tenis Kulübü tüzüðünde deðiþikliðe gidileceði belirtilerek, önümüzdeki günlerde yapýlacak bir genel kurul toplantýsýyla üyelerin deðiþiklik hakkýnda bilgilendirilerek tüzüðe son þeklinin verileceði kaydedildi.

Baþkan Demet Güçlüer Onurlu, Güngördü’ye tüzük deðiþikliði hakkýnda bilgi vererek, amaçlarýnýn kulübü daha ileriye taþýmak olduðunu söyledi.

Onurlu, ayrýca Kuzey Kýbrýs Tenis Federasyonu’nun Nisan ayý içerisinde gerçekleþtirilmesi planlanan ligler finalinin de bu yýl ilk kez Girne Belediyesi Tenis Kulübü tesislerinde yapýlacaðýnýn müjdesini verdi.

“TENÝS KULÜBÜ VE TENÝS SPORU GÝRNE ÝÇÝN ÖNEMLÝ”

Girne Belediye Baþkaný Nidai Güngördü, Girne halký ve Girne gençliðinin tenise ilgisinin sevindirici olduðunu belirterek, Tenis Kulübü ve tenis sporunun Girne için önemine dikkat çekti. Güngördü, sporun gençliðin kötü alýþkanlýklardan uzaklaþmasýnda büyük katkýsý olduðunu söyledi.

Tesis kulübü içerisinde yakýn zamanda düzenlemeler yaparak, kulübe salon kazandýrýldýðýný ifade eden Güngördü, böylelikle kulübün daha ciddi bir görünüme kavuþturulduðunu, spora ve tenise katkýlarýnýn süreceðini belirtti.

Güngördü, halkýn hoþça vakit geçirebileceði ve tenis oynayabileceði Girne Belediyesi Tenis Kulübü’nün baþarýsýný takdir ettiðini belirterek, kulübe emek veren yöneticilere teþekkür etti. 

Ziyaretin sonunda Girne Belediyesi Tenis Kulübü Baþkaný Demet Güçlüer Onurlu ve Halkla Ýliþkiler Sorumlusu Müge Deðirmencioðlu, kulüp üyeleri adýna Güngördü’ye kulübe yaptýðý katkýlar nedeniyle teþekkür ederek plaket takdim etti.


Bu erie Emoji le Tepki Ver
0
 
0
 
0
 
0
 
0
 
0
 
0
 
Lefke Gzelyurt Alayky Lapta Alsancak Girne Dikmen atalky Gnyeli Lefkoşa Akıncılar Vadili Esentepe Tatlısu Değirmenlik Serdarlı Paşaky Akdoğan Beyarmudu Mağusa İnn Yeniboğazii Geitkale Ískele Bykkonuk Mehmetik Yenierenky Dipkarpaz

YORUMLAR
0
ONAY BEKLEYENLER
0

Girne Ýnisiyatifi: "Girne'de artýk normal yaðýþlar bile sele sebep oluyo...
Girne Ýnisiyatifi, Girne’de her yýl yaþanmakta olan su baskýnlarý ve sel olaylarýnda artýþ yaþandýðýný, artýk normal deðerler içerisinde düþen yaðýþlarýn bile sele ve ciddi olumsuzluklara neden...
GAÜ Kurucu Rektörü Serhat Akpýnar'ýn, Azerbaycan temaslarý ses getiriyo...
Girne Amerikan Üniversitesi Kurucu Rektörü ve Yöneticiler Kurulu Baþkaný Serhat Akpýnar; Türk Dünyasý'nýn önemli baþkentlerinden biri olan Bakü'de, uluslararasý düzeyde gerçekleþtirilen ve 'PR' olara...
Yargýnýn demirbaþ nöbetçisi: 'Seviþen Aðaç'
Girne Kaza Mahkemesi’nin arka bahçesinde bulunan ve Latincede ‘Bela Solarius’ ismiyle bilinmekte olan ‘Seviþen Aðaç’, tarihe eden tanýklýðýyla gerek heybetli ve kasvetli görüntüsü ve de gerekse d...