Ana Sayfa >> DÜNYA 12 Ekim 2017, Perembe 09:45
Hamas ve El Fetih "uzlaþmaya vardý"
Hamas ve El Fetih Filistin'de Gazze Þeridi'nin yönetimini elinde bulunduran Hamas, Batý Þeria'yý yöneten El Fetih'le, on yýllýk süren anlaþmazlýðýn ardýndan Mýsýr görüþmelerinde uzlaþmaya vardýðýný açýkladý.
Paylaş  
7
13
7
0

Filistin'de Gazze Þeridi'nin yönetimini elinde bulunduran Hamas, Batý Þeria'yý yöneten El Fetih'le, on yýllýk süren anlaþmazlýðýn ardýndan Mýsýr görüþmelerinde uzlaþmaya vardýðýný açýkladý.

Hamas, anlaþmanýn detaylarýnýn Perþembe gün içinde kamuoyuna duyurulacaðýný belirtti.

Konuyla ilgili El Fetih'ten henüz bir açýklama gelmedi.

Mýsýr yönetimi, baþkent Kahire'de iki örgüt arasýnda gerçekleþtirilen görüþmelerde aracýlýk rolü üstleniyor.

Gazze Þeridi ve Batý Þeria, iki örgüt arasýnda 2007'de yaþanan çatýþmalardan bu yana ayrý ayrý yönetimlere sahip bulunuyor.

Hamas yanlýsý Filistin Enformasyon Merkezi, Kahire'de gün ortasýnda, anlaþmayla ilgili bir basýn toplantýsý düzenleneceði bildirdi.

Hamas sözcüsü Sami Ebu Zuhri, Çarþamba günü yaptýðý açýklamada görüþmelerin 'ciddi ve derin' bir þekilde yürüdüðünü belirtmiþti.

HAMAS'TAN EL FETÝH'ÝN TALEBÝNE KABUL

Hamas geçen ay, Gazze'yi yöneten komitenin kaldýrýlmasýný kabul etmiþti.

Bu, Filistin Yönetimi Baþkaný Mahmud Abbas'ýn en önemli taleplerinden biriydi.

Hamas'ýn bu adýmý ardýndan Filistin Yönetimi Baþbakaný Rami Hamdallah Gazze'ye bir ziyaret gerçekleþtirmiþti.

Hamdallah ziyaretinde, Gazze'nin idari iþleri ve 'güvenlikle ilgili sorumluluklarýnýn' artýk Filistin Yönetimi'nin elinde olacaðýný açýklamýþtý.

Hamas ve bazý durumlardaysa yalnýzca örgütün askeri kanadý olan Ýzzeddin el Kassam Tugaylarý; Ýsrail, ABD, AB ve Ýngiltere tarafýndan terör örgütü olarak tanýmlýyor.


Bu erie Emoji le Tepki Ver
0
 
0
 
0
 
0
 
0
 
0
 
0
 
Lefke Gzelyurt Alayky Lapta Alsancak Girne Dikmen atalky Gnyeli Lefkoşa Akıncılar Vadili Esentepe Tatlısu Değirmenlik Serdarlı Paşaky Akdoğan Beyarmudu Mağusa İnn Yeniboğazii Geitkale Ískele Bykkonuk Mehmetik Yenierenky Dipkarpaz

YORUMLAR
0
ONAY BEKLEYENLER
0

Brüksel'de en çok kullanýlan isim 'Muhammed'
Belçika'nýn baþkentinde 18 bin 44 kiþi "Muhammed" ismini taþýyor.
AB'den Türkiye'ye vize için tek þart
Avrupa Birliði, Türkiye’ye vize serbestisi için terörle mücadele yasasýnýn yumuþatýlmasý þartý koþtu.
Juncker: "Eðer uluslararasý politikada aktif olmak istiyorsak AB karar alma...
Avrupa Birliði (AB) Komisyonu Baþkaný Jean-Claude Juncker, "Eðer uluslararasý politikada aktif olmak istiyorsak AB karar alma süreçlerini basitleþtirmeliyiz." dedi.