Ana Sayfa >> ÝNGÝLTERE 6 Kasm 2017, Pazartesi 08:01
Havalandýrmada sýkýþan hýrsýz saatlerce öyle kaldý
Havalandýrmada sýkýþan hýrsýz saatlerce öyle kaldýBeceriksiz hýrsýz saatlerce bu þekilde kaldý. Ýngiltere Birmingham’da görenleri þaþkýna çeviren bir olay yaþandý. Gece vakti dükkana hýrsýzlýk yapmak için havalandýrmadan girmeye çalýþan hýrsýz, istediðini yapamayýnca orada sýkýþýp kaldý.
Paylaş  
11
20
11
0

Beceriksiz hýrsýz saatlerce bu þekilde kaldý. Ýngiltere Birmingham’da görenleri þaþkýna çeviren bir olay yaþandý. Gece vakti dükkana hýrsýzlýk yapmak için havalandýrmadan girmeye çalýþan hýrsýz, istediðini yapamayýnca orada sýkýþýp kaldý.

Bir kafenin havalandýrma ünitesinde 7 saat boyunca sýkýþmýþ þekilde kalan hýrsýzýn görüntüsü ise gün aðarýnca gören herkesi hayrete düþürdü. Çýðlýk atan hýrsýzý duyan bölge sakinleri, sesin geldiði yeri bulup orada sýkýþan kiþinin bir hýrsýz olduðunu anladýktan sonra polise haber verdi.

Ýhbar sonrasý oraya giden polis ekipleri 40 dakika boyunca hýrsýzý oradan çýkarmak için uðraþtý. 45 yaþýndaki adam oradan kurtarýldýktan sonra kontrol için hastaneye götürüldü. Sonrasýnda ise hýrsýzlýk þüphesiyle tutuklandý. 


Bu erie Emoji le Tepki Ver
0
 
0
 
0
 
0
 
0
 
0
 
0
 
Lefke Gzelyurt Alayky Lapta Alsancak Girne Dikmen atalky Gnyeli Lefkoşa Akıncılar Vadili Esentepe Tatlısu Değirmenlik Serdarlı Paşaky Akdoğan Beyarmudu Mağusa İnn Yeniboğazii Geitkale Ískele Bykkonuk Mehmetik Yenierenky Dipkarpaz

YORUMLAR
0
ONAY BEKLEYENLER
0

Ýngiliz iþ insanlarý: "Brexit'in ardýndan AB ile ticarette Türkiye'yi ö...
Ýngiltere'de þirket yöneticilerinin ve giriþimcilerin üye olduðu Direktörler Enstitüsü (Institute of Directors, IoD), Ýngiltere'nin Avrupa Birliði'nden ayrýldýktan sonra AB ile ticaretinde Türkiye'yi ör...
BBC tek kullanýmlýk plastikleri yasaklayacak
Ýngiliz medya kuruluþu BBC, yaptýðý açýklamayla 2020 yýlýna kadar tek kullanýmlýk plastik malzemelerin ofis içinde kullanýmýný yasaklayacaðýný ifade etti.
Ýngiltere Parlamentosu'nda þüpheli paket alarmý
Ýngiltere Parlamentosu'nda þüpheli paket alarmý panik yarattý.