Alexa atrk.gif
banner
banner
banner
banner
Ana Sayfa >> Yazarlar Göksel SAYDAM | 11 Eylül 2017, Pazartesi

KKTC'nin bazı dünya şampiyonlukları (1)

Paylaş  
36
79
34

Her ne hal ise KKTC’ni yönetenler gereksiz ve etik olmayan çeşitli uygulamalarda dünya şampiyonluğunu başka ülkelere bırakmamaktadır. Bunlara ilişkin örnekleri sıralamakla bitirmek mümkün değildir. Ancak, yine de bu şampiyonlukların bazılarını belirtmeye çalışacağım. Örneğin, hükümet edenler genellikle:
 • Serbest piyasa kurallarından bahsederler ancak birçok konuda monopollük anlayışını desteklerler;

 • Tasarruf önlemlerinden bahsederler ancak gereksiz ve lüks harcamalar yapmaya devam ederler;

 • KKTC’nin sosyo-ekonomik durumunun düzeltilmesi için yapılacak yüzlerce konu olmasına rağmen her türlü gereksiz açılış veya yeniden açılış törenlerini kaçırmazlar;

 • KKTC Bütçesinin çok sıkıntılı durumuna rağmen başta Bakanlar ve üst kademe yöneticileri tasarrufa azami dikkati gösterecekleri yerde yurtiçi ve yurt dışı seyahatleri hiç kaçırmazlar;

 • Geçici personel alımı olarak kamu hizmetlerine sınavsız kişiler istihdam ederler ancak bunların daha sonra otomatik kadrolanmaları için yasa düzenleme çalışmaları yaparlar;

 • Halka verdikleri çeşitli taahhütlere rağmen bunun ya tersini yaparlar ya da unutmuş moduna girerler;

 • İmzaladıkları protokoller sayesinde mali kaynak sağlamaya çalışırlar ancak protokol içeriğine uymazlar;

 • Hiçbir ekonomik plan ve program olmadan devlet yönetmeye çalışırlar

 • Birçok önemli yasaların çağdaş normlarda düzenlenmesinin yapılması beklenirken çeşitli konularda af düzenlemelerini yürürlüğe koyarlar;

 • Kamu hizmetlerinin etkinleştirilmesi amacıyla kamu reformu yapma yerine bürokratik engelleri daha da artırırlar;

 • Çeşitli sektörlere ödenmesi gereken yükümlülükleri ancak bu sektörlerin eylemleri sonucunda yerine getirirler;

 • “Ben yaparım olur” anlayışı ile ülkenin sorunlarını çözmeye çalışırlarken bunların birçoğu yargıdan döner veya kamuoyu baskısı sonrası alınan kararlar ya iptal edilir ya da uygulama askıya alınır;

 • İş kazalarını önlemek amacıyla önlemler alınacağını belirtirler ancak bu konudaki mevzuatın yetersizliği ve ülkedeki inşaatların duracağı gerekçe gösterilerek ölüm ve yaralanmalara seyirci kalırlar;

 • Kamu binalarının tamirat ve sair lojistik destek ihtiyaçlarının karşılanmasını yapılan grevler sonucunda yerine getirmeye çalışırlar;

 • Yüksek oranlarda veya miktarlarda vergi, resim ve harç ödeyen vatandaşlara özellikle eğitim, sağlık ve ulaşım (yol altyapısı) konularındaki en doğal hizmet alma haklarını hiç veya en düşük düzeyde karşılamaya devam ederler;

 • Çeşitli nedenlerle atılı durumda bırakılan veya arızalanan devlete ait taşınır ve taşınmaz malların halkın kullanımına veya ekonomiye kazandırılacağına söz verirler ancak bütçe yetersizliğini mevzuat eksikliğini veya yetki kargaşasını gerekçe göstererek uzaktan bakarlar;

 • Mal ve can emniyeti olmayan trafikle ilgili birçok sorun ve çözüm beklerken, AB standartlarına uygun gerekçesiyle motorlu araç plakalarında çeşitli düzenlemeler yapmak suretiyle halk nezdinde zamansız kaos ile sıkıntılar yaratırlar;

 • Vergi Yasaları, mal ve hizmet satanların, müşteri belge istememiş olsa bile fatura ve benzeri belge vermelerini zorunlu tutmuş olmasına rağmen elektrik ücretlerini ucuzlatmak gerekçesiyle fatura verme zorunluluğunu çeşitli tercihlere ve yöntemlere bağlamak suretiyle vergi yasaları hilafına Kıb-Tek’e uygulama yapılmasına onay vermek;

 • Yukarıdaki örneklere daha onlarcasını eklemek mümkündür;

 

Kanımca yukarıda özetlemiş olduğum bu uygulamaların benzerlerine hiçbir demokratik ülkede rastlamak mümkün değildir. Bu nedenle, hiçbir konuda başarısı olmayan hükümetlerin belirtmiş ve daha belirtmemiş olduğum birçok uygulamaları KKTC’ni dünya şampiyonu yapmaya hatta Guiness Rekorlar Kitabında yeralmaya yeter de artar bile.

Özetlemeye çalıştığım bu şampiyonluklara ilaveten KKTC hükümetinin bir de yasal yükümlülüklerini yerine getirmeyenler için “AF GETİRME” şampiyonlukları vardır. Bu af uygulamalarının en basit ancak bence en mantıksız gerekçesi ise “bizden önceki iktidar da yaptı” gibi iddianın ileri sürülmesi ve üstelik bu düzenlemelerin Yasa Gücünde Kararname ile yapılmış olmasıdır. Böyle bir uygulama hükümet edenlerin bilimsellikten, adaletten ve hukuktan ne kadar uzak olduğunu en açık şekilde göstermeye yeter.

Gelelim yıllarca yükümlülüklerini yerine getirmeyenlere sağlanan mali ve ceza affı uygulamalarına. Benim bildiğim kadarıyla demokratik ve hukukun üstünlüğü ilkesi kapsamında yönetilen ülkelerde mali ve ceza yükümlülükleri konularındaki af uygulamalarına rastlamak mümkün değildir. Örneğin, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi yıllar önce mali çıkmaza girmiş olmasına rağmen bu tür af düzenlemelerine başvurmamıştır. Kanımca KKTC’deki mali, ceza gecikme zammı (faiz) affı uygulamalarının başlıca dört nedeni vardır. Bunlar:

 1. Hükümetlerin kusur ve ihmalleri veya popülist yaklaşımlar dolayısıyla zamanında gerçekleştirilmemiş olan yükümlülük tahsilat işlemleri nedeniyle meydana gelen sorumlulukların günahını üzerlerinden atılması düşüncesi;

 2. Bahse konu sorumlulukların devleti yönetenler ile ilgili kurumlar tarafından zamanında ve gerektiği gibi yerine getirilmemesi dolayısıyla bütçede meydana gelen açıkların kapatılmasını sağlamak amacıyla kaynak sağlanması;

 3. Hükümetlerin yasalardaki yükümlülükleri yerine getirmemek suretiyle cezalı duruma düşmüş olanlara sağlanan çeşitli ceza afları ve sair avantajlar sağlamak yöntemiyle siyasi rant elde edilmesi.

 4. Denetimsizlik ve kurumsal hizmetlerin etkin çalıştırılmaması dolayısıyla meydana gelen veya artmasına neden olunan kayıtdışılığın KKTC ekonomisinde yarattığı olumsuzlukların bedelinin yükümlülüklerini zamanında yerine getirenlerin üzerine atılması.

(DEVAM EDECEK )

Bu İçeriğe Emoji İle Tepki Ver
2
 
0
 
0
 
0
 
0
 
0
 
0
 

Facebook yorum
YORUMLAR
0
ONAY BEKLEYENLER
0
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner

Kamusal düzen ve hukukun üstünlüğü (II)
Göksel SAYDAM | 18 Haziran 2018, Pazartesi
Geçen hafta kaleme almaya başladığım yazımda konu ile ilgili bazı basit ancak çok anlamlı genel örnekler vererek ülkemizdeki kamu yönetiminin verimsizliğini, keyfiliğini ve denetimsizliği vurgulamaya çalıştığım bu örn...
Kamusal düzen ve hukukun üstünlüğü (1)
Göksel SAYDAM | 11 Haziran 2018, Pazartesi
İngiltere hükümetinin vergi uzmanlığı konusunda 1982 yılında düzenlemiş olduğu burs sınavlarında başarı gösterdikten sonra 1982-1983 akademik yılında Vergi Uzmanlığı eğitimi için bulunmuş olduğum bu ülkenin özel ve ka...
Vergi ve ekonomi bileşeninde cezanın cezası olamaz (2)
Göksel SAYDAM | 4 Haziran 2018, Pazartesi
Geçen hafta konu hakkında kaleme almaya başladığım yazımın içeriğine ve sakıncalarına bu hafta yervermeye çalışacağım. Anımsanacağı gibi “Vergi ve Ekonomi Bileşeninde” etkin olan önemli hedeflerden bir tanesinin “verg...