Ana Sayfa >> Yazarlar Göksel SAYDAM | 11 Eylül 2017, Pazartesi
KKTC'nin bazı dünya şampiyonlukları (1)
Paylaş  
17
29
17

Her ne hal ise KKTC’ni yönetenler gereksiz ve etik olmayan çeşitli uygulamalarda dünya şampiyonluğunu başka ülkelere bırakmamaktadır. Bunlara ilişkin örnekleri sıralamakla bitirmek mümkün değildir. Ancak, yine de bu şampiyonlukların bazılarını belirtmeye çalışacağım. Örneğin, hükümet edenler genellikle:
 • Serbest piyasa kurallarından bahsederler ancak birçok konuda monopollük anlayışını desteklerler;

 • Tasarruf önlemlerinden bahsederler ancak gereksiz ve lüks harcamalar yapmaya devam ederler;

 • KKTC’nin sosyo-ekonomik durumunun düzeltilmesi için yapılacak yüzlerce konu olmasına rağmen her türlü gereksiz açılış veya yeniden açılış törenlerini kaçırmazlar;

 • KKTC Bütçesinin çok sıkıntılı durumuna rağmen başta Bakanlar ve üst kademe yöneticileri tasarrufa azami dikkati gösterecekleri yerde yurtiçi ve yurt dışı seyahatleri hiç kaçırmazlar;

 • Geçici personel alımı olarak kamu hizmetlerine sınavsız kişiler istihdam ederler ancak bunların daha sonra otomatik kadrolanmaları için yasa düzenleme çalışmaları yaparlar;

 • Halka verdikleri çeşitli taahhütlere rağmen bunun ya tersini yaparlar ya da unutmuş moduna girerler;

 • İmzaladıkları protokoller sayesinde mali kaynak sağlamaya çalışırlar ancak protokol içeriğine uymazlar;

 • Hiçbir ekonomik plan ve program olmadan devlet yönetmeye çalışırlar

 • Birçok önemli yasaların çağdaş normlarda düzenlenmesinin yapılması beklenirken çeşitli konularda af düzenlemelerini yürürlüğe koyarlar;

 • Kamu hizmetlerinin etkinleştirilmesi amacıyla kamu reformu yapma yerine bürokratik engelleri daha da artırırlar;

 • Çeşitli sektörlere ödenmesi gereken yükümlülükleri ancak bu sektörlerin eylemleri sonucunda yerine getirirler;

 • “Ben yaparım olur” anlayışı ile ülkenin sorunlarını çözmeye çalışırlarken bunların birçoğu yargıdan döner veya kamuoyu baskısı sonrası alınan kararlar ya iptal edilir ya da uygulama askıya alınır;

 • İş kazalarını önlemek amacıyla önlemler alınacağını belirtirler ancak bu konudaki mevzuatın yetersizliği ve ülkedeki inşaatların duracağı gerekçe gösterilerek ölüm ve yaralanmalara seyirci kalırlar;

 • Kamu binalarının tamirat ve sair lojistik destek ihtiyaçlarının karşılanmasını yapılan grevler sonucunda yerine getirmeye çalışırlar;

 • Yüksek oranlarda veya miktarlarda vergi, resim ve harç ödeyen vatandaşlara özellikle eğitim, sağlık ve ulaşım (yol altyapısı) konularındaki en doğal hizmet alma haklarını hiç veya en düşük düzeyde karşılamaya devam ederler;

 • Çeşitli nedenlerle atılı durumda bırakılan veya arızalanan devlete ait taşınır ve taşınmaz malların halkın kullanımına veya ekonomiye kazandırılacağına söz verirler ancak bütçe yetersizliğini mevzuat eksikliğini veya yetki kargaşasını gerekçe göstererek uzaktan bakarlar;

 • Mal ve can emniyeti olmayan trafikle ilgili birçok sorun ve çözüm beklerken, AB standartlarına uygun gerekçesiyle motorlu araç plakalarında çeşitli düzenlemeler yapmak suretiyle halk nezdinde zamansız kaos ile sıkıntılar yaratırlar;

 • Vergi Yasaları, mal ve hizmet satanların, müşteri belge istememiş olsa bile fatura ve benzeri belge vermelerini zorunlu tutmuş olmasına rağmen elektrik ücretlerini ucuzlatmak gerekçesiyle fatura verme zorunluluğunu çeşitli tercihlere ve yöntemlere bağlamak suretiyle vergi yasaları hilafına Kıb-Tek’e uygulama yapılmasına onay vermek;

 • Yukarıdaki örneklere daha onlarcasını eklemek mümkündür;

 

Kanımca yukarıda özetlemiş olduğum bu uygulamaların benzerlerine hiçbir demokratik ülkede rastlamak mümkün değildir. Bu nedenle, hiçbir konuda başarısı olmayan hükümetlerin belirtmiş ve daha belirtmemiş olduğum birçok uygulamaları KKTC’ni dünya şampiyonu yapmaya hatta Guiness Rekorlar Kitabında yeralmaya yeter de artar bile.

Özetlemeye çalıştığım bu şampiyonluklara ilaveten KKTC hükümetinin bir de yasal yükümlülüklerini yerine getirmeyenler için “AF GETİRME” şampiyonlukları vardır. Bu af uygulamalarının en basit ancak bence en mantıksız gerekçesi ise “bizden önceki iktidar da yaptı” gibi iddianın ileri sürülmesi ve üstelik bu düzenlemelerin Yasa Gücünde Kararname ile yapılmış olmasıdır. Böyle bir uygulama hükümet edenlerin bilimsellikten, adaletten ve hukuktan ne kadar uzak olduğunu en açık şekilde göstermeye yeter.

Gelelim yıllarca yükümlülüklerini yerine getirmeyenlere sağlanan mali ve ceza affı uygulamalarına. Benim bildiğim kadarıyla demokratik ve hukukun üstünlüğü ilkesi kapsamında yönetilen ülkelerde mali ve ceza yükümlülükleri konularındaki af uygulamalarına rastlamak mümkün değildir. Örneğin, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi yıllar önce mali çıkmaza girmiş olmasına rağmen bu tür af düzenlemelerine başvurmamıştır. Kanımca KKTC’deki mali, ceza gecikme zammı (faiz) affı uygulamalarının başlıca dört nedeni vardır. Bunlar:

 1. Hükümetlerin kusur ve ihmalleri veya popülist yaklaşımlar dolayısıyla zamanında gerçekleştirilmemiş olan yükümlülük tahsilat işlemleri nedeniyle meydana gelen sorumlulukların günahını üzerlerinden atılması düşüncesi;

 2. Bahse konu sorumlulukların devleti yönetenler ile ilgili kurumlar tarafından zamanında ve gerektiği gibi yerine getirilmemesi dolayısıyla bütçede meydana gelen açıkların kapatılmasını sağlamak amacıyla kaynak sağlanması;

 3. Hükümetlerin yasalardaki yükümlülükleri yerine getirmemek suretiyle cezalı duruma düşmüş olanlara sağlanan çeşitli ceza afları ve sair avantajlar sağlamak yöntemiyle siyasi rant elde edilmesi.

 4. Denetimsizlik ve kurumsal hizmetlerin etkin çalıştırılmaması dolayısıyla meydana gelen veya artmasına neden olunan kayıtdışılığın KKTC ekonomisinde yarattığı olumsuzlukların bedelinin yükümlülüklerini zamanında yerine getirenlerin üzerine atılması.

(DEVAM EDECEK )

Bu İçeriğe Emoji İle Tepki Ver
2
 
0
 
0
 
0
 
0
 
0
 
0
 

YORUMLAR
0
ONAY BEKLEYENLER
0
YAZARIN SON 10 YAZISI
18 Eylül 2017, Pazartesi    KKTC'nin bazı dünya şampiyonlukları (2)
28 Ağustos 2017, Pazartesi    Seyrüsefer affı neden ilgi görmedi?
21 Ağustos 2017, Pazartesi    "Şerefiye vergisi" nedir? Ne değildir (2)
14 Ağustos 2017, Pazartesi    "Şerefiye Vergisi" nedir? Ne değildir? (1)
7 Ağustos 2017, Pazartesi    Vergi psikolojisi ve etkileri
31 Temmuz 2017, Pazartesi    Neden siyasiler koltuklarını bırakmak istemezler?
24 Temmuz 2017, Pazartesi    Vergilemenin gelir dağılımı ilişkisi
17 Temmuz 2017, Pazartesi    Vergi gelirlerinin kamusal hizmetlere dönüşmesi gerekliliği
4 Temmuz 2017, Salı    Vergilemenin mali ve ekonomik prensipleri (1)
26 Haziran 2017, Pazartesi    Verginin yansıması

KKTC'nin bazı dünya şampiyonlukları (2)
Göksel SAYDAM | 18 Eylül 2017, Pazartesi
Geçen hafta kaleme almış olduğum yazımda özellikle vergi vs. mali afların Yasa Gücünde Kararname ile düzenlenmesinin hatalı olduğunu, ayrıca Meclis tarafından yapılmış olsa dahi çok sık yapılan bu afların vergi ödevle...
Seyrüsefer affı neden ilgi görmedi?
Göksel SAYDAM | 28 Ağustos 2017, Pazartesi
Hükümet edenlerin “ben yaparım olur” anlayışı devam ettiği sürece bu kapsamda yaptığı yasal düzenlemelerden beklediği sonucu alması mümkün değildir.
Bu anlayış içerisinde hükümetin yaptığı birçok düzenlemeler ya huku...
"Şerefiye vergisi" nedir? Ne değildir (2)
Göksel SAYDAM | 21 Ağustos 2017, Pazartesi
Geçtiğimiz haftalarda KKTC’nin gündemini oluşturan konulardan bir tanesi de eski sahibi Rum olan taşınmaz mallardan “Şerefiye Vergisi” ismi altında bugünkü sahiplerinden bir verginin alınması ve elde edilecek kaynağın...