Ana Sayfa >> Yazarlar Seval OYALTAN | 21 Mart 2017, Salı
Zaman geri alınabilseydi!
Paylaş  
21
29
14

Enosis… Rumların, Kıbrıs’ı Yunanistan’a,bağlanmansı rüyası .

Yirminci – ( 20.) yüzyıl ortalarında, Hristiyan olmanın ilk koşulu, Kiliseye göre; adayı Yunanistan’a bağlamak üzere mücadeleye katkıda bulunmak.

DİSİ, Enosis plebisit kararının Rum Meclisinden geçmesine olumlu oy vererek katkı koydu.

Görüyoruz, bugün oldu hala, Kıbrıslı Rumlar bu sevdadan vazgeçmemişler!

***

Ancak şimdilerde,  DISI Meclis Grup Sözcüsü Nikos Tornaridis, ‘‘Eğer zaman geri alınabilseydi, DISI, ELAM tarafından önerilen 1950 Plebisiti ile ilgili yasa önerisini reddederdi” ifadellerini kullanıyor.

İlginç…

Türk tarafının özellikle Sn. Akıncı’nın konuyla ilgili  karşı dik duruş sergilemesi,  bu noktaya gelmelerinde ne önemli etken.

Ancak son pişmanlık fayda eder mi?

***

Kıbrıslı Türklerle, Kıbrıslı Rumlar masada ‘Federal çözümü’ konuşuyorlar.

11 Şubat 2014 tarihinde her iki toplum liderinin  imzaladığı Çerçeve anlaşması ise bu müzakereler önemli   bir zemin oluşturmakta.

Bu anlaşmayı imzalayan liderler kimdi?  

Dr. Derviş Eroğlu  ile  Nikos Anastasiadis                                                                                                                    

***

Zamanı gelmişken bu metni bir hatırlayalım istiyorum.

****

11 Şubat,2014… İki lider bugün BM Genel Sekreterinin İyi Niyet Misyonu’nun himayesinde ilk görüşmelerini yapmışlardır. Görüşme dostane ve samimi bir ortamda gerçekleşmiş ve iki lider aşağıdaki hususlarda mutabık kalmışlardır:

  1. Mevcut durum kabul edilemez ve sürdürülmesinin Kıbrıslı Rumlar ve Kıbrıslı Türkler için olumsuz sonuçları olacaktır. Liderler, demokratik ilkelere, insan haklarına ve temel özgürlüklere ve aynı zamanda birbirlerinin ayrı kimlik ve bütünlüğüne saygı gösteren ve AB içindeki birleşik bir Kıbrıs’ta ortak geleceklerini güvenceye alan bir çözümün, öncelikle ve özellikle Kıbrıslı Türklere ve Kıbrıslı Rumlara yarar sağlayacağını ve bütün bölgeye olumlu etkisinin olacağını teyit etmişlerdir.
  2. Liderler yapılandırılmış müzakereleri sonuç odaklı biçimde yeniden başlatmak hususundaki kararlılıklarını ifade etmişlerdir. Çözüme bağlanmamış tüm ana konular masada olacak ve birbirleriyle bağlantılı olarak görüşülecektir. Liderler mümkün olan en kısa zamanda bir çözüme ulaşmayı ve bunu müteakip ayrı ancak eş zamanlı referandumlar düzenlemeyi hedefleyeceklerdir.
  3. Çözüm ilgili Güvenlik Konseyi kararlarında ve Doruk Antlaşmaları’nda belirlendiği üzere, iki toplumlu ve iki kesimli, siyasi eşitliğe dayalı bir federasyon zemininde olacaktır. Birleşik Kıbrıs, Birleşmiş Milletlerin ve Avrupa Birliği’nin bir üyesi olarak tek uluslararası hukuk kişiliğine ve BM Şartı çerçevesinde tüm Birleşmiş Milletler üyelerince yararlanılan egemenlik şeklinde tanımlanmış tek egemenliğe sahip olacak ve (bu egemenlik) Kıbrıslı Rumlar ve Kıbrıslı Türklerden eşit olarak neşet edecektir. Federal yasalar tarafından düzenlenen tek bir birleşik Kıbrıs vatandaşlığı olacaktır. Tüm birleşik Kıbrıs vatandaşları aynı zamanda ya Kıbrıs Rum kurucu devletinin ya da Kıbrıs Türk kurucu devletinin vatandaşları olacaktır. Bu statü dahili olacak ve birleşik Kıbrıs vatandaşlığını tamamlayacak ve hiçbir şekilde ikame etmeyecektir.

Federal hükümetin yetkileri ve belirlenmiş yetkileriyle açıkça doğrudan doğruya ilgili olan benzeri hususlar Anayasa tarafından tayin edilecektir. Federal Anayasa aynı zamanda kurucu devletler tarafından icra edilecek artık yetkileri öngörecektir. Kurucu devletler tüm yetkilerini tam ve geri döndürülemez bir biçimde federal hükümetin tecavüzüne maruz kalmadan kullanacaktır. Federal yasalar kurucu devletlerin yetki alanındaki konularda kurucu devlet yasalarına tecavüz etmeyecek ve kurucu devlet yasaları da federal hükümetin yetki alanındaki konularda federal yasalara tecavüz etmeyecektir. Bu bağlamda her türlü ihtilaf nihai olarak Federal Anayasa Mahkemesi tarafından karara bağlanacaktır. Hiçbir taraf diğeri üzerinde otorite ve hukuki selahiyet iddiasında bulunamaz.

  1. Birleşik Kıbrıs Federasyonu çözüm ve bu çözümün ayrı ancak eş zamanlı referandumlarda onaylanmasının neticesinde ortaya çıkacaktır. Federal Anayasa birleşik Kıbrıs federasyonunun eşit statüde iki kurucu devletten oluşacağını saptayacaktır. Federasyonun iki kesimli iki toplumlu niteliği ve Avrupa Birliği’nin üzerinde kurulduğu ilkeler Ada’nın genelinde muhafaza altına alınacak ve (bunlara) saygı gösterilecektir. Federal Anayasa ülkenin en üst yasası olacak ve federasyonun tüm kurumları ve kurucu devletler üzerinde bağlayıcı olacaktır. Bir bütün olarak ya da kısmen bir başka ülkeyle birleşme veya her türlü taksim ve ayrılma veya düzende herhangi başka tek yanlı değişiklik (yapılması) yasaklanacaktır.
  2. Müzakereler her şey üzerinde anlaşılmadan hiçbir şey üzerinde anlaşılmamış olacağı ilkesine dayalıdır.
  3. Atanmış temsilciler her konuyu her zaman görüşmeye tam olarak yetkilendirilmişlerdir ve süreçte gerekli oldukça tüm paydaşlara ve ilgili taraflara paralel erişimden yararlanmalıdırlar. İki toplumun liderleri gereken sıklıkta bir araya geleceklerdir. Onlar nihai karar alma yetkisini uhdelerinde tutacaklardır. Sadece liderler tarafından serbestçe ulaşılan bir mutabakat ayrı eş zamanlı referandumlara sunulabilir. Her türlü hakemlik dışlanmıştır.
  4. Taraflar görüşmeleri güvence altına almak için olumlu bir ortam yaratmayı amaçlayacaklardır. (Taraflar) Karşılıklı suçlamalardan ve müzakereler hakkında kamuoyuna dönük diğer olumsuz yorumlardan kaçınmayı taahhüt ederler. (Taraflar) Aynı zamanda birleşik bir Kıbrıs beklentisine dinamik bir hız sağlayacak güven arttırıcı önlemleri uygulama çabalarına girişeceklerdir.

Nikos Anastasiadis                                                             Dr. Derviş Eroğlu                     

***

Kıbrıs Rum tarafı çok büyük bir yanlış yaptı…

Bunu sonucunda da masayı dondurdu.

DISI Meclis Grup Sözcüsü Nikos Tornaridis, ‘‘Eğer zaman geri alınabilseydi, DISI, ELAM tarafından önerilen 1950 Plebisiti ile ilgili yasa önerisini reddederdi”  diyor.

Madem öyle… Düzeltiniz!

Niyetiniz,  çözmekse eğer!

Bu İçeriğe Emoji İle Tepki Ver
2
 
0
 
0
 
0
 
0
 
0
 
0
 

YORUMLAR
0
ONAY BEKLEYENLER
0
YAZARIN SON 10 YAZISI
23 Mayıs 2017, Salı    Ne olacaksa bu dönemde olacak
16 Mayıs 2017, Salı    Çevre kirliliğini sonlandırın!
9 Mayıs 2017, Salı    Mehter marşı
2 Mayıs 2017, Salı    1 Mayıs ve işçi günü
25 Nisan 2017, Salı    Ombudsman Raporu
18 Nisan 2017, Salı    Referandumun ardından
11 Nisan 2017, Salı    Yenilenebilir enerji dönemi mi?
4 Nisan 2017, Salı    Buzlar çözülmedi!
28 Mart 2017, Salı    Direksiyon başındayken, cep telefonu kullanmak
14 Mart 2017, Salı    'Toplumcu Kurtuluş Partisi Yeni Güçler', büyüyor

Ne olacaksa bu dönemde olacak
Seval OYALTAN | 23 Mayıs 2017, Salı
Kıbrıs sorununa kapsamlı bir çözüm bulmak için; Devam eden müzakerelerdeki, gelinen son duruma bir bakalım.
Yaklaşık iki yıldır sürüyor.
Kıbrıslı Türk lider Mustafa Akıncı ve Kıbrıslı Rum lider Anastasiadis arasında...
Çevre kirliliğini sonlandırın!
Seval OYALTAN | 16 Mayıs 2017, Salı
CMC Gemikonağı’nda, atıkların temizlenmesi  amaçlı, 49 yıllığına yapılan sözleşme yürürlükte halen.
Bu konuyla  ilgili, 23 Ağustos 2016 tarihli köşe yazımdan bir kesit paylaşıyorum bugün.
***
‘’Firma ile sözleşme G...
Mehter marşı
Seval OYALTAN | 9 Mayıs 2017, Salı
Kıbrıs müzakelerelerinde enosis plebisiti kararıyla kriz yaşanmış ancak iki aylık bir aradan sonra masaya yeniden dönülmüş ve takvimlenmiş dört görüşme olması noktasında anlaşılmıştı.
Liderler bu görüşmelerin sonuncu...