Ana Sayfa >> BÜYÜKKONUK 28 Eyll 2016, aramba 15:49
Baþbakan Özgürgün, 18’inci Geleneksel Eko Gün’e davet edildi
Baþbakan Özgürgün, 18’inci Geleneksel Eko Gün’e davet edildiBaþbakan Hüseyin Özgürgün, Büyükkonuk Belediye Baþkaný Ahmet Sennaroðlu baþkanlýðýndaki heyeti kabul etti.
Paylaş  
68
91
55
0

Baþbakan Hüseyin Özgürgün, Büyükkonuk Belediye Baþkaný Ahmet Sennaroðlu baþkanlýðýndaki heyeti kabul etti.

Özgürgün, Büyükkonuk Belediyesi, Büyükkonuk Eko Turizm Derneði ve Telsim ana sponsorluðunda 9 Ekim Pazar günü Büyükkonuk’ta yapýlacak 18’inci Geleneksel Eko Gün’e davet edildi.

SENNAROÐLU

Kabulde ilk sözü alan Büyükkonuk Belediye Baþkaný Ahmet Sennaroðlu, Baþbakaný ve bakanlarý, eko günde görmekten mutlu olacaklarýný dile getirdi.

Büyükkonuk’taki eko günlerin on binlerce insaný aðýrladýðýný sözlerine ekleyen Sennaroðlu, böyle etkinliklere sosyal olarak ihtiyaç duyulduðunun altýný çizdi.

TANPINAR

Telsim Genel Müdür Yardýmcýsý Fevzi Tanpýnar ise konuþmasýnda, böyle etkinliklerin Kýbrýs kültürünün kültürel belleði olduðunu söyleyerek, Telsim olarak bu projede yer almaktan mutlu olduklarýný dile getirdi.

ALÝBEY

Büyükkonuk Eko Turizm Derneði Baþkaný Kýymet Alibey, Büyükkonuk’taki etkinliklerin diðerlerinden farklý olduðunu vurgulayarak, etkinlikleri eko köy bilinciyle düzenlediklerini belirtti.

Alibey, kadýnlarýn bu güne bayrama hazýrlanýr gibi hazýrlandýðýný da sözlerine ekledi.

ÖZGÜRGÜN

Baþbakan Hüseyin Özgürgün ise kabuldeki konuþmasýnda Kýbrýs kültürüyle ilgili etkinliklerin yaygýnlaþtýðýný, söz konusu etkinliklerin hem bölge hem de Kýbrýs kültürünün yaþatýlmasýnda önemli rol aldýðýný, bu etkinliklerin sosyal ve ekonomik canlanma da saðladýðýný kaydetti.

Böyle etkinliklere katýlmanýn kendilerini mutlu ettiðini de dile getiren Baþbakan, Büyükkonuk’taki etkinliklere daha önce katýlmadýðýný, 18’inci Geleneksel Eko Gün’de bulunmaktan memnun olacaðýný ifade etti.

Sponsorlarýn da katkýsýyla bu tür etkenliklerin çehresinin deðiþtiðini vurgulayan Baþbakan Hüseyin Özgürgün, eko günün düzenlenmesinde emeði geçenlere teþekkür etti, etkinliðin güzel geçeceðine inanç belirtti.

Kabulün sonunda Özgürgün’e eko günün davetiyesi, buhurdanlýk ve Büyükkonuk’a ait yöresel ürünler takdim edildi.


Bu erie Emoji le Tepki Ver
0
 
0
 
0
 
0
 
0
 
0
 
0
 
Lefke Gzelyurt Alayky Lapta Alsancak Girne Dikmen atalky Gnyeli Lefkoşa Akıncılar Vadili Esentepe Tatlısu Değirmenlik Serdarlı Paşaky Akdoğan Beyarmudu Mağusa İnn Yeniboğazii Geitkale Ískele Bykkonuk Mehmetik Yenierenky Dipkarpaz

YORUMLAR
0
ONAY BEKLEYENLER
0

Büyükkonuk'ta av kazasý... Elinden düþürdüðü silah ayaðýný yarala...
Büyükkonuk'ta avlanan Ümit Emin, bir anlýk dikkatsizlik sonucu ayaðýndan yaralandý
Afrika Gazetesi önündeki eyleme Büyükkonuk Belediyesi de katýlýyor
Büyükkonuk Belediye Baþkaný Ahmer Sennaroðlu, oybirliði ile alýnan meclis kararý doðrultusunda yarýn saat 10.00 da Afrika Gazetesi önünde yapýlacak eyleme  Büyükkonuk Belediyesi'nin de katýlacaðýný...
Bakan Dürüst: "Yatýrýmlarýmýz, KKTC'ye olan inancýmýzdandýr"
Bayýndýrlýk ve Ulaþtýrma Bakaný Kemal Dürüst, Büyükkonuk-Yedikonuk sahil yolu yol yapým çalýþmalarýný yerinde incelemek üzere, Bakanlýk yetkilileri ile birlikte bölgeye gitti.