Alexa atrk.gif
banner
banner
banner
Ana Sayfa >> İÇ HABERLER 30 Kasım 2015, Pazartesi 16:54
banner

İşbirliği ve Yatırım Zirvesi'nin yankıları sürüyor

İşbirliği ve Yatırım Zirvesi'nin yankıları sürüyorGirne Amerikan Üniversitesi(GAÜ), Uluslararası Diplomatlar Birliği, Avrupa İşadamları Kulübü'nün  ve KKTC Başbakanlığı’nın himayesinde ortaklaşa düzenlenen, Girne Amerikan Üniversitesi’ne bağlı Le Chateau Lambousa Hotel’de gerçekleşen "Barışa giden yolda Kıbrıs Uluslararası İşbirliği ve Yatırım Zirvesi"nin yankıları sürüyor.
Paylaş  
26
37
23
0

Zirveye Almanya, Polonya, Fransa, Mısır, Çin, Katar, Kazakistan, Moldova, Yunanistan, Türkiye ve Kıbrıs'tan farklı sektörlerde yatırımcılar, iş insanları, akademisyenler, Kıbrıs'ı ve Kıbrıs'ın siyasi, sosyal, ekonomik isimleri’nın bulunduğu 10 farklı ülkeden 100’e yakın kişi katıldı.

Zirvenin açılış konuşmalarını, GAÜ Kurucu Rektörü ve Yöneticiler Kurulu Başkanı Serhat Akpınar, Uluslararası Diplomatlar Birliği Türkiye Başkanı Ferhat Bozçelik, Avrupa İş Kulübü Başkanı Zbignew Roch, GAÜ Yöneticiler Kurulu Başkanı Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Asım Vehbi, Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu Başkanı Tarkan Kadıoğlu, Maliye Bakanı Birikim Özgür, Ekonomi Sanayi Ticaret Bakanı Sunat Atun ve Başbakan Ömer Kalyoncu yaptı.

Konuşmacılar; Kıbrıs'taki yatırım alanları ve olası bir anlaşmadan sonra oluşacak imkânları değerlendirdi.

Akpınar: “Zirve yatırım geliştirme alanında büyük fırsat olacak”

GAÜ Kurucu Rektörü ve Yöneticiler Kurulu Başkam Serhat Akpınar, zirvenin özel sektör yatırımlarının önünü açacak sektör planları ve fırsatları değeriendirirken, sadece bölgesel anlamda Kuzey Kıbrıs için değil, adanın bütünündeki yatırım ve yaşam alanlarını geliştirme noktasında büyük bir fırsat olacağını belirtti. Akpınar, yıllardır ilk kez Kıbrıs sorununu çözme maksatlı siyasi istek ve gerekli hareket gücü sağlandığını, müzakerelerden olumlu haberler geldiğini, bunun yeni ve cesur bir Kıbrıs'ın, yeni bir düzeninin ümit verici ayak sesleri olduğunu kaydetti. Akpınar, ada kıyılarındaki doğalgaz rezervlerinin keşfiyle dünyanın ilgisinin de bölgeye odaklandığına işaret etti. Küresel ekonomi çarkında yarışacak bir ülke için yabana yatırımın anahtar rolü üsteleneceğini söyleyen Akpınar. yabancı yatırımcı fikrinin yıllarca ihmal edilmiş olduğunu, bu konudaki sessizliğe bahane olsak ekonomik ve siyasi izolasyonların gösterildiğini belirtti.

"Biz bugün bu zirve ile yıllarca süren bu sessizliğe bir son vermeyi amaçlıyoruz. Burada bir yatırım gerçekleştirmek mucize ya da imkansız bir şey değildir" diyen Akpınar. GAÜ'nün yapağı yatırımları önek olarak göstererek bu başan hikayesinin adaya yatırımlar noktasında cesaret ve teşvik verecek bir ışık olacağını söyledi.

Bozçelik: “Çeşitli oranlarda yatırım olanakları bulunuyor”

Uluslararası Diplomatlar Birliği Türkiye Başkanı Ferhat Bozçelik, birlik olarak Kıbrıs ile yakından ilgilendiklerini, izolasyonların kabul edilemez olduğunu, bunu uluslararası platformlarda da dile getirdiklerini belirtti.  Bozçelik, Doğu Akdeniz enerji havzasında yeni bir döneme girildiğini söyleyerek, adanın bu enerji koridoru içinde yer alması sebebiyle daha da önem kazandığını belirtti. Kıbrıs'ta adil ve kalıcı büyümenin sağlanmasının önemli olduğunu söyleyen Bozçelik, enerji, sulama, bankacılık, eğitim, yeni nesil turizm, yenilenebilir enerji gibi pek çok alanda yatırım olanakları bulunduğunu kaydetti. Bozçelik, zirvede bu konuların detaylı bir şekilde tartışılacağını vurguladı.

Bozçelik, zirve sonunda ortaya çıkacak raporun Avrupa Konseyi Başkanı Donald Tusk'a sunulacağını belirtti.

Roch: “Zirvede tüm faktörler bir araya getirilecek”

Avrupa Iş Adamları Kulübü Başkanı Zbignew Roch, zirvede bulunmaktan mutluluk duyduğunu söyleyerek, dünyada yaşanan terörizm, mülteci sorunu gibi sıkıntıların yaşamı olumsuz kıldığım belirtti. Roch, Kıbrıs'ta çok çeşitli medeniyetlerin hakim olduğunu, savaşlar yaşandığını ama Kıbrıslıların her şeye rağmen kimlik ve geleneklerini koruduğunu, korumak için mücadeleler verdiğini ifade etti. Kıbrıs sorununa çözüm arandığı bu süreçte toplum liderlerinin halklarından destek görmesi ve çözüme katkı yapması gerektiğini söyleyen Roch, çözüm sonrasında uluslararası destek, sermaye, yatırım ve iyi projelere ihtiyaç duyulacağını dile getirdi. Zirvede bu konuların değerlendirileceğini belirten Roch, teknoloji ve çevre konularında ortak duruş sergilemenin önemli olacağını, zirvede tüm faktörlerin biraraya getirileceğini ve ortak duruş sergileneceğini söyledi.

Vehbi: “Tarihi bir zirveye imza atıyoruz”

GAÜ Yöneticiler Kurulu Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Asım Vehbi, ''Kıbrıs'ta tarihi bir olaya şahitlik ediyoruz. Tarihi bir zirveye imza atıyoruz" dedi. Yeni projeler, yatırım işbirliklerinin Kıbrıs'ı yeni ufuklara açacağına inandığını dile getiren Vehbi, adanın ilerleyen günlerde daha da hareketleneceğini belirtti. KKTC'de yüksek eğitim sektöründe yaşanan gelişmelere değinen Vehbi, 13 üniversitede yaklaşık 85 bin öğrencinin eğitim aldığını, nüfus göz önünde bulundurulduğunda bunun önemli bir rakam olduğunu kaydetti. Zirvenin eğitim alanında da yeni yatırım ve işbirliklerine vesile olacağına inandıklarını dile getiren Vehbi, GAÜ ve KAÜ olarak yatırım ve işbirliklerine hazır olduklarını belirtti. Zirvenin hedefinin, yerel yatırımcılarla uluslararası yatırımcıların ortak projelere imza atması olduğunu vurgulayan Vehbi, eğitim, doğalgaz, AB hibeleri, su, tarım, ulaşım, sağlık ve bankacılık gibi çeşitli alanlarda yatırım olanakları bulunduğunu kaydetti.

Kadooğlu: “Gelinen aşamadan heyecan duyuyoruz”

Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu Başkanı Tarkan Kadooğlu, konuşmasına konfederasyonla ilgili bilgi vererek başladı. Kıbrıs denildiğinde akla çözüm, barış, istikrar gelen günlerden geçildiğini söyleyen Kadooğlu, müzakerelerde gelinen aşamadan heyecan duyduklarını belirtti. Kıbrıs'ta çözümün AB içindeki gücünü artıracağını söyleyen Kadooğlu, zor başlıklar bulunduğunu ancak kararlılık ve yapıcı adımlar atılmasının çözüme yönelik inançların pekiştirildiğini kaydetti. Çözümün ekonomik, siyasi, sosyal yeni sonuçlar yaratacağını söyleyen Kadooğlu, çözümün AB'ye de olumlu etkiler yapacağına inandıklarını belirtti.

Kıbrıs'ta çözümü desteklerini söyleyen Kadooğlu, Kıbrıs Ortak İlişki Projesi isimli bir girişim başlattıklarını ve çalışmaya devam ettiklerin ifade etti.

Özgür: “Ekonomik Kalkınmayı sağlamalıyız”

Maliye Bakanı Birikim Özgür, bugün gelinen noktada Kıbns Türk halkının tüm dünyada barış yanlısı, çözüm isteyen, müzakerelerde istekli, aktif katılan taraf olarak anıldığını, bundan gurur duyduklarını belirtti. Sadece barışı savunmanın yeterli olmadığını, ekonomik kalkınmayı sağlamak gerektiğini dile getiren Özgür, bu düşünceyi benimsediklerini belirtti.

Özgür. "Bugün siyasilere düşen sorumluluk, barış ortamına güçlü katkı için yapısal dönüşümü sağlamaktır" dedi. Özgür, yerel yönetimleri güçlendirmek, tarımda reformlar gerçekleştirmek, su alanında yeni sistem kurmak, enerji alanında yeni düzene geçmek için üzerlerine, sorumluluklar düştüğünü belirtti.

Atun: “Hedef; büyüme performansını yükseltmek”

Ekonomi Sanayi ve Ticaret Bakanı Sunat Atun, zirvenin yatırım işbirliği ve çeşitli alanlarda önemli olduğunu, doğru vizyonla desteklenmesi gerektiğini belirtti. Hükümetin üç yıllık programı hazırlama sürecinde olduğunu, rekabetçi, yenilikçi bir zihniyetle ilerlediklerini söyleyen Atun, büyüme performansını yükseltmenin en önemli hedefleri olduğunu vurguladı.

Ayrıca, Ülkenin yeni kalkınma hamlesine ihtiyaç duyduğunu belirten Atun, iç yatırımların nitelik kazanması, mal ve hizmet ihracatının artırılması hedefinde olduklarım ifade etti. Atun, yüzde 5'in üzerinde ekonomik büyüme hedefi benimsediklerini, bu hedefin gerçekçi bir hedef olduğunu söyledi. Kalıcı bir anlaşma istediklerini belirten Atun, çözüme varılmasıyla, saklı kalan potansiyellerin ortaya çıkacağını kaydetti.  Adanın, dünyanın en verimli güneş enerjisi kaynaklarından birisinin üzerinde bulunduğunu dile getiren Atun, bu potansiyelin Kuzeyde de, güneyde de tam olarak değerlendirilemediğini belirtti.

Yeşil Hat Tüzüğü'nün murat edilenin gerisine düştüğünü söyleyen Atun, bu konuda yenilik ve dinamizm olmadığını, ticaret, mal ve hizmetler üzerindeki sınırların kaldırılması gerektiğini kaydetti.

Kalyoncu: “Turizm ve eğitim sektöründe önemli gelişmeler yaşanryor”

Başbakan Ömer Kalyoncu, çözüm geldiği zaman gerek coğrafya nedeniyle ticari, turistik faaliyetlerde, gerekse doğal gaz, petrol yatakları ve doğal zenginliklerin işletilmesi anlamında ve bölgedeki tek Avrupa Birliği üyesi ülke olunmasından ötürü, ülkenin çok özel avantajlan olacağını söyledi. Kalyoncu, "Uluslararası yatırımcılar için oldukça çekici bir konumda bulunacağız" dedi.

2014'te 448 teşvik belgesi... 5 milyar 862 milyonluk yatırım...

Başbakanlık Devlet Planlama Örgütü'nün (DPÖ) yürüttüğü Yatırım Teşvik Yasası'nın yerli ve yabancı yatırımcılara önemli destek sağladığına işaret eden Kalyoncu, 2014 itibarıyle toplam 448 yatırıma teşvik belgesi verildiğini, bu yatırımlar hayata geçtiği zaman toplamda 5 milyar 862 milyon 570 bin 641 TL tutarında sabit sermaye yatırımına vergi muafiyeti sağlanmış olacağını ifade etti. Kalyoncu, bu yatırımların tamamlanmasıyla 31 bin 856 insan kaynağı istihdamı sağlanmış olacağını söyledi.

Kalyoncu, Barışa Giden Yolda Kıbns Uluslararası İşbirliği ve Yatınm Zirvesi’nin önemli ve etkileyici gündem ve konuşmacılanyla hükümetin himayesine sahip olduğunu belirtti. Hükümetin reform hükümeti olduğunu ve ilk kez Kıbrıs Türk halkındaki en geniş konsensüsü yansıttığım söyleyen Kalyoncu, zirvenin, hükümetin hem hedefleri hem de oluşturucu öğeleri ile örtüşen gündemleri tartışmaya açtığını kaydetti.

Kalyoncu, hükümetin Kıbns sorununun çözümü için iyi niyet ve ısrarla çalıştığını söyleyerek, güven yaratıcı önlemler ve iki toplum arasında ortak girişim ve yatırarımlara değer verdiklerini belirtti. istikrar ve huzur ortamının, kaba bir barış anlaşmasıyla sağlanabileceğini kaydeden Kalyoncu, terörizmin yakınımızda ve her yerde olduğunu, ancak KKTC'nin şu anda güvenli bir bölge olduğunu, teröre karşı her türlü tedbirin alındığını vurguladı. Başbakan Ömer Kalyoncu, çözüm geldiği zaman gerek coğrafya nedeniyle ticari, turistik faaliyetlerde, gerekse doğalgaz, petrol yatakları ve doğal zenginliklerin işletilmesi anlamında ve bölgedeki tek Avrupa Birliği üyesi ülke olunmasından ötürü, ülkenin çok özel avantajları olacağını belirtti.

Kalyoncu, "Uluslararası yatırımcılar için oldukça çekici bir konumda bulunacağız" dedi. Kıbrıs'ın uluslararası bir eğitim adası olmasının ve halkın yüksek eğitim seviyesinin altının çizilmesi gerektiğini söyleyen Kalyoncu, KKTC'de turizm ve yüksek öğretim sektörlerinin son yıllarda önemli gelişmeler gösterdiğini, cari işlemler açığının azalmasına ve ekonomik büyümeye katkı sağladığını vurguladı. Üniversite ve turizm sektörlerini çağdaş, rekabet edebilir, kalite ve verimliliği dikkate alan bir yapıya dönüştürmek gerektiğini söyleyen Başbakan Kalyoncu, girişimcilik becerileri ile olanaklarının ve rekabet koşullarının iyileştirilmesi ile özel sektörde dinamizm ve üretimin artırılacağını, büyüyen ekonomide özel sektörün daha fazla katkı yapmasının sağlanacağım ifade etti.

Verilen aradan sonra ilk sunumu Kıbns Türk Ticaret Odası (KTTO) Başkanı Fikri Toros yaptı.

Toros: “Çözümün ekonomik yararlarının büyük olacak”

KTTO Başkanı Toros sunumunda, önemli bir fırsat döneminden geçildiğini belirterek, Kıbrıs'ın tipik bir küçük ada ekonomisi özellikleri taşıdığını kaydetti. Özel sektörün son yıllarda büyümeye başladığını belirten Toros, özellikle yüksek eğitim sektörünün ekonomiye olan katkısının arttığını söyledi. Kıbns Türk toplumunun Avrupa Birliği vizyonunu kabul ettiğini dile getiren Toros, uyumlaşma sürecinden geçildiğini, AB müktesebatının yakın gelecekte uygulanabileceğinin göz önünde bulundurulduğunu ifade etti. Müzakere sürecinin devam ettiğini anımsatan Toros, sürecin yıllardır devam eden soruna çözüm bulunması yönünde bir pencere açtığını söyleyerek, yapılan araştırmaların Kıbns'ta kapsamlı bir çözümün ekonomik yararlarının çok büyük boyutta olacağını, yüzde 1,6 olan ekonomik büyüme oranın, yüzde 4,5 'e yükseleceğini vurguladı.

Ticaret Odası Baskanı Fikri Toros’un ardından; Alman Ekonomi Meclisi Turk Alman Ekonomik Iliskiler Temsilcisi Mehmet Köksal, Arel Üniversitesi Uluslararasi ilişkiler Bölüm Başkanı Doç.Dr. Uğur Özgöker, Ekonomi Gazeteciler Derneği Başkanı Celal Toprak, Avrupa İş Adamları Kulübü Başkanı Zbigniev Roch, Birleştirici İş Kadınları ve İş Adamları Konseyi Başkanı Osman Ünsal, İktisadi Kalkınma Vakfı Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, Çelik İhracatcıları Derneği Başkanı Namik Ekinci, GAÜ Turizm Yüksekokulu Müdürü İsmet Esenyel, Altınbaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Vakkas Altınbaş, Ahcıoğlu İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Yaşar Ahcıoğlu, Doğa Koleji CEO’su Bünyamin Çelikten, Öztürk Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Öztürk, Emekli Büyükelçi – Arab-Türk İş Konseyi Başkanı  Mohammed Yousuf, Uluslararası Türkoloji Kulübü Başkanı ve Kazak Dil Kurumu Başkan Yardımcısı Prof.Dr.Erden Kajibek, Türk-Avusturalya İş Konseyi Başkanı Zuhal Masfıeld, Türk Çin İş konseyi Başkan Vekili Yavuz Onay, İnşaat Malzemeleri Endüstrisi Kazak Birliği Başkanı Maral Tompiev, Sapanlar Holding Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Sapan, SKY Grup CEO’su Erkin Zadauly, Lucas Nulle Eğitim Teknolojisi CEO’su Heinz  Keepler, Eziç Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Eziç, Asel Group Yönetim Kuruşu Başkanı Atay Cafer Ürel, Lukas Nulle Genel Müdürü Tayfun Ocaksönmez, AB ve Proje Döngüsü Yönetim Uzmanı  Danışmanı Musa Karademir Konuşma gerçekleştirdi.

Zirvenin sonunda, Başbakan Ömer Kalyoncu, Barışa Giden Yolda, Kıbrıs Uluslararası işbirliği ve Yatırım Zirvesi’sin sonunda katılımcılara ve Basın Mensuplarına Le Chateau Lambousa Otel'de Gala yemeği düzenledi. Gala yemeğinde, Kıbrıs Halk Oyunları Ekibi ve GAÜ Sahne Sanatları Yüksek Okulu öğrencileri dans gösterisi gerçekleştirdi. Galanın sonunda katılımcılara, Başbakan Ömer Kalyoncu,  GAÜ Kurucu Rektörü ve Yöneticiler Kurulu Başkanı Serhat Akpınar, Uluslararası Diplomatlar Birliği Türkiye Başkanı Ferhat Bozçelik ve Avrupa Iş Adamları Kulübü Başkanı Zbignew Roch tarafından katılım belgesi takdim edildi.  


banner

banner

Bu İçeriğe Emoji İle Tepki Ver
0
 
0
 
0
 
0
 
0
 
0
 
0
 
Cyprus Map Lefke Güzelyurt Alayköy Lapta Alsancak Girne Dikmen Çatalköy Gönyeli Lefkoşa Akıncılar Vadili Esentepe Tatlısu Değirmenlik Serdarlı Paşaköy Akdoğan Beyarmudu Mağusa İnönü Yeniboğaziçi Geçitkale Ískele Büyükkonuk Mehmetçik Yenierenköy Dipkarpaz

Facebook yorum
YORUMLAR
0
ONAY BEKLEYENLER
0
banner
banner
banner
banner
banner

Tatar ile Özersay, Maraş'ta incelemelerde bulundu
image Başbakan Ersin Tatar ile Başbakan Yardımcısı Kudret Özersay Maraş'ta incelemelerde bulundu.
Denktaş'ın toplumsal mutabakat ziyaretleri TMT Derneği, Genç İşadamları Derne...
image DP Genel Başkanı Serdar Denktaş Toplumsal Mutabakat Ziyaretleri kapsamında bugün Türk Mukavemet Teşkilatı, Genç İşadamları Deneği ve Sanayi Odası ile görüştü.
Tatar'dan Türkiye'nin eski Lefkoşa Büyükelçisi Yavuzalp'in ölümü nedeniyle ta...
image Başbakan Ersin Tatar, Türkiye'nin eski Lefkoşa Büyükelçilerinden Ercüment Yavuzalp'ın ölümü nedeniyle başsağlığı mesajı yayınladı.