Ana Sayfa >> ÝNGÝLTERE 9 Ekim 2017, Pazartesi 07:42
Ýþ görüþmesine gidenlere bedava yolculuk
Ýþ görüþmesine gidenlere bedava yolculukÝskoçya’nýn ulusal tren operasyonlarýný yürüten ScotRail Alliance adlý þirket , iþ görüþmesine gidenlere bedava yolculuk imkaný tanýyacaklarýný duyurdu.
Paylaş  
11
22
14
0

Ýskoçya’nýn ulusal tren operasyonlarýný yürüten ScotRail Alliance adlý þirket , iþ görüþmesine gidenlere bedava yolculuk imkaný tanýyacaklarýný duyurdu.

Þirket, iþ görüþmesine gidenler için ayda iki defa gidiþ-dönüþ biletlerinin saðlanacaðýný aktardý.

Ayný zamanda yeni iþe baþlayanlar için ilk bir ay süresince de bedava bilet saðlanacak.

Þirket, bu kampanyayla Ýskoçya ekonomisine yardýmcý olmak amacýný taþýdýklarýný söylüyor.

Yolculuk etmek için ortaya çýkan masrafýn, iþ arayan kiþilerin iþ görüþmesine gitmesine engel olduðu düþünülüyor.

Þirketin direktörü Alex Hynes, bu politikanýn þirketin ‘en iyi tutulmuþ gizlerinden’ biri olduðunu söyleyerek, herkesin bu fýrsatý duymasýný saðlayarak bir engeli kaldýrmak istediklerini vurguluyor.


Bu erie Emoji le Tepki Ver
0
 
0
 
0
 
0
 
0
 
0
 
0
 
Lefke Gzelyurt Alayky Lapta Alsancak Girne Dikmen atalky Gnyeli Lefkoşa Akıncılar Vadili Esentepe Tatlısu Değirmenlik Serdarlı Paşaky Akdoğan Beyarmudu Mağusa İnn Yeniboğazii Geitkale Ískele Bykkonuk Mehmetik Yenierenky Dipkarpaz

YORUMLAR
0
ONAY BEKLEYENLER
0

Ýngiliz iþ insanlarý: "Brexit'in ardýndan AB ile ticarette Türkiye'yi ö...
Ýngiltere'de þirket yöneticilerinin ve giriþimcilerin üye olduðu Direktörler Enstitüsü (Institute of Directors, IoD), Ýngiltere'nin Avrupa Birliði'nden ayrýldýktan sonra AB ile ticaretinde Türkiye'yi ör...
BBC tek kullanýmlýk plastikleri yasaklayacak
Ýngiliz medya kuruluþu BBC, yaptýðý açýklamayla 2020 yýlýna kadar tek kullanýmlýk plastik malzemelerin ofis içinde kullanýmýný yasaklayacaðýný ifade etti.
Ýngiltere Parlamentosu'nda þüpheli paket alarmý
Ýngiltere Parlamentosu'nda þüpheli paket alarmý panik yarattý.