Ana Sayfa >> EMLAK 17 Temmuz 2017, Pazartesi 13:15
Kýbrýs Town Houses projesi yatýrýmcýsýyla buluþtu!
Kýbrýs Town Houses projesi yatýrýmcýsýyla buluþtu!Kýbrýs'ta yatýrým düþünenler için çok özel bir proje. Markalý konutlarý ve yaþam merkezleriyle dikkat çeken Kýbrýs Developments, yeni projesi Kýbrýs Town Houses kapýlarýný açtý. Ýþte detaylar.
Paylaş  
55
60
45
0

Aylardýr merakla bekleniyordu, yatýrýmcýsýyla buluþtu. 

Kýbrýs Developments'ýn 2017 projesi Kýbrýs Town Houses için kapýlar açýldý. 

Merit Park Hotel'de düzenlenen lansman, iþ dünyasý ve yatýrýmcýlarý buluþturdu. 


Milos Park Homes esintileri, Kýbrýs Town Houses lansmanýnda da kendini gösterdi.

Özel Milos sergisi ve açýlýþta davetlilerle paylaþýlan Milos videolarý dikkat çekiciydi. 

Kýbrýs Emlak Merkezi Özel Yayýný

Kýbrýs Developments'ýn yeni proje lansmaný, Kýbrýs Emlak Merkezi özel yayýnýyla ayný anda seyirciyle buluþtu. 

Atýl Ayaz'ýn hazýrlayýp sunduðu Kýbrýs Emlak Merkezi, özel röportajlarý ve izlenimleriyle lansmaný Kýbrýs Genç TV ekranlarýna taþýdý. 

"Dünya Ýle Rekabet Ediyoruz"

Blue Way Þirketler Grubu Yönetim Kurulu Baþkaný Çaðatay Özbirim lansmanda misafirlere seslendi, 

Bol ödüllü Milos Park Homes'tan sonra, çok daha özel bir projenin geldiðini anlattý. 

Kýbrýs Town Houses'ýn Kýbrýs'ta kalmayacaðýný, dünya kalitesinde olacaðýný ve dünya markalarýyla rekabet edeceðini vurguladý.

"Kalite Çýtasý Yükseliyor"

Ardýndan merakla beklenen an geldi. 

Kýbrýs Developments Satýþ ve Pazarlama Direktörü Harper Özbirim sahneye çýktý, proje sunumunu yaptý. 

Herkesin merakla beklediði detaylarý tek tek anlattý. 

Bol ödüllü ve ezber bozan MÝlos Park Homes sonrasý yeni projeyi tasarlamanýn ne kadar güç olduðunu, fakat çok daha özel bir içerik oluþturduklarýný vurguladý.

Kýbrýs Esintili Proje

Escape Homes ile dikkat çeken, Milos Park Homes ile ezber bozup ödül rekorlarý kýran Kýbrýs Developments bu kez çok daha iddialý.

Girne'nin yükselen deðeri Alsancak'ta, çok merkezi bir noktada konumlanan Kýbrýs Town Houses, Kýbrýs esintisini projeye taþýyor.

Doða, huzur ve kalitenin harmanlandýðý projede 4 çeþit konut tipi var.

* Concept

* Compact

* Solo

* Tailor Made

Ýþ Bankasý Kredisi

Bu özel projenin, özel bir ayrýcalýðý daha var. Türkiye ve KKTC'nin bankacýlýk devi Ýþ Bankasý, Kýbrýs Town Houses projesinden ev alanlara tam 20 yýl, yani 240 ay vadeli kredi veriyor.

KKTC ve Türkiye vatandaþý ayrýmý yapmadan saðlanan bu ayrýcalýk, yatýrýmcýlarýn büyük ilgisini çekiyor.

Lansmana Özel Ýndirim

Markalý konut projesi kavramýný Kýbrýs'a taþýyan, ayrýcalýklý yaþam merkezleri inþa eden Kýbrýs Developments, bu proje için fiyatlarý da paylaþtý.

Projede konut fiyatlarý 79 bin sterlinden baþlýyor. 

Fakat lansmana özel 1 hafta sürecek özel bir kampanya var. 

Yani 1 hafta boyunca baþlangýç fiyatý 69 bin sterlin. 

Detaylý Bilgi Ýçin:

0 392 444 52 77

http://kibris.town/


Bu erie Emoji le Tepki Ver
0
 
0
 
0
 
0
 
0
 
0
 
0
 
Lefke Gzelyurt Alayky Lapta Alsancak Girne Dikmen atalky Gnyeli Lefkoşa Akıncılar Vadili Esentepe Tatlısu Değirmenlik Serdarlı Paşaky Akdoğan Beyarmudu Mağusa İnn Yeniboğazii Geitkale Ískele Bykkonuk Mehmetik Yenierenky Dipkarpaz

YORUMLAR
0
ONAY BEKLEYENLER
0

2017 yýlýnýn satýþ rekorunun sahibi: Northernland Construction
2003 yýlýndan itibaren her sene üzerine koyarak ilerleyen, son model binalarý KKTC’ye kazandýran ve satýþ sonrasý müþteri memnuniyeti ile öne çýkan Northernland Construction’un Yönetim Kurulu Baþkan...
Gönyeli'de acil satýlýk daire
Gönyeli’de Türk koçanlý, 2+1 daire, acil satýlýktýr.
Ýnþaat sektöründe mevsimsel uyumlu üretim euro bölgesinde yüzde 0,5 ar...
Avrupa Birliði Ýstatistik Dairesi Eurostat tarafýndan açýklanan verilere göre, Ekim 2017 ile karþýlaþtýrýldýðýnda Kasým 2017’de inþaat sektöründe mevsimsel uyumlu üretim euro bölgesinde EA19 yüz...