Ana Sayfa >> ÝÇ HABERLER 14 Kasm 2017, Sal 11:26
KKTC 34 yaþýnda… Kutlamalar bugün baþlýyor
KKTC 34 yaþýnda… Kutlamalar bugün baþlýyorKuzey Kýbrýs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) 34’üncü kuruluþ yýl dönümü, tören ve etkinliklerle kutlanýyor.
Paylaş  
4
9
4
0

Kuzey Kýbrýs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) 34’üncü kuruluþ yýl dönümü, tören ve etkinliklerle kutlanýyor.

15 Kasým Cumhuriyet Bayramý kutlamalarý, Cumhurbaþkaný Mustafa Akýncý’nýn bugün saat 12.00’de Bayrak Radyo Televizyonu’ndan yapacaðý konuþma ve yine ayný saatte gerçekleþtirilecek 21 pare top atýþýyla baþlayacak.

Kýbrýs Türk halkýnýn merhum liderleri de Cumhuriyet Bayramý’nda anýlacak.

Cumhuriyet Bayramý kutlamalarýna Türkiye Genelkurmay 2. Baþkaný Orgeneral Ümit Dündar, TBMM’yi temsilen Baþkan Vekili Ahmet Aydýn, Türkiye’den gaziler de katýlýyor.

Ayrýca yabancý parlamenterler ve gazetecilerden oluþan gruplar da kutlamalar için KKTC’de bulunuyor.

KÜÇÜK BÜSTÜ VE TMT ANITINDA TÖRENLER YAPILACAK

Dr. Fazýl Küçük’ün Girne Kapýsý’ndaki büstü önündeki tören bugün saat 15.00’te baþlayacak. 

Törene, Cumhurbaþkaný Akýncý da katýlacak, çelenklerin sunulacaðý törende, anýt özel defteri imzalanacak.

Kurucu Cumhurbaþkaný Rauf Raif Denktaþ Anýt Mezarý’ndaki tören, anýt inþaatý nedeniyle TMT Anýtý’nda saat 15.30’da gerçekleþtirilecek. 

Cumhurbaþkaný Akýncý’nýn da katýlacaðý törende, anýta çelenk sunulacak, Anýt Özel Defteri imzalanacak. 

15 Kasým Cumhuriyet Bayramý kutlamalarý çerçevesinde spor federasyonlarý da hafta boyunca etkinlikler düzenleyecek. 

AKINCI, YARIN CUMHURBAÞKANLIÐINDA TEBRÝK KABUL EDECEK

Cumhurbaþkaný Mustafa Akýncý, yarýn Cumhurbaþkanlýðý’nda saat 09.00’da tebrik kabul edecek. 

Cumhurbaþkaný Mustafa Akýncý ve eþi Meral Akýncý, KKTC’nin 34’üncü kuruluþ yýldönümü nedeniyle yarýn akþam da Golden Tulip Otel’d esaat 19.00’!da resepsiyon verecek.

SOLO TÜRK GÖSTERÝ SUNACAK… GEMÝLER ZÝYARETE AÇILACAK

Türk Silahlý Kuvvetleri Solo Türk Gösteri Takýmý da yarýn Lefkoþa Dr. Fazýl Küçük Bulvarý’nda düzenlenecek resmigeçit töreninde 10.00-11.30 saatleri arasýnda ve Girne Atatürk Anýtý üzerinde 15.30-16.00 saatleri arasýnda hava gösterisi sunacak. 

Türk Deniz Kuvvetleri’nin TCG Gökçeada Firkateyni Girne Turizm Limaný açýklarýnda demir yerinde, TCG Burakreis Denizaltýsý Girne Turizm Limaný’nda, TCG Ýmbat Hücumbotu Gazimaðusa Limanýnda, yarýn 09.30-12.00 ile 14.00-16.30 saatleri arasýnda halkýn ziyaretine açýlacak.
TCG Gökçeada Firkateyni’ne ulaþým, Girne Antik Limaný’ndan (Yat Limaný) Güvenlik Kuvvetleri Komutanlýðý’nca saðlanan deniz vasýtasýyla yapýlacak.

LEFKOÞA

Baþkent Lefkoþa’da ve ilçelerde yarýn 15 Kasým Cumhuriyet Bayramý nedeniyle törenler düzenleniyor.

Lefkoþa Þehitler Anýtý’nda saat 08.00’de baþlayacak törende, çelenkler anýta sunulacak, saygý duruþunda bulunulacak ve Ýstiklal Marþý okunacak. 

Lefkoþa’da, Atatürk Anýtý’nda da tören düzenlenecek. Tören saat 09.30’da baþlayacak.

Cumhurbaþkaný Mustafa Akýncý’nýn da katýlacaðý törende, Anýt Özel Defteri imzalanacak.

GEÇÝT TÖRENÝ DR. FAZIL KÜÇÜK BULVARI’NDA…

Dr. Fazýl Bulvarý’ndaki resmigeçit töreni saat 10.00’da Cumhurbaþkaný Mustafa Akýncý’nýn tören birliklerini selamlamasýyla baþlayacak.

Törende, Cumhurbaþkaný Akýncý, konuþma yapacak. 

Lefke ve Erenköy’den getirilen bayraklar Akýncý’ya teslim edilecek. Halk danslarý gösterisinin de sunulacaðý tören resmigeçitle tamamlanacak.

GAZÝMAÐUSA

Gazimaðusa’daki törenler, Zafer Anýtý ile Ýsmet Ýnönü Bulvarý’nda olacak. Törenlerin ilki Zafer Anýtý’nda saat 14.30’da baþlayacak. 

Çelenklerin konulmasý, saygý duruþu ve Ýstiklal Marþý ile tören sona erecek. 

Ýsmet Ýnönü Bulvarý’ndaki tören saat 15.00’te baþlayacak. Törende konuþmalar ve dans gösterileri yapýlacak, tören geçiþi ile kutlamalar sona erecek. 

GÝRNE

Girne Atatürk Anýtý önündeki tören saat 15.00’te baþlayacak ve resmigeçitle tamamlanacak.

Törende, þiirler okunacak, konuþmalar yapýlacak. 

ÝSKELE

Ýskele’deki 15 Kasým töreni Ecevit Meydaný’nda saat 10.00’da baþlayacak. Konuþmalar ve þiirlerin yer alacaðý törende halk danslarý ve horon ekiplerinin gösterileri izlenecek. 

GÜZELYURT 

Güzelyurt’ta 15 Kasým dolayýsýyla Atatürk Anýtý önünde ve müze önünde olmak üzere iki tören düzenlenecek. 

Atatürk Anýtý’na saat 14.00’te çelenkler sunulacak saygý duruþu ve Ýstiklal Marþý eþliðinde bayraklar göndere çekilecek. 

Müze önündeki törende günün anlam ve önemini belirten konuþmalar yapýlacak, halk oyunlarý ve resmigeçit ile tören sona erecek. 

LEFKE 

Lefke’de Atatürk Anýtý önünde düzenlenecek tören saat 10.00’da baþlayacak. Çelenklerin sunulmasý, saygý duruþu, Ýstiklal Marþý ile devam edecek törende, anýt özel defteri imzalanacak. 

Törende, þiirler okunacak, halk danslarý ekipleri gösteri sunacak. 

MEHMETÇÝK 

Mehmetçik’teki tören Belediye Parký Atatürk Büstü önünde saat 09.30’da baþlayacak. 

Törende, þiirler okunacak, konuþmalar yapýlacak. 

GEÇÝTKALE 

Geçitkale’deki tören Geçitkale kasaba meydanýnda saat 09.00’da baþlayacak.

GEÇÝTKALE VE BOÐAZÝÇÝ ÞEHÝTLERÝ ANILACAK

Geçitkale ve Boðaziçi þehitleri için de anma töreni düzenlenecek. Tören yarýn saat 09.30’da

Geçitkale Þehitler Anýtý önünde baþlayacak. 

BUGÜN KORTEJ YÜRÜYÜÞÜ VE KONSERLER VAR

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlýðý (GKK), KKTC’nin 34’üncü kuruluþ yýl dönümü kutlamalarý kapsamýnda baþkent Lefkoþa’da bir dizi etkinlik düzenledi.

Bugün saat 17.00’den itibaren baþlayacak etkinlikler sýrasýyla þöyle:

“Lefkoþa Dereboyu’nda KTBK Bandosu ve DAÜ Korosu’nun Özel Eðitim Vakfý’yla birlikte gösteri ve konseri, Eski Pronto Çemberi’nde Gençlik Dairesi Folklor ekibinin gösterisi,Osmanpaþa Caddesi orta noktasýnda (Cadý’nýn Evi önünde) GKK Bandosu ve Mehteran Bölüðü konserleri icra edilecek. Üç noktada icra edilen etkinliklerin bitimiyle saat 18.15’te Þehitler Anýtý Çemberi’nden baþlayarak, Cumhuriyet Meclisi önü, Heybe Restoran, Asal Þube, Terminal güzergâhýnda kortej yürüyüþü yapýlacak.”

CUMHURÝYET ÞÖLENÝ TERMÝNALDE

Cumhuriyet Þöleni de bugün 18.00-23.00 saatleri arasýnda Lefkoþa Terminali’nde yer alacak.

Þölen programý þöyle:

18:00 Ýskele Belediyesi tiyatro gösterisi

19:00-19:35 Cumhuriyet’in ilaný video gösterisi ve TSK Mehteran Konseri

19:35-20:00 Erenköy Lisesi Modern Dans Grubu ve Karadeniz’in Uþaklarý ekiplerinin gösterileri

20:00-20:30 ÖZEV ve Çaðdaþ Müzik Derneði öðrencileri konseri

20:30 Buray konseri

21:30 Ziynet Sali konseri

22:40-23:00 Havai fiþek gösterisi

GENÇLÝK DAÝRESÝ 8. CUMHURÝYET ÞÖLENÝ 

Baþbakanlýk Gençlik Dairesi, bugün Lefkoþa Yusuf Kaptan Futbol Sahasý’nda saat 10.00’da “8. Cumhuriyet Þöleni”ni düzenleyecek.  

Dans gruplarýnýn gösteri yapacaðý etkinlikte, Nafiz Dölek, Eril Cambaz, Ahmet Evan, Fikri Karayel de konser verecek.


Bu erie Emoji le Tepki Ver
3
 
1
 
1
 
1
 
0
 
0
 
0
 
Lefke Gzelyurt Alayky Lapta Alsancak Girne Dikmen atalky Gnyeli Lefkoşa Akıncılar Vadili Esentepe Tatlısu Değirmenlik Serdarlı Paşaky Akdoğan Beyarmudu Mağusa İnn Yeniboğazii Geitkale Ískele Bykkonuk Mehmetik Yenierenky Dipkarpaz

YORUMLAR
0
ONAY BEKLEYENLER
0

Pamir: "Rumlarýn çalýþmalarý uluslararasý hukuka aykýrý"
Uluslararasý Enerji Politikalarý Uzmaný Necdet Pamir, Türkiye’nin Münhasýr Ekonomik Bölge olarak kabul ettiði alanda Rumlarýn hukuksuz bir þekilde tek taraflý olarak faaliyetlerde bulunduðunu belirtti.
Ýbrahim Andaþ son yolculuðuna uðurlandý
Kýbrýs Türk Devlet Tiyatrolarý oyuncusu ve Andaþ Tiyatrosu kurucusu Ýbrahim Andaþ son yolculuðuna uðurlandý.
Demokrasi þehitleri anýldý
Kýbrýs’ta 1958 ile 1996 yýllarý arasýnda öldürülen gazeteciler ile 1976-1979 yýllarý arasýnda Ýstanbul, Adana ve Ankara’da öldürülen Kýbrýslý Türk öðrenciler, Lefkoþa Mezarlýðý’nda, Baþ...