Alexa atrk.gif
banner
banner
banner
banner
Ana Sayfa >> Ana Sayfa 6 Aralık 2017, Çarşamba 15:05
banner

KTMB, Cafer Özcafer başkanlığında oluşan bir heyet ile TKP Yeni Güçler'i ziyaret etti

KTMB, Cafer Özcafer başkanlığında oluşan bir heyet ile TKP Yeni Güçler'i ziyaret ettiKıbrıs Türk Müteahhitler Birliği, Cafer Özcafer başkanlığında oluşan bir heyet ile TKP Yeni Güçler’i ziyaret etti.
Paylaş  
3
7
4
0

Kıbrıs Türk Müteahhitler Birliği, Cafer Özcafer başkanlığında oluşan bir heyet ile TKP Yeni Güçler’i ziyaret etti.

Ziyarette Kıbrıs Türk Müteahhitler Birliğinin Kasım 2016 tarihinde The Management Centre of Mediterranean’a hazırlatmış olduğu “ İnşaat ve Gayrimenkul Sektörü Gelişim Stratejisi” konulu çalışmayı TKP Yeni Güçler ile paylaştı.

KTİMB ile MC, kapsamlı çalışmalar neticesinde ortaya çıkan ve ülkede bir ilk niteliğinde olduğunu belirttikleri stratejinin uygulanmaya konması için başlattıkları çalışmanın bir devlet politikası haline getirilmesini hedeflediklerini açıkladı.

İZGE ARISAL

Ziyarette The Management Centre of the Mediterranian Yönetici Direktörü İzge Arısal tarafından yapılan sunumda, turizm, yüksek öğrenim, inşaat ve gayrimenkul sektörünün entegre bir şekilde planlanması ve buna uygun politikaların belirlenmesi yönündeki ihtiyaç gündeme getirilerek bu yönde yapılması gereken çalışmalara dikkat çekildi.

Arısal yapmış olduğu sunum ile projenin detaylarını paylaştığı sunumda nasıl bir strateji izlenmesi gerektiğini şöyle açıkladı;

Arısal, “ Birlikte entegre planlanması için iki ana hedef var. Bir politika çerçevesinin oluşturulması lazım. Bu üç sektör arasında ilişki nasıl tesis edilecek? Bunu yapabilmek için büyüme hedeflerine ihtiyaç var. Ne kadar, kaç milyon turist istediğimize, hangi nitelikte turist istediğimize karar vermeliyiz. Aynı şekilde öğrenci sayımızdaki hedefi de belirlememiz lazım ve bunları mevcut konut arzı ile nasıl ikame edebileceğimizi hesaplamalıyız.

Bugün teşvik yasasına bakınca yanlış teşvikler görülmekte, bugün vergi muafiyetleri ki daha önce vergi bankası veya İMF ile de yapılan bütün çalışmalarda bunların sürdürülemez olduğu ayrıca Avrupa birliğinin de devlet yardımları mevzuatının da yüzde yüz aykırılık içerdiği tespit edildi. Bunların daha verimlilik sağlayacak bir yapıya taşınması lazım.

Teşvik sisteminin altını çizmek istiyoruz. Dünya bankası ile geçmişte bir çalışma yapmıştık teşviklere bakılmıştı burada bütçe içi ve bütçe dışı teşvikleri bize gayrisafi yurt içi hasılanın %5’ine karşılık gelmekte ama bu teşviki verdiğimiz sektörlerin yine ekonomiye yaptığı değere baktığımızda payı neredeyse başa baş gidiyor yani verdiğimiz kadar alıyoruz ve bize hiç bir katma değer sağlamıyor bu teşvikler ve sürdürülemez olduğu vurgulanıyor ve deniyor ki politikanız belli değil ve teşvikleri bir politika aracılığı olarak kullanıyorsunuz. Teşviklerle bir politika ortaya koyuyorsunuz. Aslında önce bir politika belirleyip o politikadaki hedeflere ulaşmak için teşviklerinize ulaşmak için kullanılmalıdır.” dedi.

CAFER ÖZCAFER

Ülkemizin en köklü kurumlarından olan ve inşaat sektörünün temsilciliğini yapan KTİMB, sektörel açıdan ülke ekonomisine mümkün olan en iyi katkıyı sağlamakla mükelleftir. Bu farkındalik ve motivasyon ile Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği olarak The Management Centre ile işbirliği içerisinde, katılımcı ve tamamen bilimsel araştırma yöntemlerine dayalı sekiz aylık bir çalışma neticesinde, ana temaslı 'Planlı Gelişen Sağlıklı Kentler, Sürdürülebilir Ekonomik Büyüme' olan İnşaat ve Gayrimenkul Sektörü Gelişim Stratejisini hazırladıklarını söyledi.

Ülke ekonomisinin uzun yıllardır hepimizin bildiği çeşitli sıkıntılar yaşamakta olduğunu, her geçen gün ekonomik dengelerin bozulduğunu ve buna paralel olarak Kıbrıs Türk Halkının refah seviyesi hızla gerilemekte olduğuna vurgu yapan Özcafer, Ekonomik dengeler, ancak ve ancak bir ülkenin lokomotif sektörlerinin doğru politikalarla ve etkin yöntemlerle yönetilebilmesi ile oluşturulabilmekte ve o ülkenin yapısına uygun olarak doğru belirlenecek uygulamalar ile daha yüksek seviyelere taşınabilmektedir. Bizler, ekonomik kalkınmamızda çok büyük bir paya sahip olan inşaat sektörünün temsilcisi olarak, kalkınma süreci için gerekli olan ve ülkemizin ihtiyacı olan katkının sektörümüz tarafından sağlanabilmesi adına uzun zamandır mücadelemizi sürdürüyoruz.”dedi.

Özcafer, “Eksik olan uygulamaların tamamlanması, çağımıza ve ülke koşullarımıza uygun gerekliliklerin saptanarak uygulanmaya alınması, çağımıza ve ülke koşullarımıza uygun gerekliliklerin saptanarak uygulanmaya alınması, sektörün verimi ve geleceği için olmazsa olmazların belirlenerek çözümleri ile ortaya konması ve gerekli olan iyileştirmelerin yapılması ve benzeri konularda sayısız çalışmalarımız olmuştur.

Gelinen noktada parça parça ve geçici çözümlerle bir yere varılamayacağı, ekonomimizi doğrudan etkileyen inşaat sektörüne yönelik eksiklerin ve sıkıntıların bir bütün olarak ele alınarak etkin ve kalıcı iyileştirmeler gerçekleştirilmesi gerektiği açıkça görülmektedir. Bundan hareketle bir süre önce atılan önemli bir adımla kurumumuz, geniş çaplı ve bilimsel nitelik taşıyan bir çalışma gerçekleştirerek çok yönlü ve gelişmiş dış ülkelerin de örnek alındığı analizlerle sorunların, eksiklerin, yapılması gereken iyileştirmelerin, atılması gereken adımların ve alınması gereken önlemlerin bir bütün olarak ortaya konması amacıyla çalışma başlatmıştır” açıklamasında bulundu.

Ekonomimizin, geç kalmış bir şekilde de olsa bugünden başlayarak, doğru uygulamalarla, rekabet edilir bir noktaya gelebilmesi ve günün gerektirdiği değişimlere anında cevap verebiliyor olması gerektiğinin altını çizen Özcafer, “ Bu noktada, sektörümüz açısından baktığımızda, sosyal, ekonomik, ve çevresel unsurların, kalkınma politikaları içerisindeki koordinasyonunu sağlayan ülkesel fiziki planlama, daha iyi bir toplum yaşamı sağlamanın, sosyal-refah koşullarını iyileştirmenin ve ekonomik rekabet edebilirliğini artırmanın olmazsa olmazlarından biridir.

Ekonomik sektörlerin planlı gelişiminde ve sınırlı miktardaki doğal kaynağın etkin değerlendirilmesinde de önemli rol oynayan fiziki planlamanın, yasal zemin bulunmaısna rağmen ülkemizde uzun yıllar yapılmaması sonucu ortaya çıkan düzensiz gelişim, kentsel yaşam kalitemizi olumsuz etkilemekte ve varlık değerimizi düşürerek her geçen gün bizleri fakirleştirmektedir.” Dedi.

İnşaat ve Gayrimenkul Sektörünün fiziki planların eksikliğinden ve kentlerin sağlıksız gelişiminden en derinden etkilenen ekonomik sektörlerden biri olduğunu söyleyen Özcafer, “Dünyada bugün İnşaat ve Gayrimenkul Sektörü, sadece yapının üretimi olarak algılanmamakta, çevreyle dost, sosyal sorumluluk taşıyan, sosyal yaşama ve toplumsal yapıya doğrudan etki eden, saydam ve sürdürülebilir üretim anlamı taşımaktadır. İnşaat ve Gayrimenkul Sektörü, doğru ekonomik vizyon, kalkınma politikaları ve fiziki planların oluşturulması ve uygulanması ile beraber lokomotif sektörlerimiz olan turizm ve yükseköğrenim başta olmak üzere tüm diğer ekonomik sektörleri harekete geçirebilecek güce ve potansiyele sahiptir.” dedi.

Tüm ilgili tarafların, ihtiyacımız olan iyileştirmelerin yapılabilmesi ve ciddi emek harcanarak ortaya konmuş bu çalışmanın ülkemize gerçek anlamda faydalı olabilmesi adına gerekli çabayı gösterek üzerlerine düşen sorumlulukları yerine getireceği inandığını belirten Özcafer, KTİMB ile MC, kapsamlı çalışmalar neticesinde ortaya çıkan ve ülkede bir ilk niteliğinde olduğunu belirttikleri stratejinin uygulanmaya konması için başlattıkları çalışmanın bir devlet politikası haline getirilmesini hedeflediklerini açıkladı.

MEHMET ÇAKICI

Toplumcu Kurtuluş Partisi Yeni Güçler ( TKP Yeni Güçler ) Genel Başkanı Mehmet Çakıcı, Kıbrıs Türk Müteahhitler Birliğine öncelikli yapmış oldukları ziyaret dolaysıyla teşekkür etti. Kıbrıs Türk Müteahhitler Birliği’nin hazırlamış olduğu çalışmayı çok değerli bulduğunu söyleyen Çakıcı, Kıbrıs Türk Müteahhitler Birliği’nin bir sivil toplum örgütü olduğunu ve siyasi partilere yol gösterici ve partilerin vizyonlarına da yönlendirici olması gerektiğini söyledi.

Sivil toplum örgütleri ile birlikte geçmişte kurmuş oldukları yakın ilişki ve işbirliğinin hükümete gelmeleri durumunda da devam edeceğini söyleyen Çakıcı, Hiçbir zaman en iyisini biz biliriz havasında olmadık.

Yerli işadamının yaşamış olduğu bürokrasideki tüm engelleri biliyoruz ve bu engellerin tümünün kaldırılması, yerli iş insanımızın öncelikli olarak desteklenmesi ve teşvik edilmesi gerekmektedir.”dedi. Çakıcı, Kalkınma Bankası ve Kamu Bankaları'nda geri dönüşü sağlanamayan kamu kaynaklarının realist bir şekilde yeniden yapılandırılarak geriye dönüşümü sağlanması, ülkede yeni yatırımların ihtiyaç duyacağı kaynağı oluşturarak yerli işadamının bundan en geniş şekilde faydalanması öncekilerimiz içerisinde olacaktır.” dedi.

Ülkedeki denetim eksikliğine dikkat çeken Çakıcı, “ Ülkenin şeffaf ve denetlenebilir bir yapıyı oluşturabileceği gibi, aynı zamanda yolsuzlukların da önlenmesini ve dolayısıyla kaynakların israfını da önlenmesine yardımcı olacaktır.

Disipline edilmiş bir devlet bütçesi, kamunun harcamalarını ve gelirlerini planlama anlamını taşıdığından, gider ve gelir dengelerinden oluşan kayıpların önlenmesi, kısa, orta ve uzun vadeli ekonomik kalkınma planları, ihtiyaçlarımızın önceden belirlenmesini sağlayarak günlük harcamaları en az noktaya taşıyarak bütçede ek tasarruf yapmamıza neden olacaktır. Kıbrıs'ta çözüm gerçekleşene kadar, özellikle AB'ye uyum sürecinin sağlayacağı AB'yle gelişecek ticaret ve mülkiyette yapılacak yeni açılımların sağlayacağı yeni ortam gibi, Kıbrıs'ta çözüme yönelik çabaların sağlayacağı çok yönlü avantajlar Kıbrıslı Türklerin yeni kaynaklara ulaşması sonucunu da doğuracaktır.”dedi.

“TKP yeni Güçler olarak yapacağımız projeler, vizyonumuza uygun, yerelliği de içinde barındıran ve devrim niteliğinde olacaktır” açıklamasında bulunan Çakıcı, “ TKP yeni Güçler olarak vizyonumuzda yerel sektörlerin desteklenmesi, Orta direğin refah düzeyinin yükselmesi, büyük şirketlerden toplayacağımız vergilerle orta direği güçlendirmek gibi bir vizyonum vardır. Bu çok açıktır ve bununda arkasına da hiç saklanmıyoruz. İnsanlar bizi bilsinler. TKP Yeni Güçler orta direğin en önemli partisidir.” dedi.


banner

Bu İçeriğe Emoji İle Tepki Ver
0
 
0
 
0
 
0
 
0
 
0
 
0
 
Cyprus Map Lefke Güzelyurt Alayköy Lapta Alsancak Girne Dikmen Çatalköy Gönyeli Lefkoşa Akıncılar Vadili Esentepe Tatlısu Değirmenlik Serdarlı Paşaköy Akdoğan Beyarmudu Mağusa İnönü Yeniboğaziçi Geçitkale Ískele Büyükkonuk Mehmetçik Yenierenköy Dipkarpaz

Facebook yorum
YORUMLAR
0
ONAY BEKLEYENLER
0
RSS DİĞER Ana Sayfa HABERLERİ
banner
banner
banner
banner
banner
banner