Ana Sayfa >> EÐÝTÝM 16 ubat 2017, Perembe 12:35
KTSO Yaþam boyu Eðitim Merkezi ve LAÜ iþbirliðinde maliyet muhasebesi ve bütçeleme eðitimi
KTSO Yaþam boyu Eðitim Merkezi ve LAÜ iþbirliðinde maliyet muhasebesi ve bütçeleme eðitimiKýbrýs Türk Sanayi Odasý (KTSO) Yaþam Boyu Eðitim Merkezi ve Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) iþbirliðinde maliyet muhasebesi ve bütçeleme eðitimi verilecek.
Paylaş  
30
31
19
0

Kýbrýs Türk Sanayi Odasý (KTSO) Yaþam Boyu Eðitim Merkezi ve Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) iþbirliðinde maliyet muhasebesi ve bütçeleme eðitimi verilecek.

KTSO’dan yapýlan açýklamada, 23 Þubat’ta 15.00-18.00 saatleri arasýnda ücretsiz olarak Sanayi Odasý’nda gerçekleþtirilecek eðitime katýlýmýn sýnýrlý olduðu ve kayýt yaptýrýlmasý gerektiði belirtildi.


Bu erie Emoji le Tepki Ver
0
 
0
 
1
 
0
 
0
 
0
 
0
 
Lefke Gzelyurt Alayky Lapta Alsancak Girne Dikmen atalky Gnyeli Lefkoşa Akıncılar Vadili Esentepe Tatlısu Değirmenlik Serdarlı Paşaky Akdoğan Beyarmudu Mağusa İnn Yeniboğazii Geitkale Ískele Bykkonuk Mehmetik Yenierenky Dipkarpaz

YORUMLAR
0
ONAY BEKLEYENLER
0

Dr. Kamil Kanýpek: "Kültür Endüstri"sinin önlenemez yükseliþi devam ed...
Medya ve özellikle televizyon yayýnlarýnýn; Artýk, toplumsal eleþtirilerin ana konularýndan birisi olma kavramý ile popüler kültürün üretilmesinde ve yayýlmasýndaki olumsuz etkilerine yönelik bir diðe...
GAÜ Ýnsan Kaynaklarý Müdürlüðü'nün; "Hizmet Ýçi Eðitim" süreci y...
GAÜ Ýnsan Kaynaklarý Müdürlüðü'nün, GAÜ Okullar Grubu iþ birliði ile kurum öðretmenlerine yönelik olarak planladýðý "Hizmet Ýçi Eðitim" seminerleri devam ediyor. Akademik yýlýn Ýkinci yarýsýn...
LAÜ Öðretim Üyesi Bakýrhan, kanser hastalarýnda egzersiz yaklaþýmlar...
Lefke Avrupa Üniversitesi Saðlýk Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Öðretim Üyesi Doç. Dr. Serkan Bakýrhan, kanser hastalarýnda egzersiz yaklaþýmlarý hakkýnda bilgiler verdi.