Alexa atrk.gif
banner
banner
banner
banner
Ana Sayfa >> Ana Sayfa 7 Aralık 2017, Perşembe 08:00
banner

Oktay: "Eğitim ve sağlıkta başarısızlığın nedeni ülkeyi yönetenlerin beceriksizliği ve başarısızlığıdır"

Oktay: Eğitim ve sağlıkta başarısızlığın nedeni ülkeyi yönetenlerin beceriksizliği ve başarısızlığıdırSeçim Sohbetleri'nin bugünkü konuğu Lefke'den... Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Lefke milletvekili adaylarından Teoman Oktay...
Paylaş  
18
29
17
0

Seçim Sohbetleri
Şüküfe HANSEL

Oktay, “Kıbrıs sorunun çözümsüzlüğü, ülkemizde ekonomide ve sosyal alanlarda ciddi sorunlar yaratmaktadır” diyor ve ekliyor: “Bu bir gerçek. Fakat, ekonomide ve turizm sektöründe, özellikle de Kıbrıs sorunun çözümü ile direkt bağlantısı olmayan eğitim ve sağlıkta başarısızlığın nedeni  Kıbrıs sorunundaki çözümsüzlük değil, bu ülkeyi yönetenlerin beceriksizliği ve başarısızlığıdır. Bunu  kabullenmek gerekir.”

Teoman Oktay kimdir? “Kısaca kendinizden bahsediniz” dersek, neler söylersiniz?Yeşilyurt’ta, 3 Eylül 1958  tarihinde doğdum. İlk, orta ve lise eğitimimi Lefke’de tamamladıktan sonra 1976 - 1980 yılları arasında Ankara Mimarlık Mühendislik Akademisi İnşaat Bölümü’nden mezun oldum. Askerliğimi yaptıktan sonra Nisan 1983’de işe başladığım Lefke Belediyesi’nde  halen İdare Amiri olarak görev yapmaktayım.
Lefke ve yöresinde bölge sorunları için vakıf, dernek, sivil toplum örgütlerinin  kuruluşlarında, yönetiminde bulundum ve başkanlık yaptım. Bu  kuruluşlarda, yönetici arkadaşlarımla birçok sorunu başarıyla çözdük. Bölge gençliği için  spor kulüplerinin, satranç derneklerinin kuruluşu, yönetimi ve başkanlığını yaptım. Gençliğin günümüze uygun tesislerde spor yapmaları için kalıcı spor tesisleri yapımına öncülük ettik.

Bölge sivil toplum örgütlerinin, bölgemiz dışındaki sivil toplum örgütleri ile işbirliği içinde çalışmalar  yapmasını koordinesini gerçekleştirdim. Bölgedeki sivil toplum örgütlerinin daha etkin mücadele etmesi için oluşturulan Lefke Platformu’nun koordinatörlük görevini sürdürmekteyim. Evli ve iki çocuk babasıyım.

Neden aday oldunuz? Seçmenden oy talep ederken neler söyleyeceksiniz?
Sivil Toplum Örgütlerinde ülke ve bölge sorunları çözümü yönünde yaptığım mücadelede, bunların en önemli olanlarından örnekler verirsem, Lefke Avrupa Üniversitesi’nin kurulması ve Lefke merkeze kampus binası ile öğrenci yurdunun yapılması, bölgede eğitim veren ilk ve orta eğitim kurumlarının kapatılmasının engellenmesi, Lefke’nin ilçe olması, bölgeye ekonomik katkı yaratacak, bölgeyi çıkmaz sokak olmaktan çıkaracak ve barışa katkı koyacak olan Yeşilırmak kapısının açılmasında, Aplıç kapısının da Mart 2018’de açılacak olmasında, bölge ve ülke geneline kirli yatırımların yapılmasının önlenmesinde ve bunlar gibi birçok alanda başarı sağlamamıza rağmen, bazı alanlarda da hükümet edenlerin ilgisizliği ve başarısız uygulamaları sonucu netice alamadık. Görev yaptığım yerel yönetimde, Sivil Toplum Örgütlerinde ve siyasette uzun yıllardır kazandığım deneyimimi ve tecrübemi, bölge ve ülke sorunlarının çözümü yönünde daha etkili kullanmak ve sonuç almak için, siyasette uzun yıllardır içinde çalıştığım Cumhuriyetçi Türk Partisinden aday olma kararı aldım.

Size göre mevcut veya geçmişteki hükümetler başarısızsa, ki biz öyle düşündüğünüzü varsayıyoruz. Başarılı olmak için neler yapılmalı?
Geçmiş hükümetlerinin başarısız olmalarının en büyük nedeni, uzun vadeli ve kalıcı politikalar üretip uygulamak yerine, iktidarda kalmalarını sağlayacak günlük kısa vadeli konuları öne çıkarmaları ve uygulamalarıdır. Bunu da gerçekleştirirken, kamuda yetişmiş ve konusunda uzman olan bürokratları üçlü kararnamelerle görevden alıp, ülkeye değil partiye hizmet edecek kişilerin göreve gelmesi sağlandı. Bu uygulama devlet yapısının çökmesine, ekonomide, eğitimde, sağlıkta ve daha birçok alanda alınacak kararlarda ve bunların uygulanmasında büyük zaafiyetler ve boşluklar yaratılmasına neden oldu. Kamu etkisiz, ekonomi yetersiz hale getirildi. Devlet yapısı yeni teknolojik donanımlarla güçlendirilmeli. Kamu kaynaklarına ulaşımda ve kullanımında vatandaşlar arasında eşitlik sağlanmalı.

Ekonominin güçlenmesi ve kendi ayakları üzerinde durabilmesi için kalkınmada belirlenen öncelikli sektörlerin (Turizm, Yüksek Öğrenim, Tarım ve Hayvancılığın) sorunları tesbit edilmeli. Belirlenen sektörlerin tekrar ayağa kalkmasını sağlamak için, kısıtlı olan kamu kaynaklarının etkin kullanımı sağlanmalı. Bunu da gerçekleştirmek için kısa ve uzun vadeli stratejik planlamalar yapılmalı. Yapılan planların uygulanabilmesi için de siyasi rant sağlamak için çökertilen devlet yapısının yeniden oluşturulması gerekmektedir. Aşırı bürokratik işlem gerektiren, zaman kaybına neden olan ve kalkınmanın önünü tıkayan yasalar güncellenmeli, bu alanda ihtiyaç duyulan yeni yasaların süratle meclisten geçirilmesi için siyasi kararlılık gösterilmeli.

Kendi kadroları, konusunda uzman kişilerin ve sivil toplum örgütlerinin de katıldığı uzun çalışmalar sonucunda hazırladığı yeni programla ülke sorunlarına kalıcı çözüm bulmak için Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin yapılacak seçimde  tek başına güçlü bir hükümet oluşturacak sayıda milletvekili çıkarması gerekmektedir.

Kıbrıs sorununun çözümsüzlüğü ülkedeki bir çok sorunun da sebebi midir? Eğer değilse, ülkede var olan sorunların çözümü konusundaki düşünce ve önerileriniz nelerdir?
Kıbrıs sorunun çözümsüzlüğü, ülkemizde ekonomide ve sosyal alanlarda ciddi sorunlar yaratmaktadır. Bu bir gerçek. Fakat, ekonomide ve turizm sektöründe, özellikle de Kıbrıs sorunun çözümü ile direk bağlantısı olmayan eğitim ve sağlıkta başarısızlığın nedeni  Kıbrıs sorunundaki çözümsüzlük değil, bu ülkeyi yönetenlerin beceriksizliği ve başarısızlığıdır. Bunu  kabullenmek gerekir.

Ülkenin gündeminde bulunan, Ekonomi, Turizm, Eğitim, Sağlık, Sosyal, Çevre ve diğer sorunların çözümü ülke gerçeklerine uygun iyi bir planlama, mali kaynak ve stratejik eylem planına ihtiyaç vardır.

Sorunlar aciliyetine göre belirlenmeli ve eldeki mali imkanlara göre de kısa, orta ve uzun vadeli çözüm planı oluşturulmalı. Mevcut yapının sürdürülebilir olmadığını hepimiz biliyor ve kabul ediyoruz. Bunun değişmesi için de,  güçlü siyasi irade gerekmektedir.

Hayatın her alanında ihtiyaç duyulan tüm maddeleri hatta tarımsal ürünleri bile, iç üretimle değil maalesef ithalat yoluyla elde ediyoruz. Üretime yönelik yönlendirici ve teşvik edici uygulamalar yapılmalı. Tarımda, iç pazarda tüketilmek ve üretim fazlasını yurt dışına ihraç etmek için üretimde girdi maliyetlerini düşürmemiz şart. Küçük işletmeler ve tüm üretim sektörleri desteklenmeli. Dıştan ithal edilen ürünlerle rekabet edecek üretim yapılmasının şartları ve ortamı oluşturmalı. Yerli ürünlerin tüketimi özendirilip teşvik edilmeli.

Kıbrıs sorunun çözümü ve ambargo bahane edilip siyasi başarısızlığın üstü örtülmemeli. Ülkemize dünyanın her yanından, her türlü ürünü ithal edebiliyoruz ve ambargo ile karşılaşmıyoruz. Arjantin’den limon, Latin Amerika ülkelerinden muz, Çin’den plastik oyuncak ithal etmesini beceriyoruz, ama Kıbrıs sorunu arkasına saklanıp da Ekonomideki başarısızlığımızı gizlemeye çalışıyoruz. Avrupa Birliğine olan ambargoyu, tüm zorluklarına rağmen  yeşil hat tüzüğü ile aşmalı, dünyanın diğer ülkelerine de ihraç edebileceğimiz ve dünya pazarlarında rekabet edebilen ürünleri üretmeliyiz.

Gerek CTP’li, gerekse CTP’li olmayan seçmene vermek istediğiniz mesaj var mıdır?
Vatandaşların, seçme ve seçilme hakları demokratik haklarıdır. Bu demokratik hakları elde edebilmek için ülkemizde ve dünyada büyük mücadeleler yapılmış, büyük bedeller ödenmiştir ve ödenmeye devam edilmektedir. Bu hakkımızı kullanmada tereddüt etmemeli ve sandığa gidip oyumuzu kullanmalıyız.

7 Ocak 2018’de yapılacak seçim sonucunda, ülkemiz ve bizim hakkımızda 5 yıl boyunca karar alacak 50 kişilik parlamento oluşturulacak. Günlük yaşamımızı ve geleceğimizi şekillendirmek için oy vermeye gittiğimizde, bugün yaşadığımız sorunları çözecek güçlü bir irade oluşturmak zorundayız.

Yaptığı geniş katılımlı çalışmalarla oluşturduğu yeni programı, 47 yıllık parti deneyimiyle, güçlü kadrolarıyla ve milletvekili adayları ile  Cumhuriyetçi Türk Partisi sorunları çözmeye ve ülkeyi çözüme ve barışa taşımaya hazır partidir. Vatandaşları, Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin bu avantajlı üstünlüklerini düşünerek oy kullanmaya ve oylarını CTP’ye vermeye davet ediyorum.

Aşağıdaki başlıklarla ilgili olarak, sadece bir kaç kelimeyle neler söyleyebilirsiniz?
 
Ekonomi: Ülkenin varlığı ve yeni nesillerin geleceği.

Vergi: Şeffaf, adil ve yaygın olmalı.

Adalet: Tıkanma noktasına geldi. Hızlı ve güvenilir sonuç alınması için güçlendirilmeli.

Ulaşım: Kolay, süratli ve ucuz olmalı.

Trafik: Uluslararası normlarda şekillenmeli ve güvenli hale getirilmeli.

Tarım: Girdi maliyetleri düşürülmeli.

Sosyal güvenlik: Kendi kendine yeterli bir kurum durumuna gelmeli ve tüm vatandaşları kapsamalı.

Turizm: Eko-agro turizm geliştirilmeli. Küçük turizm işletmelerine öncelik verilmeli.

Çevre: Çevre sorunları çok büyük boyutlarda. Süratle çözülmeli.

Kültür: Geleneksel kültürümüz korunmalı, yaşatılmalı. Çağdaş kültür ve sanat faaliyetleri desteklenmeli.

Spor: Tüm spor dalları desteklenmeli. Gençlerin yeteneklerine göre spor yapmalarına olanak sağlanmalı.

Eğitim: Fiziki altyapısı tamamlanmalı, müfredatı güncellenmeli, değiştirilmeli.

Sağlık: Yetersiz ve ulaşılamaz. Sağlık sistemi yenilenmeli.


banner

Bu İçeriğe Emoji İle Tepki Ver
2
 
0
 
1
 
0
 
0
 
0
 
0
 
Cyprus Map Lefke Güzelyurt Alayköy Lapta Alsancak Girne Dikmen Çatalköy Gönyeli Lefkoşa Akıncılar Vadili Esentepe Tatlısu Değirmenlik Serdarlı Paşaköy Akdoğan Beyarmudu Mağusa İnönü Yeniboğaziçi Geçitkale Ískele Büyükkonuk Mehmetçik Yenierenköy Dipkarpaz

Facebook yorum
YORUMLAR
0
ONAY BEKLEYENLER
0
RSS DİĞER Ana Sayfa HABERLERİ
banner
banner
banner
banner
banner
banner