KIBRIS POSTASI http://www.kibrispostasi.com/index.php/cat//tpl/messages2/msg_id/604

9 Şubat 2016, Salı
10:58
Booking.com'a KESİNLİKLE dava açılmalıdır
Alexy Flemming
Davada da,
A) "KKTCnin TÜM kanunlarının Avrupa'da (AİHMde) kabul edildiği" ve
B) ABD Federal Mahkemesi'nin "KKTC Demokratik bir Cumhuriyettir" kararı mutlak suretle vurgulanmalıdır.
Booking.com'a bir yandan Türkiye pastasını kaybedebileceği perde gerisinden iletilirken, diğer yandan mahkemedeki davada "MİLLETLER ARASINDA AYRIMCILIK YAPMASI" ve "TİCARETTE HAKSIZ REKABETE SEBEP OLMASI" da vurgulanmalıdır.
C) Rumların, KKTCdeki 1974 öncesi Rum koçanlı yerlere dair bir dertleri varsa, bu dertleri için KKTC ülkesinin Taşınmaz Mal Komisyonu'nun AİHMde İÇ HUKUK olarak kabul
edildiği, dolayısıyla itirazlarını Booking.com gibi üçüncü taraflara değil, DOĞRUDAN KKTC TMKya yapmaları gerektiği VE BUNUN RUMLAR İÇİN BİR ZORUNLULUK OLDUĞU vurgulanmalıdır (Bkz. Chrysostomos kararı).
D) 1974 öncesi Rum koçanlı bir otel için, KKTC TMK'YA HİÇBİR BAŞVURU YAPILMADAN, o otelle ilgili olarak, booking.com'a mızıldanılıyorsa; bu DÜPEDÜZ KÖTÜNİYETTİR ve HUKUK hiçbir yerde KÖTÜ NİYETİ KORUMAZ.
E) 1974 öncesi Rum koçanlı bir otel için, KKTC TMK'YA BİR BAŞVURU YAPILDIYSA, o otelle ilgili olarak, zaten bir tazmin süreci başladığı ve "takas veya 1/10 ile
tazminat" ile mağduriyeti giderileceğinden, booking.com'a mızıldanma hakkının olmadığı ortadadır (Not: AİHM kararları (Solomonides, Loizodou vb.) gereği, KKTC TMK, Rumların arsalarını mülklerini 1/10 fiyatına (yani 1974 değeriyle) kamulaştırma hakkına sahiptir.

A) KKTC KANUNLARI AVRUPA'DA (Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM, European Court of Human Rights, ECtHR) KABUL EDİLDİ.
AİHM'in 02.07.2013 Kararı: http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-122907
"kuzeydeki alandaki rejimin uluslararası tanınması eksik olsa da, kuzeydeki alandaki rejimin eylemlerinin bir de facto tanınması pratik amaçlar için gerekli görülebilir. Bu yüzden, "KKTC" OTORİTELERİNİN MEDENİ, YÖNETİMSEL VEYA CEZAİ HUKUK TEDBİRLERİ BENİMSEMESİ, VE KUZEYDEKİ ALANDAKİ REJİM BÖLGESİNDE BU TEDBİRLERİN UYGULANMASI VEYA YAPTIRIMSAL YÜKÜMLÜLÜĞÜ Avrupa İnsan Hakları Konvansiyonu'nun (AİHK) amaçları için iç hukukta yasal bir dayanağa sahip görülebilir"

Not: İlgili AİHM kararında Rum Kıbrıslının başvurusu anında reddedildi; Başvurusu kabul edilebilir (davası AİHMce görüşülebilir) bile bulunmadı. Yani, daha başlangıç aşamasında sepetlendi.

AİHM'in 02.09.2015 kararı: http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-155000

Hem hukuk mahkemelerini hem de ceza mahkemelerini içeren "KKTC"deki yargı sistemi, işleyişinde ve usüllerinde, Kıbrıs'ın yargısal ve örf/adete dayanan geleneğini
yansıtmıştır ve bu yüzden, "KKTC" mahkemelerinin, bu mahkemeleri işleten "anayasal ve yasal temel"e istinaden, "kanunla kurulmuş olduğu" düşünülmelidir.

AİHM, daha önce zaten şuna hükmetmiştir: "KKTC"de kurulmuş olan yargı sisteminin, bu sistemi işleten "anayasal ve yasal temel"e istinaden, "kanunla kurulmuş olduğu" düşünülmelidir, ve AİHM, "KKTC" mahkemelerinin, bir bütün olarak, bağımsızlıklarının ve/veya tarafsızlıklarının eksik olduğunu kabul etmeMEktedir.

"KKTC" otoritelerinin bir eylemi, kuzey Kıbrıs bölgesindeki yürürlükteki kanunlarla uyumlu olduğunda, ilkesel olarak, bu eylemler, Avrupa İnsan Hakları
Konvansiyonu'nun amaçları için iç hukukta yasal bir temele sahiptir.

Alexy: Burada, AİHM'in, "kuzey Kıbrıs bölgesindeki yürürlükteki kanunlarla"dan kastettiği, AİHM'in yukarıdaki 02.07.2013 kararından da görülebileceği üzere, KKTC'nin kuzey Kıbrıs'ta yayınladığı ve yürürlüğe koyduğu kanunlardır.

B) ABD FEDERAL MAHKEMESİ: 09.10.2014: "..Rumlar Kuzey Kıbrıs'ı kontrol eden hükümetin kendi evlerini Türk Kıbrıslılara verdiğini İDDİA EDEMEZLER.......Her ne kadar ABD KKTC'yi bir devlet olarak tanımasa da, KKTC'nin bir başkan, bir başbakan, yasama ve yargısı ile birlikte DEMOKRATİK BİR CUMHURİYET olarak işlediği
söylenebilir......KKTC, Washington'daki bir hukuk davasında ELE ALINAMAZ"

Mahkeme Kararının Haberi (13.10.2014): http://www.courthousenews.com/2014/10/13/72392.htm

Alexy: Kuzey Kıbrıs'ı kontrol eden hükümetin kendi evlerini Türk Kıbrıslılara verdiğini İDDİA EDEMEYECEKLERİ GİBİ, KENDİ OTELLERİNİ DE TÜRK KIBRISLILARA VERDİKLERİNİ
İDDİA EDEMEZLER.


2001 © 2017 KIBRIS POSTASI