KIBRIS POSTASI http://www.kibrispostasi.com/index.php/cat/35/news/70513

11 Ocak 2012, Çarşamba
14:10
YDÜ, Rauf Denktaş Enstitüsü'nün arşiv uygulamalarını açıkladı
Yakın Doğu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ümit Hassan yaptığı açıklamada, Yakın Doğu Üniversitesi Rauf Raif Denktaş Enstitüsü’nün oluşturulması yönünde bir yılı aşkın süredir yürütülen Bilimsel Etüdler Seksiyonu, Dokümantasyon Seksiyonu, Uluslararası İlişkiler Seksiyonu şeklindeki birimler Enstitü Genel Sekreterliği’nde koordine edilmekte olduğunu vurguladı.

Yakın Doğu Üniversitesi’nde, Tarih Tetkikleri Merkezi’ne (TTM) bağlı olarak ve Merkez’in ilkeleri çerçevesinde, Rauf Raif Denktaş Enstitüsü’nün çalışmaları uluslararası platforma yansıtılacak biçimde gerçekleştiriliyor.

Yakın Doğu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ümit Hassan yaptığı açıklamada, Yakın Doğu Üniversitesi Rauf Raif Denktaş Enstitüsü’nün oluşturulması yönünde bir yılı aşkın süredir yürütülen Bilimsel Etüdler Seksiyonu, Dokümantasyon Seksiyonu, Uluslararası İlişkiler Seksiyonu şeklindeki birimler Enstitü Genel Sekreterliği’nde koordine edilmekte olduğunu vurguladı.

Bu doğrultuda;

1. Rauf Raif Denktaş Enstitüsü Bilimsel Etüdler Seksiyonu (BES) Tarih Tetkikleri Merkezi’ne katkıda bulunacak bütün bilimsel nitelikli kurumlara ve akademik bünyelere açıktır. BES kapsamındaki gurup çalışmaları ve bireysel etüdler konferans ve sempozyumlarda değerlendirilecektir.

BES’in temel amacı, Yakın Doğu Bölgesi Tarihi, Türkiye ve Kıbrıs Türk Halkı Tarihi tetkikleri anlayışı içerisinde, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın saygıdeğer tarihsel tanıklığında odaklaşan bir perspektife sahip olmaktır.

BES’ in yayınları bağımsız edisyonlar şeklinde olacağı gibi, Yakın Doğu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi’nin sayfalarına da yansıyabilir.

2. Rauf Raif Denktaş Enstitüsü Dökümantasyon Seksiyonu (DOS) bilimsel tarihi metodun gerektirdiği esaslara uygun olarak Arşiv ve Bilgi-Belge tasnifini üstlenmiş bulunuyor.
Bilindiği üzere, bu tarz çalışmaların ‘birikim’ ve ‘tasnif’ başlıkları altında gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Ancak, arşivin birikim süreci devam ederken, aşama aşama, tasnif çalışmalarına da geçilmiş olunacaktır.

Tarihsel kapsamı itibariyle Rauf Raif Denktaş’a yönelen tetkikler kadar, doğrudan Kurucu Cumhurbaşkanı’nın kendi arşivleri de esas alınacaktır.

Hemen belirtilmelidir ki, Yakın Doğu Üniversitesi’nde, mevcut birikimin ve arşivin muhafazası için üstün koruma teknolojisine sahip özel arşiv araştırma mekânları tahsis edilmiş bulunmaktadır.

DOS, Enstitüsü’nün diğer seksiyonlarıyla birlikte ortak bir temelde, ülke içerisindeki çalışmaları ve uluslararası açılımı hedeflemiş olarak çalışmaya başlamıştır.

Arşiv çalışmaları Yakın Doğu Üniversitesi Tarih, Edebiyat, Lengüistik-Filoloji, Çeviriyazım ve İletişim uzmanı öğretim üyelerinin katkıları ile uzun vadeli bir projeksiyona sahiptir.

3. Rauf Raif Denktaş Enstitüsü Uluslararası İlişkiler Seksiyonu’nun (US), Yakın Doğu Üniversitesi Vakfı’ndan kaynaklanan imkânların TTM yoluyla US’a tevdi edilmesi ve böylelikle Us’un delege edilmesiyle uluslararası platforma açılmaktadır.

Enstitü’nün genel yapısı doğrultusunda ve özellikle bu konuda, bir yılı aşan bir araştırma ve ilişkilerin kurumsallaştırılması sürecinin yaşanmış bulunduğu kaydedilmelidir.

Yakın Doğu Üniversitesi’nin, Uluslararası kongre-sempozyum-konferanslar konusunda, birçok milletlerarası ölçeği çok aşan, 30’a yakın sempozyum ve kongrede yaklaşık 65 ülkeden binlerce bilim insanı ile gerçekleşmiş olan temaslarının güçlü bir biçimde canlı tutulması da ele alınmaktadır.

Prof. Dr. Ümit Hassan özetle şunları söyledi; Rauf Raif Denktaş Enstitüsü’nün,
(a) Tarih tetkiklerinin, geçmiş’in aydınlanması kadar, bunun günümüze ve gelecek’e yönelen kapsamının incelenmesi;

(b) Yakın Doğu Bölgesi- Türkiye- Kıbrıs tarih halkaları ilişkiler dinamiklerinin ele alınması;

(c) Kıbrıs Türk Halkı’nın varlığına ve Rauf Raif Denktaş’ın tarihsel işlevine ilişkin somut tarih tetkiklerinin sürdürülmesi;

(d) Kaydedilen ilke, esas ve amaçlar doğrultusunda, ilgili Arşiv’in eksiksiz olarak, birikim teknikleri ve tasnif metodlarıyla korunması; bilimsel çalışmalar ve özellikle karşılaştırılmalı metod perspektifine hazır duruma getirilmesi;

(e) Arşiv çalışmalarında millî hedef ve karaktere uygun bir yaklaşım ve tutumu dikkate alan ciddiyete sahip olunması;

Prof. Dr. Ümit Hassan , Temel ilkeler olarak benimsenmiş ve gerekli uygulamalara geçilmiş bulunmakta olduğunu  vurguladı.2001 © 2017 KIBRIS POSTASI