KIBRIS POSTASI http://www.kibrispostasi.com/index.php/cat/35/news/70666

13 Ocak 2012, Cuma
15:24
Denktaş Arşivi'nin öğretim üyeleri açıklandı
Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın arşivinin gerektirdiği bütün çalışmaları üstlenecek bir yapıda oluşturulan Rauf Raif Denktaş Enstitüsü bünyesinde yer alan seksiyonlardaki öğretim elemanları kamuoyu ile paylaşıldı.

Yakın Doğu Üniversitesi Rektörlük’ünün açıklamasında, “Azîz Kurucu Cumhurbaşkanımızın, Halkımız ve Devletimizin onurunun gerektirdiği bir sorumlulukla ve bilimsel ehliyetle çalışacak; saygıdeğer Cumhurbaşkanı’nın tarihsel ortamından kaynaklanan ve doğrudan kendilerinin olan Arşivlerde görevli olacak Yakın Doğu Üniversitesi öğretim elemanları, YDÜ Kurucu Rektörü Dr. Suat İ. Günsel ‘in ve Yakın Doğu Üniversitesi Vakfı’nın sağladığı imkânlarla seferber olmaktadır”  denildi.

Belirtildiği üzere, zorunlu ciddiyet ve sorumlulukla görev yapacak seksiyon  üyelerinin ön çalışmalarından sonra varacağı sonuçlar, zaman içerisinde, ‘birikim’ ve ‘tasrif’ metodlarının ölçüleri içerisinde paylaşılmaya hazır olacak.

Yakın Doğu Üniversitesi mensuplarından oluşan sözkonusu bilimsel seksiyonlara öngörülen diğer bilim insanları ve uzmanlar da katılabilecek.

Kıbrıs Türk Halkı’nın varlık, gelişme, bağımsızlık ve kalkınma mücadelesi içerisinde yeralmış  ve almaya devam eden, Denktaş’ın dâvâ arkadaşlarının ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yetkililerinin telkinlerinin de önemle dikkate alınacağı belirtildi.

Yakın Doğu Üniversitesi Rektörlük’ünün açıklamasında, seksiyonlar arası bilimsel işbirliği ve bu birimler mensuplarının diğer birimlere katkıları da sözkonusu olacak.

Rauf Raif Denktaş Enstitüsü Bilimsel Etüdler Seksiyonu (BES), Dokümantasyon ve Arşiv Seksiyonu (DOS) ve Uluslararası   İlişkiler Seksiyonu (US)’da  –şimdiki hâlde – görevli öğretim üyeleri ve uzmanlar şöylece kaydedilmiş bulunuyor:

1. Hilmi ÖZEN

2. Prof. Dr. Şükrü Sina GÜREL

3. Prof. Dr. Fazıl SAĞLAM

4. Prof. Dr. Hüseyin PAZARCI

5. Prof. Dr. Yıldırım ULER

6. Prof. Dr. Şenol BEKTAŞ

7. Prof. Dr. Ahmet KUMRULU

8. Prof. Dr. İlkay SALİHOĞLU

9. Prof. Dr. Ata ATUN

10. Prof. Dr. Habib DERZİNEVESİ

11. Prof. Dr. Ümit HASSAN

12. Selçuk BURAT

13. Ümit SERDAROĞLU

14.  Ahmet SAVAŞAN

15. Doç. Dr. ReceP DURAN

16. Doç. Dr. Mustafa ALTUNÇ

17. Doç. Dr. Zeliha KHASHMAN

18. Dr. Atilâ TÜRK

19. Yrd.Doç.Dr. Yusuf SUİÇMEZ

20. Yrd. Doç. Dr. Mustafa SAĞSAN

21. Yrd. Doç. Dr. Reşat Volkan Günel

22. Dr. Erdoğan SARAÇOĞLU

23. Gülsün BAŞARI

24. Talat ÜRER

25. Selma Bardakçıoğlu KORKMAZ (MA)

26. Muhammed ERDAL

27. Sevilay SADIKOĞLU

28. Erkut Ziya SİVRİKAYA

29. Elce TUTAR

30. Özlem ÖZEMİN

31. Emre KARAHASAN2001 © 2017 KIBRIS POSTASI