Ana Sayfa >> EMLAK 23 Kasm 2016, aramba 12:19
Property NC Ödülleri'nin yýldýzý Kýbrýs Developments oldu
Property NC Ödülleri'nin yýldýzý Kýbrýs Developments olduKýbrýs Developments, 9 kategoride ödüle aday olduðu Property NC Awards 2016’ya en çok ödül kazanan firma olarak damgasýný vurdu. Ödül gecesinden 8 ödülle ayrýlan Kýbrýs Developments, Türkiye’nin ardýndan Kuzey Kýbrýs’ta da baþarýlý projelerini gururla tescilledi.
Paylaş  
44
55
39
0

Kýbrýs Developments, 9 kategoride ödüle aday olduðu Property NC Awards 2016’ya en çok ödül kazanan firma olarak damgasýný vurdu. Ödül gecesinden 8 ödülle ayrýlan Kýbrýs Developments, Türkiye’nin ardýndan Kuzey Kýbrýs’ta da baþarýlý projelerini gururla tescilledi.

Property NC Dergisi tarafýndan düzenlenen ve bu yýl 36 kategoride ödül daðýtan Kuzey Kýbrýs’ýn en prestijli emlak ödülleri “Property NC Awards 2016”nýn yýldýzý Kýbrýs Developments oldu. Emlak ve inþaat sektörünün en iyilerinin seçildiði Property NC Awards 2016 Ödül Töreni’nde Kýbrýs Developments, yarýþtýðý 9 kategorinin 8’inde ödülün sahibi olarak yine bir ilke imza attý ve gecenin en çok ödül kazanan firmasý ünvanýný elde etti.

2008 yýlýndan bu yana her iki yýlda bir düzenlenen ve bu yýl 5.’si gerçekleþen "PropertyNC Awards" isimli emlak ve inþaat ödülleri, 19 Kasým Cumartesi akþamý Cratos Premium Hotel’de sahiplerini buldu. Emlak ve inþaat sektörünün önde gelen temsilcilerinin yoðun katýlýmý ile gerçekleþen muhteþem gala gecesine Kýbrýs Developments ve alt kuruluþlarý da kalabalýk bir ekiple katýldý.

32 jüri üyesinin uzun soluklu deðerlendirmelerinin ardýndan, yarýþtýðý 9 kategorinin 8’inde ödüle layýk görülen Kýbrýs Developments ve alt kuruluþlarý büyük bir gurur gecesi yaþadý. Ýnþaat sektöründeki 30 yýllýk tecrübesi ile Kýbrýs Developments’in imzasýný attýðý birbirinden deðerli ödüller þöyle:

  • En Ýyi Müteahhitlik Þirketi – Gold Ödülü: Kýbrýs Developments
  • En Ýyi Ýnþaat Þirketi – Platinum Ödülü: ÇAÐYAP
  • En Ýyi Peyzaj – Gold Ödülü: Milos Park Homes
  • En Ýyi Ýç Tasarým / Ticari – Platinum Ödülü: Çað Petrol
  • En Ýyi Pazarlama Kampanyasý – Platinum Ödülü: Milos Park Homes
  • En Ýyi Yeni Proje Tasarýmý – Gold Ödülü: Milos Park Homes
  • En Ýyi Tamamlanmýþ Konut Projesi – Platinum Ödülü: Escape Homes
  • Yýlýn Ýnovasyonu – Platinum Ödülü: Kýbrýs Developments

Doðaya ve çevreye saygýlý yapýlarý ile öne çýkan Kýbrýs Developments’in sanal gerçeklik gözlükleri deneyimi ile uzaktan konut içinde gezebilme imkaný, yüksek kalite dokunmatik ekranda tanýtým ve interaktif müþteri sunumunun yanýsýra yeþil dokusu ile ün yapmýþ Milos Park Homes’un engelsiz ve sürdürülebilir peyzajý, tarihi ve kültürel unsurlarýn korunmasý ve #secretproject isimli fark yaratan pazarlama süreci; ayrýca Çað Petrol’ün alýþýlagelmiþ akaryakýt istasyonlarýndan farklý olarak geliþtirilmiþ çevresel faktörlerle bütünlük saðlayan tasarým, endüstriyel ve modern iç mimarisi kazanýlan ödüllerin en temel yapý taþlarý oldu.

ÇAÐATAY ÖZBÝRÝM: “ÇOCUKLARIMIZIN OLAN GELECEÐE YATIRIM YAPIYORUZ”

Kýbrýs Developments Yönetim Kurulu Baþkaný Çaðatay Özbirim, Property NC Awards 2016’da birbirinden deðerli ödüllere sahip olmanýn, ayný zamanda en çok ödül kazanan firma ünvanýný taþýmanýn son derece gurur ve heyecan verici olduðunu kaydetti. Kuzey Kýbrýs’tan ve yurt dýþýndan çok seçkin jüri üyelerinin deðerlendirmeleri sonucunda vizyonlarýnýn ve baþarýlarýnýn tescillenmiþ olmasýnýn önemine de vurgu yapan Özbirim, “Kýbrýs Developments için standartlar ve kriterler her zaman çok önemlidir, çünkü biz çocuklarýmýzýn olan geleceðe yatýrým yapýyoruz. Hem þirketimiz adýna hem ülkemiz adýna Kuzey Kýbrýs’a býrakacaðýmýz miras ve vizyon bizim için çok deðerli. Sektörde þirket olarak geleceðe dair ýþýk tutabildiysek ne mutlu bizlere. Fark yaratan ve sektöre yön veren projeler üreterek yolumuza devam edeceðiz” dedi.

HARPER ÖZBÝRÝM: “KIBRIS DEVELOPMENTS, 8 ÖDÜLLE YENÝ BÝR REKORA ÝMZA ATTI”

Ödül töreni sonrasýnda mutluluðunu ekibiyle paylaþan Milos Park Homes Proje Tasarýmý ve Pazarlama Bölümü Direktörü Harper Özbirim, “Kýbrýs Developments olarak kazandýðýmýz 8 ödülle en fazla ödül alan firma olduk ve ciddi bir rekora imza attýk. Bu baþarý büyük bir ekip çalýþmasýnýn ve özverinin eseridir. Tüm ekip arkadaþlarýma, projelerimize katký koyan, bize her aþamada gönülden inanan, enerjisi ve sevgisi ile destek veren ve yanýmýzda olan herkese sonsuz teþekkürlerimizi sunuyorum” dedi.

 


Bu erie Emoji le Tepki Ver
0
 
0
 
0
 
0
 
0
 
0
 
0
 
Lefke Gzelyurt Alayky Lapta Alsancak Girne Dikmen atalky Gnyeli Lefkoşa Akıncılar Vadili Esentepe Tatlısu Değirmenlik Serdarlı Paşaky Akdoğan Beyarmudu Mağusa İnn Yeniboğazii Geitkale Ískele Bykkonuk Mehmetik Yenierenky Dipkarpaz

YORUMLAR
0
ONAY BEKLEYENLER
0

2017 yýlýnýn satýþ rekorunun sahibi: Northernland Construction
2003 yýlýndan itibaren her sene üzerine koyarak ilerleyen, son model binalarý KKTC’ye kazandýran ve satýþ sonrasý müþteri memnuniyeti ile öne çýkan Northernland Construction’un Yönetim Kurulu Baþkan...
Gönyeli'de acil satýlýk daire
Gönyeli’de Türk koçanlý, 2+1 daire, acil satýlýktýr.
Ýnþaat sektöründe mevsimsel uyumlu üretim euro bölgesinde yüzde 0,5 ar...
Avrupa Birliði Ýstatistik Dairesi Eurostat tarafýndan açýklanan verilere göre, Ekim 2017 ile karþýlaþtýrýldýðýnda Kasým 2017’de inþaat sektöründe mevsimsel uyumlu üretim euro bölgesinde EA19 yüz...