Scrapping: http://www.kibrispostasi.com/index.php/cat/35/news/69792/PageName/KIBRIS_HABERLERI

Results:

{"url":"http:\/\/www.kibrispostasi.com\/index.php\/cat\/35\/news\/69792\/PageName\/KIBRIS_HABERLERI","type":"article","title":"YD\u00dc ve SOS g\u00f6n\u00fcll\u00fclerinden \"Bireysel Geli\u015fim ve Kariyer Planlar\u0131\" semineri...","image":[{"url":"http:\/\/www.kibrispostasi.com\/upload\/news\/sos-yeni_4ee20242.gif","width":561,"height":342}],"description":"Yak\u0131n Do\u011fu \u00dcniversitesi Halkla ili\u015fkiler ve Tan\u0131t\u0131m b\u00f6l\u00fcm\u00fc son s\u0131n\u0131f \u00f6\u011frencisi ve SOS \u00c7ocuk K\u00f6y\u00fc g\u00f6n\u00fcll\u00fcs\u00fc Dervi\u015f Abbas gen\u00e7lerin \u00f6zel sekt\u00f6re haz\u0131rlanmas\u0131 ve sosyal sorumluluk bilincinin yayg\u0131nla\u015fmas\u0131 i\u00e7in \u201cBireysel Geli\u015fim ve Kariyer Planlar\u0131\u201d ba\u015fl\u0131kl\u0131 e\u011fitim semineri d\u00fczenleyecek.","site_name":"KIBRIS POSTASI","updated_time":"2018-06-23T06:27:15+0000","id":"10150560244646163","application":{"id":"180161698746958","name":"Kibris Postasi Auto News Post","url":"http:\/\/www.kibrispostasi.com\/"}}