Scrapping: http://www.kibrispostasi.com/index.php/cat/35/news/70294/PageName/KIBRIS_HABERLERI

Results:

{"url":"http:\/\/www.kibrispostasi.com\/index.php\/cat\/35\/news\/70294\/PageName\/KIBRIS_HABERLERI","type":"article","title":"Denkta\u015f su kayb\u0131ndan dolay\u0131 rahats\u0131zland\u0131. Ciddi bir durum yok...","image":[{"url":"http:\/\/www.kibrispostasi.com\/upload\/news\/denktas_yeni_4f0a7fde.jpg","width":479,"height":335}],"description":"Kurucu Cumhurba\u015fkan\u0131 Rauf Raif Denkta\u015f'\u0131n Yak\u0131n Do\u011fu \u00dcniversitesi Hastanesi acil servisine kald\u0131r\u0131lmas\u0131n\u0131n ard\u0131ndan, o\u011flu DP Genel Ba\u015fkan\u0131 Serdar Denkta\u015f a\u00e7\u0131klama yapt\u0131. Denkta\u015f, babas\u0131n\u0131n durumunun su kayb\u0131ndan dolay\u0131 ya\u015fanan halsizlik oldu\u011funu, ciddi bir durumun bulunmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 kaydetti.","site_name":"KIBRIS POSTASI","updated_time":"2018-06-24T20:16:09+0000","id":"10150503298824722","application":{"id":"292722910857"}}