Ana Sayfa >> ÝÇ HABERLER 14 Kasm 2017, Sal 14:46
Siber: "Özellikle kültürel ve spor alanýnda ambargo olmaz"
Siber: Cumhuriyet Meclisi Baþkaný Sibel Siber, KKTC’nin 34’üncü kuruluþ yýl dönümü nedeniyle, Kosova, Gana, Kenya, Gambia ve Madagaskar’dan gelen parlamenterleri kabul etti.
Paylaş  
5
9
6
0

Cumhuriyet Meclisi Baþkaný Sibel Siber, KKTC’nin 34’üncü kuruluþ yýl dönümü nedeniyle, Kosova, Gana, Kenya, Gambia ve Madagaskar’dan gelen parlamenterleri kabul etti.

Sibel Siber kabulde yaptýðý konuþmada, KKTC’nin demokrasisi, yargýsý, meclisi ve yürütmesi bulunan bir ülke olduðunu ve uluslararasý kamuoyu ile Birleþmiþ Milletler’in KKTC’nin varlýðýna saygý göstermesi ve iliþki kurmasý gerektiðini ifade etti.

“Özellikle kültürel ve spor alanýnda ambargo olmaz. Medeni dünyada bunun kabul edilebilir olduðunu kimse iddia edemez” diyen Siber, bu konularýn uluslararasý platformda dile getirilmesinin memnuniyet verici olduðunu söyledi.

ÞÝNÝK

Heyet adýna konuþan Kosova Meclis Baþkan Yardýmcýsý Müferra Þinik ise, Kosova devletinin Türk dünyasýnýn kenetlenmesi düþüncesiyle KKTC’den gelen tüm davetlere katýlmaya gayret gösterdiðini belirtti ve davet için teþekkür etti.

Kosova’nýn 114 ülke tarafýndan tanýndýðýný belirten Þinik, KKTC’nin de tanýnmasýný temenni etti ve “Siyasi anlamda da her zaman birbirimizi desteklememiz gerekir” dedi.


Bu erie Emoji le Tepki Ver
0
 
0
 
0
 
0
 
0
 
0
 
0
 
Lefke Gzelyurt Alayky Lapta Alsancak Girne Dikmen atalky Gnyeli Lefkoşa Akıncılar Vadili Esentepe Tatlısu Değirmenlik Serdarlı Paşaky Akdoğan Beyarmudu Mağusa İnn Yeniboğazii Geitkale Ískele Bykkonuk Mehmetik Yenierenky Dipkarpaz

YORUMLAR
0
ONAY BEKLEYENLER
0

Pamir: "Rumlarýn çalýþmalarý uluslararasý hukuka aykýrý"
Uluslararasý Enerji Politikalarý Uzmaný Necdet Pamir, Türkiye’nin Münhasýr Ekonomik Bölge olarak kabul ettiði alanda Rumlarýn hukuksuz bir þekilde tek taraflý olarak faaliyetlerde bulunduðunu belirtti.
Ýbrahim Andaþ son yolculuðuna uðurlandý
Kýbrýs Türk Devlet Tiyatrolarý oyuncusu ve Andaþ Tiyatrosu kurucusu Ýbrahim Andaþ son yolculuðuna uðurlandý.
Demokrasi þehitleri anýldý
Kýbrýs’ta 1958 ile 1996 yýllarý arasýnda öldürülen gazeteciler ile 1976-1979 yýllarý arasýnda Ýstanbul, Adana ve Ankara’da öldürülen Kýbrýslý Türk öðrenciler, Lefkoþa Mezarlýðý’nda, Baþ...