Ana Sayfa >> SAÐLIK 11 Kasm 2017, Cumartesi 16:17
Sigara obezite riskini artýrýyor
Sigara obezite riskini artýrýyorTürkiye Aile Hekimliði Araþtýrma Geliþtirme ve Eðitim Vakfýnca (ARGEV) yapýlan araþtýrmada, sigaranýn obezite riskini artýrdýðý bildirildi.
Paylaş  
5
10
7
0

Türkiye Aile Hekimliði Araþtýrma Geliþtirme ve Eðitim Vakfýnca (ARGEV) yapýlan araþtýrmada, sigaranýn obezite riskini artýrdýðý bildirildi.

ARGEV tarafýndan Serik ilçesi Belek Turizm Merkezinde düzenlenen 2. Ulusal Aile Hekimleri Kongresi baþladý. Yaklaþýk 700 aile hekiminin katýldýðý kongrede, Türkiye'deki obeziteye iliþkin 17 bin 812 kiþi üzerinden yapýlan araþtýrma sonuçlarý açýklandý.

ARGEV Baþkaný Dr. Murat Girginer, araþtýrmaya iliþkin düzenlenen basýn toplantýsýnda, toplumun yüzde 44'ünün obez olduðunu söyledi. Türkiye'deki her iki kiþiden birinin neredeyse obezite riskiyle karþý karþýya olduðuna dikkati çeken Girginer, "Sigara içenlerde obezite görülme sýklýðý 1,2 kat daha fazla. Sigara içenlerde obezite görülme sýklýðýnýn daha fazla çýkmasýyla "Kilo alýrým' diye sigarayý býrakmak istemiyorum" tezi çürüdü." diye konuþtu.

Obezitenin önemli bir halk saðlýðý sorunu olduðuna deðinen Girginer, çocuklarda da obezite oranýnýn gittikçe arttýðýna dikkati çekti.

Beslenme alýþkanlýðýnýn deðiþtiðini aktaran Girginer, çocukluktan gelen 'abur cubur' diye tabir edilen yiyeceklerin obezitede önemli rol oynadýðýný ifade etti.

ARGEV Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Tolunay Demirdamar, evlilerin obez olma riskinin bekarlara göre 1,5 kat daha fazla olmasýnda düzenli hayata geçiþin etkisinin olduðunu kaydetti.

Erkekler evlendikten sonra genellikle hareketsizlik ve dengesiz beslenmeden, kadýnlar ise hamilelik sürecinden aldýðý kilolarý verememesinden kilo aldýðýný belirten Demirdamar, "Kültürümüzde maalesef tabaklara yemeði çok koyma ve tabakta kalaný mutlaka bitirme alýþkanlýðý var. Bu çok yanlýþ." deðerlendirmesinde bulundu.


Bu erie Emoji le Tepki Ver
0
 
0
 
0
 
0
 
0
 
0
 
0
 
Lefke Gzelyurt Alayky Lapta Alsancak Girne Dikmen atalky Gnyeli Lefkoşa Akıncılar Vadili Esentepe Tatlısu Değirmenlik Serdarlı Paşaky Akdoğan Beyarmudu Mağusa İnn Yeniboğazii Geitkale Ískele Bykkonuk Mehmetik Yenierenky Dipkarpaz

YORUMLAR
0
ONAY BEKLEYENLER
0

Türk Üroloji Derneði'nin kongresi KKTC’de yapýlacak
Cumhurbaþkaný Mustafa Akýncý bugün, Türk Üroloji Derneði Yönetim Kurulu Baþkaný Prof. Dr. Sedat Tellaloðlu ile Kongre Organizasyonu Genel Müdür Yardýmcýsý Bener Atakay’ý kabul etti.
"Çocuðunuza evde ayakkabý giydirmeyin"
Çocukluk döneminde ev içerisinde ayakkabý kullanýmýný tavsiye etmediklerini söyleyen uzmanlar, ailelerin sokaða çýkana kadar çocuklarýna ayakkabý giydirilmemesi gerektiðini belirtti. Ýyi olmayan ayakka...
Dr. Öz'den sizi þaþýrtacak 6 gizemli hastalýk
Hürriyet gazetesi yazarý Doktor Mehmet Öz, nadir görülen ama doktorlarýn dahi kafasýný karýþtýran hastalýklarý yazdý.