Ana Sayfa >> TÜRKÝYE 12 Kasm 2017, Pazar 14:49
Yýldýrým: "S-400'ler tercih deðil mecburiyet"
Yýldýrým: Türkiye Baþbakaný Binali Yýldýrým, Rusya'dan alýnmasý gündemde olan S-400'lerin Türkiye için bir tercih deðil mecburiyet olduðunu söyledi.
Paylaş  
9
13
9
0

Türkiye Baþbakaný Binali Yýldýrým, Rusya'dan alýnmasý gündemde olan S-400'lerin Türkiye için bir tercih deðil mecburiyet olduðunu söyledi.

ABD temaslarý sýrasýnda açýklamalarda bulunan Yýldýrým, Batý'nýn Türkiye'nin beklentilerini karþýlayacak adýmlar atmadýðýna deðindi.

'BATI, BEKLENTÝLERÝMÝZÝ KARÞILAYACAK BÝR TEKLÝF SUNMADI'

Yýldýrým, "S-400'ler bir tercih deðil, mecburiyet. Biz, ABD ile de bu savunma iþbirliðini geliþtirmek istedik. Ayný þekilde AB, NATO ülkeleriyle de bu iliþkiyi geliþtirmek istedik fakat beklentimizi karþýlayacak bir teklif olmadý" ifadelerini kullandý.

'RUSYA ÝLE ANLAÞMA NATO ÝLE ÝÞ BÝRLÝÐÝNE AYKIRI DEÐÝL'

Çin'le de görüþmeleri yaptýklarýný ve en sonunda Rusya ile anlaþtýklarýný anýmsatan Yýldýrým, bu anlaþmanýn Türkiye'nin NATO'daki varlýðýna ve Ýttifak ile iþbirliðine aykýrý bir þey olmadýðýný vurguladý.

'NATO SORUMLULUK ÜSTLENMÝYORSA BEKLEYECEK HALÝMÝZ YOK'

Yýldýrým sözlerini þöyle sürdürdü: "Biz de ülkemizi dýþ tehditlere karþý korumak mecburiyetindeyiz. Eðer NATO gerektiði þekilde sorumluluk üstlenmiyorsa bekleyecek halimiz yok. Tedbirimizi almamýz lazým. Rusya benzeri model Patriot'lar için ABD ile gündeme gelir mi? Bu her zaman mümkün. O zaman olmadý, bu zaman olur."

Bu erie Emoji le Tepki Ver
0
 
0
 
0
 
0
 
0
 
0
 
0
 
Lefke Gzelyurt Alayky Lapta Alsancak Girne Dikmen atalky Gnyeli Lefkoşa Akıncılar Vadili Esentepe Tatlısu Değirmenlik Serdarlı Paşaky Akdoğan Beyarmudu Mağusa İnn Yeniboğazii Geitkale Ískele Bykkonuk Mehmetik Yenierenky Dipkarpaz

YORUMLAR
0
ONAY BEKLEYENLER
0

Erdoðan: "Gitme kararýný verdiðim zaman 15 Temmuz'da olduðu gibi Afrin'e...
TC Cumhurbaþkaný ve AK Parti Genel Baþkaný Recep Tayyip Erdoðan, "Gitme kararýný verdiðim zaman 15 Temmuz'da olduðu gibi Afrin'e gideceðim" dedi.
'Türkiye, Afrin'de kimyasal gaz kullanýldýðý iddialarýný reddetti'
Reuters haber ajansýna konuþan bir Türk diplomat, Suriye'nin Afrin bölgesine yönelik Zeytin Dalý Harekatý'nda zehirli gaz kullanýldýðýna dair iddialarý reddetti.
FETÖ'den gözaltýna alýnan 7 iþadamý serbest
Ýstanbul'da düzenlenen operasyonda, FETÖ'ye finansal destek saðladýklarý iddiasýyla gözaltýna alýnan aralarýnda Ýstanbul Hububat Bakliyat Yaðlý Tohumlar ve Mamulleri Ýhracatçýlarý Birliði Baþkaný ...