BİRAZ AYDINLIK

Mert MAPOLAR, C.Ht.
mertmapolar@gmail.com
Mert MAPOLAR, C.Ht.

Yeni dönemde nasıl bir Cumhurbaşkanlığı!

Yayın Tarihi: 23/10/20 07:00
okuma süresi: 12 dak.
A- A A+

KKTC, iyisiyle kötüsüyle sıkıntılı bir seçim sürecini daha geride bırakarak, Sayın Ersin Tatar KKTC'nin yeni 5. Cumhurbaşkanı oldu. Şimdi ileriye bakma zamanı... Seçim kampanyalarında söylenilenler geride kaldı... Sayın Tatar, kesintisiz olarak 5 yıl süresince, yeni dünya düzeninde, KKTC halkını temsil ediyor olacaktır... Kendisini zor, ağır ve bir o kadar da karmaşık sayılabilecek daha geniş ve daha derin bir Cumhurbaşkanlığı görevi bekliyor... Bir taraftan içte, halkın beklentileri ile uğraşacak, bir taraftan da dünyanın baskıları ile oluşacak farklı birtakım beklentiler ile başa çıkması gerekecektir... Bunun için, düşüncesel, fiziksel ve duygusal olarak öncelikle kendisinin hazır olması ve ekibine bu güç ve kararlıkla, liderlik etmesi gerekmektedir! Ekibinin ona liderlik etmesi değil! Bu yeni dönemi, en iyi şekilde yönetmek için, kendisini ve ekibini psikolojik olarak bu zor sürece en iyi şekilde hazırlamalıdır... Yeni dönem ve yeni görev bunu gerektirmektedir... Toplumsal ve ülkesel istikrarın daha fazla önem kazanacağı, herkesin sorumluluklarını yerine getirmesi gereken yeni ve farklı bir döneme, KKTC olarak adım atmak üzereyiz... 

Kimse geçmişe gidip yeni bir başlangıç yapamaz, ama bugün başlayıp yeni bir son yazabilir!

İçinde bulunduğumuz yeni dünya düzeninde, ülkelerdeki yönetimsel teşkilat sistemleri sürekli değişmekte, gelişmekte ve güncellenmektedir... Toplumun en başındaki lider konumundaki yeni Cumhurbaşkanına düşen önemli görevler, geliştirmesi gereken özellikler ve değiştirmesi gereken partisel alışkanlıklar vardır ki bunu, kendisinin en iyi şekilde düşünerek, değerlendirerek, beş yıl sonra olunması gereken toplumsal nokta da hesap edilerek, titizlikle yeni dönem KKTC Cumhurbaşkanlığının teşkilat yapısı, liyakat ve görev sorumluluğuna dayandırılarak günün şartlarına göre tekrardan oluşturulmalıdır... Şu anda partilerüstü durumda olması gereken bir liderden bahsediyoruz ve bu pozisyonda, parti rozeti kesinlikle olmamalıdır!

Bir şeyleri değiştirmek isteyen insan, önce kendisinden başlamalıdır!

Önceliği; Ayrımcılıktan uzak durmalı, halkın sorunlarına yakın olmalı, kutuplaşmaya sebebiyet vermemeli, toplumun tamamını kucaklayabilmeli, hukukun üstünlüğüne inanmalı, Atatürkçü çizgiyi korumalı ve dünyaya sırtını dönmemelidir! Yeni dönem cumhurbaşkanının sürekli olarak kendisinde geliştirmesi gereken özelliklerinin başında; Tarafsız duruşu ve tarafsızlığını koruyabilmesi, adil olabilmesi, adalet ve demokrasi duygularını geliştirebilmesi, toplumun her kesimine hitap edebilmesi, vicdan, ahlak sahibi olabilmesi, ayrıştırıcı değil birleştirici olabilmesi, insan sevgisinin olması, sorunlar karşısında dirayetli, cesaretli ve onurlu durabilmeyi bilmesi, ülkenin geleceği için güçlü bir vizyon çizebilmeli, popüler olmayan kararlar verebilme cesaretine sahip olabilmeli, kriz yönetimi becerilerine sahip olabilme, etkili iletişim becerileri ile çeşitli komitelerle uyumlu çalışma yeteneğine sahip olabilme konularındaki liderlik özelliklerinin gelişmesi gerekiyor... Empati, dayanıklılık, iletişim, açıklık, dürtü kontrolü vb. konular olmazsa olmazıdır, toplumun en başındaki lider konumundaki yeni Cumhurbaşkanın... Bazen, ne söylemeyeceğini bilmek, ne söylediği kadar önemlidir! Asla gerilimci değil, uzlaşıcı bir konuşma üslubu kullanılması, bu aşamadan sonra çok daha önemli olacaktır!

Bazen de başkalarının egolarından vazgeçmesini sağlamanın en iyi yolu, sizin için önce sizinkinden vazgeçmektir!

Liderlik zordur çünkü tek bir boyut her şeye uymaz... Liderlik becerileri, kararlılık, kendini ifade etme ve azimle, nasıl geliştirilebileceği ve güçlendirilebileceği basit uygulamalarla ileriye taşınabilir... Dünya liderlerindeki bireysel ve yönetsel beceriler, özel birtakım yöntem ve tekniklerle rahatlıkla geliştirilebiliyor...

Dünyanın en iyi siyasi liderlerine bakıp incelediğimiz zaman, alçak gönüllülük, empati, dayanıklılık, cesaret gibi özellikler ve davranış kalıpları arasında benzerlikler görülüyor; Enerjilerini yenileme yeteneği, farklı fikirleri dinleme, olumsuz dürtüleri kontrol etme, her türden insanla bağlantı kurma, herkesin anlayacağı basit bir dille iletişim kurma ve sözünü tutma yetenekleri konularındaki gelişmeler, o liderleri tarih sayfalarına taşımıştır... Bunlar günümüze taşınan en önemli siyasal liderlik özellikleridir ve bu özellikler de her kişide rahatlıkla geliştirilebiliyor...

Başlangıcı parlak olanın, sonu da parlaktır!

Yeni dönem KKTC Cumhurbaşkanlığı teşkilat yapısını, günün şartlarına göre revize etmeniz, geliştirmeniz, yenilemeniz ve güçlendirmeniz gereken önemli bir dönemdesiniz... Bu yapılanmayı, hata yapmamak için, liyakat ve profesyonellikle yapmak zorundasınız, “partililerle” değil! Halk sizden bu büyüklüğünüzü ve liderliğinizi görmeyi bekliyor... "Partililere", partinin ihtiyacı vardır! Cumhurbaşkanlığının değil! Yeni dönemde oluşturacağınız projeler için, teşkilat yapınızda size, her konuda destek verecek profesyonellere ihtiyacınız vardır... Teşkilat yapılanmanızda atacağınız ön ve ilk adımlar bunun için hayati derecede önemlidir... Bunun için kişisel farkındalığına varmalısınız! Bu süreçte vereceğiniz kararlar için profesyonel düşünmelisiniz ve “partilerin” etkisinde kalmamalısınız! Her kafadan bir ses çıkması durumunda, atacağınız adımlar, yeni oluşturacağınız teşkilat yapınıza ve size zarar verebilir! Bunlara dikkat etmezseniz ne mi olur? Cumhurbaşkanlığında oluşacak “partililerin” kutlama - tebrik kuyruklarının arkası kesilmeyecek ve size ziyarete gelen “partililerin” sorunlarıyla uğraşmaktan başka bir şey yapamaz duruma geleceksiniz! Ki bu partisel alışkanlıklar maalesef KKTC’de var!

KKTC Cumhurbaşkanlığında, ihtiyaç duyulan "hız" ve "kararlılık" için, yeni ve etkin bir teşkilat yapısının düzenlenmesine, güncellenmesine ve geliştirilmesine ihtiyaç vardır. Şu anki mevcut klasik teşkilat yapısından istenilen verimli sonuç alınamaz... Yeni KKTC Cumhurbaşkanının, bunu göz önünde bulundurarak teşkilatlanmaya gitmesi gerekmektedir. Şu anki durumda ülkemizde hemen, başkanlık sistemine geçilemeyeceğine göre, öncellikle mevcut Cumhurbaşkanlığı teşkilat yapısı güncellenip, dünya standartlarında revizeye gidilmelidir... Sistem hantal yapıdan, daha etkin ve güçlü bir yapıya dönüştürülmelidir...

Yaratıcılığın iki boyutu vardır. İlki bilgi ve beceri, ikincisi ise yeniliktir!

KKTC Cumhurbaşkanlığının eski klasik teşkilat yapısına ilaveten, revize edilmesi ve günümüzün dünyasında ihtiyaç duyulan yapılanmaya gidilerek, yeni ve etkin KKTC 5. Cumhurbaşkanlığı teşkilat yapısının oluşturulması ve geliştirilmesi gerekmektedir!

Cumhurbaşkanlığı yeni teşkilat yapısında, oluşumunuzu öncelikle iki ana kuruldan oluşturmanızı, alanında uzman bir kişi olarak size önermekteyim... Oluşturacağınız birinci ana kurul; "Cumhurbaşkanlığı İç Politika Birimi" ki bu birim, sizin tüm iç meseleler, ekonomik sorunlar ve hükûmetler ile ilgili ilişkileriniz üzerinde çalışmalar yapacak, projeler geliştirecek ve kararlar üretebilecek... İkinci ana kurul; "Cumhurbaşkanlığı Dış Politika Birimi" bu birim de sizin tüm dış uluslararası ilişkileriniz ile ilgili çalışmaları, uluslararası hukuk ve lobicilik faaliyetleri ile ilgili projeler geliştirerek, kararlar üretebilecek... Bunların dışında, daha da önemli ilave birimlerin yeni dünya düzenindeki KKTC'nin 5. Cumhurbaşkanlığı teşkilat yapısında bulunması hayati derecede önemli olacaktır, bunlarla da ilgili detaylı bilgileri talep etmeniz halinde, profesyonellik esasında geliştirici projeler oluşturarak, tarafınıza en detaylı şekilde görüş ve önerilerimi sunabilirim... Yeter ki, ülkemizde alanında uzman profesyonellerden, liyakata dayalı destek almaya niyetiniz ve kararlılığınız olsun, biz bu ülkenin alanında uzman vatandaşları olarak sizlerle işbirliğine, ülkemiz için her zaman hazırız...

Birlikte çalışmak, birlikte kazanmaktan önce gelir. Ülkemizdeki iş birliği, çoğalmalıdır!

Seçim döneminde yapıldığı gibi, yurt dışından "profesyonel propaganda heyeti" getirerek, ülkemizi tanımayanlara, çalışmalar yaptırmanıza gerek olmadığını bir kez daha vurgulayarak, farkındalığınızı artırır ve ön yargılarınızdan kurtulursanız, ülkemizde de her alanda yeteri kadar alanında uzman vatandaşın olduğunu ve onlardan da yararlanabileceğinizi altını çizerek hatırlatmak istiyorum...

İşbirliğinin hiyerarşisi yoktur. Güneş, çiçekleri dünyaya getirmek için toprakla iş birliği yapar!

KKTC Cumhurbaşkanlığı, yeni dönemde, geniş toplumsal katılımlı, danışmacı bir mekanizma geliştirilerek, yeni bir yol haritası oluşturarak, tüm siyasi partiler yanında, ülkemizdeki profesyonellerden, farklı alanlarda, farklı deneyime sahip kişilerin görüş ve önerilerinden de yararlanmalıdır... Yeni dönem Cumhurbaşkanlığı, toplumsal takım çalışma ruhunu geliştirerek, kolektif sorumluluk ile güçlerin koordinasyonunu sağlayarak, topluma ışık tutmalı, yol gösterici, motivasyon sağlayıcı bir model geliştirmelidir! Bunlar için başkanlık sistemine ihtiyacınız olmaz, parlamenter sistem içerisinde de mevcut Cumhurbaşkanlığı sistemi, arkasından iz bırakıcı güzel ve etkili çalışmalar yapılabilir, yeter ki vizyonunuz ve bilinç düzeyiniz bu doğrultuda yaratıcı ve kararlı olsun... Birlik güçtür, ekip çalışması ve iş birliği olduğunda harika şeyler başarılabilir...

Ünlü düşünürün söylediği gibi; "İş birliği anahtardır, yenilik ve yaratıcılığı bir sonraki odaya taşır..."

Yorumlar

Dikkat!
Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

Diğer Mert MAPOLAR, C.Ht. yazıları