Sendikalar: "Öncelikli hedef çözüm olmalı"

loading
15 Ağustos, Cumartesi
£

9.64

8.73

$

7.37

Sendikalar: "Öncelikli hedef çözüm olmalı"

Sendikalar: "Öncelikli hedef çözüm olmalı"

Sendikalar, yeni meclis ve kurulacak hükümetten her şeyden önce Kıbrıs sorununu gündemlerine almasını istedi:

Sendikalar: "Öncelikli hedef çözüm olmalı"
A- A A+

KIBRIS SORUNU ÇÖZÜLMELİ… KIBRIS'a konuşan 8 sendikanın yetkilileri, yeni dönemde öncelikli hedefin çözüm olmasını istedi; Kıbrıs sorununun BM kararları temelinde federal bir çözüme ulaştırması beklentisi içinde olduklarının altını çizdi. Sendikalar, seçim sonrası oluşan yeni iradenin göreve başlar başlamaz, süratle Kıbrıs sorununa el atmasını ve yıllardır sürüncemede olan bu konuyu çözüme ulaştırmayı talep etti

MİLLETVEKİLİ TRANSFERLERİ ÖNLENMELİ… Sendikalar ayrıca siyasal yapının değiştirilmesi ve milletvekili transferlerinin önlenmesi için Siyasi Partiler Yasası ve Seçim ve Halk oylaması Yasası'nın değiştirilerek ülkenin tek seçim bölgesi olması gerektiğini de vurguladı. Siyasi partilerin seçim öncesinde halka verdiği sözleri tutmasını isteyen sendikalar, bunun takipçisi olacaklarını söyledi.

ASGARİ ÜCRET ARTIRILMALI… Ülkemizde asgari ücretle çalışanların açlık düzeyinde yaşadıklarına vurgu yaparak, asgari ücretin en erken zamanda insanca bir yaşama yetecek noktaya çıkarılmasını da talep eden sendikalar, özel sektör çalışanlarının sendikalaşması ile ilgili pratik tedbirlerin alınmasını da istedi


Sendikalar, 28 Temmuz'daki seçimler sonrası oluşan yeni meclis ve işbaşına gelecek koalisyon hükümetinden, öncelikle Kıbrıs sorununa çözüm bulmasını istedi.

Sendika başkanları, Kıbrıs sorununun BM kararları temelinde federal bir çözüme ulaştırması beklentisi içinde olduklarını belirtti.

KIBRIS'a konuşan 8 sendikanın başkan ve genel sekreterleri, seçim sonrası oluşan yeni iradenin süratle Kıbrıs sorununa el atıp yıllardır sürüncemede olan çözüm konusunu başarmasını talep etti.

Siyasi partilerin seçim öncesinde halka verdiği sözleri tutmasını isteyen sendikalar, bunun takipçisi olacaklarını da söyledi.

Sendikalar, ayrıca siyasal yapının değiştirilmesi ve milletvekili transferlerinin önlenmesi için Siyasi Partiler Yasası ve Seçim ve Halk oylaması Yasası'nın değiştirilerek ülkenin tek seçim bölgesi olması gerektiğinin de altını çizdi.

Yeni oluşacak hükümetin, sosyal güvenlik yasalarının emeklinin ve çalışanın lehine düzenlenmesini isteyen sendikalar, Sağlık Yasası'nın bir an önce yürürlüğe girmesini de talep etti.

Üretime dayalı ekonomik politikaların uygulanması ve turizmin gerçek anlamda ekonominin lokomotifi olması yönünde görüş beyan eden sendikalar, adanın kuzeyinde kumar ve fuhşa dayalı ekonomik faaliyetlerden vazgeçilmesi çağrısında bulundu.

Gençlere istihdam olanağı sağlanmasını ve işsizlere işsizlik ödeneği verilmesi gerektiğini de öne çıkaran örgütler, halkın sosyal güvenlik şemsiyesi altına alınması gerektiğine işaret etti.

Sivil toplum örgütleri, asgari ücretle çalışanların açlık düzeyinde yaşadıklarına vurgu yaparak, asgari ücretin en erken zamanda insanca yaşama yetecek noktaya çıkarılmasını da talepleri arasına aldı.

Elcil: Birinci öncelik Kıbrıs sorununun çözümü

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Genel Sekreteri Şener Elcil, kurulacak yeni hükümetin birinci önceliğinin Kıbrıs sorununun çözümü olması gerektiğini kaydetti.

KIBRIS'a konuşan Şener Elcil, "Bugüne kadar alınan uluslar arası anlaşmalar ve BM kararları temelinde federal bir çözüme ulaşması beklentimizdir" dedi.

Elcil, Türkiye ile ilişkilerin siyasi eşitler düzeyinde bir ilişkiye dönüşmesi ve Türkiye'nin adanın kuzeyindeki görevlilerinin içişlerine karışmasına müsaade edilmemesi gerektiğini ifade etti.

Şener Elcil, adanın kuzeyinde izlendiğini iddia ettiği sistematik nüfus aktarma ve vatandaşlık dağıtma politikalarından vazgeçilmesi çağrısı da yaptı.

Anayasal ve yasal değişiklikler yapılarak sivilleşme ve demokratikleşmenin hayata geçirilmesi gerektiğinin altını çizen Elcil, şöyle devam etti:

"Vergi adaleti getirilmesi gerekiyor. Gençlerimize istihdam olanağı sağlanması gerekiyor. Adanın kuzeyinde kumar ve fuhşa dayalı ekonomik faaliyetlerden vazgeçilmeli. Üretime dayalı bir ekonomik politika uygulanmalıdır. Yerli üretim teşvik edilmeli. Türkiye'nin uyguladığı ambargo kaldırılmalı. Yeşil Hat Tüzüğü'ne işlerlik kazandırılmalı. Turizm toplumsal bir seferberlikle gerçek anlamda ekonominin lokomotifi olmalıdır. Üretimi destekleyici eğitim politikaları hayata geçirilmelidir. Tüm işsizlere işsizlik ödeneği artı tüm insanlar da sosyal güvenlik şemsiyesi altına alınmalıdır. Eğitim ve sağlık, herkese kaliteli ve parasız olarak verilmelidir. Zorunlu askerlik kaldırılmalıdır. Maraş'ın iadesi ve Gazimağusa Limanı'nın açılması ile birlikte güven yaratıcı önlemler hızla hayata geçirilmelidir."

Gökçebel: Kıbrıs sorununun çözümsüzlüğü en önemli sorun

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) Genel Sekreteri Tahir Gökçebel de en başta Kıbrıs sorununun çözümsüzlüğünün en önemli sorun olduğunu kaydetti.

Gökçebel, Kıbrıs Türk toplumunun kendi iradesinin tescil edilmesi, nüfus, ekonomi yapılanmasının kaynakları ile birlikte iradeye teslim edilmesi ve ülke kaynaklarının ülke insanı için kullanılabilecek bir anlayışın gelişmesi gerektiğini belirtti.

Tahir Gökçebel, "Özelleştirme ve peşkeş politikaları ile Kıbrıslı Türklere ait zenginliklerin bu ülke insanına yönelik kullanılmaması dolayısıyla kaynak yetersizliği var denilerek sağlık, eğitim gibi kamusal hizmetlerin de gittik sonra niteliksizlikleştirilerek kamusal hizmetten çıkarılmaya başlanması en önemli sorunlar arasında yer almakta" dedi.

Tahir Gökçebel, çevrenin gasp edilmesi, sosyal devletin ortadan kaldırılması, işsizlerin bu ülkede tutunabileceği ekonomik yapıya kavuşturulmaması, adaletsizliğin ve yaygınlaşmış bir hukuk sisteminin bozulmasının en önemli sorunlar arasında yer aldığını kaydetti.

Gökçebel, şöyle devam etti:

"Eğitim sisteminde ve her alanda dayatma politikalarla Kıbrıs Türk insanına uymayan, ekonomik değer yaratmayan kültürel, ahlaki gelişme getirmeyen demokratik yapıyı daha da bozan anlayışların empoze edilmesi kabul edilemez. Yine bu ülkeye hiçbir yarar getirmeyen ama ülkeyi bir mafya düzenine çeviren karar para, kumarhane, gece kulüplerinin yaygınlaşması ve uyuşturucu sorunu en önemli sorunlarımızdır. Bu ülke insanının kaynaklarını, plajlarını, kamusal alanlarını kullanamayacağı bir istilanın, bir el koymanın varlığı, adeta denize bile para ödemeden giremeyeceği bir anlayışın varlığı devam etmemelidir. Özellikle bu ülkede siyasetin, hükümet etme biçiminin insana hizmet, geleceğe hizmet, gençliğin sorunlarını çözecek bir hizmet olmaktan çıkarılarak, dayatma yasaları yapan, dayatma özelleştirmeleri getiren, arazileri, çevreyi peşkeş çeken, bir yönetim anlayışıyla devam etmesi en önemli sorunlardır".

Tahir Gökçebel, Kıbrıs Türk toplumunun acil bir çözümle ve uluslararası alanda ne olduğunun tanımı ve hakları yapılarak kendi iradesini kullanabilen bir noktaya gelmesi gerektiğine işaret ederek, "Kendi program ve ülkesinin geleceğe dönük yapılanmasını oluşturmalıdır. Bunun önündeki engeller kalkmalıdır. Bu engelleri yaratanlar Kıbrıs Türk toplumunun içinde bulunduğu durumu, ekonomik, siyasal, kültürel, sosyal durumu düzelteceğim diye dünyayı kandırmamalıdır. Başka bir anlayışla bu sorunlar ortadan kaldırılabilir".

Dilek: Sosyal güvenlik yasaları, emeklinin ve çalışanın lehine düzenlenmeli

Kıbrıs Türk Kamu İşçileri Sendikası (KAMU-İŞ) Başkanı Sami Dilek, yeni oluşacak hükümetin, sosyal güvenlik yasalarının emeklinin ve çalışanın lehine düzenlenmesini, Sağlık Yasası'nın biran önce yürürlüğe girmesini istediklerini belirtti.

Dilek, 1 Ocak 2011 tarihinde uygulamaya giren Göç Yasası'nın en erken zamanda ülke şartlarına göre düzenlenmesi veya tamamen ortadan kaldırılıp ülke şartlarına göre yeniden ele alınmasını istediklerini kaydetti.

Sami Dilek, "Bu noktada birçok güncellenmeyen ve miadını doldurmuş yasaların ülke şartlarına göre yeniden düzenlenmesini istiyoruz. Ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik sıkıntıdan dolayı borç batağında olan kurum ve kuruluşlarımızın, borç batağından kurtulmaları için gerekli girişimin ve adımların atılmasını istiyoruz. Başka türlü bu ülke bir sisteme geçemeyecek" dedi.

Devletin, kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektörün verimli bir şekilde çalışabilmesi için gereken çalışmaların yapılmasını beklediklerini dile getiren Dilek, şöyle devam etti:
"Ülkenin içinde bulunduğu sistemsizliğin ortadan kaldırılıp, bir sistem oluşturularak bu sistemin verimli ve sürdürülebilir bir yapı oluşturulmasını bekliyoruz. Bu yapı da herkesin elini taşın altına koyması ile gerçekleşebilir. Herkes bu adımlar atılırken gerekli özveriyi göstermesini ülkenin refaha ulaşabilmesi için cesurca, özveri ile ve dürüstçe katkı koymasını bekliyoruz."

Seyis: Asgari ücret yükseltilmeli

Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu (Dev-İş) Genel Başkanı Mehmet Seyis, oluşacak yeni hükümetten beklentilerinin, özel sektör çalışanlarının sendikalaşması ile ilgili pratik tedbirlerin alınması ve sefalet ücreti düzeyine inen asgari ücretin en erken zamanda insanca yaşama yetecek noktaya çıkarılması olduğunu açıkladı.

Seyis, şunları kaydetti:

"Yeni hükümet bugün artık açıkça görünen kamuda ve belediyelerin ciddi bir kısmında taşeron sisteminde modern kölelik düzeninde işçileri çalıştıran belediyelere karşı tavır alınması ve mutlaka ülke içinde çeşitli sıkıntılar için de toplumun her kesimi ile görüşmeler yaparak çıkış yoluyla ilgili çalışma başlatmalı. Önümüzdeki günlerde yeni hükümet göreve geldiğinde, sendikamız daha detaylı çalışma yaşamına yönelik bilgileri aktarıp, kamuoyu ile paylaşacaktır." Mehmet Seyis de Kıbrıs sorununun çözümlenmesinin öneminde değinerek, mutlaka meclis ve hükümetin "çözüm çalışmalarını" ihmal etmemesini istedi.

Özkardaş: Siyasal yapı değiştirilmeli

Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (KAMU-SEN) Genel Başkanı Mehmet Özkardaş, siyasal yapının değiştirilmesi ve milletvekili transferlerinin önlenmesi için Siyasi Partiler Yasası ve Seçim ve Halk oylaması Yasası'nın değiştirilerek, ülkenin tek seçim bölgesi olması gerektiğini kaydetti.

Mehmet Özkardaş, "Yolsuzluk dosyalarının tümünde, daha önceki dosyalar da dahil, batık bankalar, Kalkınma Bankası, Turkcell ve Telsim'le yapılan anlaşmalar, Ercan Havaalanı ihalesi, AKSA'nın çevre felaketi olayı, vergi kaçakçılığı ve kayıt dışı ekonominin önlenmesi, Göç Yasası'nın kaldırılması, özelleştirilmelere son verilmesi, adaletin ve hukukun üstünlüğünü sağlaması gerekmekte" dedi.

Bankaların uyguladığı yüksek faiz oranlarının kaldırılması ve yaşam standardının yükseltilmesi için alım gücünün artırılması gerektiğine işaret eden Özkardaş, özel sektörde ve kamu alanında çalışanların tümünün iş güvenliği, sosyal güvenlik, eğitim ve sağlık hakkının sağlanması gerektiğini belirtti.

Özkardaş, "Siyasi partilerden seçim öncesi halka ne söz verdiyseler, kurulacak olan koalisyon hükümetinin, halka verdiği tüm sözleri tutmasını istiyoruz. Sendika olarak bugüne kadar olduğu gibi takipçisi olacağız" şeklinde konuştu. Mehmet Özkardaş da sendika olarak kalıcı, yaşayabilir bir çözümü desteklediklerini ve hükümetin bunu da öncelikle gündemine almasını istedi.

Bıçaklı: Partilerin vaatlerini yerine getirmesini istiyoruz

Kıbrıs Türk İşçi Sendikaları Federasyonu (Türk-Sen) Genel Başkanı Arslan Bıçaklı, yeni hükümetten, siyasi partilerin programına yazıp halka verdikleri tüm vaatleri yerine getirmesini beklediklerini kaydetti.

Bıçaklı, 2009'da UBP'nin seçime girerken birçok vaatte bulunduğunu ancak hükümete geldikten sonra vaat ettiklerinin tam tersini yaptığını ve 28 Temmuz erken genel seçimlerinde bunun faturasını ödediğini söyledi.

Bıçaklı, yeni kurulacak hükümetin halka verdikleri taahhütleri yerine getirip getirmediğinin sürekli takipçisi olacaklarını belirterek, "Aksini de yaparlarsa, yasal eylem haklarımızı kullanmaktan çekinmeyeceğiz. Hükümette kim olursa olsun, bizi ilgilendiren halkımızın ve çalışanlarımızın hak ve menfaatlerinin korunması, geliştirilmesi ve insanca bir yaşam elde etmesidir" ifadelerini kullandı.

Sendika olarak, Kıbrıs'ta çözümden yana olduklarını belirten Bıçaklı, sorunun çözümü çalışmalarını desteklediklerini, göreve gelecek siyasilerden de bu çabayı görmek istediklerini vurguladı.

Kaptan: Ülke çok kötü bir duruma getirildi

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Başkanı Ahmet Kaptan, hükümetin bir an önce kurulması gerektiğini belirterek, son 4 yılda ülkenin gerçekten çok zor şartlar geçirdiğini ve çok kötü bir duruma getirildiğini söyledi.

Kaptan, şöyle devam etti:

"Ülke gerek ekonomik, gerek sosyal alanda tam bir kaos yaşamakta ve sıkıntılar bunun tuzu biberi olmuştur. Biran önce hükümet kurulmalı ki, açlık sınırının altında kalan asgari ücretlinin sorunu çözülsün, çok zor günler geçiren özel sektör için, hayvancı için, narenciyeci için, taksici için çözüm üretecek kararlar alınsın".

Büyük oranda alım gücü geriye götürülen kamu çalışanlarının sorunlarının çözülmesi gerektiğine vurgu yapan Kaptan, vergi adaletinin sağlanması, kaçak ve kontrolsüz iş gücü için önlemler alınması gerektiğine işaret etti.

Kaptan, "Yeni hükümet bir an önce kurulmalı ki, her geçen gün yükselen işsizlik oranı alınacak önlemlerle aşağıya çekilsin ve bitirilsin. Söz verildiği gibi bir takım alanlarda iddia edilen yolsuzluk adam kayırmacılığı gibi konular incelenip yargıya havale edilsin. Tüm bunları yapabilecek ve cesaretli, bilgili ve kararlı bir hükümete ve meclise ülkemizin acilen ihtiyacı var" dedi.

Ahmet Kaptan da KTAMS'ın her zaman Kıbrıs'ta çözümü desteklediğini, gelecek bir barışın ülke insanının yararına olduğuna inandıklarını belirterek, hem meclisin hem de hükümetin bu çalışmalarda aktif rol oynamaları gerektiğini kaydetti.

Özburak: Kayıt dışılık kayıt altına alınmalı

Kıbrıs Türk Memur Sendikası (Memur-Sen) Başkanı Şener Özburak, yeni oluşacak hükümetten öncelikli beklentilerinin kayıt dışılığın kayıt altına alınması olduğunu belirtti.

Özburak, ekonomiyi iyileştirecek tedbirler alınması gerektiğine işaret ederek, işsizliğin önüne geçilmesi gerektiğini söyledi.

Ekonomik konuların dışında, ivedilikle beklenen Seçim ve Halkoylaması Yasası'nın ve Siyasi Partiler Yasası'nın değiştirilmesi gerektiğini belirten Özburak, seçilen 50 milletvekili arasında seçilenlere bakıldığı zaman içlerinde kamu görevlisi olmadığını ve kamu görevlilerinin siyaset yasağının kaldırılması gerektiğini kaydetti.

Şener Özburak, yeni dönemde meclisten beklentilerinin ise, daha ciddi ve disiplinli çalışması olduğunu belirterek, "Milletvekillerinin dinleyici konumundan çıkıp, öneriler yapması, çıkan yasalara katkı koyması, meclisteki geçmiş dönemde yaşanan hoş olmayan görüntülerin bu dönemde yaşanmamasını istiyoruz. Ayrıca, Meclis İç Tüzüğü verimli çalışmayı teşvik edecek bir konuma getirilmeli" şeklinde konuştu.

Emine Uysal - Kıbrıs Gazetesi

banner

Yorumlar

Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

Diğer İÇ HABERLER