TOPLUM
okuma süresi: 11 dak.

Kuir aktivisti Paşa: "Belediyelerde LGBTI+ farkındalığı artıyor"

Kuir aktivisti Paşa: "Belediyelerde LGBTI+ farkındalığı artıyor"

Kıbrıs'ın kuzeyinde yaşam süren LGBTI+'lar halen çalışma, sağlık, barınma ve ulaşım alanlarında ayrımcılığa maruz kalıyor.

Yayın Tarihi: 02/06/18 10:09
okuma süresi: 11 dak.
Kuir aktivisti Paşa: "Belediyelerde LGBTI+ farkındalığı artıyor"
A- A A+
  • Yaşanan ayrımcılığın sonlanması sürecinde, devletin yanında üzerine ciddi sorumluluk düşen yerel yönetimler, 'LGBTI+ Dostu Belediyecilik Protokolü' aracılığıyla, bu ayrımcılığın ortadan kaldırılacağına dair söz veriyor…

  • Protokolü şu ana kadar 6 belediye başkan adayı imzalamış durumda…

  • Konuyla ilgili Kıbrıs Postası'na konuşan Kuir Kıbrıs Aktivisti Faika Deniz Paşa, işe alım ve terfi süreçlerinde dahi ayrımcılığa maruz kalan LGBTI+'ların halen var olduğunu ifade ediyor.

  • Paşa, yerel yönetimlerin bu konuda etkin politika yürüttüklerini söylemenin yanlış olacağını fakat farkındalığı artan belediye sayısında, artış yaşandığına dikkat çekiyor.

Kıbrıs Postası - Ertuğrul SENOVA

'LGBTI+ Dostu Belediyecilik Protokolü'nü, 24 Haziran Yerel Yönetim Seçimlerinde yarışacak olan belediye başkan adaylarının imzasına açan Kuir Kıbrıs Derneği, şimdiden 6 adayın sözünü almış durumda.

Protokolü, seçimden iki gün önceye; yani 22 Haziran Cuma gününe kadar imzaya açık tutacağını açıklayan Dernek, adaylara LGBTI+ (lezbiyen, gey, biseksüel, trans ve interseks) hakları konusundaki sorumlulukları hatırlatmayı amaçlıyor.

'LGBTI+ Dostu Belediyecilik Protokolü'nü, imzaya açıldığı 25 Mayıs itibariyle imzalayan 6 aday, şimdilik şu isimlerden oluşuyor;

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Girne Belediyesi Başkan adayı Birol Karaman, Gazimağusa Bağımsız Belediye Başkan adayı Ulaş Gökçe ve Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkan adayı Mehmet Harmancı.

TEMEL HAKLARDA DAHİ AYRIMCILIK…

Belediyelerin, önceleri ne derece LGBTI dostu yaptırımlar gerçekleştirdiği ve Derneği, protokolü oluşturmaya iten faktörlerin neler olduğuna ilişkin Kıbrıs Postası'nın sorularını yanıtlayan Kuir Kıbrıs Derneği aktivisti Faika Deniz Paşa, Kıbrıs'ın kuzeyinde, hemen her gün, çok sayıda LGBTİ+'ın çalışma, sağlık, barınma ve ulaşım alanları başta olmak üzere pek çok alanda cinsel yönelim temelinde ayrımcılığa uğramakta olduğunu söylüyor.

Paşa, bu insanların kötü muamele, nefret söylemleri ve ayrımcılığa maruz kaldığını ve bazen ailelerince de reddedilmekte olduğunu dile getirerek. Kuir Kıbrıs Derneği olarak ayrımcılığın hayatın her alanında olduğunu düşündüklerini ve buna karşı mücadele etmekte ısrarlı olduklarını vurguluyor.

YEREL YÖNETİMLERİN DE YÜKÜMLÜLÜKLERİ VAR…

Öte yandan LGBTI+'lar dahil herkese eşit haklar sağlanmasının, insan hakları hukukunun ayrılmaz bir parçası olan eşitlik ve ayrımcılık yasağı ilkelerine dayanmakta olduğuna işaret eden Kuir Kıbrıs aktivisti, merkezi hükümetin yanı sıra, yerel yönetimlerin de yükümlülükleri olduğundan söz ediyor.

Paşa, belediyelerin sorumluluklarını şöyle özetliyor;

"Yerel yönetimlerin kentte yaşayan herkesin ihtiyaç ve taleplerini tespit etmek ve bunlar doğrultusunda politika geliştirerek, eşit hizmet vermek gibi bir sorumluluğu olduğunu savunuyoruz."

TEMEL AMAÇ, SİYASETİN PARÇASI HALİNİ ALMAK

Faika Deniz Paşa, protokolü oluşturmaktaki temel amaca ilişkin şöyle konuşuyor;

"Seçim gibi belediyeler ve yerel politikaların yoğun olarak tartışıldığı bu dönemde, sistemin ötekileştirdiği, yok saydığı, bu doğrultuda da maruz kalınan hak ihlallerini görünmez kıldığı, normalleştirdiği veya bizzat haklarını ihlal ettiği bir toplumsal grup olan LGBTİ+'ların yaşadığı sorunlara dikkat çekmek, bununla ilgili yerel yönetimlerin sorumluluklarını hatırlatmak ve LGBTİ+ hakları yaklaşımını siyasetin bir parçası haline gelmesinde katkıda bulunmaktır. Vurguladığımız şey aslında çok aşikar olan, ancak yerel siyasette yok sayılan bir şey: kentlerde sadece heteroseksüel, natrans kişiler değil LGBTİ+'lar da yaşıyor ve oy kullanıyor."

Kuir Kıbrıs olarak, yerel yönetimlerin de her basamağında, karar verici, yönetici, çalışan ve faydalanıcı olarak yer alabileceklerini belirten Paşa, cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği temelli ayrımcılığı pekiştirmeyen, bunun karşısında olan ve bununla mücadele eden katılımcı ve toplumsal cinsiyet özgürlükçü belediyeler talep ettiklerini dile getiriyor.

İşe alım ve terfi süreçlerinde dahi ayrımcılık…

Protokole ilişkin bilgiler veren Kuir Kıbrıs aktivisti, LGBTI+'ların işe alım ve terfi süreçlerinde dahi ayrımcılığa maruz kaldığını ifade ederek şöyle devam ediyor;

"LGBTİ+ Dostu Belediyecilik Protokolünde, ayrımcılıkla mücadeleden, eşitlikçi ve özgürlükçü, şeffaf ve katılımcı bir yerel yönetim anlayışına, yerelde sağlanan kamusal hizmetlere eşit erişimden, LGBTİ+ dernek ve oluşumlarıyla işbirliğine, ayrımcılık konusunda meslek içi eğitimlerden, belediye birimlerine dair iş ilanlarında, işe alım ve terfi süreçlerinde eşit fırsatlara ve LGBTİ+ görünürlüğü ile ilgili adımlara kadar birçok farklı alanda LGBTİ+'ların maruz kaldıkları sistematik ayrımcılığın ortadan kaldırılmasına ilişkin somut politika önerileri içeriyor. "

İMZA, SON DEĞİL

Protokolün imzalanmasıyla sürecin sonlanmayacağını belirten Paşa, imza atan Belediye Başkan adaylarından seçilmiş olanların icraatlarını dernek olarak takip edeceklerini ve verilen sözlerin somutta da yerine getirilmesi doğrultusunda, bu alandaki çalışmalarını sürdüreceklerini ifade ediyor.

BELEDİYELER ÖNCELERİ NE DERECE LGBTI+ DOSTU İDİ?

Yerel yönetimlerin, daha önceleri ne derece LGBTI dostu olduğuna ilişkin de bilgiler veren Kuir aktivisti, belediyelerin, toplumda yaygın olan homofobi, bifobi ve transfobi sebebiyle LGBTİ+'ların toplumun geri kalanından farklılaşan ihtiyaçları, beklentileri ve sorunlarını göz önünde bulundurarak politikalar oluşturduğunu veya icraatlar yaptığını söylemenin mümkün olmadığını vurguluyor ve ekliyor;

"Ancak, bu tutumun istisnaları olduğunu muhakkak vurgulamalıyız. Keza, tüm dünyada olduğu gibi ada yarımızda da LGBTİ+ hakları talep edildiği ve ilgili makamlara baskı oluşturulduğu ölçüde elde edilmiştir. Geçmişten günümüze bakacak olursak, LGBTİ+ hareketinin son yıllarda daha aktif ve görünür olması da toplumun birçok kesiminde farkındalık yaratmaktadır ki yerel yönetimler de bundan muaf değildir."

"LGBTİ+ FARKINDALIĞI ARTAN BELEDİYE SAYISI ARTMAKTA"

LGBTI+ hareketinin son yıllarda toplumun pek çok kesiminde ve paralel olarak yerel yönetimlerde de aktif rol oynadığına ilişkin örnekler de veren Kuir aktivisti sözlerini şöyle sonlandırıyor;

"Örneğin, 2016 yılında, erkek eşcinsel ilişkiyi ceza yasası kapsamında değerlendiren ve bir suç sayan maddenin değişmesinin ikinci yıl dönümünde, Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) ve Geçitkale Belediyesi, belediye binalarına gökkuşağı bayrağı asmışlardı. Lefkoşa Türk Belediyesi tarafından Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Birimi ve Komisyonu kurulmuş, kadın sığınma evi açılmış ve bu temelde geliştirilen politikalarda, cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği temelli ayrımcılık olmaması yönünde adımlar atılmıştı, LGBTİ+ farkındalık semineri düzenlenmişti. Ayrıca 17 Mayıs Uluslararası Homofobi, Transfobi ve Bifobi Karşıtı Gün'de de, Lefkoşa'daki çemberler gökkuşağı bayrakları yerleştirilmiştir. Bu kapsamda bakacak olursak geçmişten günümüze LGBTİ+ farkındalığı artan belediye sayısı da artmakta ve hedefimiz de bu sayıyı tüm belediyeleri kapsayacak şekilde artırmaktır."

ADAYLAR NE İÇİN SÖZ VERİYOR?

İnsan haklarından taraf olan ve cinsiyet kimliği ile cinsel yönelim çeşitliliğine saygı duyan tüm belediye başkan adaylarının imzasına açılan protokol metninde, şu ifadeler yer alıyor;

"Aday olduğum kentte eşitlikçi ve özgürlükçü, şeffaf ve katılımcı bir yerel yönetim anlayışının hayata geçirilmesi ve LGBTİ+ kişilerin hak ve özgürlüklerinin korunması ve iyileştirilmesi için somut adımlar atmayı, LGBTİ+'lerin yerelde kamu hizmetlerine erişebilmeleri, sağlık hakkı, barınma hakkı, çalışma hakkı ve ulaşım hakkından eşit olarak yararlanabilmeleri için gereken politikaları hayata geçirmeyi, Bütçelerimizi hazırlarken bu politikaları göz önünde bulundurmayı, Şehir hizmetlerinin kapsayıcı biçimde sağlanması amacıyla LGBTİ+ dernek ve oluşumlarıyla işbirliği yapmayı, Diyalog geliştirme amaçlı, belediyenin cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği konularında çalışan sivil toplum kuruluşları ile ilgili konularda sürekli diyalog içinde olması için bir birim ve/ya personel görevlendirmeyi, Cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği konularında çalışan sivil toplum kuruluşlarının; Belediye'nin ilgili birimleri, merkezleri veya benzeri yerel yapıları ile birlikte ortak proje veya etkinlik gerçekleştirmesine destek olmayı, Belediye içinde cinsel yönelim ve cinsiyet kimliğini de kapsayan ayrımcılık karşıtı bir tüzük hazırlamayı, Belediye çalışanlarına LGBTİ+ hakları ve ayrımcılık konusunda meslek içi eğitimler düzenlemeyi, Belediye birimlerine dair iş ilanlarında, işe alım ve terfi süreçlerinde LGBTI+ çalışanlara herkesle eşit fırsat tanınması için politika geliştirmeyi, Belediyenin işlettiği kültür-sanat merkezlerinde ve sosyal merkezlerde cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği konularını ele alınması veya bunların desteklenmesini teşvik etmeyi, Belediyenin mevcut basın yayın ve internet alanlarında cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği eşitliğine ve ayrımcılık yasağına dair bilgilendirmeler için alan sağlamayı, LGBTİ+ dostu kent ve belediye başkanı olacağımı taahhüt ederim."

En güncel gelişmelerden hemen haberdar olmak için

Yorumlar

Dikkat!
Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.