Kategoriler

İHALE İlanları - Gümrük ve Rüsumat Dairesi

İhale NO:

254/2020

KURUM

Gümrük ve Rüsumat Dairesi (Devlet)

İHALE TANIMI

Gazimağusa Gümrük Şube Amirlikleri Kamera ve Kesintisiz Güç Kaynağı Temini

İHALE İÇİN AYRILMIŞ TOPLAM TAHMİNİ DEĞER

517,245.00 TRY + KDV

SON BAŞVURU TARİHİ

30/10/2020 10:00

1- İhaleye teklif verenler şartnameye göre istenen belgeleri (ihale katılım beyannamesi , geçici teminat mektubu , imza sirküleri veya imza beyannamesi , yetki beyannamesi ve şartname alındı makbuzu ) ve/veya malzemelerle ilgili broşür, katalog ve şartname gereği istenen diğer tüm belgeleri , teklifleri ile birlikte verecektir.

2- 2-Geçici teminatın miktarı İhale Katılımcısı tarafından, Geçici ve Kesin Teminat Mektupları ve Geçici Teminat Oranları Tüzüğü’nün 4(1). maddesindeki oranlar dikkate alınarak hesaplanacaktır.Teminatsız teklifler dikkate alınmayacaktır.

3- Geçici teminat olarak 41/2001 sayılı Merkez Bankası Yasası altında denetlenen Banka teminat mektupları geçerli olacaktır.

4- Teminat mektubunun bitiş süresi en az 28.01.2021 tarihli olacaktır.

5- Teminat olarak yalnız Banka Teminat mektubu veya Maliye’ye yatırılacak para karşılığı alınan makbuz geçerli olacaktır. (Hangi şekilde olursa olsun kat’i surette çek kabul edilmeyecektir.)

6- Verilecek teklifler KDV’siz olacaktır.

 

Bu teklifle ilgili bilgi ve şartnameler Gelir ve Vergi Dairesi Veznesi’ne yatırılacak 50 TL + KDV makbuz karşılığı Gümrük ve Rüsumat Dairesi Merkez Şb.adresinden temin edilebilir.