Kategoriler

İHALE İlanları - Devlet Emlak ve Malzeme Dairesi Müdürlüğü

İhale NO:

247/2020

KURUM

Devlet Emlak ve Malzeme Dairesi Müdürlüğü (Devlet)

İHALE TANIMI

Muhtelif Solunum Maskesi Alımı için teklif kabul edilir.

İHALE İÇİN AYRILMIŞ TOPLAM TAHMİNİ DEĞER

248,000.00 TRY + KDV

SON BAŞVURU TARİHİ

28/10/2020 10:00

1- İhaleye teklif verenler şartnameye göre istenen belgeleri (ihale katılım beyannamesi , geçici teminat mektubu , imza sirküleri veya imza beyannamesi , yetki beyannamesi ve şartname alındı makbuzu ) ve/veya malzemelerle ilgili broşür, katalog ve şartname gereği istenen diğer tüm belgeleri , teklifleri ile birlikte verecektir.

2- Geçici teminatın miktarı İhale Katılımcısı tarafından, Geçici ve Kesin Teminat Mektupları ve Geçici Teminat Oranları Tüzüğü’nün 4(1). maddesindeki oranlar dikkate alınarak hesaplanacaktır. Teminatsız teklifler dikkate alınmayacaktır.

3- Geçici teminat olarak 41/2001 sayılı Merkez Bankası Yasası altında denetlenen Banka teminat mektupları geçerli olacaktır.

4- Teminat mektubunun bitiş süresi en az 26.01.2021 tarihli olacaktır.

5- Teminat olarak yalnız Banka Teminat mektubu veya Maliye’ye yatırılacak para karşılığı alınan makbuz geçerli olacaktır. (Hangi şekilde olursa olsun kat’i surette çek kabul edilmeyecektir.)

6- Verilecek teklifler KDV’siz olacaktır.

 

Bu teklifle ilgili bilgi ve şartnameler Gelir ve Vergi Dairesi Veznesi’ne yatırılacak 100 TL+KDV makbuz karşılığı Devlet Emlak ve Malzeme Dairesi Müdürlüğü adresinden temin edilebilir.

Ekli dosyayı indir

071020_maske_alimi_1602057670.rar