Kategoriler

İHALE İlanları - Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu

İhale NO:

267/2020

KURUM

Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu (Devlet)

İHALE TANIMI

Sürekli Spektrum İzleme Sistemi Temini için teklif kabul edilir.

İHALE İÇİN AYRILMIŞ TOPLAM TAHMİNİ DEĞER

12,600,000.00 TRY + KDV

SON BAŞVURU TARİHİ

25/11/2020 10:00

1- İhaleye teklif verenler şartnameye göre istenen belgeleri (ihale katılım beyannamesi , geçici teminat mektubu , imza sirküleri veya imza beyannamesi , yetki beyannamesi ve şartname alındı makbuzu ) ve/veya malzemelerle ilgili broşür, katalog ve şartname gereği istenen diğer tüm belgeleri , teklifleri ile birlikte verecektir.

2- Geçici teminatın miktarı : 100,000 TL.olacaktır.Teminatsız teklifler dikkate alınmayacaktır.

3- Geçici teminat olarak 41/2001 sayılı Merkez Bankası Yasası altında denetlenen Banka teminat mektupları geçerli olacaktır.

4- Teminat mektubunun bitiş süresi en az 23.02.2021 tarihli olacaktır.

5- Teminat olarak yalnız Banka Teminat mektubu veya Maliye’ye yatırılacak para karşılığı alınan makbuz geçerli olacaktır. (Hangi şekilde olursa olsun kat’i surette çek kabul edilmeyecektir.)

6- Verilecek teklifler KDV’siz olacaktır.

Bu teklifle ilgili bilgi ve şartnameler Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumuna yatırılacak 15,000 TL+KDV makbuz karşılığı Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu adresinden temin edilebilir.