Kategoriler

İHALE İlanları - Yüksek Mahkeme

İhale NO:

313/2020

KURUM

Yüksek Mahkeme (Devlet)

İHALE TANIMI

Mahkemelere Muhtelif Bilişim Malzemeleri Alımı için teklif kabul edilir.

İHALE İÇİN AYRILMIŞ TOPLAM TAHMİNİ DEĞER

517,241.38 TRY + KDV

SON BAŞVURU TARİHİ

23/12/2020 10:00

1- İhaleye teklif verenler şartnameye göre istenen belgeleri (ihale katılım beyannamesi , geçici teminat mektubu , imza sirküleri veya imza beyannamesi , yetki beyannamesi ve şartname alındı makbuzu ) ve/veya malzemelerle ilgili broşür, katalog ve şartname gereği istenen diğer tüm belgeleri , teklifleri ile birlikte verecektir.

2- Geçici teminatın miktarı İhale Katılımcısı tarafından, Geçici ve Kesin Teminat Mektupları ve Geçici Teminat Oranları Tüzüğü’nün 4(1). maddesindeki oranlar dikkate alınarak hesaplanacaktır. Teminatsız teklifler dikkate alınmayacaktır.

3- Geçici teminat olarak 41/2001 sayılı Merkez Bankası Yasası altında denetlenen Banka teminat mektupları geçerli olacaktır.

4- Teminat mektubunun bitiş süresi en az 23.03.2021 tarihli olacaktır.

5- Teminat olarak yalnız Banka Teminat mektubu veya Maliye’ye yatırılacak para karşılığı alınan makbuz geçerli olacaktır. (Hangi şekilde olursa olsun kat’i surette çek kabul edilmeyecektir.)

6- Verilecek teklifler KDV’siz olacaktır.

Bu teklifle ilgili bilgi ve şartnameler Gelir ve vergi Dairesi Veznesi’ne yatırılacak 500 TL+KDV makbuz karşılığı Yüksek Mahkeme Muhasebe Bölümü adresinden temin edilebilir.

Ekli dosyayı indir

241120_tender_1606221668.rar