Kategoriler

İHALE İlanları - Karayolları Dairesi Müdürlüğü

İhale NO:

225/2020

KURUM

Karayolları Dairesi Müdürlüğü (Devlet)

İHALE TANIMI

Lefkoşa – Girne Ana Yolu Lavinyum Kavşağı ve Bağlantı Yolu Yapım İşi için teklif kabul edilir.

İHALE İÇİN AYRILMIŞ TOPLAM TAHMİNİ DEĞER

1,180,630.96 TRY + KDV

SON BAŞVURU TARİHİ

09/09/2020 10:00

1- İhaleye teklif verenler şartnameye göre istenen belgeleri (ihale katılım beyannamesi , geçici teminat mektubu , imza sirküleri veya imza beyannamesi , yetki beyannamesi ve şartname alındı makbuzu ) ve/veya malzemelerle ilgili broşür, katalog ve şartname gereği istenen diğer tüm belgeleri , teklifleri ile birlikte verecektir.

2-Geçici teminatın miktarı İhale Katılımcısı tarafından, Geçici ve Kesin Teminat Mektupları ve Geçici Teminat Oranları Tüzüğü’nün 4(1). maddesindeki oranlar dikkate alınarak hesaplanacaktır.Teminatsız teklifler dikkate alınmayacaktır.

3- Geçici teminat olarak 41/2001 sayılı Merkez Bankası Yasası altında denetlenen Banka teminat mektupları geçerli olacaktır.

4- Teminat mektubunun bitiş süresi en az 08.12.2020 tarihli olacaktır.

5- Teminat olarak yalnız Banka Teminat mektubu veya Maliye’ye yatırılacak para karşılığı alınan makbuz geçerli olacaktır. (Hangi şekilde olursa olsun kat’i surette çek kabul edilmeyecektir.)

6- Verilecek teklifler KDV’siz olacaktır.

7- İnşaatlarla ilgili Müteahhitlerin 19/98 sayılı Yapı İnşaatı ve Teknik İşler Müteahhitleri “Kayıt ve Denetim Yasası” gereği Encümene kayıt şartı gerekmektedir. Ayrıca Müteahhitler sınıf karnesi fotokopisini teklifler ile birlikte sunacaklardır.

 

Teklifler en geç 09 Eylül , 2020 Çarşamba günü ö.e. saat 10.00’a kadar Maliye Bakanlığı binasında Merkezi İhale Komisyonu Toplantı Salonundaki teklif kutusuna atılmalıdır.

Bu teklifle ilgili bilgi ve şartnameler, Gelir ve Vergi Dairesi’ne 1000 TL + KDV makbuz karşılığı para yatırması kaydı ile Karayolları Dairesi Müdürlüğü , 27.08.2020 tarih ve saat 14.00 kadar temin edilebilir.