Kategoriler

İHALE İlanları - Sosyal Hizmetler Dairesi Müdürlüğü

İhale NO:

229/2020

KURUM

Sosyal Hizmetler Dairesi Müdürlüğü (Devlet)

İHALE TANIMI

Lefkoşa Çocuk Yuvası’na Asgari 40 Çamaşır Yükleme Kapasiteli Tam Otomatik Sanayi Tipi Çamaşır Makinesi Alımı için teklif kabul edilir.

İHALE İÇİN AYRILMIŞ TOPLAM TAHMİNİ DEĞER

103,440.00 TRY + KDV

SON BAŞVURU TARİHİ

30/09/2020 10:00

1- İhaleye teklif verenler şartnameye göre istenen belgeleri (ihale katılım beyannamesi , geçici teminat mektubu , imza sirküleri veya imza beyannamesi , yetki beyannamesi ve şartname alındı makbuzu ) ve/veya malzemelerle ilgili broşür, katalog ve şartname gereği istenen diğer tüm belgeleri , teklifleri ile birlikte verecektir.

2- Geçici teminatın miktarı İhale Katılımcısı tarafından, Geçici ve Kesin Teminat Mektupları ve Geçici Teminat Oranları Tüzüğü’nün 4(1). maddesindeki oranlar dikkate alınarak hesaplanacaktır. Teminatsız teklifler dikkate alınmayacaktır. .

3- Geçici teminat olarak 41/2001 sayılı Merkez Bankası Yasası altında denetlenen Banka teminat mektupları geçerli olacaktır.

4- Teminat mektubunun bitiş süresi en az 29.12.2020 tarihli olacaktır.

5- Teminat olarak yalnız Banka Teminat mektubu veya Maliye’ye yatırılacak para karşılığı alınan makbuz geçerli olacaktır. (Hangi şekilde olursa olsun kat’i surette çek kabul edilmeyecektir.)

6- Verilecek teklifler KDV’siz olacaktır.

Ekli dosyayı indir

sosyal_hizmet_1600854468.zip