Kategoriler

İHALE İlanları - Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı

İhale NO:

227/2020

KURUM

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı (Devlet)

İHALE TANIMI

Belge Basımı ve Belge Çoğaltma Hizmetlerinin Yaptırılması için teklif kabul edilir.

İHALE İÇİN AYRILMIŞ TOPLAM TAHMİNİ DEĞER

645,000.00 TRY + KDV

SON BAŞVURU TARİHİ

30/09/2020 10:00

1- İhaleye teklif verenler şartnameye göre istenen belgeleri (ihale katılım beyannamesi , geçici teminat mektubu , imza sirküleri veya imza beyannamesi , yetki beyannamesi ve şartname alındı makbuzu ) ve/veya malzemelerle ilgili broşür, katalog ve şartname gereği istenen diğer tüm belgeleri , teklifleri ile birlikte verecektir.

2- Geçici teminatın miktarı 25.000 TL olacaktır.Teminatsız teklifler dikkate alınmayacaktır.

3- Geçici teminat olarak 41/2001 sayılı Merkez Bankası Yasası altında denetlenen Banka teminat mektupları geçerli olacaktır.

4- Teminat mektubunun bitiş süresi en az 29.12.2020 tarihli olacaktır.

5- Teminat olarak yalnız Banka Teminat mektubu veya Maliye’ye yatırılacak para karşılığı alınan makbuz geçerli olacaktır. (Hangi şekilde olursa olsun kat’i surette çek kabul edilmeyecektir.)

6- Verilecek teklifler KDV’siz olacaktır.

 

Bu teklifle ilgili bilgi ve şartnameler Gelir ve Vergi Dairesi Veznesi’ne yatırılacak 645 TL+KDV makbuz karşılığı Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı- Bilgi Teknolojileri ve İletişim Birimi adresinden temin edilebilir.