Alexa atrk.gif
banner
banner
banner
Ana Sayfa >> Yazarlar Cenk UZUNOĞLU | 27 Mayıs 2018, Pazar

Yapılana kadar imkânsız gibi gözükecek proje

Paylaş  
24
12
23

Bakanlar bürokratların ve sorumlu olduğu bakanlığın performansını nasıl takip edebilir?

Bunu hiç düşündünüz mü?

Bu takibin ve başarıyla başarısızlığın sübjektif tarafı olduğu gibi ölçülebilir taraflarının da olmasını sağlamak mümkün değil mi?

Aynı soruya yöneticileri ve kurumları için cevap arayan birçok firma 2000’li yılların başından itibaren performans ölçümlemede siyasi tabirle iş ortamında ciddi ''demokratik açılımlar'' yaptı.

Buna benzer uygulamayı KKTC’nin kamu yönetiminde başarının resmini çizebilmek için uygulayamaz mıyız?

Yeni hükümetin partiler üstü bir yaklaşım ile sürdürülebilir bir gündem ve farkındalık yaratma adına bir yazıya sığdırabileceğimiz derecede bu sorunun cevabını arayalım. 

***

Başlangıç olarak iki ana ölçüm uygulanıyor:

Birincisi, kendisine eleman bağlı olan her ''yönetici'' yıllık performansına etki edecek şekilde kendi elemanları tarafından inanmayacaksınız artık her ay değerlendiriliyor. Detaya girmeyeceğim ama fikir vermesi açısından genelde ölçülen ana başlıkları sıralayayım.

(1) Bağlılık yaratma,
(2) Çalışanını geliştirme,
(3) Etkin delegasyon,
(4) Tanınma/takdir,
(5) Grup içi işbirliği sağlama,
(6) Problem çözme
(7) Yaratıcı düşünme
(8) Liderlik.

Bu yetkinlikler sabit değil ve kurumdan kuruma değişebilir. Buradaki tek kural çalışan ve yönetim kadrosunun katılımıyla, bir konsensüsle ölçülecek yetkinliklerin belirlenmesi. Neyin ölçüleceği hem birlikte belirlenmiş, hem de soru ve sebepleriyle önceden biliniyor oluyor.

İkinci ölçüm alanı da kişiden ziyade yöneticinin başında olduğu hizmet biriminin hizmet verdiği diğer birimler tarafından ayrı ayrı değerlendirilmesi. Örneğin satış birimi hem kendi içindeki alt birimler hem de diğer fonksiyonlar tarafından değerlendiriliyor. Örnek olması açısından burada genelde ölçülen alanları sıralayayım.

(1) Zamanında ve etkin yazılı/sözlü iletişim,
(2) Erişilebilir olma,
(3) Takım çalışmasına uyum,
(4) Aktarılan sorunlara ve süreç iyileştirme ihtiyaçlarına zamanında ve etkin yanıt verilmesi
(5) Sorunlara çözüm üretebilme ve hayata geçirebilme kapasitesi.

Bu ölçümlerde belirlenen aralıklarla alınan toplam puandan daha fazla odaklanılan nokta bir önceki sonuçlara göre olan değişim. Yüksek puan alan kadar en fazla iyileşmeyi yapabilen birim ve yönetici performans ve değişim yaptırabilme açısından ön plana çıkabiliyor.

Bunun üçüncü aşaması da müşterilerin ve tüketicilerin (devlet örneğinde halkın) ilgili kurumlara verdikleri hizmetler açısından belirli aralıklarla değerlendirmesidir. Bununla yüzleşmek için ciddi bir olgunluk ve sürece inanmışlık olması lazım.

***
Ülkemizde üniversiteler nezdinde devletimizde daha etkin hizmeti ölçebilmeyi bir proje ve tez olarak ele alıp yapacak genç arkadaşlarımız yok mu?

Böyle bir ölçümlemeye taraf olacak kişilerle konuşup ankette ölçülmesi gereken alanları ve soruları belirlemek ve konsensüs sağlamak, arkasından bunu elektronik ortamda tek kişi tek katılımı sağlayacak kontrol mekanizmaları oluşturup hayata geçirmek iyi bir tez konusu olmaz mı?

''Alice harikalar diyarındaki'' masal gibi değil mi tüm bunlar?

Evet, biraz öyle ama niye yapamayacağımızı da bu soruya cevap vermeden düşünelim.

Bunu yapmak ciddi parasal bir kaynağı gerektirmiyor. Hatta kim bilir araştırılsa böyle bir projeye AB'den ve Türkiye’den rahatlıkla kaynak bile sağlanabilir.

Devlet yönetiminde ve siyasette şeffaflık ve seçimler dışında geri bildirim alma kültürünün oturtulması toplumda iyi hizmet farkındalığının artırılması yanında devletimize sahip çıkma açısından özellikle bu günlerde hem bize, hem de bizi gözleyenlere vereceğimiz en iyi cevaptır.

Zaman ‘’yapılana kadar imkânsız gibi gözükecek hedeflere’’ odaklanma ve bunları siyasetçi ve onların atadığı Müsteşar ve Müdürlerden bekleme zamanıdır.

Kalıcı başarı ucuz ve kolay elde edilen bir emtia değildir.

Hele söylem ile sınırlı hiç değildir.

Dün muhalefet olanlar iktidara geldiğinde hemen anladıkları üzere eleştirmekle de başarı gelmez.

Yönetmek kelimesinin kökü Latincede ‘’managerio’’ sözüne dayanır. ‘’Managerio’’ da vahşi atları talim eden kişilere verilen admış.

Bir şekilde at sahibi olunabilir ama onu talim etmek bambaşka bir beceri gerektirir. Halkın iradesiyle ‘’vahşi ata’’ binme (hükümet olma) hakkı elde edilebilir. Ayni irade vahşi atın üzerinde bir süre ve bir yere kadar durmanı da sağlayabilir. Ama bizde de çoğu zaman olduğu gibi ‘’vahşi at’’ üstünde zaman kaybedip onu idare edemeyeni de üstünden atar.

Konuya böyle bakınca çaresizlikten dolayı ortaya çıkan ‘’dördüz’’ koalisyon hükümetinin kendi aralarında mutabık kalıp teknisyenlere delege edecekleri başlangıç noktalarından biri kamuda ölçümleme projesini hayata geçirmek olması gerekir.

***

Dünyada genel kabul görmüş kuraldır, ölçmediğin ya da ölçemediğin şeyi iyileştirmezsin.

Diğer genel kabul görmüş kural da yapılana kadar imkânsız gibi gözüken projeler ve adımlar hayata geçirildikçe değişimin piknik ateşi yanar ve tabana yayılmasını sağlar.

Bu İçeriğe Emoji İle Tepki Ver
0
 
0
 
0
 
0
 
0
 
0
 
0
 

Facebook yorum
YORUMLAR
0
ONAY BEKLEYENLER
0
YAZARIN SON 10 YAZISI
11 Kasım 2018, Pazar    Exxon'nun telkin ve bulguları belirleyici olacak  
4 Kasım 2018, Pazar    Alt alta toplayınca Ersin Başbakan, Özersay Başkan adayı çıkıyor
28 Ekim 2018, Pazar    Ortak çıkar ittifakı zemini oluştu
21 Ekim 2018, Pazar    "İlle de koridor" olma çabası bu
14 Ekim 2018, Pazar    Ufuk turu atıp birbirimizi bulma ihtiyacı
7 Ekim 2018, Pazar    "Sonunda Ersin kazanır" ve yeni öngörüler
30 Eylül 2018, Pazar    Siyasi "orgy" mevsimi müptelaları BM'de buluştu
17 Eylül 2018, Pazartesi    Ayıp olan hangisi?
13 Eylül 2018, Perşembe    Çocukluğumdan arda kalanlarla İsmet Kotak
9 Eylül 2018, Pazar    "Vahşi atların’" talimi ekip işidir

banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner

Exxon'nun telkin ve bulguları belirleyici olacak  
Cenk UZUNOĞLU | 11 Kasım 2018, Pazar
 
Annan planına bizim tarafa göre çok daha zor bir konjonktürde ‘’evet’’ diyen Rum siyasi neredeyse bir tek Anastasiades vardı.

Başkan olma hedefi olsa da sonuç olarak 25% içinde yer almayı tercih etti. Kaybedecek ...
Alt alta toplayınca Ersin Başbakan, Özersay Başkan adayı çıkıyor
Cenk UZUNOĞLU | 4 Kasım 2018, Pazar
Alt alta toplayınca Ersin Başbakan, Özersay Başkan adayı çıkıyor
Bir ay önce Ersin Tatar ile ilgili ‘’Ersin kazanır demiştik ve yeni öngörüler’’ diye yazı yazdık.
Altı yıl önce genel başkanlık adaylığı ile ilgili or...
Ortak çıkar ittifakı zemini oluştu
Cenk UZUNOĞLU | 28 Ekim 2018, Pazar
İlle de barış, ille de anlaşma denilen hedefe ulaşmak için artık bir yerden başlamak lazım.
Bunun için en ufak ısı artışında çiçek açma eğilimine giren yerli ‘’erik ağaçlarımızın’’ uygulamada ...