Ana Sayfa >> EÐÝTÝM 14 Kasm 2017, Sal 16:15
DAÜ Turizm Fakültesi, AEHT gastronomi yarýþmalarýna katýlacak
DAÜ Turizm Fakültesi, AEHT gastronomi yarýþmalarýna katýlacakDoðu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatlarý Bölümü öðrencileri, 13-18 Kasým tarihleri arasýnda Belçika’nýn Ostend þehrinde 30.’su düzenlenen Avrupa Otelcilik ve Turizm Okullarý Birliði (AEHT) gastronomi yarýþmalarýna katýlacak.
Paylaş  
9
17
7
0

Doðu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatlarý Bölümü öðrencileri, 13-18 Kasým tarihleri arasýnda Belçika’nýn Ostend þehrinde 30.’su düzenlenen Avrupa Otelcilik ve Turizm Okullarý Birliði (AEHT) gastronomi yarýþmalarýna katýlacak.

DAÜ Turizm Fakültesi Dekaný Prof. Dr. Hasan Kýlýç yaptýðý açýklamada, bu yýl 2. kez katýlacaklarý AEHT Konferansý için tüm hazýrlýklarý tamamladýklarýný belirtti. Prof. Dr. Kýlýç, Turizm Fakültesi Öðretim Görevlisi Þef Kurtuluþ Özbaþar baþkanlýðýnda, Gastronomi ve Mutfak Sanatlarý Bölümü öðrencileri Mustafa Kocabaþoðu ile Güzden Ballý’nýn AEHT’te mutfak sanatlarý ve pastacýlýk alanlarýndaki yarýþmalara katýlacaklarýný ifade etti.

Kýlýç, sözkonusu etkinlik sayesinde Avrupa’da turizm ve konaklama iþletmeciliði eðitimi veren birçok okul ile temaslar kurulacaðýný belirtti. Prof. Dr. Kýlýç, söz konusu etkinliðin öðrencilerin kendilerini geliþtirmeleri ve tanýtým açýsýndan önemli bir fýrsat olduðunu dile getirdi.


Bu erie Emoji le Tepki Ver
2
 
0
 
0
 
0
 
0
 
0
 
0
 
Lefke Gzelyurt Alayky Lapta Alsancak Girne Dikmen atalky Gnyeli Lefkoşa Akıncılar Vadili Esentepe Tatlısu Değirmenlik Serdarlı Paşaky Akdoğan Beyarmudu Mağusa İnn Yeniboğazii Geitkale Ískele Bykkonuk Mehmetik Yenierenky Dipkarpaz

YORUMLAR
0
ONAY BEKLEYENLER
0

Dr. Kamil Kanýpek: "Kültür Endüstri"sinin önlenemez yükseliþi devam ed...
Medya ve özellikle televizyon yayýnlarýnýn; Artýk, toplumsal eleþtirilerin ana konularýndan birisi olma kavramý ile popüler kültürün üretilmesinde ve yayýlmasýndaki olumsuz etkilerine yönelik bir diðe...
GAÜ Ýnsan Kaynaklarý Müdürlüðü'nün; "Hizmet Ýçi Eðitim" süreci y...
GAÜ Ýnsan Kaynaklarý Müdürlüðü'nün, GAÜ Okullar Grubu iþ birliði ile kurum öðretmenlerine yönelik olarak planladýðý "Hizmet Ýçi Eðitim" seminerleri devam ediyor. Akademik yýlýn Ýkinci yarýsýn...
LAÜ Öðretim Üyesi Bakýrhan, kanser hastalarýnda egzersiz yaklaþýmlar...
Lefke Avrupa Üniversitesi Saðlýk Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Öðretim Üyesi Doç. Dr. Serkan Bakýrhan, kanser hastalarýnda egzersiz yaklaþýmlarý hakkýnda bilgiler verdi.