Alexa atrk.gif
banner
banner
banner
banner
Ana Sayfa >> İÇ HABERLER 4 Aralık 2017, Pazartesi 13:00
banner

Vatandaş, Kıbrıs Postası'na konuştu: "Bugün Başbakan olsam anayasayı değiştiririm!"

Vatandaş, Kıbrıs Postası'na konuştu: Bugün Başbakan olsam anayasayı değiştiririm!Seçim süreci işlerken, Kıbrıs Postası, halkın nabzını tutmaya devam ediyor... ‘Yarına Başbakan olarak uyanmanız durumunda ilk icraatınız ne olurdu veya neyi değiştirmek isterdiniz?’ sorusunu yönelttiğimiz yurttaşların geneli trafikten şikayetçi olurken; eğitimden çevreye, insan haklarından ücretlere, toplu taşımacılıktan dövizdeki yüksekliğe birçok konuda icraat vaadinde bulundu…
Paylaş  
3
9
5
1

Kıbrıs Postası - Ertuğrul SENOVA / Ali R. ÇATAL ‘Yarına Başbakan olarak uyanmanız durumunda ilk icraatınız ne olurdu veya neyi değiştirmek isterdiniz?’ sorusunu yönelttiğimiz yurttaşların geneli trafikten şikayetçi olurken; eğitimden çevreye, insan haklarından ücretlere, toplu taşımacılıktan dövizdeki yüksekliğe birçok konuda icraat vaadinde bulundu…

Vatandaş özellikle anayasanın ve eğitim sisteminin güncellenmesi gerektiği görüşünde… İnsan hakları, kültür-sanat, çevre ve ekonomi konusunda da çeşitli icraat planları kuran vatandaş, halkın daha fazla bilinçlenmesi gerektiği noktasına da vurgu yaptı.

Bir vatandaşın vaadi ise daha ‘genel’ bir perspektif taşıyordu: ‘‘Anayasayı değiştiririm!’’ ‘Yarına Başbakan olarak uyanmanız durumunda ilk icraatınız ne olurdu veya neyi değiştirmek isterdiniz?’ sorusunu yönelttiğimiz yurttaşların geneli trafikten şikâyetçi olurken; eğitimden çevreye, insan haklarından ücretlere, toplu taşımacılıktan dövizdeki yüksekliğe birçok konuda icraat vaadinde bulundu…

Vatandaş özellikle anayasanın ve eğitim sisteminin güncellenmesi gerektiği görüşünde… İnsan hakları, kültür-sanat, çevre ve ekonomi konusunda da çeşitli icraat planları kuran vatandaş, halkın daha fazla bilinçlenmesi gerektiği noktasına da vurgu yaptı.

Vatandaş ne dedi? Vatandaş ‘Yarına Başbakan olarak uyanmanız durumunda ilk icraatınız ne olurdu veya neyi değiştirmek isterdiniz?’ sorusuna şu yanıtları verdi. 7 Ocak erken genel seçimi öncesi sokağa inen KIBRIS POSTASI, halkın nabzını tutmaya devam ediyor. “Bugün Başbakan olsanız ilk icraatınız ne olurdu?” sorusunu vatandaşa yönelttik ve özellikle anayasanın ve eğitim sisteminin güncellenmesi gerektiği cevabıyla karşılaştık.

İnsan hakları, kültür-sanat, çevre ve ekonomi konusunda da çeşitli icraat planları kuran vatandaş, halkın daha fazla bilinçlenmesi gerektiği noktasına vurgu yaptı.

Vatandaş ne dedi? Vatandaş ne dedi? Vatandaş ne dedi? Vatandaş ne dedi? Vatandaş ne dedi?

 

Nihal Karaman (Esnaf)

‘‘Öncelikle bir şeyleri değiştirmek için KKTC vatandaşlarının hepsini ülkeye geri çağırırdım. Kendi içinde bağımsız bir ekonomi oluşturup Türkiye’nin boyunduruğundan yavaşça çıkarıp özerk ve olgun bir ekonomi olmasını sağlarım. Eğitim sistemini Türkiye’ninkinden ayırıp, ülkedeki sosyal duruma yönelik yeni bir sistem yaratırım. Anayasayı yeniden düzenler ve insan haklarına bağlı olması için adımlar atardım.’’

   

Sergen Uysal (22-Esnaf)

‘‘Mevcut ilkel eğitim sistemini değişip, yeni nesillerin bilinçli eğitilmesi için yeni bir eğitim sistemi yaratırdım. Halka, memurluk dışında farklı mesleklerin de olduğunu hatırlatıp, bu ülkenin güzelim topraklarında tarıma yönelik gelişim için uzun vadeli planlar oluştururdum. Ülkenin kaderinin özel sektördeki birkaç kişinin elinden alıp devletin yönetimi altına sokardım.’’

   

Eliz Beyaz (21-Öğrenci) ‘‘Ülkede anti militarizm, mülteci hakları ve cinsiyet eşitliği konusunda insanların sesini duyurmasını kolaylaştırır ve insan haklarına fazlasıyla önem gösterirdim. Anayasayı insan haklarına uygun şekilde yeniden düzenlerdim. Çevre konularına daha fazla değinmek isterdim. Permakültür sağlayıp, toplumun daha sağlıklı yaşamasını sağlardım. Permakültür sayesinde toplum kendi ekip biçtiği için ekonomik bağımsızlığına daha erken ulaşırdı.’’

   

Tuğçe Koruoğlu (Esnaf)

‘‘Vicdani reddi hak sayardım ve sınırları kaldırırdım. Özel sektör çalışanlarına, devlette çalışanlarla eşit haklara sahip olmalarını sağlardım. Eğitim, sağlık ve ulaşımı ücretsiz yapardım.’’

   

Hilmi Oraç (23-Öğrenci)

‘‘Mevcut yasaların güncellenmesini sağlardım. Özel sektör çalışanlarıyla devlet çalışanlarının eşit haklara sahip olmasını sağlardım. Ülkedeki kültür ve sanatın daha çok gelişmesi için zemin hazırlar ve adımlar atardım.’’

   

Kemal Gülercan (İşletmeci) ‘‘Değişime, sağlık, eğitim ve üretimden başlardım. Ekonomik paketlere, ülkenin birleşmesine, Kıbrıs’taki toplumların eşit bir zeminde yaşaması için harekete geçerdim.’’

   

Yağış Altaycı (Eğitimci)

‘‘İlköğretimden başlayarak tüm eğitim sistemini değiştirirdim. Sınava değil, ölçme ve değerlendirmeye dayalı bir eğitim sistemi oluştururdum. Herkesin adil şekilde yaşayabileceği bir sistem yaratmaya çalışırdım.’’

   
 

Erkin Aday (20-Öğrenci)

‘‘Eğitim, sağlık ve ulaşım gibi insan hakkı olan her şeyi ücretsiz yapardım. Devlet memurlarıyla özel sektör çalışanlarının eşit haklara sahip olmasını sağlar ve insanlar arasındaki ekonomik uçurumu en aza indirmeye çalışırdım.’’

   

Berkay Çobanoğlu (24-Muhasebeci) ‘

‘Bugün Başbakan olsam gençlerin geleceklerini garanti altına alabileceğim, sosyal devlet olgusunu güçlendirirdim. Gençlerin ülkeden göç etmemesi için bütün devletin bütün olanaklarını buraya kaydırırdım. Somut icraat olarak üretime destek vermek amacıyla çeşitli sektörlerde fabrikalar açardım. Gençlere olanak sağlamak amaçlı sosyal konut projeleri yapardım. Devlet hastanelerini iyileştirir sağlıkta düzenleme yapardım.’’

   
 

Doğan Ertuğ (45-İşletmeci)

‘‘İyi ve yeni bir kabine oluşturduktan sonra turizme ağırlık verirdim çünkü ülkenin kurtuluşu turizme bağlı.’’

   

Ahmet Kortmaz (30-Serbest meslek)

‘‘Yargıyı bağımsız kılardım. Özgür yargı sistemi içerisinde her şeyi ve herkesi denetlerdim.’’

   

Ahmet Hüseyin Mağusalı (Emekli)

‘‘Mücahitlerin hakları olanı verirdim. Vicdanımla çalışırdım ve cesur olurdum. Görevimi sadece bir dönem yapardım.’’

   
 

Tülay Senerler (34-Satış elemanı)

‘‘Vatandaş olmayı hak eden ve yıllardır adada yaşayan insanlara vatandaşlık hakkı verirdim.’’

   

Önder Bozeler (40) ‘‘İlk icraatım Kıbrıs sorununu çözmek olur. Ayrıca rüşveti ve yolsuzlukları ortadan kaldırırım.’’

   

Kemal Alptürk (21-Öğrenci) ‘‘Sağlık sistemini yeniden düzenlerdim ve bilimsel araştırmalar için fazlasıyla fon ayırırdım.’’

   
Dünya Alacondova (24-Satış elemanı) ‘‘Başbakan olsam hiçbir şeyi değiştirmek istemezdim.’’
   

Buse Uzun (Öğrenci)

‘‘Muhaceret konusunda öğrencilere yönelik kolaylıklar sağlardım.’’

   
 

Ayşe Sanatlı (Öğrenci)

‘‘Öğrenciler ulaşım konusunda çok problem yaşıyor. İlk icraatım ulaşım konusunda değişiklikler yapardım.’’
   

Hande Öztürk (Öğrenci) ‘‘İlk icraatım dövizi sabitlemek olurdu.’’

   

Hazal Adak (Öğrenci) ‘‘Isınma sorununa çözüm bulurdum.’’

   
 

Simge Bozgün (Öğrenci)

‘‘İlk icraatım ulaşım sorununu çözmek olurdu.’’

   
 

Cemile Adataş Yaşlı (Kimyager) ‘‘Eğitim sistemini değiştirirdim. Özel eğitim gereksinimi duyan çocuklara eğitimi ücretsiz yapardım.’’

   
   

Sena Aslan (24-Öğrenci)

‘‘Yol, su ve ışıklandırma problemlerine el atardım.’’

   
 

Büşra İregen (21-Öğrenci) ‘‘İlk icraatım su ve ısınma problemlerini çözmek olurdu.’’

   
 

Nazmiye İncekalan (Satış danışmanı) ‘‘Dövize müdahale ederdim. Alım-satımın tek bir kur üzerinden yapılmasını sağlardım."

   

Neval Çoban (18-Esnaf) ‘‘İlk icraatım yolları ve trafiği yeniden düzenlemek olurdu."

   

Çise Akgünlü (Öğrenci-21)

‘‘Öncelikle ülkenin kanayan yarası halini alan trafik sorununu düzeltirdim. Kuralları ve yolları değiştirirdim. Sistemli çalışan bir ekip oluşturup halka ihtiyacı olanı verirdim.’’

   

Tuğba Say (Öğrenci) ‘‘Ulaşım sorununu çözerdim. Dolmuş sistemini yeniden düzenlerdim.’’

   

Gönül Yurdaışık (Mağaza sorumlusu) ‘‘Asgari ücrete el atar ve maaşları yeniden düzenlerdim.’

   
 

Ezgi Kantık (Öğrenci) ‘‘Öğrenciler ulaşım konusunda büyük sıkıntı çekiyor. İlk icraatım ulaşım sorununu çözmek olurdu.’’

   

Şaselen Onmuş (Öğrenci) ‘‘İlk icraatım suları daha içilebilir bir hale getirmek olurdu.’’

   

Osman Naim (24-Aşçı) ‘‘Sağlık ve eğitim alanında birçok yeniliğe giderdim. Mevcut sistemleri yeniden düzenlerdim.’’

   

Aslıhan Sevim (Satış Danışmanı) ‘‘Mevcut her şeyi değiştirirdim.’’

   
 

Pınar Gürhan (Özel eğitimci)

‘‘Ulaşım sorununu çözerdim. Suyu daha temiz bir hale getirirdim.’’

   
 

Pınar Gürhan (Özel eğitimci)

‘‘Ulaşım sorununu çözerdim. Suyu daha temiz bir hale getirirdim.’’

   
 

Hatice Akbağ (Yaşlı bakıcısı)

‘‘Asgari ücreti yeniden düzenlerdim.’’

   

Cuma Derebent (Aşçı)

‘‘Ulaşım ve sağlık sorunlarına el atardım.’’

   

Fuat Erkun (Emekli) ‘‘İlk icraatım olarak insanların yürümesi için kaldırım yapardım.’’

   

Orhan Alvanoğlu (Aşçı) ‘‘Özel sektörün sorunlarına el atardım.’’

   
Güner Buğrahan (Akademisyen) İlk icraatım yolsuzlukları sonlandırmak olurdu.
   

Hasan Özdağ (Serbest meslek) ‘‘Para birimini değiştirip euroya geçerdim.’’

   

banner

Bu İçeriğe Emoji İle Tepki Ver
1
 
0
 
0
 
0
 
1
 
0
 
0
 
Cyprus Map Lefke Güzelyurt Alayköy Lapta Alsancak Girne Dikmen Çatalköy Gönyeli Lefkoşa Akıncılar Vadili Esentepe Tatlısu Değirmenlik Serdarlı Paşaköy Akdoğan Beyarmudu Mağusa İnönü Yeniboğaziçi Geçitkale Ískele Büyükkonuk Mehmetçik Yenierenköy Dipkarpaz

Facebook yorum
YORUMLAR
1
ONAY BEKLEYENLER
0
4 Aralık 2017, Pazartesi
Remzi Ünal         - Mağusa
Allahtan bu tipler başbakan filan olmuyor, uçuk hayalleriyle iki günde memleketi batırırdılar.

banner
banner
banner
banner
banner
banner

Tüp gazda indirim!
image 10 kiloluk tüp gazın fiyatı 74 TL’den 60 TL’ye düştü.
Ulusal Organik Ürün Logo Tasarım Yarışması'nda dereceye girenler ödüllerini a...
image Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı tarafından düzenlenen Ulusal Organik Ürün Logo Tasarım Yarışması’nda dereceye girenler bugün bakanlıkta düzenlenen ödül töreninde ödüllerini aldı. Yarışma sonucunda birinci Gamze Anı...
Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı: "Patlamayla ilgili araştırmalarımız sürüyor"
image Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı, Yuvacık’ta yaşanan patlama olayıyla ilgili açıklama yaptı.