Alexa atrk.gif
banner
banner
banner
banner
Ana Sayfa >> EĞİTİM 21 Nisan 2017, Cuma 06:58
banner

İşte geleceğin meslekleri...

İşte geleceğin meslekleri...Yüksek Öğrenim ve Dış İlişkiler Dairesi, ülkemizde faaliyet gösteren 15 üniversitenin rektörlerine ‘geleceğin meslek dallarını’ sordu…
Paylaş  
35
61
33
0

Vatan MEHMET

Yüksek Öğrenim ve Dış İlişkiler Dairesi, ülkemizde faaliyet gösteren 15 üniversitenin rektörlerine ‘geleceğin meslek dallarını’ sordu…

Ön plana çıkan meslekler “Denizcilik Bilimleri ve Teknolojisi, Matematik ve Bilgisayar Alanları, Genetik Bilimi, Biyomedikal Mühendislik, Sermaye Piyasası Uzmanlığı, Fizyoterapi, Genetik, Gastronomi, Nano Tıp ve Yazılım Mühendisliği” olarak görülüyor…

Yüksek Öğrenim ve Dış İlişkiler Dairesi ülkemizde faaliyet gösteren 15 üniversitenin rektörlerine geleceğin meslek dallarını sordu…

Ön plana çıkan meslekler ise şöyle: “Denizcilik Bilimleri ve Teknolojisi, Matematik ve Bilgisayar Alanı, Genetik Bilimi, Bilgisayar Oyunları Grafik Tasarımı, Biyomedikal Mühendisliği, Sermaye Piyasası Uzmanlığı, Fizyoterapi, Moleküler  Biyoloji ve Genetik, Gastronomi, Matematik Moleküler Biyoloji ve Genetik, Nano Tıp, Yazılım Mühendisliği, Sağlık Hizmetleri, bilgi işlem ve bilgi paylaşımı ile ilgili  meslekler, İnovasyon ve Yaratıcılık ile ilgili, Hekimlik, Diş Hekimliği, Aktüerya, Geomatik Mühendisliği, Finans ve Yatırım Uzmanı, Tıp Hekimliği, Siber Güvenlik Uzmanı veya Güvenlik Mühendisi, Akıllı Sistemler Mühendisi, Enerji Sistemleri  Mühendisliği, Biyomedikal Mühendisliği…”

Söz konusu çalışmaya göre rektörlerin yanıtları şöyle:

Kıbrıs Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Güleç’e göre geleceğin meslek dalları ve nedenleri:

 1. Piyasa talepleri:

Yeni   mesleklerin ortaya çıkışı ve meslek değiştirme hızlanmakta, aynı  işte çalışma  süreleri kısalmaktadır. İş dünyası bilginin yanında  yetkinlikleri yüksek elemanlar tercih etmektedir.  Meslekleri tanımlamak ve sınırları çizmek mümkün olmaktadır. Dolayısıyla geçen yüzyılda olmayan bir çok yeni meslek ortaya çıktı ve çıkmaya  da devam etmektedir.

 1. Dijital dünyadaki hızlı gelişim:

Dijital dünyada  yer alan bilgiler çok hızlı artmaktadır. 2013’e kadar üretilen bilginin tamamının 2016’da iki günde üretileceği öngörülmektedir.

Üniversiteler mezunlarını şu anda bilmediğimiz alanlarda ve mesleklerde çalışmaya, henüz icat edilmemiş aletleri  kullanmaya ve tanımlanmamış problemleri çözmeye  hazırlamayı zorunlu kılmaktadır. Bu durum da meslekten daha  çok öğrencilerin geleceğe daha iyi hazırlanması ile ilgilidir.

İstanbul  Teknik Üniversitesi  Kuzey Kıbrıs Kampüsü Rektörü Prof. Dr. Ercan Kahya’ya  göre geleceğin meslek dalları ve nedenleri:

 1. Denizcilik Bilimleri ve Teknolojisi:

Dünya ticaretinin yaklaşık yüzde 80’lik kısmının deniz yolu ile yapıldığı göz önünde tutulup, alandaki mesleklerin getirisinin yüksek olması  sebebiyle  denizcilikle ilgili mesleklerin seçimini cazip kılmaktadır.

 1. Matematik ve bilgisayar alanı:

Matematik ve bilgisayar alanı altındaki bütün mesleklerde büyük bir artış görülmesi       beklenmektedir. Bu alanın içerisinde Bilgisayar Programcılığı, Yazılım Geliştirme Uzmanlığı, Bilgi Güvenliği Analistliği gibi meslekler bulunuyor.

Uluslararası  Final Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdullah Y.  Öztoprak’a göre geleceğin meslek dalları ve nedenleri:

 1. Genetik Bilimi:

Moleküler Biyoloji alanında yapılan çalışmalar sayesinde birçok hastalığın nasıl geliştiği belirlenmiş ve tedavi yöntemleri açısından birçok gelişme yaşanmıştır. Bunun dışında, konu ile ilgili de araştırmalar yapılarak genetik sorunların  nasıl geliştiği ve  canlıların  bundan ne derece etkilendiği de ortaya konulmuştur. Bu konular gelecek yıllarda daha da  önem  kazanacaktır.

 1. Bilgisayar Oyunları Grafik Tasarımı:

Dünyada 1 milyardan fazla insan bilgisayar oyunları oynuyor  ve her geçen gün bu sayı  artarak  devam ediyor. Amerika’da bazı üniversitelerin mühendislik  fakültelerinde Bilgisayar Bilimleri, Oyun Geliştirme, Multimedya ve Yaratıcı Teknolojiler, Oyun Tasarımcılığı, 3 D Animasyon  gibi birçok bölüm yer alıyor.

Kıbrıs Amerikan  Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Serdar Saydam’a göre geleceğin meslek dalları ve nedenleri

 1. Biyomedikal Mühendisliği:

Biyomedikal Mühendisliği, geleneksel mühendisliğin analitik deneyimlerinden yararlanarak, biyoloji ve tıpta karşılaşılan problemlerin çözümü için çalışan ve sağlık bakımı konusunda genel anlamda ilerlemeler sağlamayı hedefleyen bir mühendislik dalıdır. Öğrencilerin bu mühendislik dalını seçmelerindeki etkenler; insanlara hizmet etme hazzı, canlı sistemlerle yapılan çalışmalarda görev alma ve en ileri teknolojileri tıbbi bakımın kompleks alanlarında uygulayabilme heyecanı olarak özetlenebilir.

 1. Sermaye Piyasası Uzmanlığı:

Bu kişiler, ülkedeki menkul kıymetleri yabancı yatırımcılara pazarlayan uluslararası sermaye piyasası uzmanlarıdır. Ülkeye finansman sağlarlar. İktisat ve işletmeyle birlikte muhasebe, finans, pazarlama ve diğer sosyal bilgiler dallarındaki yetenekleri, meslekleri açısından önemlidir.

 1. Özel Eğitim Bölümleri:

Zihin Engelliler, İşitme Engelliler, Görme Engelliler Öğretmenlikleri atanma ve istihdam alanı gittikçe büyüyen mesleklerdir.

Lefke Avrupa  Üniversitesi  Rektörü Prof. Dr. Mehmet Ali Yükselen’e  göre geleceğin meslek dalları ve nedenleri:

 1. Fizyoterapi:

Her geçen gün ilerleyen teknoloji ile birlikte bilgisayarlar başında hareketsiz geçen uzun çalışma saatleri, hızlı çalışma temposu ile egzersizden uzak ve gelişen tıp bilimi ile birlikte daha uzun  yaşayan insanlar fizyoterapi mesleğinin önemini gelecekte daha da artıracaktır.

 1. Moleküler Biyoloji ve Genetik:

Tıp alanındaki teknolojik gelişmelere bakıldığında dijital gen haritaları ve tek gen üzerinden bilgi alınarak yazılacak kodların çeşitli hastalıkların tedavi sürecinde belirleyici rol oynayacağı düşünülmektedir. Önümüzdeki süreçte bu gelişmelerin insan sağlığının ve yaşam sürelerinin daha da artması ile sonuç vereceği tahmin edildiğinden bu alanda yetişmiş  nitelikli ihtiyaç giderek artacaktır.

Girne  Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlkay Salihoğlu’na  göre geleceğin meslek dalları ve nedenleri:

 1. Matematik:

Doğal, sosyal ve endüstriyel tasarım, modelleme, tahminde bulunma, analiz ve veri değerlendirmede önde gelen meslek matematik ve uygulamalı matematiktir. Ve böyle olmaya da devam edecektir. Bu nedenle matematik önde gelen meslekler arasında yer alması kaçınılmazdır.

 1. Moleküler Biyoloji ve Genetik:

İnsanlığın sürdürebilir sağlıklı ve mutlu yaşamı için esas olan tıp, temel tıp bilimleri, sağlık bilimleri, hayvan ve bitki gen mühendisliği, ziraat mühendisliği ve zirai üretim, gıda ve gıda teknolojileri ve benzeri ihtiyaçlarının karşılanması moleküler biyoloji ve genetik çalışmalar ile mümkündür. İnsanlık refahına hizmet veren bu bilim dalı geleceğin meslekleri arasındadır.

Doğu Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam’a göre geleceğin meslek dalları ve nedenleri:

 1. Yazılım Mühendisliği:

Elektronik ve imalat alanındaki gelişmelere bağlı şekilde kapasitenin artması beklenmektedir.

 1. Sağlık Hizmetleri:

Hemşirelik, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Beslenme ve Diyetetik (sağlığa yönelik hizmetlerin sürekliliği bakımından önümüzdeki yıllarda bu alanda kapasitenin artması öngörülüyor).

 1. Ada Kent  Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Adil Çağlar’a göre geleceğin meslek dalları ve nedenleri:
 1. Bilgi İşlem ve Bilgi Paylaşımı ile ilgili  meslekler:

Bilgi ve veri günümüzde vücutta kan neyse toplumda da o değere sahip olmuştur.

 

 1. İnovasyon ve yaratıcılık ile ilgili:

Gelecekte hiçbir iş mevcudu tekrarlayarak ve daha iyi yaparak icra edilmeyecektir.  Yapılacak her iş inovativ ve yaratıcı  olmak zorundadır.

Kıbrıs Sağlık  ve Toplum Bilimleri   Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Müslüm Çiçek’e  göre geleceğin meslek dalları ve nedenleri:

 1. Hekimlik:

Türkiye’de 2015 verilerine göre aktif çalışan hekim sayısı 128.181’dir. 100.000 kişiye düşen hekim sayısı 179’dur. OECD ülkelerinde bu oran 339’dur. Tıp eğitimindeki mevcut durumun devam etmesi, yeni kayıt yapılan öğrenci sayısının yaklaşık aynı kalması durumunda 2023 yılı sonunda hekim sayısının yaklaşık 205.000 olacağı beklenmektedir. Bu durumda  bile 2023 yılında 100.000 kişiye düşen hekim sayısı 237 olacak ve bu rakam gelişmiş ülke seviyelerinin altında kalacaktır. KKTC ve diğer ülkeler de düşünüldüğünde uzun yıllar hekim ihtiyacı devam edecektir.

 1. Diş hekimliği:

Türkiye’de 2015 verilerine göre aktif çalışan diş hekimi sayısı 21.268’dir. 100.000 kişiye düşen diş hekimi  sayısı 32’dir Bu konuda OECD ortalaması ise 70’tir. Diş hekimliği eğitimindeki mevcut durumun devam etmesi, yeni kayıt yapılan öğrenci sayısının yaklaşık aynı kalması durumunda 2023 yılında 100.000 kişiye düşen diş hekimi sayısı 45 olacaktır. Bu orana ulaşıldığında dahi oran gelişmiş ülke seviyelerinin altında kalmaktadır. KKTC ve diğer  ülkeler de düşünüldüğünde uzun yıllar diş hekimi ihtiyacı devam edecektir.

Akdeniz Karpaz  Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şerif Alpay Ataol’a göre geleceğin meslek dalları ve nedenleri:

 1. Aktüerya:

Aktüerya ve Risk Yönetimi öğrencileri  mezun olduktan sonra sigorta şirketleri, finans kurumları, hazine müsteşarlıklarında sigorta muhasebe kurumlarında, fon yönetim  şirketleri, devlet kurumları, bankalar, sosyal hizmetler, finans uzmanı olarak, acentelerde üniversitelerde uzman  statüsünde kısacası ekonomimim her alanında  çalışma olanakları bulabilmektedir.  Aktüerler risk ölçme ve yönetme konusunda uzman oldukları için hemen hemen her şirkette görev alırlar. Aktüerlik mesleği, ABD ve Avrupa’da ücret, prestij ve iş tatmini açısından en iyi on  meslek sıralamasında ilk beşin içerisinde yer almaktadır.

 1. Geomatik Mühendisliği:

Geniş faaliyet alanına sahip olması sebebiyle Geomatik  Mühendisleri gerek özel, gerekse kamu sektöründe birçok farklı kurumda görev alabilmektedir. Uzay ve bilgi teknolojilerindeki hızlı ilerleme gelişmiş ülkelerde Geomatik Mühendislerinin çalışma kapsamını klasik “harita mühendisi” algısının çok ötesine taşımıştır. Özel sektörde Geomatik Mühendisleri başta harita mühendislik büroları olmak üzere, inşaat şirketleri, coğrafi bilgi teknolojilerini kullanan firmalar, gayrimenkul yatırım ortaklıkları, emlak sektörü, madencilik sektörü, elektrik ve doğal gaz dağıtım şirketleri ile geomatik çıktılarını kullanan farklı alanlardaki çeşitli firmalarda istihdam edilmektedir.

     Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Halil Nadiri’ye göre geleceğin meslek dalları ve nedenleri:

 1. Finans ve Yatırım Uzmanı:

Küresel dünyada yaşanan finansal hareketler ve ekonomik gelişimler gerek               Kurumların gerekse bireylerin sahip olduğu kaynakları en iyi şekilde kullanmalarını zorunlu Kılmaktadır. Buna bağlı olarak finans ve yatırım konularında iyi yetişmiş insan gücüne ihtiyaç önemli bir kariyer alanını oluşturmaktadır.

 1. Tıp hekimliği:   

Artan insan nüfusu ve buna bağlı artan hastalıklar karşısında sağlıkla ilgili yetişmiş uzman hekimlere olan ihtiyaç en önemli kariyer alanlarından biridir.

 1. Biyomedikal ve Genetik Mühendisliği:

Gıdalar, katkı maddeleri, çevresel etmenler ve radyasyon gibi konular genetik konusundaki Çalışmaları ön plana çıkarmakta ve canlıların genleriyle ilgili çeşitli çalışmalar  yapmak önemli bir kariyer alanı olarak karşımıza çıkmaktadır.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi  Kuzey Kıbrıs Kampüsü Rektörü Prof. Dr. Nazife Baykal’a göre geleceğin meslek dalları ve nedenleri:

 1. Siber Güvenlik Uzmanlığı veya Güvenlik Mühendisliği:

Veriye dayalı güç arttığı oranda dijital saldırı ve siber  terör riski de arttığından Siber Güvenlik Uzmanlığı kritik önem kazanacaktır.

 1. Akıllı Sistemler Mühendisi:

2020  yılına kadar 25 milyon cihazın internete bağlanacağı öngörülmektedir. Bu öngörüyle

paralel olarak Akıllı Sistemler Mühendisliği uzmanlarına ihtiyaç artacaktır.

 1. Veri Bilimcisi:

 Bilgisayar bilimi ile istatistik alanlarını bir araya getiren  meslekler verinin gittikçe daha büyük bir güç olduğu koşullar altında önemini artıracaktır.

Girne  Amerikan  Üniversitesi  Rektörü Prof. Dr. Kutsal Öztürk’e göre geleceğin meslek dalları ve nedenleri:

 1. Enerji Sistemleri Mühendisliği:

Yakın gelecekte yenilenebilir enerji kullanımının artacağı ve enerji verimliliği konusunun daha da önem kazanacağı bir gerçektir. Bu nedenlerle Enerji Sistemleri Mühendisliği ileride daha da çok önem kazanacaktır.

 1. Biyomedikal Mühendisliği:

Gelecekte tıp alanında kullanılacak cihazların artması, bu konuda (teşhis ve tedavi amacıyla kullanılan mekanik ve elektronik cihazların tasarım, üretim, geliştirme ve teknik işletmesi uzman olarak yetişen kişilerin ihtiyacını da artıracaktır.

 1. Gıda Mühendisliği:

Artan nüfus, beraberinde artan gıda talebini de beraberinde getirecektir. Gıdaların güvenilir bir şekilde üretilmesi ve kalite kontrolü daha da önem kazanacaktır. Bu  nedenle bu meslek grubuna talep artacaktır.


banner

Bu İçeriğe Emoji İle Tepki Ver
0
 
0
 
0
 
0
 
0
 
0
 
0
 
Cyprus Map Lefke Güzelyurt Alayköy Lapta Alsancak Girne Dikmen Çatalköy Gönyeli Lefkoşa Akıncılar Vadili Esentepe Tatlısu Değirmenlik Serdarlı Paşaköy Akdoğan Beyarmudu Mağusa İnönü Yeniboğaziçi Geçitkale Ískele Büyükkonuk Mehmetçik Yenierenköy Dipkarpaz

Facebook yorum
YORUMLAR
0
ONAY BEKLEYENLER
0
banner
banner
banner
banner
banner

GAÜ 2018 burs sıralama sınavı 8 Haziran'da yapılacak
image Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ), KKTC Liseleri'nden mezun olacak veya olmuş üniversite adaylarına yönelik, Merkez ve yurtdışı kampüslerde,  kesintisiz  7 yıl  özel burs olanaklarından faydalanma fırsatı sunuyor.
Özyiğit özel okul yetkilileri ile görüştü: "Döviz artışına karşı bir takım ön...
image Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit son dönemlerde dövizde yaşanan artışların eğitim de yarattığı sıkıntılara çözüm bulunabilmesi adına ülkemizde eğitim veren özel okul temsilcileri ile bir araya geldi.
KAÜ'de okul harçları ve yurt ücretleri TL üzerinden ödenecek…
image Kıbrıs Amerikan Üniversitesi (KAÜ) Mütevelli Heyeti Başkan Vekili  Doç. Dr. Asım Vehbi,  Türk Lirası’nın döviz karşısında değer kaybetmesi ve dövizin kademeli yükselişi nedeniyle yaşanan ekonomik dalgalanma karşısında...