BİRAZ AYDINLIK

Mert MAPOLAR, C.Ht.
mertmapolar@gmail.com
Mert MAPOLAR, C.Ht.

Yabancı yatırımlar KKTC'de neden artıyor?

Yayın Tarihi: 13/01/23 08:00
okuma süresi: 11 dak.
A- A A+

Piyasalar kendi kurallarını uygularken ve hayat pahalılığı gün geçtikçe daha fazla artarken, marketlerde fiyat karmaşası yaşanırken, vatandaş borç batağına saplanırken, bankalarda sorunlu krediler büyürken, birleştirilen belediyelerde tıkanıklıklar aşılamazken, enflasyon düşse bile fiyatların artmaya devam edeceğine kesin gözle bakılırken, "sahte akademisyen" diplomaları kol gezerken, sahte diplomayla doçentlik ve profesörlük unvanlarıyla öğretim üyesi olarak çalışırken, maaş alırken, ders verirken, yüksek mevkilere atanırken, sağlık sisteminde, eğitimde ciddi sorunlar yaşanırken, çeteler, tarikatlar köklenip, derinleşip büyürken, işsizlik yaygınlaşırken, toplumda bireycilik, yabancılaşma ve yalnızlaşma artarken, paylaşma, dayanışma azalırken, nefret çoğalırken, olumsuz duygu, düşünce ve davranışlar büyürken, alkol bağımlılığı, uyuşturucu bağımlılığı devasal boyutlara gelmişken, halkın kafası tüm bunlarla meşgulken, karışıkken, içten bakıldığında fırsatların görülmediği, dıştan bakıldığında ise fırsatların daha fazla görülebildiği çelişkilerle, tezatlarla dolu bir adadır "Kuzey Kıbrıs"...

Yabancı kaynaklarda; "Kuzey Kıbrıs" iyi bir yatırım mı? Şeklinde sorulabilecek bir soruya, kaynakların verdiği cevap:

Avrupa'daki diğer birçok ülkeye kıyasla düşük nüfus yoğunluğu nedeniyle Kuzey Kıbrıs'ta geliştirilebilecek bol miktarda arazinin olduğu hemen ön plana çıkmaktadır... Yani anlayacağınız yabancıların gözünde Kuzey Kıbrıs'taki emlak ve arazi piyasası harika bir yatırım fırsatı olarak tanımlanıyor ve çözüm - çözümsüzlük, tanınma - tanınmama bir kenara, yatırım yapmak için Kuzey Kıbrıs'ın, ideal bir seçim olduğu vurgulanmaktadır...

Bir taraftan içte, toplum üzerindeki olumsuz baskılar arttıkça, bireysel odaklanma sorunları büyüdükçe, halk artan sorunlarla meşgul olmaya devam ettikçe, diğer taftan da, yabancıların Kuzey Kıbrıs'a daha farklı fırsatlar penceresinden bakmayı tercih ettikleri, şimdi daha fazla dikkat çekiyor...

Bu aşamada karşımıza bazı sorular çıkıyor:

Yabancı yatırımcının tanımı ülkemizde doğru yapılıyor mu, yeterince kayıt altına alınıyor mu? denetleniyor mu? Yerel bağlantıları, araştırılıyor mu? Tüm bunlar, disiplin altına alınıyor mu? Ülke altyapısı tüm bu yatırımlara elverişli mi?

Devasal yabancı yatırımlarının yolda olduğunu, yabancı kaynaklardan öğreniyoruz...

Bazıları hariç çoğunun haberi olmadan, ülkeye sürekli yabancı yatırımcılar geliyor ve gidiyor...

Ülke fırsatları sürekli analiz ediliyor... İncelemeler yapılıyor...

Yabancıların bilip, bizim hiç bilmediğimiz çok şeyin olduğu ortadadır...

İsrail ve Rus yatırımcıları ile başlayan ve Avrupa yatırımcıları ile farklı bir boyut kazanmaya başlayan "yabancı yatırımlar" KKTC'de büyüyor, genişliyor ve derinleşiyor...

Peki Kıbrıs Türk yatırımcısı neden bu ülkesel fırsatları göremiyor? Yabancı yatırımcılara tanınan imkanlar, Kıbrıs Türk yatırımcısına neden sağlanamıyor?

"Milyon Euro'luk, Milyon Dolarlık" devasal boyutlardaki yabancı yatırımlar sizce neyin habercisi? Bu yatırımların KKTC piyasasına yansıması nasıl planlanıyor? Kontrol mekanizmaları nasıl yapılıyor?

Aslında, "Kıbrıs Sorunu" konusunda yabancıların çok şey, Kıbrıs Türk insanın çok az şey bildiği süreçlerden geçiyoruz sanki...

Bir şeylerin derinden, gizlice, ilerlediği veya ilerletildiği gün geçtikçe daha fazla ortaya çıkmaktadır...

Bir taraftan geleceğini göremeyen içte; Kıbrıs Türk insanı ve yatırımcısı, diğer taraftan da Kıbrıs'ın geleceğini gören dışta; yabancı ülke insanı ve yatırımcısı...

Peki "biz" neredeyiz?

Kıbrıs Türk insanı, nerede?

Ülkeye, sürekli yabancı yatırımcıların gelip gitmesi, araştırma yapması neyin habercisi?

Onların görüp de, bizim göremediğimiz ne oluyor bu ülkede?

Tek bilinen, yabancı yatırımların ülkede devasal boyutlarda artıyor olduğudur...

Neden artıyor veya artırılıyor, sizce?

Neden tüm bu olanları, yabancı kaynaklardan öğreniyoruz?

Neden bu ülkede yaşayan vatandaş, olanlardan en son haberi oluyor?

Nereye gidiyoruz veya nereye götürülüyoruz, sizce?

Deniz kenarlarındaki çok değerli araziler, neden yabancı yatırımcılar tarafından şimdi daha fazla ele geçirilmeye çalışılıyor?

Yaratılmak istenen ne?

Peki, bunlarla ilgili gerekli devlet önlemleri alınıp, planlamalar yeterince yapılıyor mu?

Rusya-Ukrayna savaşından sonra ortaya çıkan gerçek ne? Yabancıların, KKTC'ye yatırım artırma kararının, ardındaki gerçek ne? Çok yüksek miktarlardaki paralar, neden KKTC'ye şimdi daha fazla aktarılıyor? Bu paraların esas kaynağı ne? Devasal boyutlarda yatırım yapmaya hazırlanan bu yabancı yatırımcılar, neden KKTC'de?

Ülkedeki yabancı yatırımlar, sistematik olarak neden bölge bölge genişliyor ve büyüyor?

Yatırımcı ülkeler, neden KKTC'de farklı isimler altında şirket statüsünde temsilcilik ofisleri açmanın yollarını şimdi daha fazla arıyor?

Bu aşamadan sonra da akla gelen bazı en önemli sorular daha vardır:

Yabancı yatırımcılar tarafından bugün yoğun talep gören bu bölgelerde, ülkenin önemli yerel siyasetçilerinin de, önceden yatırımlarının olduğudur...

Yabancı yatırımlarla daha fazla değer kazanacak olan bu bölgelerde, önemli bazı siyasetçilerin önceden yatırımlarının bulunması, bir tesadüf müdür?

Sizce, gerçekten bu bir tesadüf müdür?

 Kim, kiminle birlikte? Yabancı yatırımcı ile yerel siyasetçi çıkar ilişkileri hangi boyutta?

Neden bu kadar küçücük bir adada, bu kadar fazla kişi, siyasetçi olmanın yolunu şimdi daha fazla arıyor? Siyaseti, ömür boyu yapılacak bir meslek olarak görenlerin sayısı neden bu adada şimdi daha fazla artmaya başladı?

Siyasette kişisel çıkarlar, ulusal çıkar gibi gösterme yoluna asla dönüşmemelidir... Halkın bu yöndeki farkındalığını, daha fazla yükseltmesi gereken ömemli süreçlerden geçmekteyiz...

Gerçek Kıbrıs Türk yatırımcısı, maliyetlerle nasıl başa çıkacağına kafa yorarken, vatandaş pahalılık karşısında ayın sonunu nasıl getireceğinin ince hesabını yaparken, birileri de bu ülkenin fırsatlarından farklı boyutlarda yararlanmayı ve yararlatmayı düşünmüş, planlar yapmış ve bunların adımlarını çok önceden atmıştır... Ve şimdi de bunların nimetlerinden, yerel-yabancı ortak aklıyla, yararlanmaya çalışıyor...

Tüm bu bölgelere yapılacak yabancı yatırımlar, nasıl önceden bilinebildi ve bazı siyasetçiler de bunu çok önceden görerek o bölgelere yatırımlar yaptı?

Bu yabancı yatırımcılarla, ülkenin yerel siyasetçilerinin yakınlığı tam olarak ne? Ortak çıkarlar nereye taşınıyor?

Ülke siyasetçisinin, yabancı yatırımcılarla olan gizli bağları bilinmelidir... Tüm bunlar neden şimdi, gün yüzüne daha fazla yabancı kaynaklardan karşımıza çıkmaya başladı?

Neden şimdi bunlar daha fazla artıyor?

Yabancı yatırımcıların ve yerel siyasetçilerin bilip de, vatandaşın bilmediği ortada ne var?

Akın akın yabancı yatırımcılar, KKTC'ye neden şimdi daha fazla gelmeye başladı?

Hükûmetlerin yabancı yatırımcıyı ülkeye çekme konusunda "kontrollü" esnekliği, elinden bırakmaması gereken çok önemli süreçlerden geçmekteyiz...

Sizce, hükûmetler bunun önlemlerini yeterince alıyorlar mı?

Yabancı yatırımcı denetlenmelidir... Takip edilmelidir... Yapılacak veya yapılan yatırımın, ülkeye avantajı en üst noktada değerlendirilmelidir... Vatandaş bunların avantajını, maddi ve manevi yönden hissedebilmelidir...

Doğrudan yabancı sermaye yatırımlarının, KKTC Ekonomisi üzerinde olumlu etki yarattığından emin olunmalıdır... Söz konusu yatırımları ülkeye çekmek için, kontrol mekanizmasından kesinlikle ödün verilmemelidir...

Peki, KKTC hükûmetleri bunlara gerektiği şekillerde dikkat ediyorlar mı? Muhalefet partileri bunları takip edip, hesabını her fırsatta ilgili hükûmetten soruyorlar mı? Yoksa, "yatırım, yatırımdır" deyip ister istemez sineye mi çekiyorlar?

Yabancı yatırımcıyı çekme adına ortaya konan aşırı esneklik, kendi kendini kural dışı devam ettiren, sürekli genişleyen, itaatsizliğe neden olan, yaptırım gücü olmayan, zararlı bir alışkanlıktır...

Sistemsizlik "yasal" hale getirilmemelidir...

Bu yönde taviz verilmemelidir...

Ülkendeki yatırımcı can çekişirken, yabancı yatırımcıya sınırsız fırsatlar ve imkanlar sunulmamalıdır... Aynı şartlar ve aynı imkanlar ölçüsünde ilerleme kaydedilmelidir...

Yerel yatırımcı ile yabancı yatırımcı arasında, ayrımcılık yapılmamalıdır... Orta nokta her zaman bulunmalıdır...

Yani, yabancı yatırımcıyı ülkeye çekeceğim diye, sistemsizlik ruhunu, KKTC ruhu haline dönüştürmemelidir...

Yabancı yatırımcılar KKTC'ye neden şimdi daha fazla geliyor?

Tanınma yönünden sıkıntıları olan, statüsü belirsiz olan, geleceği tam olarak belli olmayan böylesine bir bölgeye "Milyon Euro'luk, Milyon Dolarlık" devasal yatırımları kim veya kimler, niçin yapar? Bu kişilerin yerel ortakları, akıl hocaları kim veya kimler olabilir?

Yabancıların ve ülke siyasetçisinin bildiği, vatandaşın bilmediği ortada ne var?

Unutmamamız gereken bir gerçek daha var... Hayatta her şeyin tersine döndüğü anların da olduğudur... Gerçek olanın gerçek dışı, gerçek olmayanın da somut olması gibi bir şey...

Sistemsizliğin, "sistem" haline dönüşmesi gibi bir şey...

Aslında dahil olduğunuz bir şey üzerinde, hiçbir kontrolünüzün olmaması gibi garip, fakat bir o kadar da düşündürücü bir şey...

#mesajınızvar
Levent ÖZADAM'dan
#mesajınızvar
Levent Kutay
Levent KUTAY'dan
#gozdenkacmadi

Yorumlar

Dikkat!
Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

Diğer Mert MAPOLAR, C.Ht. yazıları