BİRAZ AYDINLIK

Mert MAPOLAR, C.Ht.
mertmapolar@gmail.com
Mert MAPOLAR, C.Ht.

Eleştiriyle dolu bir dünyada çözüm odaklı olmak, gerçek muhalefetliğin işaretidir!

Yayın Tarihi: 26/05/23 07:00
okuma süresi: 12 dak.

Demokratik bir toplumun temel unsurlarından biri, çeşitli politik görüşlere sahip olan farklı siyasi partilerin varlığıdır… Bu partiler, hükûmetin politikalarına karşı çıkan ve alternatif çözüm önerileri sunan muhalefet görevini üstlenirler… Muhalefetin temel amacı, sadece hükûmetin yanlış veya eksik politikalarını eleştirmek değildir, toplumun çıkarlarını koruyacak alternatif çözüm önerilerini de sunmaktır…

Muhalefetin görevi ve sorumluluğu, eleştirmek kadar ki bunu herkes yapar, önemli olan çözüm önerileri sunarak toplumu kazanmasıdır, güven kaynağı olmasıdır ve sorunları nasıl ve ne şekilde çözeceğini topluma anlatmasıdır…

Ülkemizde gerçek muhalefetliğin yapıldığını maalesef göremiyoruz…

Konuşan çok, gerçek anlamda vatandaşın sorunlarını çözen, çözüm önerileri sunan yok!

Bir siyasi muhalefet partisinin görevi sadece eleştirmek değil, aynı zamanda çözüm önerileri sunmak da olmalıdır... Muhalefet partileri, hükûmetin politikalarını ve eylemlerini sorgulayarak demokratik dengeyi sağlamak ve alternatif yaklaşımlar sunmak için önemli rol oynama sorumluluğunu üstlenirler...

Muhalefetin eleştirileri, hükûmetin politikalarının ve eylemlerinin etkinliğini değerlendirmeye yardımcı olabilir ancak, eleştiri tek başına asla yeterli değildir… Muhalefet partilerinin, toplumun karşılaştığı sorunlara yönelik çözüm önerileri sunması ve alternatif politik yaklaşımları geliştirmesi gerekir...

Çözüm önerileri sunularak, muhalefet partilerinin politikalarını ve hedeflerini açıkça ifade edilmesi sağlanır... Bu öneriler, ekonomi, eğitim, sağlık, adalet, turizm, çevre gibi farklı alanlarda olabilmektedir… Muhalefet partileri, toplumun ihtiyaçlarını karşılamak için sosyal politikalar, ekonomik reformlar veya yönetimdeki değişiklikler gibi konularda cesurca önerilerde bulunabilmelidirler…

Çözüm odaklı bir muhalefet, toplumun çeşitli sorunlarına duyarlılık gösterir ve alternatif çözüm önerileri sunarak politik seçenekler sunar... Bu şekilde, seçmenlere daha fazla seçenek ve rekabet sağlanır ve siyasi çeşitlilik artar...

Tüm bunlar ancak muhalefet partilerinin çözüm önerilerini etkili bir şekilde sunmaları ve halka ulaştırmaları ile mümkün olmaktadır… İyi bir politika iletişimi ve halkla ilişkiler stratejisi, muhalefet partilerinin fikirlerini ve çözüm önerilerini topluma aktarabilmesine yardımcı olacaktır…

Ülkedeki muhalefet partileri, bu yönden neden oldukça zayıf?

Sürekli eleştiriyorlar…

Ortada çözüm önerileri yok!

Peki neden yok?

Muhalefetin görev ve sorumluluk bilinci neden düşük?

Neden hep kolaya kaçılıyor ve daha fazla kafa yormak istenmiyor?

Eleştirmek kolaydır, ancak gerçek muhalefetlik, çözüm önerileri sunarak, sorunları çözmektir!

Bu bilinç ve farkındalık ülkemizde çok uzun süredir maalesef yok!

Sorunları ne kadar çözmeye istekli olunduğu halka en detaylı şekilde gösterilmelidir...

Ülkemizde muhalefette olduğu gibi vatandaş da eleştiriyi seviyor ve yine o tarafta da sorunlara çözüm önerisi sunan, çok az kişi var!

Neden öneriyi değil de eleştiriyi çok seven bir ülke haline geldik veya getirildik?

Çünkü ülkede herkes her şeyin en iyisini biliyor! Ülkede herkes her şeyi bildiğini sanıyor...

Yine ortada sonuç itibarıyla çözüm önerileri yok, olanlar da çok yetersiz...

Bunun duygusal, düşüncesel ve davranışsal boyutu nedir sizce?

Ülkemizdeki insanların sürekli eleştirmesi, farklı nedenler yanında bunun daha fazlası nesiller boyu geçmişten günümüze doğru taşınmasıdır... Aileniz eleştiriyi seviyorsa bu özellik onlara annelerinden babalarından geçmiştir, eleştiriyi seviyorsanız siz de bu özelliği kendi anne ve babanızdan, ailenizden almışsınızdır... Aileden aileye, partiden partiye aktarılan düşüncesel, duygusal ve davranışsal miraslar, her yerde karşımıza "eleştiri" olarak sürekli çıkıyor...

Ülkemizdeki insanların bu derece eleştirmeye yatkın olmalarının altında yatan nedenlerine, kısaca bir bakalım…

Kendini üstün hissetme: Bazı insanlar, başkalarını eleştirerek kendilerini üstün hissetmeye çalışırlar... Eleştirme, egolarını tatmin etme ve kendi değerlerini daha ön planda tutma ihtiyacını karşılarlar.

Kontrol ihtiyacı: Eleştiri, bazen kişinin çevresini kontrol etme arzusundan kaynaklanır... Eleştirici kişiler, başkalarının davranışlarını değiştirmeye çalışarak, kontrol hissi elde etmeye çalışırlar.

Kendi hatalarını örtme: Eleştiri, bazen kişinin kendi hatalarını veya eksikliklerini görmekten kaçınma yöntemi olarak da kullanılabiliyor. Kişiler, başkalarını eleştirerek kendi kusurlarını örtmeye çalışırlar.

İnkar ve kıskançlık: Eleştiri, bazen başkalarının başarılarını kabullenmekte zorlanan veya kıskanan insanlar tarafından da yapılabiliyor... Bu tür eleştiriler, başarılı insanları küçümsemek veya başarılarını gölgelemek amacıyla yapılır.

Eleştirmenin duygusal, düşüncesel ve davranışsal olarak yansımalarında farklılıklar ortaya çıkabiliyor... Bazı kişiler, kendi değerlerini ve öz güvenlerini doğrulamak için eleştirme yolunu seçebilirken, bazıları ise öneri yapmadan sadece eleştiri yaparak kendilerini daha güçlü veya haklı hissetmek isterler... Eleştirmeyi alışkanlık haline getirenler genellikle olumsuz bir bakış açısına sahip olurlar ve başkalarını yargılayarak veya eleştirerek kendilerini üstün hissetmeye çalışırlar...

Öte yandan, önerilerle birlikte eleştiri yapma eylemi yapıcı olabiliyor ve gerçekçi geri bildirim de sağlayabiliyor... Önerilerle birlikte yapılan yapıcı eleştiri, bir kişinin yeteneklerini geliştirmesine ve başkalarının gözünden bakarak kendini geliştirmesine yardımcı olur... Ancak, eleştirinin yapıcı olması için, samimi, objektif ve yapıcı bir yaklaşım şeklinin benimsenmesi önemlidir...

Ülkemizdeki vatandaş gibi muhalefetin de bu yönde gelişim sağlayarak bunun önemini daha iyi anlayarak “çözüm önerileri” sunma sorumluluğunu ve alışkanlığını geliştirmelidir...

Bunun için;

Sorunlar Belirlenmeli: Muhalefet, hükûmetin politikalarını eleştirebilme hakkına sahip olmalı. Ancak, eleştirileri sadece problemleri vurgulamak için kullanmak yerine çözüm odaklı olmalıdır... Muhalefetin görevi, toplumun yaşadığı sorunları belirlemek ve bu sorunlara yönelik çözüm önerileri sunmasıdır... Sorunların doğru bir şekilde tespit edilmesi, etkili ve gerçekçi çözümlerin geliştirilmesi için adımlar atılmalıdır...

Alternatif Politikaların Geliştirilmesi: Muhalefet partileri, hükûmetin politikalarına alternatif politikalar sunma sorumluluğuna sahiptir. Toplumun çıkarlarına hizmet edecek, sürdürülebilir ve etkili politikalar geliştirmek için çalışmalıdırlar. Bu politikalar, sorunları eleştirmekle kalmayıp, somut çözümler sunmalı ve toplumun geniş kesimlerini kapsamalıdır. Ekonomi, eğitim, sağlık, çevre gibi farklı alanlarda çözüm odaklı politika önerileri sunmak, muhalefetin görevlerinden biridir.

İnandırıcı ve Etkili İletişim: Muhalefetin sunacağı çözüm önerileri, inandırıcı ve etkili bir şekilde iletişim araçlarıyla topluma aktarılmalıdır. İyi hazırlanmış politika belgeleri, basın toplantıları, sosyal medya, toplumsal birliktelikler gibi farklı ve çeşitli iletişim kanalları kullanılarak yapılmalıdır. Muhalefetin, çözüm önerilerini açıklayıcı ve anlaşılır bir şekilde sunması, toplumun desteğini kazanabilmesi için önemlidir.

Ülkemizde geçmişten günümüze geleneksel olarak aktarılan alışkanlık haline getirilen eleştirel yaklaşımlar, muhalefet partilerinin ve Kıbrıs Türk insanın öncelikli karakteristik özelliği olmamalı, eleştiri ile birlikte aynı zamanda “çözüm önerileri” de sunma yönünde aktif roller üstlenilmelidir. Çözüm odaklı bir muhalefet, toplumun ihtiyaçlarını karşılamak için alternatif politikalar ve çözümler sunarak, demokratik dengeleri sağlar...

Muhalefet partilerinin görevleri, partiye ve siyasi atmosfere bağlı olarak farklılık gösterebilir ancak, genel olarak muhalefet partileri, hükûmetin politikalarına karşı çıkan ve alternatif çözümler sunan bir duruş ortaya koymalıdır... Muhalefet partileri, toplumun genel sorunlarını ele alacaklarını ve daha iyi bir gelecek için alternatif politika önerileri sunmayı kesintisiz sürdürmelidirler... Her muhalefet partisi kendi önceliğine ve ideolojisine göre ortaya “çözüm önerileri” mutlaka koymalıdır...

Unutmayınız! Eleştirmek kolaydır, ancak gerçek muhalefet, geleceğin gerçek liderleri çözüm önerileri sunarak sorunları çözebilirler...

Eleştirmek yerine bir sorunu çözmek için çaba göstermek, gerçek değişimin kaynağıdır...

Muhalefetin görevi sadece eleştirmek değil, çözüm önerileri sunarak toplumu daha iyi bir yöne taşımak olduğu iyice anlaşılmalıdır…

Eleştiri, inşa etmek için değil, yok etmek için yapılır... Gerçek muhalefetler ise çözüm önerileri sunarak ilerlemeyi sağlarlar...

Eleştirmek bir şeyleri değiştirmez, ancak çözüm önerileri sunarak geleceği şekillendirebilirsiniz...

Muhalefetin en değerli katkısı, sorunları eleştirmek değil, çözüm önerileri sunarak toplumun önünü açarak, ilerlemeye yardımcı olmaktır...

Eleştiri yapmak herkesin yapabileceği bir şeydir, ama gerçek muhalefet, çözüm önerileri sunarak fark ve değişim yaratırlar...

Muhalefet, sadece eleştirerek değil, çözüm önerileri de sunarak geleceğin şekillendirilmesine katkıda bulunur...

Gerçekten muhalefet iseniz ve gerçekten iktidar olmak istiyorsanız, bunu halka göstermek zorundasınız...

Halk, ne kadar muhalefet olduğunuzu şimdi daha iyi anlamak ve daha iyi bilmek istiyor...

Eleştirmek kolaydır, ancak gerçek muhalefetlik, çözüm önerileri sunarak sorunları çözmektir! Bu iradeyi ortaya koymaktır!

Gerçeklik, bilginin, bilinmezlikle karıştığı ve keşfedilmeyi bekleyen sonsuz bir okyanustur... Öğrenmek ve anlamak için sürekli olarak keşif yapmanız gerekir…

Başarısızlıkların ve yenilgilerin en büyük nedeni eleştirdiğiniz kadar çözüm önerileri sunmamanızdır, çözüm önerilerinizi yeterince halka anlatamamanızdır… Bunu süreç içerisinde değil de, sadece seçim dönemlerinde yapmaya çalışıp, yüzünüze gözünüze bulaştırmanızdır…

Unutmayınız! eleştiriyle dolu bir dünyada çözüm odaklı olmak, gerçek muhalefetliğin işaretidir!

Zafer kazananlar, bu iradeyi ortaya koyma becerisini gösterenlerindir…

#mesajınızvar
Levent ÖZADAM'dan
#mesajınızvar
Gözden Kaçmadı
#gozdenkacmadi

Yorumlar

Dikkat!
Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.