BİRAZ AYDINLIK

Mert MAPOLAR, C.Ht.
mertmapolar@gmail.com
Mert MAPOLAR, C.Ht.

Ülke içinde varlığını sürdüren farklı bir ülke; KKTC! 2. bölüm

Yayın Tarihi: 15/09/23 07:00
okuma süresi: 15 dak.

MERT MAPOLAR’IN KÖŞE YAZISINI SESLİ DİNLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Ülkede kaçak yaşayanların sayısı her geçen gün daha fazla artarken, e-Devletten bahsederken ve siber korsanlar, devletin resmi sitelerine rahatlıkla sızarak, bilgileri - verileri alıp farklı amaçlar için kullanırken, bu konudaki yaşanılanların boyutunu, derinliğini ve genişliğini kimsesi bilmiyor...

Bugüne kadar yabancılara 35 bine yakın konut satıldığı iddia edilirken ve bu kişilerin yeterince kim oldukları, ne yaptıkları tam olarak araştırılmazken, emlak sektöründe arzın, talebin çok üzerinde plansızlaşmasına devam ediliyor...

İnşaatlar bitmeden çok önce satışa sunulurken, örneğin Esentepe'de satılan konut sayısının en az dört katının üzerinde konutun yapılmasına müsaade edilirken, altyapı yeterince hazırlanmıyor, gerekli çevresel önlemler düzenlenmiyor ve geliştirilmiyor...

KKTC'de emlak sektörü ile birlikte ülke ekonomisinin de çok büyük bir riskin altında olduğu görülmezken ve ülkesel tehlikenin farkına varılmazken, KKTC'de emlak sektörü, kendi halinde önünü görmeden ilerlemeye devam ediyor...

Farklı çıkar sistemleriyle beslenmeye çalışılan KKTC emlak sektörünün plansız programsız yol alması, çok büyük ülkesel facialara ve tehlikelere de yol açabileceği asla göz ardı edilmemelidir...

Gözünü kapayıp yola devam etmek, felaketin kendisinden daha kötü sonuçlar doğurabileceği asla unutulmamalıdır...

Gözü kapalı ilerlemek, istikrarlı ve bilinçli adımlar atmanın yerine, karanlıkta yol almaya devam etmekle eş anlamlıdır...

Unutmayın ki riskler her zaman mevcuttur, ancak sağlam bir ülkesel plan, dikkatli bir analiz ve bilinçli bir yaklaşım, bu riskleri minimize etmenize yardımcı olacaktır...

"Ülke içinde varlığını sürdüren farklı bir ülke” kontrolsüz bir şekilde büyümeye, gelişmeye ve yayılmaya devam ediyor... Bu konuyla ilgili seri yazılarımın ilk bölümünde KKTC'de İskele bölgesinin odak noktası olduğu bir farkındalık yazısı yazmıştım, şimdi de güzergahımız ve odak noktamız KKTC'de; Esentepe!

Dikkatinizi çekmek istiyorum ki verilen bilgilere göre Esentepe'de satılan konut sayısının en az dört katının üzerinde konutun yapımına, son sürat durmaksızın devam ediliyor...

Peki bu ne anlama geliyor?

Bugünkü yazımla birlikte sizlere, Esentepe bölgesinin tam da kalbine, eşimle birlikte yürüyerek yapmış olduğumuz kısa gezintinin kayıt videosunu da ilgilenenler için YouTube'a ekliyorum. Buradan tıklayarak izleyebilirsiniz.

 Ülke içinde varlığını sürdüren farklı bir ülke; KKTC! 2. Bölüm

Bir şeyi öğrenmek için gözlem yapıp sorular sormak, bilginin anahtarını taşır...

Sorular, insanların düşünme şeklini şekillendirir ve düşünceyi yönlendirir...

Sorular, keşfetmenin kapılarını açar...

Şimdi sormamız gerekenler var...

Ülkedeki emlak sektörü nasıl planlanabilir? Emlak sektöründe arz ve talep dengesi nasıl oluşturulabilir? Yabancılara emlak satışı yapılırken nelere dikkat edilmesi gerekir? Gelin bu çok önemli konulara biraz daha fazla kafa yoralım...

KKTC'de emlak sektörünün planlanması;

KKTC gibi küçük bir ülkede emlak sektörünün düzenli ve sürdürülebilir bir şekilde gelişmesi her açıdan önemlidir... KKTC'de emlak sektörünün nasıl planlanabileceğini ve geliştirilebileceği kapsamlı ve detaylı olarak devlet ile özel sektörce ele alınmalıdır artık... Planlama süreci, sürdürülebilir kalkınma, çevre koruma ve toplumsal ihtiyaçlar da dikkate alınarak yapılmalıdır... Bunun için atılması gereken adımlar vardır...

Piyasa Araştırması ve Analizi: KKTC'de emlak sektörünün planlanmasının ilk adımı, piyasa araştırması ve analizi yapmaktır... Bu analiz, talep ve arz dengesini, bölgeye özgü ihtiyaçları ve ekonomik koşulları değerlendirmelidir... Yatırım fırsatları ve tehditler belirlenmeli ve bu veriler temelinde stratejiler geliştirilmelidir.

Sürdürülebilirlik İlkelerine Uygunluk: KKTC'de emlak sektörünün sürdürülebilirliği, kalkınma ilkelerine uygun olması gerekmektedir... Yeşil binaların teşvik edilmesi, enerji verimliliği önlemlerinin alınması ve doğal kaynakların korunması gibi adımlar, sektörün sürdürülebilirliğini artırır.

Altyapı Geliştirme: Emlak sektörünün doğru anlamda büyümesi için altyapının da doğru oranlarda geliştirilmesi kaçınılmazdır... Elektrik, yol, su ve ulaşım gibi altyapı hizmetlerinin iyileştirilmesi, yeni projelerin başlamasını destekler ve bunlar, olmazsa olmazlardır...

Eğitim ve Mesleki Gelişim: Emlak sektöründe çalışanların eğitimi ve mesleki gelişimi teşvik edilmelidir. Kalifiye çalışanların sayısının artırılması, sektördeki hizmet kalitesini daha fazla yükseltecektir.

Çevre Koruma: KKTC'nin doğal güzelliklerinin korunması hayati derecede büyük önem taşır. Yapılan projelerin çevre dostu olmasına dikkat edilmeli ve doğal alanların korunması için gerekli önlemler alınmalıdır.

Mülkiyet Düzenlemeleri: KKTC'de mülkiyet düzenlemelerinin net ve adil olması, yatırımcı kafa karışıklığını engelleyecektir. Mülkiyet haklarına saygı gösterilmesi ve hukuki süreçlerin şeffaf olması, sektörün gelişmesine katkı sağlayacaktır.

KKTC'de emlak sektörünün planlanması, sürdürülebilir bir gelecek inşa etmek için önemlidir... Piyasa analizi, çevre koruma, altyapı geliştirme ve eğitim gibi faktörler bu planlama sürecinin temel taşlarıdır... Doğru stratejilerle, KKTC emlak sektörü hem yerel ekonomiye katkı sağlar, hem de sicili temiz doğru olan uluslararası yatırımcıları ülkeye çeker...

Emlak sektörü, ekonomilerin önemli bir parçasıdır ve bir ülkenin kalkınması için kritik bir rol oynar... KKTC'de emlak sektöründeki arz ve talep dengesini korumak, ekonomik istikrarın sağlanması açısından son derece önemlidir... KKTC'de emlak sektöründe arz ve talep dengesi oluşturmak için de atılması gereken adımlar vardır...

Gelin şimdi de KKTC'de emlak sektöründe arz ve talep dengesini oluşturmanın yollarına biraz bakalım...

Öncelikle, arz ve talep dengesi sizce nedir?

Emlak sektöründe arz, gayrimenkulün satışa sunulan miktarını ifade ederken, talep, potansiyel alıcıların bu mülkleri satın almak için gösterdiği ilgiyi temsil eder. Dengeli bir emlak sektörü, arz ve talep arasındaki dengeyi sürdüren bir sektördür... Dengesizlikler, pahalı ve çok zengin mülklere, spekülatif balonlara veya mülk değerlerinin aşırı düşmesine yol açabilir...

KKTC'de emlak sektörü, arz ve talep dengesinde bazı ciddi sorunlarla karşı karşıya kaldığı önemli bir gerçektir... Bu sorunlar şunları içerebilir;

Spekülasyon ve Aşırı Fiyat Artışları: Makro ve mikro düzeydeki plansızlık ile analizlerin eksikliği KKTC'de, sık sık spekülatif balonların yaşanmasına ve bu da mülk fiyatlarının hızla yükselmesine yol açar.

Finansman Erişimi: Yabancılar yanında yerel halkı da hesaba katarsak, mülk alımı için uygun finansman kaynaklarına erişim sorunları, talebin sınırlanmasına neden olur.

Planlama ve İnşaat Kontrolü: İnşaat projelerinin plansız ve kontrolsüz olması, arzın düzensiz bir şekilde artmasına neden olur.

Ülkenin siyasal statüsü: Ülkenin siyasi statüsü ile ilgili ortaya çıkan negatif gelişmeler, arz ve talep dengesini olumsuz yönde etkiler.

Peki arz ve talep dengesini sağlamak için uygulanabilecek bazı öneriler neler olabilir?

KKTC'de emlak sektöründe arz ve talep dengesini oluşturabilmek için, atılması gereken adımlar neler  olabilir, buna biraz bakalım...

Regülasyon ve Denetimler: Emlak sektörüne daha etkili düzenlemeler ve denetimler getirilmelidir. İnşaat projeleri daha sıkı bir şekilde denetlenmeli ve plansız inşaat faaliyetleri hemen engellenmelidir.

Kredi Koşullarının İyileştirilmesi: Bankalar, yerel mülk alıcılarına yönelik de daha uygun kredi koşulları sunarak talebi artırabilmeli. Ancak, bu sürecin dikkatle yönetilmesi gerekir, aksi takdirde aşırı borçlanma riski doğabilir.

Kamu ve Özel İşbirliği: Kamu ve özel sektör, sürdürülebilir bir emlak sektörünün oluşturulması için işbirliği yapmalıdır. Altyapı geliştirme ve sürdürülebilir planlama, bu çabaların bir parçası olmalıdır.

Veri Toplama ve Analiz: Emlak pazarı verilerinin düzenli olarak toplanması ve analiz edilmesi, doğru kararların alınmasına yardımcı olur. Bu veriler, arz ve talep dinamiklerinin daha iyi anlaşılmasına yardımcı olacaktır.

Eğitim ve Bilinçlendirme: Emlak sektörü paydaşları ve yerel halk, pazarın risklerini ve fırsatlarını anlamak için eğitilmelidir. Bilinçli tüketici ve yatırımcılar, pazardaki dengeyi korumak için önemlidir.

KKTC'de emlak sektöründe arz ve talep dengesini sağlamak, ekonomik istikrarın korunmasında önemli bir rol oynar... Ülkedeki bu yöndeki düzenlemelerin sıkılaştırılması, yerel halka da finansman erişiminin artırılması ve sürdürülebilir planlama, bu dengenin oluşturulmasına yardımcı olacaktır. Ancak, bu süreçte dikkatli bir denge sağlamak önemlidir, çünkü aşırı düzenleme veya müdahaleler de sorunlara yol açabilir... Buradaki denge çok iyi ölçümlenebilmelidir...

Peki, yabancılara emlak satışı yapılırken devlet nelere dikkat etmeli, nasıl önlemler almalı, gelin kısaca bir de bunlara bakalım...

KKTC, doğal güzellikleri, tarihi zenginlikleri ve turistik cazibesi ile dünya genelinde yabancı yatırımcılar için çekici bir emlak pazarı sunmaktadır. Ancak, yabancılara emlak satışı KKTC hükûmetleri için dikkatlice düzenlenmesi gereken hayati derecede önemli bir konudur...

KKTC'de yabancılara emlak satışının yönetilmesi ve denetlenmesi için, ülkece yapılabileceklere kısaca bir bakalım...

Yasal Altyapıyı Güçlendirmek: KKTC hükûmetleri, yabancılara emlak satışını düzenleyen ve denetleyen çok iyi bir yasal çerçeve oluşturmalıdır. Bu yasa, yabancı yatırımcıların emlak satın alırken karşılaşabileceği sorunları ele almalı ve emlak işlemlerini düzenlemelidir. Yasal altyapı, yabancı yatırımcıların haklarını da korumalı ve işlemlerin şeffaf ve adil bir şekilde yürütülerek, ülkeye sicili temiz insanların çekilmesine çalışılmalıdır.

Emlak Satışını Sınırlamak: KKTC hükûmetleri, yabancılara emlak satışlarını sınırlamalı ve kontrol altına almalıdır. Arz ve talep dengesi bu noktada oluşturulabilir... Bu sınırlamalar, belli bir alanın kontrollü bir şekilde yabancılara tamamen kapatılması veya belli bir yabancı ülke vatandaşlarına özgü, farklı teşviklerin getirilmesi şeklinde de olabilmektedir... Bu tür sınırlamalar, emlak piyasasının aşırı ısınmasını ve yerel nüfusun ev sahibi olma imkanlarının azalmasını da önleyebilir.

Tapu Kayıtlarını Güçlendirmek: Tapu kayıtları, yabancılara emlak satışının izlenmesi ve denetlenmesi için kritik bir öneme sahiptir. KKTC hükûmetleri, tapu kayıtlarını güçlendirmeli ve her emlak işlemi için ayrıntılı kayıtlar tutmalıdır. Bu sistem, devlet ile birlikte yabancı yatırımcıların da sahip oldukları emlakla ilgili her türlü bilgiye erişebilmelerini ve yasal işlemleri takip edebilmelerini sağlayacaktır.

Vergi ve Harçlar: Yabancılara emlak satışında vergi ve harçlar, hem hükûmet hem de yatırımcılar için önemli bir konudur. KKTC hükûmetleri, yabancılara uygulanan vergi ve harçları dengeli bir şekilde belirlemeli ve bu konuda ortaya net kurallar koymalıdır. Ayrıca vergi kaçakçılığını önlemek için de denetimlerini sıklaştırmalıdır.

Eğitim ve Bilgilendirme: Yabancılara emlak satışıyla ilgilenen tüm yerel acenteler ve emlak danışmanları, yatırımcılara doğru bilgi verme ve işlemleri adil bir şekilde yürütme konusunda eğitilmelidir... Ayrıca yabancı yatırımcılara, KKTC'deki emlak piyasası hakkında detaylı bilgi vermek için rehber materyaller ve kaynaklar sunulmalıdır.

KKTC'de yabancılara emlak satışı yaparken, hükûmetlerin bu konuları dikkatli bir şekilde yönetmesi ve gerekli önlemleri titizlikle alması gerekmektedir... Ülkeye öncelikle sicili temiz insanlar çekilmeli, yatırımcıların hakları korunmalı, piyasa dengeli tutulmalı ve yasal çerçeve her yönden güçlendirilmelidir... Ancak bu şekilde, KKTC'de emlak sektörü hem yerel ekonomiye katkı sağlayabilir, hem de yabancı yatırımcılara sürdürülebilir ve güvenilir bir yatırım ortamı sunabilir...

Emlak sektörü ile ortaya çıkacak en küçük bir kriz, tüm ülke ekonomisine en ağır darbeyi vurabilecek türdendir...

Ülke içinde varlığını sürdüren farklı bir ülke, kendi içinde kontrolsüz büyüyor, genişliyor ve derinleşiyor...

KKTC'de emlak sektörü kendi halinde önünü görmeden ilerlemeye devam ediyor!

Devletin yetkili makamları gerekli önlemleri acilen almalı ve gerekli adımları hemen atmalıdır...

Ülkesel geleceğin temelini bugünün plansızlığıyla, inşa etmeyi artık sürdüremezsiniz...

Yarınları betonla değil, düşünceyle inşa edebilmelisiniz...

KKTC'deki plansız yapılaşma, doğanın sınırlarını aşıyor ve tüm dengeleri bozmaya devam ediyor...

Daha az bina, daha fazla yeşile yönelmeliyiz...

Geleceği inşa ederken doğayı unutmamalıyız...

Planlı yapılaşma, geleceği koruyacaktır...

Kontrolsüz yapılaşma, doğanın intikamına neden olacaktır...

Kontrolsüz yapılaşmaya devam etmek, felakete giden yolun taşlarını döşemeye devam etmektir...

Daha iyi bir gelecek için yapılaşmayı planlı ve denetim altında tutmayı bilmelisiniz...

Gelecek nesillere daha yaşanabilir bir çevre bırakmak için, planlı yapılaşmayı önemsemelisiniz...

Kendi halinde ülke içinde varlığını sürdüren farklı bir ülke yaratmaya artık devam edemezsiniz...

Hatırlanması gereken; planlı ve sürdürülebilir yapılaşma, yaşanabilir bir gelecek için artık tek anahtar olduğudur...

#mesajınızvar
Levent ÖZADAM'dan
#mesajınızvar
Gözden Kaçmadı
#gozdenkacmadi

Yorumlar

Dikkat!
Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.