BİRAZ AYDINLIK

Mert MAPOLAR, C.Ht.
mertmapolar@gmail.com
Mert MAPOLAR, C.Ht.

Kamu hizmetlerinde verimlilik ve kalite neden düşüyor?

Yayın Tarihi: 09/02/24 07:00
okuma süresi: 15 dak.

MERT MAPOLAR’IN KÖŞE YAZISINI SESLİ DİNLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

KKTC'nin kamu hizmetleri sistemlerinde sıklıkla yaşanan teknik arızalar ve işlem yapılamadığından dolayı ortaya çıkan vatandaş mağduriyetleri artık, hat safhadadır...

Alt yapısı tam anlamıyla oluşturulmayan ve her geçen gün daha fazla sistemsel hatalar veren kamu hizmetleri sistemi, ülke nüfusunun taleplerini artık karşılayamayacak durumda...

Vatandaşın kamu hizmetlerine yönelik şikayetleri her geçen gün daha fazla artmakta, sorunlar her geçen gün daha fazla büyümekte ve karmaşık hale dönüşmektedir...

Geçenlerde, KKTC Gelir ve Vergi Dairesi şubelerinde ortaya çıkanlar tam da budur... Yetkililerin "server", otomasyon sistemi arızası yaşanıyor dediği sorunlar, günlerce devam etti... Vatandaşın, devlete ödemesi gereken paralar zamanında, sistemsel sorunlar nedeniyle, devletin kasasına giremedi... Sorunların düzeltilmesi için bu işlerden anlayan "dışarıdan" kişiler beklendi, "parça" gelecek dendi ve benzeri bilindik sorunlar dile getirildi, "duyarsız" ve "koordinesiz" olarak arka arkaya ifadeler devam etti... KKTC'nin kamu yönetimi, halkla ilişkilerde vatandaşa, yeterince doğru dürüst açıklamalar yapamadı, kamuda çok eskilerden kalma kolay alışkanlık; "bugün git, yarın gel" zihniyetli söylemler, devam etti... Zor anlardaki kamuda yetki karmaşası yine, vatandaşa çözüm seçenekleri sunamadı...

Ve ardından, en üstekiler; "kimse mağdur olmayacak..." dedi, "talimat verildi..." açıklaması yapıldı ama, bir alttakiler; "yasa bunları kapsamıyor" denilerek, en üstekilerin söyledikleri hiç var olmamış gibi, kimi ödemeler yine, gecikme faizli ve gecikme zamlı yapıldı...

Vatandaşların yakın zamanda yaşadığı ve dile getirdiği bu örnekle birlikte, ortaya çıkanlar; KKTC kamu hizmetlerine yönelik hem sistemsel, hem de kamu personellerinin davranışsal ve yönetsel sorunlarıdır. koordinasyonsuzlukların, halkla ilişkiler konusundaki yetersizliklerin, şimdi daha fazla ve geniş bir şekilde yayılarak ortaya çıktığı gözlenmektedir... 

Peki vatandaşın bu konularda suçu ne?

Nüfusun dahi tam olarak bilinmediği bir ülkede kamu hizmeti vermenin, nasıl bir şey olduğuna artık, siz karar veriniz...

Kamu hizmeti, genellikle toplumun refahını artırmak, ihtiyaçlarını karşılamak ve kamu yararını sağlamak için yapılan çalışmaları ifade eder... Devlet, kamu kurumları, sivil toplum örgütleri veya bireyler tarafından sunulan hizmetler arasında eğitim, sağlık hizmetleri, altyapı geliştirme, güvenlik sağlama, çevre koruma ve sosyal yardımlar gibi birçok alan bulunabilir... Kamu hizmeti, toplumun ortak ihtiyaçlarını karşılamak ve herkesin yaşam kalitesini artırmak için yapılan bir çabadır... Bu hizmetler genellikle vergiler veya kamu fonları ile finanse edilir ve kamu yararı ile adalet ilkelerine dayandırılır...

Peki, alınanlar alınıyor da, vatandaşa verilenler, neden verilemiyor?

KKTC'de kamu sistemi neden doğru çalışmıyor?

 Kamu hizmetlerinde kalite ve verimlilik neden sürekli düşüyor?

Farkına varılmalıdır ki kamu hizmetleri, toplumun refahını artırmak ve ihtiyaçları karşılamak için hayati öneme sahiptir... KKTC, mevcut nüfus karşısında, kamu hizmetlerinde ciddi sorunlarla karşı karşıya olduğunu kimse artık göz ardı etmemelidir... Mevcut nüfus karşısında kamu sistemi sürekli sorun veriyor... Hizmetlerin etkinliği ve verimliliği düşüyor... Vatandaşın memnuniyetsizliği artıyor...

Peki ülkedeki kamu sistemindeki sorunlar neden artıyor ve kalite neden düşüyor, şimdi bunlara biraz bakalım...

Yetersiz Kaynaklar: Kamu hizmetlerindeki kaynak ve altyapı yetersizlikleri, sorunların artmasına, kalitenin düşmesine yol açıyor.

Yönetim Sorunları: Kamusal israf, etkili yönetim eksikliği, karar alma süreçlerindeki aksaklıklar, çıkar ilişkileri, siyasi istikrarsızlıklar, kötü idare ve denetim eksiklikleri, kaliteyi olumsuz etkiliyor.

Teknolojik Gelişmelerin Yetersiz Kullanımı: Hizmet sunumunda teknolojinin yeterince kullanılmaması, verimliliği azaltıyor ve hizmet kalitesini düşürüyor.

Personel Yetersizliği ve Eğitim Sorunları: Nitelikli personel eksikliği, yetersiz eğitim ve motivasyon sorunları, kalitenin düşmesine neden oluyor.

Son zamanlarda ülkeye yerleşen yabancıların sayısının artmasıyla birlikte, KKTC’de kamu personelinin yabancı dil sorunları da artmıştır... Yabancı dilde kamusal halkla ilişkiler faaliyetleri oldukça yetersizdir... Yabancıların en fazla şikayet ettikleri konuların başında, devlet kamu hizmetleri görevlilerinin yetersiz yabancı dil düzeyleridir... Acilen kamuda çalışanların yabancı dil bilgi, beceri ve yeterlilik ölçümlenmesi yapılarak, bu konularda etkin çalışmalar başlatılmalıdır...

Anlayacağınız, teknolojik olarak kamu hizmetleri altyapısının, artan nüfus karşısında yetersizliği, çıkar ilişkileri, siyasi nedenler, kamu personeline yeterli meslek içi eğitimlerin verilmemesi, yabancı dil sorunları, etkin performans yönetim sisteminin olmaması ve motivasyon eksikliklerinin tümü de ana nedenler olarak karşımızda duruyor... Bunlar, kamu hizmet kalitesini etkileyen ve verimliliği düşüren ülkemizdeki en önemli faktörlerdir...

Günümüzde, KKTC'de kamu hizmetlerindeki kalitenin daha fazla düşmesi, toplumun genel refahını etkileyen önemli bir sorun olarak karşımızda durmaktadır... Bu durum, çeşitli ana nedenler yanında, bir çok yan nedenlere de dayanıyor ve çeşitli alanlarda hep karşımıza çıkıyor... Kamu hizmetlerinde verimsizlikle birlikte kalitenin düşmesi, toplumun her kesimini şimdi daha fazla etkiliyor... Bu sorunların daha da büyümemesi ve başa çıkılabilmesi için acil önlemlerin alınması, artık kaçınılmazdır...

Alınması gereken öncelikli önlemler neler olabilir, kısaca bunlara bir bakalım...

Yeterli Kaynakların Sağlanması: Kamu hizmetlerine yeterli kaynak tahsis edilmesi, siyasetten uzak verimli personel düzenlenmesi ve altyapının güçlendirilmesi, verimliliği artıracak, kamu hizmet kalitesinin yükselmesine katkı sağlayacaktır.

Etkili Yönetim ve Denetim Mekanizmalarının Kurulması: Şeffaflık, hesap verebilirlik ve katılımcılığı sağlayan yönetim ve denetim mekanizmalarının güçlendirilmesi, verimliliği artıracak, kamu hizmet kalitesinin yükselmesine katkı sağlayacaktır.

Teknolojik Altyapının Geliştirilmesi: Hizmet sunumunda, teknolojinin kendi içerisinde etkin şekilde kullanılması, verimliliği artıracak, kamu hizmet kalitesinin yükselmesine katkı sağlayacaktır.

Personel İyileştirme ve Eğitim Programları: Nitelikli personel istihdamı, düzenli eğitim programları ve kamu çalışanlarının motivasyonunun artırılması, verimliliği artıracak, kamu hizmet kalitesinin yükselmesine katkı sağlayacaktır.

Paydaşların Katılımının Teşvik Edilmesi: Toplumun ihtiyaçları ile beklentileri dikkate alınarak, kamu hizmetlerinin nüfusa göre planlanması ve uygulanmasında, paydaşların katılımının sağlanması, verimliliği artıracak, kamu hizmet kalitesinin yükselmesine katkı sağlayacaktır.

Anlayacağınız, KKTC'nin kamusal hizmetlerinde, verimliliğin artırılması ve kalitenin yükseltilmesi, daha etkin kaynak yönetimi planı, kamu personelinin işlerini daha etkili bir şekilde yapabilmesi için, gerekli olan beceri ve bilgilerin güncellenmesi, insan kaynakları yönetiminde birtakım iyileştirmelerin yapılmasıyla mümkün olacaktır... Kamuda performans değerlendirmeleri, motivasyon artırıcı uygulamalar ve kariyer planlanması gibi etkin insan kaynakları yönetimi, hemen uygulanmaya başlanmalıdır... Kamu hizmetlerinin sunumunda kullanılan iş süreçleri, gözden geçirilmeli, daha etkin ve hızlı yeni modeller ortaya konabilmelidir artık... Kamu hizmetlerinin sunumunda, şeffaflık ve hesap verebilirlik, toplumun kamu hizmetlerine olan güvenini artıracak, verimliliği ve kaliteyi etkileyecektir...

KKTC'nin kamusal hizmetlerinde, verimliliğin artırılması ve kalitenin yükseltilmesi, sürekli çaba gerektirecektir... Bu konudaki önlemlerin etkili bir şekilde uygulanabilmesi için kararlılık, planlama ve sürekli takip, artık ülke için olmazsa olmazlarıdır...

Bilinen, gözlemlenen ve yaşanılan bir gerçeklik vardır ki KKTC'de, kamu hizmetlerinde verimlilik ve kalite son sürat düşmeye devam ediyor...

Kamu hizmetlerindeki her düşüş, toplumun ortak refahını olumsuz etkilemeyi sürdürüyor...

Kamu hizmetleri, halkın taleplerine cevap verecek kadar etkin ve verimli olmalıydı...

Kamu hizmetlerinin sadece kaynaklarla değil, aynı zamanda verimlilikle de ilgili olduğu anlaşılmalıdır artık...

Kamu hizmetlerinde kalitenin düşmesi, güvenilirliği ve toplumun hizmetlere olan güvenini yok ediyor...

Kamu hizmetlerinin verimliliği, toplumun refahı için hayati önem taşır; bu yüzden kalite her zaman öncelikli olmalıdır...

Kamu hizmetlerinde verimlilik ve kalite, toplumun güvenini ve refahını sağlamak için şimdi, daha fazla elzem olduğu, artık bilinmelidir...

Bir ülkenin ilerlemesi, kamu hizmetlerinin verimliliği ve kalitesi ile ölçüldüğünü herkes şimdi, daha iyi anlamalıdır...

Farkına varılmalıdır ki, kamu hizmetlerinin kalitesi, bir toplumun medeniyet seviyesinin, en önemli  göstergesidir...

Peki, bizim ülkenin göstergesi, nereye işaret ediyor, hiç fark ettiniz mi?

Karşımızda duran başka bir gerçeklik aslında; kamu reformudur...

Kamu reformunun ülkedeki ciddi gerekliliğine şimdi, daha fazla odaklanılmalıdır...

Kamu reformu, bir toplumun hükümeti tarafından sunulan hizmetlerin etkinliğini, verimliliğini ve hesap verebilirliğini artırmak amacıyla yapılan değişiklikleri ifade eder... Bu reformlar, genellikle mevcut sistemin zayıf yönlerini ele alır ve daha iyi sonuçlar elde etmek için yeni politika, yasa ve uygulamaların, çalışmasını içerir.

Kamu reformunun önemi, birçok açıdan görülebilir. Öncelikle, toplumun değişen ihtiyaçlarına ve beklentilerine uyum sağlamak için gereklidir. Zamanla, toplumun ihtiyaçları ve öncelikleri değişir ve mevcut hükümetin bu değişime ayak uydurması gerekir. Kamu reformu, mevcut hizmetlerin, bu değişen ihtiyaçlara daha iyi cevap verebilmesini sağlar.

Kamu reformu, hükümetin kaynaklarını daha etkin bir şekilde kullanmasını sağlar. Bütçe kısıtlamaları ve artan talepler altında, kamu kaynaklarının doğru ve verimli bir şekilde kullanılması hayati önem taşır. Kamu reformu, bütçe disiplinini sağlamak ve israfı önlemek için önemli bir araçtır.

Kamu reformu, toplumun güvenini artırır ve demokratik süreçleri güçlendirir. Hesap verebilirlik ve şeffaflık ilkelerine dayanan reformlar, hükümetin daha açık ve adil bir şekilde hareket etmesini sağlar. Bu da toplumun hükümetine olan güvenini artırır ve demokratik katılımı teşvik eder.

Anlayacağınız, kamu reformu toplumun refahını artırmak, kaynakları daha etkin kullanmak ve demokratik süreçleri güçlendirmek için artık, daha kritik bir öneme sahiptir... Artan nüfusla birlikte sürekli değişen ihtiyaçlar ve zorluklar karşısında, hükümetin esnek ve yenilikçi bir yaklaşım benimsemesi ve kamu hizmetlerini sürekli olarak iyileştirmesi gerekmektedir. Bu da ancak etkili ve kapsamlı kamu reformlarıyla mümkün olacaktır...

Kamu reformu, toplumun gelişimini sağlayan bir köprüdür; bu köprüyü güçlendirmek, ilerlemeye açılan bir kapıyı, aralamaktır...

Kamu reformu, geçmişin gölgesinden kurtulmak ve geleceğin ışığına doğru ilerlemek için atılan, cesur bir adımdır...

Nüfusun çeşitliliği ile birlikte sayısı da arttığında, toplumun ihtiyaçları da değişmeye başlar... Ve artık kamu hizmetlerinin de değişime ayak uydurması kaçınılmazdır; bu nedenle kamu reformu, gelinen noktada, KKTC için, bir zorunluluktur...

Kamu reformunun, toplumun ihtiyaçlarına daha iyi cevap verebilmek için yapılan, bir yatırım olduğu şimdi, daha iyi anlaşılmalıdır...

Bilinmelidir ve daha iyi anlaşılmalıdır ki kamu reformu, geçmişin alışkanlıklarından ve sınırlamalarından kurtulmak için atılması gereken bir adımdır; bu adım, toplumun ilerlemesini hızlandıracaktır...

Kamu reformu, toplumun yenilenmesi ve güçlendirilmesi için hayati derecede önemli bir fırsattır...

Kamu reformu, devletin hizmetlerini daha etkili, adil ve hesap verebilir hale getirmek için, atılması gereken bir adımdır...

Kamu reformunun, toplumun hedeflerine ulaşmasını sağlayan bir rota haritası olduğunun farkına, şimdi daha fazla varılmalıdır...

Kamu reformu, kamu hizmetlerinin verimliliğini artırmak ve toplumun refahını güvence altına almak için, vazgeçilmez bir gerekliliktir...

Kamu reformu, toplumun bugününü iyileştirmenin yanı sıra, geleceğe daha sağlam bir temel oluşturmanın da, en temel anahtarıdır...

Bilinmelidir ve daha iyi anlaşılmalıdır ki kamu reformu, kaynakların daha etkin bir şekilde kullanılmasını sağlar, israfı önler ve bütçe disiplinini güçlendirir...

Kamu reformu, hükümetlerin hizmetlerini daha şeffaf, hesap verebilir ve katılımcı hale getirerek, toplumun gücünü artırır...

Hatırlanmalıdır ki kamu hizmetleri, toplumun kalbini temsil eder; verimlilik ve kalitede düşüş, bu kalbin zayıflamasına sebep olacaktır...

Verimlilik ve kalite, kamu hizmetlerinin temel taşlarıdır; bu taşlar zayıflarsa, bina kendiliğinden çökecektir...

#mesajınızvar
Levent ÖZADAM'dan
#mesajınızvar
Gözden Kaçmadı
#gozdenkacmadi

Yorumlar

Dikkat!
Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.