BİRAZ AYDINLIK

Mert MAPOLAR, C.Ht.
mertmapolar@gmail.com
Mert MAPOLAR, C.Ht.

KKTC'de uyuşturucu ve antidepresan kullanımı neden artıyor?

Yayın Tarihi: 23/02/24 07:00
okuma süresi: 15 dak.

MERT MAPOLAR’IN KÖŞE YAZISINI SESLİ DİNLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

KKTC'de uyuşturucu ve antidepresan kullanımında, çok ciddi artışların olduğuna yönelik kamuoyu paylaşımları ile uyarıları, ülkesel tehlike çanlarının çaldığını, büyük bir toplumsal tehlike ile karşı karşıya olduğumuzun gerçekliğini ve ciddiyetini ortaya, açıkça koymaktadır...

Kabul edilse de, edilmese de KKTC'de, uyuşturucu kullanımı da, antidepresan kullanımı da son sürat artıyor...

Ülkedeki sorunları görmezden gelmek, onları çözmeye çalışmaktan aslında, çok daha büyük sorundur...

Bu artışın altında yatan nedenleri anlamak ve bu sorunları ele almak, toplumun sağlığı ile refahı için, hayati öneme sahiptir...

Peki, KKTC'de uyuşturucu ve antidepresan kullanımı sizce, neden artıyor?

Bunlara kısaca bir bakalım...

Ekonomik Baskılar: KKTC'de ekonomik belirsizlikler ve işsizlik oranlarının her geçen gün daha fazla artması, özellikle gençleri umutsuzluğa sürüklüyor... Kişiler, kaçış olarak uyuşturucu ve antidepresan kullanımına şimdi daha fazla yöneliyor... 

Duygusal, Düşüncesel ve Davranışsal Sorunlar: Ülkedeki gelecek endişeleri, yaşamsal stres, bireyleri uyuşturuculara ve antidepresanlara yönlendiriyor... Son çare olarak kullanılmayan, ilk çare olarak kullanılan, kontrolsüz, bilinçsiz hatta yanlış dozajlı antidepresanlar şimdi, olumsuzlukları daha da büyütüyor...

Sosyal Baskılar: Gençler arasında uyuşturucu kullanımı, bazen arkadaş gruplarıyla uyum sağlama veya kabul görmeye çalışma ile de ilişkilendirilebiliyor... Toplumsal baskılar ve algılanan normlar, kullanımları bir şekilde teşvik ediyor...

"Yasal uyuşturucu" olarak da dünyada ifade edilen antidepresanların, gereksiz kullanımının önlenmesi, önüne geçilmesi artık, ülkesel politikalar haline dönüştürülmelidir...

Bu konunun doktorlarına da ülkemizde şimdi, çok daha büyük sorumluluklar düşmektedir...

Günümüzde, toplumun, duygusal, düşüncesel ve davranışsal sağlığının korunması için, antidepresan ilaç kullanımında bilinçli yaklaşımlar, hayati derecede öneme sahiptir artık...

Ülkede yaşanan bireysel ve toplumsal olumsuzluklar günümüzde artmakta ve vatandaşın yaşam kalitesi olumsuz yönde etkilenmektedir. Ancak, antidepresanların gereksiz veya hatalı kullanımı, ciddi sonuçlara da yol açabileceği asla göz ardı edilmemelidir... Bu nedenle, günümüz dünyasında, ileri gitmiş ülkelerdeki doktorların bu alanda uygulamaya koydukları gibi, antidepresan ilaçların, "en son çare" olarak verilmesi ve kullanımın sınırlandırılması için alınan önlemlerin, ülkemizde de acilen uygulanması gerekmektedir artık...

Bunun için yapılması ve atılması gereken adımlar vardır...

Dünyadaki profesyonellerin, bu konularda uyguladıkları ve geliştirdikleri yeni farkındalıklar gibi...

Bu konulara çok daha fazla, bireysel, toplumsal ve ülkesel dikkatler çekilmesi gibi...

Dünyada, bu alandaki doktorlara yapılan farkındalık uyarıları gibi...

Bunlar nelerdir, kısaca bir bakalım...

Doğru Tanı ve Değerlendirme: Doktorların, hastalarına antidepresan ilaçlarını reçete etmeden önce, doğru tanı ve değerlendirme süreçlerini tamamlamaları gerekmektedir. Bu süreçte, hastanın ruhsal sağlık geçmişi, semptomları ve ülkedeki yaşam koşulları detaylı bir şekilde incelenmelidir.

Destekleyici Yöntemlerin Önceliği: Antidepresan ilaçlar, ruhsal sağlık sorunlarının tedavisinde etkili olabilir, ancak tek başına yeterli değildir. Konunun doktorları hastalarına, destekleyici yöntem seçeneklerini de öncelikli olarak önerebilmelidir... İlaç tedavisi mutlaka gerektiğinde de, tamamlayıcı bir yöntem olarak, "en son çare" şeklinde düşünülmelidir, antidepresanlar...

Bilinçlendirme ve Eğitim: Hem doktorlar hem de hastalar, antidepresan ilaçlarının etkileri, yan etkileri ve kullanımı konusunda yeterli, güncel en yeni bilgilere sahip olmalıdırlar artık... Bilinçlendirme, farkındalık kampanyaları ve eğitim programları ile, toplum genelinde doğru bilgiye erişim artırılarak, gereksiz antidepresan kullanımının önüne geçilmelidir.

Destekleyici Seçeneklerin Teşviki: Yaşanılan sorunların tedavisinde, antidepresan ilaçlarının yanı sıra, birçok destekleyici seçeneklerin de bulunduğu hatırlanmalıdır... Yaşanılan sorunlar ve bireysel ihtiyaçlara uygun, ülke şartları da göz önünde bulundurularak, destekleyici seçeneklerle, koordineli planlar oluşturulmalıdır.

Hasta Takibi ve Destek: Antidepresan ilaçlarının kullanımı sırasında, hasta takibi ve destek olmazsa olmazlardır... Doktorlar, hastalarının ilaç yan etkilerini izlemeli ve tedaviye uyumları değerlendirilmelidir. Bunun için, düzenli olarak iletişim halinde olunmalıdır.

Peki ülkedeki, konunun uzman profesyonelleri, dünyadaki gelişmeleri yeterince takip edip, KKTC'de bunları uygulayabiliyor mudur sizce?

Uygulanıyorsa, KKTC'de uyuşturucu ve antidepresan kullanımı her geçen gün neden, son sürat artıyor?

Vatandaş ülkede bu ilaçlara neden, bu kadar rahat ulaşabiliyor?

Ya uyuşturucuya?

Ülkede uyuşturucu miktarı ve çeşitliliği her geçen gün neden, daha fazla artıyor?

KKTC hükümetleri bu konularda neler yapıyor, ne tür önlemler alıyor?

Peki KKTC'de, uyuşturucu ve antidepresan kullanımı neden son sürat şimdi, daha fazla artmaya devam ediyor?

Hata, nerede yapılıyor?

Vatandaş mı hatalı, konunun uzmanları mı hatalı, ülkeyi yönetenler mi hatalı yoksa, sistem mi hatalı?

Dünyada, bu konularda geliştirilen en büyük farkındalık artık, antidepresan kullanımının birinci seçenek olmaması ve "en son çare" olarak değerlendirilmesidir...

Peki bu durum, bizde nasıl?

Dünyada antidepresanlar, "en son çare" olarak kullanılmaya başlanmıştır...

Dünya, en son çare olarak antidepresanların kullanılmasının önemini, sürekli vurguluyor...

Ya bizde?

Bunun cevabını herkes, gözlemleyebiliyor ve deneyimleyebiliyor...

Aslında ülkede görünen köy kılavuz istemez, her şey ortadadır; çünkü gerçeklik, en açık ve net şekilde kendini gösteriyor...

KKTC'de antidepresan kullanımı, uyuşturucu ile birlikte son sürat artmaya şimdi, daha fazla devam ediyor...

Öncelikle gereksiz antidepresan kullanımının önüne geçmek, hem bireylerin sağlığı açısından önemli, hem de toplumun genel refahı için, hayati derecede önemlidir...

Bu konularda hükümetlerin, etkin ve güncel stratejiler ile politikalar geliştirmeleri artık kaçınılmazdır...

Bu sorunlarla mücadelede vatandaşa da, doktora da, ülke yöneticisine de çok büyük sorumluluklar düşmektedir...

Herkes çözüm yollarına şimdi, daha fazla odaklanmalıdır...

Bunlar neler olabilir, kısaca bir bakalım...

Eğitim ve Farkındalık: Toplum genelinde uyuşturucu ve antidepresanların etkileri hakkında bilinçlendirme kampanyaları şimdi, daha fazla düzenlenmeli ve bu konuda eğitim programları, daha fazla oluşturulmalıdır.

Toplumsal Destek ve Rehabilitasyon: Uyuşturucu bağımlılığıyla mücadelede toplumsal destek ağları güçlendirilmeli ve rehabilitasyon olanakları artırılmalıdır... Hizmetler her yönden, daha erişilebilir hale getirilmelidir.

Anlayacağınız, KKTC'de uyuşturucu ve antidepresan kullanımındaki artış, karmaşık ve çok yönlü bir sorun olarak büyümektedir. Ancak, ülke olarak, bu sorunla toplumsal farkındalık yaratarak, destek sistemlerini güçlendirerek, daha etkili şekilde mücadele edilebilir...

Hatırlanmalıdır ki, sağlıklı bir toplum, bireylerin duygusal, düşüncesel ve davranışsal iyiliğine, verilen değerle şekillenir...

Özelikle antidepresan ilaçların doğru ve bilinçli bir şekilde kullanılması, bu sorunla mücadelede önemli bir adımdır... Bu konularda dünyada alınan kararlar ülkemizde de desteklenerek, antidepresanların "en son çare" olarak kullanılması, kullanımının sınırlandırılması ve gereksiz antidepresan kullanımının önlenmesi, bilimsel, öncelikli destek seçeneklerinin çeşitlendirilmesi şimdi, çok daha fazla önemlidir...

Bilinmelidir ki, bir ülke, sorunlarını görmezden gelmeyi tercih ettiğinde, gelecek nesilleri de riske atmayı sürdürür...

Ülkedeki antidepresan ile uyuşturucu kullanımının artması, toplumun duygusal, düşüncesel ve davranışsal sorunları hakkında çok önemli ipuçlarını ortaya çıkarıyor... Bu durumlar, genellikle çeşitli faktörlerin karmaşık bir birleşimi sonucunda ortaya çıkar ve çeşitli sonuçları beraberinde getirir... Bu artışın altında yatan muhtemel nedenler ve sonuçlar üzerinde şimdi, daha fazla durulmalıdır...

Ülkedeki antidepresan ve uyuşturucu kullanımında artış, her fırsatta kendini daha fazla gösterdiği önemli bir gerçekliktir...

Bunu, yapılan tüm bilimsel çalışmalar da desteklemektedir, normal gözlemler de...

Artışın altında yatan nedenler, ülkedeki çeşitli olumsuz faktörlerin etkileşiminden şimdi, daha fazla tetikleniyor...

KKTC'de artan nüfusla birlikte, ekonomik olumsuzlukların getirdiği stres ve baskılar, işsizlik, gelecek endişeleri insanları şimdi daha fazla, olumsuz bir şekilde etkiliyor... Ülke yöneticilerinin duyarsızlığı, bireylerin kaygıları ile baş etmelerini zorlaştırıyor... Yaşanılan ve yaşatılan tüm olumsuzluklar ülke insanını, antidepresanlara ve uyuşturuculara daha fazla yönlendiriyor...

Kıbrıs Türk halkı şimdi, psikososyal faktörlerin daha fazla etkisindedir... Yalnızlık, izolasyon ve sosyal bağlantı eksikliği şimdi, daha fazla hissediliyor... Kişiler duygusal olarak desteklenmediğini şimdi, daha fazla düşünüyor...

Ülkedeki antidepresan ile uyuşturucu kullanımındaki artış, toplumun genel refahını ve verimliliğini şimdi daha fazla olumsuz yönde etkiliyor... Sorunlar derinleşiyor ve daha da karmaşık hale dönüşüyor...

Şimdi bireysel, toplumsal ve siyasi çözümlere daha fazla odaklanılarak, ortak akılla, ülkede derinlemesine, bu konularda daha fazla bilimsel araştırmalar ve çalışmalar yapılmalıdır...

Ülkedeki bu kadar üniversite ve akademisyen neden sesini hiç çıkarmıyor... Neden üniversiteler tarafından, bu ciddi konularda, çok daha fazla bilimsel çalışma yapılmıyor, paylaşılmıyor ve topluma ışık tutulmuyor...

Bilinmelidir ki toplumsal sorunlar, görmezden gelindiği sürece ilerleme, bir hayal olmaktan öteye geçmeyecektir...

Ülke yöneticileri de, sorunları görmezden gelmek yerine, onlarla yüzleşmeyi ve çözmeyi şimdi daha fazla istemelidirler...

Dünyada, antidepresanların aşırı ve gereksiz şekilde reçete edilmesi gibi, "yan etkiler" olarak ifade edilmeye başlandığı bu günlerde, KKTC'nin de gerekli önlemleri ciddiyetle artırarak, ülkesel alarm derecesinde önemli bu konuda, en üst düzeyde çalışmalar geliştirilmelidir...

Vatandaş şimdi, antidepresan kullanımının etkileri, yan etkileri ve kullanımı konusunda daha fazla bilinçlendirilerek, eğitilmelidir... Bunun için ülkesel kampanyalar ve farkındalık programları oluşturularak, toplum genelinde doğru bilgiye erişim artırılarak, gereksiz antidepresan kullanımının önüne hemen geçilmelidir...

Antidepresan kullanımı ile ilgili, dikkat etmeniz, hatırlamanız ve hatırlatmanız gereken şeylerin şimdi, daha fazla olduğunu bilmelisiniz artık...

Antidepresanlar, sorunu çözmek için bir araç olabilir, ancak asıl çözüm, sorunun kök nedenlerini ele almak olduğunu bilmelisiniz...

Antidepresanlar sadece bir kapıyı açabilir, gerçek iyileşme ise, içeri giren kişinin, kendi içinde olduğunu da hatırlamalısınız...

Aşırı olumsuzluk durumu, yalnızca karanlık bir odada kalmaktan ibaret olmadığını, bazen ışığı görmek için de, pencereyi açmak gerektiğini anlamalısınız...

Antidepresanlar, karanlık bulutları dağıtabilir ancak, gökyüzünü temizlemek için, diğer yolları da denemenin önemli olduğunu görebilmelisiniz...

Antidepresanlar, yaraları sarmak için birer bandaj olabilir ama, gerçek iyileşme için, ruhun derinliklerine de inmek gerekebilir...

Olumsuzluk duyguları, yalnızca bir kimyasal dengesizlik değil, aynı zamanda içsel bir yolculuktur; antidepresanlar bu yolculuğun bir parçası olabilir, ancak rehberlik eden kişi, bireyin kendisidir...

Antidepresanlar sadece karanlığı aydınlığa çevirmek için birer lambadır belki ama, gerçek iyileşme,  içinizdeki ışığın, farkında olmanızdır...

Kabul etseniz de etmeseniz de, KKTC'de uyuşturucu kullanımı da, antidepresan kullanımı da son sürat artıyor...

İkisi de bağımlı olma hali... Biri yasal olan, diğeri yasal olmayan...

Ya bir şeylerde hata yapıyoruz... Ya da bir şeylerde, kolaya kaçmaya çalışıyoruz...

Kolaya kaçmayı, alışkanlık ve bağımlılık haline getiren bireyler ile toplumlar, zorluklar karşısında güçsüzlüklerini kabul etmiş olurlar ve bu kabul, yok oluşun da başlangıcı sayılır...

Mutluluğu keşfetmek için bağımlılıklara değil, yaşamın güzelliklerine odaklanmalısınız...

Yaşamın doğal tadını keşfetmeli, bağımlılıklardan uzak durmalısınız...

Yaşamınıza renk katmalısınız, bağımlılıkları değil, sağlıklı seçimleri tercih etmelisiniz...

Sağlığınızı ve mutluluğunuzu korumalısınız, bağımlılığa değil, yaşama sımsıkı sarılmalısınız...

Yaşama sevincinizi, bağımlılıkların gölgesinde değil, umut ve dayanışma ışığının içinde yeşertmelisiniz...

Bilmeniz, hatırlamanız ve hatırlatmanız gereken, antidepresanlar, bir başlangıç noktası değil, en son çarenizdir...

Hayatınızı uyuşturucularla ya da gereksiz antidepresanlarla riske atmayın, çünkü gerçek mutluluk, doğru destek ve sağlıklı yaşam tarzıyla, elde edilebilendir...

Ülkedeki uyuşturucuya ve gereksiz antidepresan kullanımına dur de!

Bu çağrıyı yay, bu dönüşümü paylaş, bu sesi duyur, bu değişimi başlat...

#mesajınızvar
Levent ÖZADAM'dan
#mesajınızvar
Gözden Kaçmadı
#gozdenkacmadi

Yorumlar

Dikkat!
Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.