×
banner
banner
banner
banner
Namsoy: "Yerel yönetimlerin sorunlarının aşılması için reform elzem oldu"

Namsoy: "Yerel yönetimlerin sorunlarının aşılması için reform elzem oldu"

Giriş Tarihi: 18/04/2018
07:30
Namsoy: "Yerel yönetimlerin sorunlarının aşılması için reform elzem oldu"
Lapta Belediye Başkanı Fuat Namsoy, "Yerel yönetimlerin yaşadığı sorunların aşılması için reformun elzem hale geldiğini aksi takdirde tüm belediyelerin sıkıntıya gireceğini" ifade etti.
  • "Bu ay itibarıyla 2015'ten gelen maaş geriliği de kapatılmıştır" diyen Namsoy, 2015 yılında mali durumu dengede tutmak adına personel giderleri dahil tüm harcama ve gider kalemlerini azaltacak önlemler alındığını söyledi.
  • Bölgenin değerini arttıracak projeler geliştirmekte olduklarını belirten Lapta Belediye Başkanı Namsoy, son üç yılda 22.5 milyon TL'lik yatırım yaptıklarına dikkat çekti.

Lapta Belediye Başkanı Fuat Namsoy, "yerel yönetimlerin yaşadığı sorunların aşılması için reformun elzem hale geldiğini aksi takdirde tüm belediyelerin sıkıntıya gireceğini" belirtti.

Namsoy, "Lapta Belediyesi'nin Malta adası büyüklüğünde bir alana hizmet verdiğini, konut sayısını az olsa da hizmet verilen alanın geniş olduğunu" ifade etti ve verimlilik, etkinlik anlayışı ile çalıştıklarından dolayı sorunların üstesinden gelebildiklerini kaydetti.

Fuat Namsoy "çalışanlara karşı yükümlülüklerini yerine getirmekte olduklarını, son olarak bu ay içinde 2015'ten kalan maaş geriliğinin de ortadan kaldırıldığını" açıkladı.

"Üç yılda 22.5 milyon TL tutarında bir yatırımın bölgeye yapıldığını" anlatan Lapta Belediye Başkanı Namsoy, "2017-2019 dönemini kapsayan Lapta Bölgesi Stratejik Kalkınma Planının hazırlandığını bu plan kapsamında 'Lapta Bölgesinin Alternatif Turizm ile Gelişeceğini' vizyon olarak belirlediklerini, Belediye olarak tüm faaliyet ve projelerini bunu destekler yönde şekillendirdiklerini "kaydetti.

Soru: Lapta Belediye'sinin birtakım mali sorunları olduğu ileri sürülüyor. Nedir durumunuz?

Fuat Namsoy: Bazı sorunlar yaşadık ama aldığımız önlemlerle bunların önemli bir kısmını aşmış durumdayız. Ülkemizde yerel yönetimlerin için bulunduğu yapısal sorunlardan Lapta Belediyesi de etkilenmiştir.

Yerel yönetimler, hizmette yerellik ilkesine uygun olarak belde halkının ihtiyaçlarını en etkin ve verimli bir şekilde karşılaması beklenen kuruluşlardır. Bunu yaparken ise bir yandan temizlik, sağlık, su, ilaçlama gibi mevcut hizmetlerin kalitesini sürekli iyileştirmek durumunda olup, diğer yandan yeni hizmet alanlarına, özellikle bölgesel kalkınmaya katkı koyacak sosyal ve ekonomik nitelikteki hizmetlere, yönelik belde halkının taleplerine cevap vermek sorumluluğu taşımaktadır.

Ne var ki farklı kesimlerce defaten dile getirildiği üzere, ülkemizdeki yerel yönetimler, yıllarca mevcut yasal ve idari düzenlemelerden kaynaklanan yapısal sorunlar ile baş etmek zorunda bırakılmış olup ve bahse konu görevlerini ciddi mali ve yönetsel sıkıntılar içinde yerine getirebilmektedir. Lapta Belediyesi de, yerel yönetimlerin çözüm bekleyen birikmiş sıkıntılarından dolayı geçmişte önemli bir ekonomik krizden geçmiştir.

"BU AY İTİBARIYLA 2015'TEN GELEN MAAŞ GERİLİĞİ DE KAPATILMIŞTIR"

2015 yılında mali durumu dengede tutmak adına personel giderleri dahil tüm harcama ve gider kalemlerini azaltacak önlemler alındı.

Lapta Belediyesi'nde özellikle 2015 yılında kendini gösteren bu ekonomik krizin aşılabilmesi yönünde, Belediye yönetimi 30 personelin işten durdurulması dahil olmak üzere tüm harcama ve gider kalemlerini azaltacak önlemler almıştır. Yine bu dönem içerisinde Belediye personeline bir aylık maaşları verilememiştir. Ancak, alınan önlemler sayesinde mali durumda zorluklarla da olsa yeniden denge sağlanmış, personel giderleri toplam giderlerin %36'sı ile sınırlandırılmış ve sonraki dönemlerde personelin maaşları düzenli olarak ödenmiştir. İçinde bulunduğumuz Nisan ayında, yani bu ay itibarıyla 2015'ten gelen maaş geriliği kapatılmıştır.

Belediyenin personel durdurması her ne kadar ülkemiz şartları açısından alışıla gelen kolay bir yönetsel tasarruf olmasa da, aksi durumda tüm personelin iş güvencesi ve Belediye hizmetlerinin devamlılığının tehlikeye atılacağından alınmak zorunda olan bir karardı.

Çok geniş bir alana hizmet veriyoruz. Malta adasının büyüklüğüne eşit büyüklükte olan Lapta Bölgesine etkin ve verimli hizmet verebilmek için özveri ile çalışılmaktadır.

Lapta Belediyesi, bugün 300km2'ye yakın yüzölçümü ile Malta adasının toplam büyüklüğüne eşit büyüklükte olan bir bölgeye hizmet vermektedir. Benzer şekilde, yapımı ve bakım onarımı Belediye tarafından yürütülmesi gereken yaklaşık 190,000 metrelik yol uzunluğuna sahip Lapta Beldesinin, belde sınırları içinde toplam 15 yerleşim birimi bulunmaktadır.

"HİZMETTE TKİN VE VERİMLİLİK ANLAYIŞINI BENİMSEDİK"

Beldenin büyüklüğü ve Belediye yetki alanının genişliği her ne kadar daha fazla personel, kaynak ve çalışma gerektiriyor olsa da, Lapta Belediyesi olarak 'hizmette etkinlik ve verimlilik' anlayışını benimseyerek az kaynak ile çok iş yapmaya çalışılmaktadır.

"ÜÇ YILDA 22.5 MİLYON TL'LİK YATIRIM YAPTIK"

Bölgemizin değerini artıracak projeler geliştirilmekte olup, üç yıl içerisinde toplam 22,5 milyon TL değerinde yatırım projesi hayata geçirilmiştir.

Toplanan öz kaynakları ve yerel yönetimlere sağlanan Devlet katkısını temel Belediye hizmetlerinden doğan giderler ile personel giderlerinin karşılanmasına kullanırken, Bölgesel kalkınmaya katkı koyabilmek adına, Belediyenin proje geliştirme kapasitesini her geçen gün artırmak suretiyle, yerel yönetimlerin faydalanabileceği olası tüm fonlardan faydalanılmaktadır. Bu anlamda, içinde bulunulan hizmet döneminde 22,5 milyon TL değerinde yatırımı projesi Lapta Belediyesi tarafından eş finansmanlı olarak hayata geçirilmiştir.

"LAPTA BÖLGESİ ALTERNATİF TURİZM İLE GELİŞECEK"

Bölgenin gelişmesi ile ilgili çalışmalarınız var mı? Belediye bu çalışmaların neresindedir?

Esas olan bölgenin gelişmesi buna paralel olarak da belediye hizmetlerinin artması, daha kaliteli, daha etkin bir noktaya taşınmasıdır.

Lapta Bölgesi alternatif turizm ile gelişecektir, Belediye olarak tüm faaliyetlerimiz ve projelerimiz bunu destekleyecek yönde şekillendirmekteyiz.

Proje fikirlerini oluştururken ve projeler geliştirilirken, Bölge insanımızın temel beklenti ve isteklerini her daim göz önünde bulundurmakta, STÖ'ler ve muhtarlıklar ile işbirliği yapılmaktadır. Bu anlamda, katılımcı bir yaklaşımla 2017-2019 dönemini kapsayan 'Lapta Bölgesi Stratejik Kalkınma Planı' hazırlanmış olup, plan kapsamında 'Lapta Bölgesinin Alternatif Turizm ile Gelişeceği' asli vizyon olarak belirlenmiştir. Belediye olarak tüm faaliyet ve projelerimizi bunu destekler yönde şekillendirmekteyiz.

"LAPTA BÖLGESİ HİZMETLERİMİZDEN %75 MEMNUN"

Ayrıca, modern belediyecilikte olduğu gibi düzenli aralıklarda 'Bölgesel memnuniyet ve Belediye Hizmetlerinden memnuniyet' ölçümleri yaptırarak, projelerimiz ve hizmetlerimiz hakkında belde sakinlerinin görüş ve önerilerine başvurulmaktadır. Söz konusu ölçümlerde toplanan veriler yorumlayarak suretiyle hizmet kalitemizi artırmaya ve halkımızın beklentilerini karşılamaya yönelik iyileştirmeler yapmaktayız. Bir ay önce yaptırdığımız Bölge Memnuniyet Anketinde Lapta Belediyesi'nin hizmetlerinden ve Başkan'dan duyulan memnuniyet %75'in üzerinde çıkmaktadır.

"ISO 9001 KALİTE YÖNETİM BELGESİ'NE SAHİBİZ"

Bugün Lapta Belediyesi olarak ISO 9001 Kalite Yönetim Belgesine sahip sayılı Belediyeler arasında yer almaktayız. Kalite Yönetim Belgesinin esasında hizmet kalitesini sürekli iyileştirmek yatmaktadır. Bunu ne ölçüde başardığımız ise düzenli aralıklarda dış denetçileri yaptığı denetimler ile belgelendirilmektedir.

Belediyecilik halka 7/24 hizmet sunmak demektir. Lapta Belediyesi gerek yönetim gerekse de çalışanlar düzeyinde yıllardır özveri, iyi niyet ve azimle bunu yapmaya çalışmaktadır. Elde ettiğimiz deneyim ve yönetsel tecrübe bu konuda önümüzü açmakta ve vizyonumuzu geliştirmektedir.

"YEREL YÖNETİMLER SİSTEMİNİN ÇÖKMEMESİ İÇİN REFORM ELZEM OLMUŞTUR"

Sayın Başkan , yerel yönetimlerin sorunlarına ve yerel yönetimler reformu yapılması olayına nasıl bakıyorsunuz?

Ülkede sistemsel çöküş yaşanmaması için yerel yönetimler reformu ivedi ve elzem olmuştur. Tüm bu çabalarımızın daha etkin, sonuç alıcı ve toplumun geniş kesimleri tarafından hissedilir nitelikte olabilmesi için Merkez Yönetim tarafından desteklenmesi olmazsa olmazdır. Özellikle yıllardır dile getirilen, ancak doğru adımlar ile hayata geçirilemeyen yerel yönetimler reformu artık daha ivedi bir hal alarak sistemsel çöküş yaşanmaması için elzem olmuştur.

İnşaat ruhsat harçlarından yüksek gelir elde eden kent belediyeleri ile petrol dolum tesisi veya havaalanı gibi kamu destekli yatırımların bulunduğu belediyeler hariç, diğer tüm belediyelerin üç önemli gelir kaynağı bulunmaktadır. Bunlar, 51/1995 sayılı Belediyeler Yasası ile diğer yasalarla Belediyelere vergi, resim, harç, ücret ve benzeri adlar ile sağlanmış gelirler; Taşınmaz Mal Vergisi (Emlak) ve Mahalli Gelirlerden ayrılan pay (Devlet katkısı) şeklindedir.

"1995 HARÇ DÜZENLEMELERİ İLE 2018'DE HİZMET VERMEYE ÇALIŞIYORUZ"

1995 yılında öngörülen harç düzenlemeleri 2018 yılındaki hizmet maliyetini karşılamaktan uzaktır.

Ne var ki, her üç gelir kaynağında da önemli sıkıntılar bulunmaktadır. 1995 yılında yasa ile belirlenen harçlar, 2018 yılında hizmete yapılan giderleri karşılamaktan çok uzaktır. Örneğin, temizlik ve sağlık hizmetleri için bir yıl süresince toplanabilecek en yüksek gelir, evsel atık ve ilaçlama hizmetleri için Belediye'nin tahsis etmek zorunda olduğu kaynağın (personel, araç, akaryakıt gibi) toplam maliyetinin %50'sini bile karşılamamaktadır.

Devlet katkısının temelini oluşturan kırsal kesim belediyesi tanımı uluslararası kabul gören tanımlama ile bağdaşmamaktadır.

"HANE SAYIMIZ AZ AMA HİZMET BÖLGEMİZ BÜYÜK"

Devlet tarafından yapılan katkı sisteminde de yine önemli sıkıntılar bulunmaktadır. Devlet katkısı nüfus üzerinden hesaplanmakta, yüzölçümü büyüklüğü hiçbir şekilde dikkate alınmamaktadır. Oysa Lapta Belediyesi gibi nüfus yoğunluğu düşük ancak yüzölçümü büyük belediyeler, hane sayısının az olmasından dolayı daha az gelir toplamakta ancak daha geniş alana hizmet verme durumunda olduğundan dolayı yüksek hizmet gideri ile karşı karşıya kalmaktadır.

İyi uygulamalara sahip ülke örneklerini incelediğimizde, Kırsal Kesim Belediyelerinin gelir ve gider farkında elde olmayan nedenlerle oluşan farkın kapatılması için performans hibe sistemi uygulanmakta ve Devlet katkısından ek kaynak aktarılmaktadır. Ancak, ülkemizde bırakın bunun yapılmasını, Kırsal Kesim ve Kırsal Kesim Belediyesinin tanımının uluslararası kabul gören tanımlamalardan uzaktır. Bugün Avrupa Birliğinde kırsal kesim, 'km2'ye düşen nüfusun 150'nin altında kaldığı bölge' olarak tanımlanmaktadır. Bunun yegane amacı, yüzölçümü büyüklüğüne bağlı doğan ek hizmet maliyeti ile nüfus yoğunluğu arasında denge kurmaktır. Ülkemizde ise bu yaklaşımdan tamamen uzak olarak Kırsal Belediye 'nüfusu 5001'in altındaki belediye' olarak tanımlanmaktadır.

Belediyeler için diğer önemli gelir kaynağını oluşturan emlak vergisi, dünyadaki uygulamalardan çok farklı ve geridedir.

Son olarak, Belediyeler açısından önemli bir gelir kalemini oluşturan emlak vergisi uygulamaları, dünyadaki uygulamalardan çok farklı ve geridedir. Yerel yönetim yapısının güçlü olduğu ülkelere bakıldığında en önemli gelir kaynaklarını emlak vergisinin oluşturduğu görülmektedir. Emlak vergisi genel kabul gören uygulamada malın değeri üzerinden alınmaktadır. Biz de ise metre kare üzerinden emlak vergileri hesaplanmaktadır. Bu durum da ayrıca belediyelerin kaynak elde etmesini olumsuz etkilemektedir.

"BU ŞEKİLDE DEVAM EDERSE TÜM BELEDİYELERİN SORUNLARI BÜYÜYECEK"

Belediye başkanlarını suçlamak kangrenleşen sorunları ötelemeye çalışmaktır.

Tüm bunlar ülkemizde yıllardır tartışılan konular, Merkezi yönetimin bu konuda adım atması çok önemli. Kamuoyunda Belediyeler, Belediye Başkanlarının sorumsuz istihdam yapmasından dolayı battı algısı yaratmak, yıllardır kangrenleşen ve köklü çözüm bekleyen sorunların doğru ve kapsamlı şekilde ele alınamamasına ve ötelenmesinden başka bir şeye hizmet etmemektedir. Bu şekilde devam etmesi halinde tüm Belediyelerde sıkıntılar büyüyecektir.

Mevcut tüm yapısal sıkıntılara rağmen ve toplumda yaratılmaya çalışılan algı operasyonunun aksine Lapta Belediyesi yönetimi olarak çok sorumlu hareket ettik ve tüm çalışanlarımız ile birlikte mucizevi bir çaba ortaya koyarak hizmet kalitemizi belli bir düzeyin üzerinde tutarak devamlılığını sağladık.

banner
banner
banner
banner
DİĞER LAPTA HABERLERİ
banner
Döviz Kurları
USD 5.68
GBP 7.34
EUR 6.30
banner
banner
banner
banner

2001 © 2019 KIBRIS POSTASI | CITYPRESS YAYINCILIK LTD
www.kibrispostasi.com internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı CITYPRESS YAYINCILIK LTD’ye aittir. İzin alınmadan kullanılamaz... Kıbrıs Postası Gazetesi'nin hem basılı nüshasında hem de internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı CityPress Yayıncılık Ltd.'e aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. İzin almak kaydı ile içeriği 3-4 cümlelik basın özeti şeklinde alıntılamanız ve kaynak olarak URL bağlantısı olan kibrispostasi.com'u göstermeniz talep edilmektedir. Kıbrıs Postası`nda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşleridir. Yazılan yorumlardan Kıbrıs Postası hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitedeki tüm harici linkler ayrı bir sayfada açılır. Kıbrıs Postası harici linklerin sorumluluğunu almaz.