Küçük: "Siber, halkımızın adaletinden kaçamayacaktır"

loading
9 Ağustos, Pazar
£

9.52

8.60

$

7.29

Küçük: "Siber, halkımızın adaletinden kaçamayacaktır"

Küçük: "Siber, halkımızın adaletinden kaçamayacaktır"

Geçici Hükümet Başbakanı Sayın Sibel Siber'in dün yapmış olduğu kamuoyunu yanıltıcı, özellikle CTP dönemine ilişkin yolsuzlukların üstünü örtmeye yönelik açıklamalarını yanıtlamak kaçınılmaz olmuştur.

Küçük: "Siber, halkımızın adaletinden kaçamayacaktır"
A- A A+

Sayın Sibel Siber; Başbakanlık Denetleme Kurulu ve Maliye Teftiş ve İnceleme Kurulu tarafından hazırlanan bazı raporların suç unsuru bulunmadığından kapatıldığını dile getirerek kamu oyunu yanıltıcı açıklamalarla CTP hükümeti döneminde yapılan yolsuzlukları gizlemeye çalışmıştır. Şeffaflık adına yapıldığı dile getirilenlerin aslında gerçekleri kamufle etmenin ötesinde bir şey olmadığı halkımız tarafından gayet iyi bilinmektedir.

Öncelikle belirtmek isterim ki Başbakanlık Denetleme Kurulu tarafından Başsavcılığa gönderilen 9 dosya bulunmaktadır. Bu 9 dosyadan biri de Geçitkale Havalimanı'nın kapatılmasıyla ilgilidir. Gerek bu rapor gerekse diğer raporlar belgelere, resmi yazışmalara ve bazı hallerde bilir kişi raporlarına dayanılarak ve evraklarla desteklenerek hazırlanmıştır. Amacı gerçekleri açıklamak olmayan, seçime yönelik partisine avantaj sağlamak adına görev üstlenen Sayın Siber tüm raporlardan bahsetmek yerine sadece birkaç rapora değinerek yolsuzlukları örtbas etmeye çalışmıştır.

CTP döneminde S (K-II) 349-2009 sayılı bakanlar kurulu kararıyla (EK/1) onaylanan projeye bağlı olarak yine CTP hükümetinin almış olduğu S (K-II) 993-2009 sayılı kararla (EK/2) Geçitkale Havalimanı'nın kapatıldığı kamuoyu tarafından bilinmektedir.

Sayın Siber'in dediği gibi Havalimanı'nın kapatılması gerekmiyorsaydı;

CTP Hükümeti tarafından Geçitkale Havalimanı'nı kapatma kararı neden alındı?

Sivil Havacılık Dairesi ve TC Devlet Hava Meydanları İşletmeleri tarafından uçuşlar neden durduruldu?

Geçitkale Havalimanı pisti yanında ve karşısında bulunan yüksek gerilim hatlarının kaydırılması için yapılmış projeye bağlı olarak yaklaşık 1 Milyon Dolarlık harcamaya ihtiyaç duyulurken Sayın Başbakan neye ve hangi projeye dayanarak kaydırmanın 32.000 TL'ye yapılabileceğini ileri sürmektedir?

Bunun yanında Havalimanı'nın kapatılmış olmasının Devleti büyük bir zarara uğrattığı ortadayken nasıl olur da böyle büyük bir hatanın gayet doğal olduğu ve Devletin zarara uğratılmadığı savunulmaktadır?

Sivil Havacılık Dairesi'nin ve TC Devlet Hava Meydanları İşletmeleri'nin bu konudaki yazışmaları ve tespitleri kamuoyuyla paylaşılırsa gerçekler daha da net ortaya konulacaktır

Eğer şeffaflıktan bahsediyorsa yanlı olduğunu dile getirdiği bu raporun tamamını ve eklerini kamuoyuyla paylaşmalı ve gerçekler herkes tarafında görülmelidir.

Bu rapor dışında Denetleme Kurulu'nun hazırladığı;

CTP döneminde yapılan milyonlarca EURO'luk ihalesiz işlerle ilgili raporlardan,

İskan ve Tapuda yapılan evrak sahteleme ve yolsuzluklarla ilgili raporlardan ve bunlar hakkında açılan davalardan,

CTP döneminde Anayasaya aykırı olarak satışı yapılan ve Başsavcılık tarafından Sayıştay Başkanlığı'na Anayasaya aykırılık olduğu yazılı olarak bildirilen, 5 Milyon STG değerindeki 137 dönüm araziden; (EK/3 Bakanlar Kurulu Kararı)

NEDEN BAHSEDİLMEMİŞTİR.?

Söz konusu tüm raporların hepsi de resmi evraklar, bilirkişi raporları ve belgelere dayandırılarak hazırlanmıştır. Ayrıca bu raporlar Sayın Siber tarafından değil benim Başbakan olduğum dönemde tarafımdan Başsavcılığa gönderilmiştir.

Başsavcılık tarafından kapatıldığı iddia edilen ancak Polis Genel Müdürlüğü tarafından halen soruşturulduğu bilinen Hellim ve Gübre olayına ilişkin raporların nasıl sonuçlandırıldığı da büyük soru işareti taşımaktadır.

Ayrıca Sayın Siber, günlerdir UBP döneminde deniz kıyısında kiralanan araziler olduğunu iddia ederek esas olarak CTP döneminde kiralanan sahil şeridindeki arazileri halkımızın gözünden kaçırmaya çalışmaktadır. Bu kiralamalara ilişkin Bakanlar Kurulu Kararları da ekte sunulmaktadır. (EK/4/5/6)

CTP döneminde yapılan tüm yolsuzluklar ortadayken şeffaflıktan bahseden geçici hükümet Başbakanı bunları gizleme çabasına girmiş ve var olan raporları halkın gözünden kaçırarak acizliğini sergilemiştir.

Amacı gerçekleri açıklamak olmayan, seçime yönelik partisini allayıp pullama görevi üstlenen Sayın Siber ve CTP Yönetimi tüm raporlardan bahsetmek yerine sadece birkaç rapora değinerek yolsuzlukları örtbas edemeyecek ve halkımızın adaletinden kaçamayacaktır.

Kamuoyunun bilgisine ve takdirine sunulur.

İrsen KÜÇÜK

UBP Genel Başkanı

EK/1

KARAR NUMARASI:S (K-II)349-2009

GEÇİTKALE HASPOLAT-LEFKOŞA ENERJİ NAKİL HATLARI

PROJESİNİN ONAYI(Önerge No:326/2009)


(M.B.)
Bakanlar Kurulu, Geçitkale-Haspolat-Lefkoşa 132 KV'lık enerji nakil hatlarının geçeceği güzergahta parsellerin yer aldığı önergeye ekli sunulan projeyi Fasıl 170 Sayılı Elektrik Yasası'nın 28'inci maddesinin (1)'inci fıkrası uyarınca onayladı.


EK/2

KARAR NUMARASI:S (K-II)993-2009

GEÇİTKALE HAVAALANININ GEÇİCİ BİR SÜREYLE UÇUŞLARA KAPATILMASI


(Önerge No:989/2009)


(B.U.B.)
Bakanlar Kurulu, Geçitkale-Haspolat-Lefkoşa enerji nakil hatlarının geçeceği güzergahta yer alan Geçitkale Havaalanının, alanın içerisinden geçecek elektrik iletim hatlarının yeni güzergahının belirlenebilmesine ve elektrik nakil hatlarının yeni güzergaha aktarılmasına olanak sağlanması amacıyla 8 ay süreyle kapatılmasını onayladı.

EK/3

KARAR NUMARASI:S(K-II) 880-2008

HAZİNEYE AİT TAŞINMAZ MALLARIN SATIŞ YÖNTEMİ İLE

DEĞERLENDİRİLMESİ


(Önerge No:912/2008)


(M.B.)Bakanlar Kurulu, Maliye Bakanlığı tarafından ayrılan ve 63/1993 sayılı Taşınmaz Hazine Malları (Kiralama ve Değerlendirme) Yasası kapsamına alınan hazineye ait taşınmaz malların, daha rantabıl olarak değerlendirmeleri amacıyla, belirlenecek kıymetler üzerinden ve özelleştirme kıstaslarına uygun olarak aşağıda belirtilen yöntem takip edilerek, gerçek veya tüzel kişilere Fasıl 224 Taşınmaz Mal (Tasarruf, Kayıt ve Kıymet Takdiri) Yasası'nın 18. maddesi, 41/1977 sayılı İskan, Topraklandırma ve Eşdeğer Mal Yasası'nın 46'ncı maddesi ile 63/1993 sayılı Taşınmaz Hazine Malları (Kiralama ve Değerlendirme) Yasası uyarınca satışına karar verdi.

1.

Satışı yöntemi öngörülen taşınmaz malın cinsinin, özelliklerinin ve referanslarının belirlenmesi.

2.

Tasarrufunda bulunduran kişiye (kullanıcı veya kiracısı) öncelik verilmesi.

3.

Taşınmaz malın değerinin, tasarruf eden kişiye veya tasarruf yoksa genele dönük iki alternatif değer olarak tespit edilmesi.

4.

Tasarruf eden kişinin, teklif edilen değeri kabul etmemesi halinde ikinci alternatifin kullanılarak taşınmaz malın ihale yöntemiyle satılması.

5.

Taşınmaz malın değerinin 63/1993 sayılı Taşınmaz Hazine Malları (Kiralama ve Değerlendirme) Yasası uyarınca oluşturulan komisyon tarafından tespit edilmesi, onayının ise Harçlar Tespit Komisyonu tarafından kesinleştirilmesi.

6.

Taşınmaz malların belirlenip Bakanlar Kurulu'na öneri yapılırken ve/veya Bakanlar Kurulu kararı alındıktan ve Merkezi İhale Komisyonunca ihalesi gerçekleştirildikten sonra satış işlemlerinin aşağıda belirtilen kişilerden oluşan komite tarafından yürütülmesi.

Karşıyaka'da bulunan arazilerin Yayöz Tur.Yat.Ltd.'e 40 vıllığına kiralanması.

(Önerge No: 193/2004)

(M.B.)

Bakanlar Kurulu, Bakanlar Kurulu'nun E-652-2003 sayı ve 16.4.2003 tarihli kararı ile Maliye Bakanlığı'nın kontrol ve yönetimine verilen ve kiralama süresi belirtilmeyen, Karşıyaka'da pafta/harita XI/12.WI, parsel 8/1/1/1 (kısmen), 8/1/2/1 (kısmen), 8/1/3/1 (kısmen) ve 8/1/4/1'deki arazilerin Yayöz Tur. Şti. Ltd.'e 63/1993 sayılı Taşınmaz Hazine Malları (Kiralama ve Değerlendirme) Yasası'nın 12'nci maddesinin (2)'nci fıkrası uyarınca 40 yıl süreliğine kiralanmasına karar verdi.

3.3.2004

EK/5

KARAR NUMARASI:S-134-2005


KARŞIYAKA'DAKİ TURİZM YATIRIM ALANININ BÜYÜTÜLMESİ(Önerge No: 285/2005)


(E.T.B.)


Bakanlar Kurulu, aşağıdaki kararı aldı.


1.

E-652-2003 ve T-199-2004 sayılı kararı ile Turizm Yatırım Alanı olarak kiralanan Karşıyaka'da Pafta/Harita Xl.12.W1'de 8/1/1/1 (kısmen), 8/1/2/1 (kısmen), 8/1/3/1 (kısmen) ve 8/1/4/1 (kısmen) olan arazilerin önergeye ekli tapu haritasında görüldüğü şekilde büyütülmesi ve sözkonusu arazilere 8/1/5/1 (kısmen) ile 8/1/6/1 (kısmen) parsel no'lu arazilerin de dahil edilerek ilgili yatırımcının kira sözleşmesine ilave edilmesi;


2.

Yapılacak sözkonusu değişikliklerin Tapu ve Kadastro Dairesi tarafından Tapu Haritalarına işlenmesi;


3

Kiralanan arazi önündeki sahil şeridinden sivil halkın ve turistlerin serbestce denize girmelerine olanak sağlamak amacı ile ilgili yatırımcı tarafından hazırlanıp Turizm Planlama Dairesi tarafından onaylanacak renevasyon projesinin uygulamasının hertürlü harcama ilgili yatırımcı tarafından karşılanmak kaydı ile Turizm Planlama Dairesi kontrolünde yapılması.
9.5.2005

EK/6

KARAR NUMARASI:S (K-ll)1819-2007


BAFRA 3 NOLU YATIRIM ALANININ REZERV OLARAK AYRILMASI


(Önerge No:1852/2007)


(KKTCBb.)
Bakanlar Kurulu aşağıdaki kararı aldı:


1.

Yayöz Turizm Şti. Ltd.'e Girne Karşıyaka'da turizm yatırımı amaçlı arazi verilmesine ilişkin E-652-2003 sayı ve 16.4.2003 tarihli, T-199-2004 sayı ve 3.3.2004 tarihli ve S-134-2005 sayı ve 9.5.2005 tarihli kararların iptali.2.

(1)

Bafra turizm yatırım bölgesindeki 3 nolu parsel ve önündeki koyun (önergeye ekli sunulan haritada sarı boyalı alan) turistik yatırım ve marina yapımı için fizibilite raporu hazırlanması, teşvik belgesi alınması ve yatırım projesinin turizm ile ilgili bakanlıkça onaylanmasına kadar 9 ay süreyle Yayöz Turizm Şti. Ltd.'e rezerv olarak ayrılması;

Ancak, sözkonusu yatırım projeleri turizmle ilgili bakanlığa sunulana değin, ilgili merci ve kurumlarda geçen sürenin rezerv süresi kapsamında sayılmaması;
(2)

Yayöz Turizm Şti. Ltd. tarafından rezerv süresinin Ormanla ilgili Bakanlık tarafından kendilerine tebliğ edilmesinden itibaren en geç 15 gün içerisinde 100,000.00 USD (Yüzbin Amerikan Doları) tutarında süresiz teminat mektubu verilmesi;(3)

Rezerv süre sonunda Yayöz Turizm Şti. Ltd.'in yukarıdaki 2'nci maddede belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde verilen teminat mektubunun kırdırılarak devlete irad kaydedilmesi ve rezerv durumunun Bakanlar Kurulu kararına gerek duyulmaksızın iptal edilmesi;

(4)

Yayöz Turizm Şti. Ltd.'in yukarıdaki 2'nci maddede belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmesi halinde sözkonusu arazinin 19/2003 sayılı Alçak Orman Arazilerinin Devri ve İcarı Yasası altında düzenlenen Alçak Orman Arazilerinin Yatırım Amacıyla Uzun Vadeli Kiralanması Tüzüğü tahtında Yayöz Turizm Şti. Ltd.'e uzun vadeli olarak kiralanması hususunda Ormanla ilgili Bakanlığın yetkili kılınması(5)

Verilen teminatın ve yatırımcının yapmayı taahhüt ettiği yatırımların kira sözleşmesinde yer alması; imzalanacak kira sözleşmesinin süresinin sözkonusu yatırımcının hazırlayacağı proje doğrultusunda 63/1993 sayılı Taşınmaz Hazine Malları (Kiralama ve Değerlendirme) Yasası ile ilgili yasa altında çıkarılan Tüzükte belirtilen madde 22 (3) Cetvel lll'e göre olması;
(6)

Yayöz Turizm Şti. Ltd.'in taahhüt ettiği yatırımlarla ilgili projesini, kira sözleşmesinin imzalanmasından itibaren en geç 1 yıl içerisinde hazırlayarak turizmle ilgili Bakanlığa onaylamak ve ilgili dairelerden inşaat onayı almak suretiyle projenin inşaatına başlamaması halinde ise, yapılacak kira sözleşmesinin feshedilerek teminat mektubunun kırdırılarak devlete irad kaydedilmesi; ve
(7)

Yayöz Turizm Şti. Ltd.'in bu kararla iptal edilen Bakanlar Kurulu kararları doğrultusunda yapmış olduğu kiralama dolayısıyla devlete ödediği kira bedellerinin, yapacağı yeni kira sözleşmesi uyarınca ödeyeceği kira bedellerine mahsup edilmesi.

banner

Yorumlar

Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

Diğer İÇ HABERLER